ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مجموعه مقالات دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم

اطلاعات بیشتر

محل برگزاری: اردبیل - دانشگاه محقق اردبیلی, دانشكده علوم كشاورزي دانشگاه محقق اردبيلي
سال برگزاری: 1392    تعداد صفحات: 2614
تعداد مقالات کنفرانس: 580  تعداد مشاهده چکیده: 224541
کد COI این کنفرانس: NCOCA02
تعداد نویسندگان مشارکت کننده در این کنفرانس: 995 پژوهشگر
تعداد ارجاع به مقالات این کنفرانس: 14

جستجوی پیشرفته در مقالات این کنفرانس

مجموعه مقالات سایر دوره های دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم

نمایش و دانلود مقالات PDF دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم

مقاله کنفرانس علمی داخلی

1. آللوپاتی، مکانیسمی موثر در مدیریت علف های هرز گندم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بنیان عادل
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

2. آنالیز حساسیت مدل پنمن مانیث فائو به منظور بررسی عوامل موثر در تبخیر و تعرق مرجع در اردبیل و پارس اباد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جوانشیر عزیزی مبصر
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

3. آنالیز و کاربرد ترکیبات شیمیایی اسانس گیاه دارویی رازیانه Foeniculum vulgare Miller


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احسانه خدادی - سعید اهری زاده - سیدابوالقاسم محمدی - مرتضی کوثری نسب
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

4. اثر pH بر سرعت رشد رویشی قارچ های صدفی روی محیط کشت عصاره گندم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ژیلا آقازاده - مهدی بهنامیان - سارا دژستان
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

5. اثر آللوپاتی پیش تیمار عصاره علف های هرز پائیزه گندم بر جوانه زنی ارقام گندم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه بیاتی - احسان ربیعیان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

7. اثر اسانس نعنا و دارچین روی دو مرحله زیستی کنه تارتن دولکه ای، (Acari:Tetranychidae)Tetranychus urticae Koch

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رویا رضائی - جابر کریمی - حبیب عباس پور - علیرضا عسگریان زاده
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

8. اثر الگوهای مختلف تناوبی و تلقیق کودهای بیولوژیکی و شیمایی بر صفات فیزیولوژیکی گندم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمود شوهانی - امیر اینه بند - فاتح اسفندیار
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

11. اثر باکتری های محرک رشد بر غلظت عناصر معدنی و عملکرد شلغم علوفه ای


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اعظم رومانی - سیدمحمدرضا احتشامی - محمد ربیعی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

12. اثر تراکم بوته و کودهای زیستی بر کارآیی مصرف اب و خصوصیات زراعی گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم صمدی - علی سپهری - محمدعلی ابوطالبیان - محمدرضا عبداللهی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

13. اثر تغییر کاربری اراضی بر برخی خصوصیات شیمیای خاک منطقه فندقلو

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعیده هاشمیان صوفیان - اسماعیل گلی کلانپا - شکراله اصغری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

15. اثر تنش شوری روی برخی صفات مورفولوژیکی در ژنوتیپ های توتون Nicotiana tabacum L

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رقیه عزیزیان - امید سفالیان - رسول اصغری ذکریا - ناصر زارع
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

16. اثر تنش شوری روی تغییرات محتوای کلروفیل برگ در ژنوتیپ های گیاه توتون

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کبری عزیزیان - امید سفالیان - علی اصغری - ناصر زارع
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

17. اثر تنش شوری روی صفات سطح برگ، وزن تر ریشه و عرض برگ در ژنوتیپ های توتون Nicotiana tabacum L

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رقیه عزیزیان - امید سفالیان - رسول اصغری - ناصر زارع
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

19. اثر تنش کم آبی بر میزان فلورسانس کلروفیل و پرولین در سه ژنوتیپ سورگوم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:معصومه قهرمانی - علی عبادی - سدابه جهان بخش گده کهریز
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

21. اثر حشره کشی اسانس های آویشن باغی (Thymus vulgaris L.)و آویشن شیرازی(Zataria multiflora Boiss.) روی سفید بالک گلخانه و شته جالیز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی طاهری سرحوضکی - سیدعلی صفوی - آزاده جراحی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

22. اثر خاک ورزی و بقایای گیاهی بر استقرار بذر و خواص فیزیکی خاک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جبرائیل تقی نژاد - ضرغام فاضل نیاری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

25. اثر دوره غرقاب برخصوصیات جوانه زنی بذر علف هرز جغجغه )otspsorp atfarf)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهین درویش - حمیدرضا چمن اباد محمددوست - محمدتقی آل ابراهیم
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

26. اثر دورکنندگی اسانس دو گونه ارس Juniperus polycarpus و J. Sabina بر شب پره آرد Ephestia kuehniella

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عباس خانی - بابک رشید
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

28. اثر رقابت علف هرز تاج خروس بر ارتفاع و مقدار کلروفیل گوجه فرنگی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیرا متاجی امیررود - حمیدرضا چمن آباد - علی اصغری - علی اکبر شکوهیان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

29. اثر روشهای مختلف خشکل کردن به میزان اسانس گیاه دارویی رزماری (Rosmsrinus Officinalis L.)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شایان یاوری - ویدا چالوی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

30. اثر سالیسیلیک اسید و نیتریک اکساید بر میزان فتوسنتز در گیاه گاوزبان اروپایی (Borago officinalis) تحت تنش خشکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا نیکرام - ریحانه عموآقایی - اکبر مستاجران
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

31. اثر سالیسیلیک اسید و نیتریک اکساید بر میزان فتوسنتز در گیاه گاوزبان اروپایی (Borago officinalis)در مقاومت به خشکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا نیکرام - ریحانه عموآقایی - اکبر مستاجران
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

33. اثر سطوح مختلف کود دامی بر روی برخی صفات مورفولوژیکی و میزان اسانس گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شایان یاوری - ویدا چالوی - قاسم حسامپور
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

34. اثر شوری بر رشد گیاهچه نخود و یافت راه کاری برای کاهش تأثیرات تنش


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:قاسم پرمون - علی عبادی - دلشاد عبدالله نیا
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

35. اثر شوری و انواع پرایمینگ بر ویژگی های رشدی گیاه دارویی همیشه بهار Calendula officinalis L.

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد رضائی - محمد صدقی - رئوف سیدشریفی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

36. اثر قارچ میکوریزا بر روی شاخص های رشدی دور رقم انگور (عسگری و شاهانی)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حامد عالی پور امرایی - سیامک شیرانی - توفیق رویایی - بهناز رستم زاده
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

37. اثر ماده آلی بر تولید زیره سبز CuminCyminumL

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جواد سرحدی - ام لیلا رشیدی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

39. اثر محلول پاشی اسید هیومیک و نانوکود فارمکس بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه Nigella sativa L.


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زینب صفایی - مجید عزیزی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

41. اثر مفید کاربرد کودهای حیوانی بر عملکرد کمی و کیفی خرما در نخلستان های جنوب شرقی کشور


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جواد سرحدی - لیلا ام رشیدی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

42. اثر نانو اکسید روی بر جوانه زنی بذور کلزا تحت تنش شوری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هادی قمری - محمد صدقی - مرتضی اسمعیلی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

43. اثر نانو اکسید روی و تنش شوری بر میزان عناصر سدیم، پتاسیم و کلسم گیاه چه کزا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هادی قمری - محمد صدقی - مرتضی اسمعیلی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

45. اثر واریته های مختلف گیاه باقلا بر پارامترهای جدول زندگی شته سیاه باقلا Aphis fabae Scopoli (Hemiptera: Aphididae)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الیزا پور تقی - اصغر شیروانی - مریم راشکی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

47. اثر وزن بنه و مصرف انواع کود بر ویژگی های کلاله و خامه زعفران (crocus sativus L)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زینب علی پور میاندهی - سهراب محمودی - محمدعلی بهدانی - محمدحسن سیاری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

48. اثر پرایمینگ با سالیسیلیک اسید بر روی بنیه و شاخص های جوانه زنی ارقام جو


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم نوری - رضا فتوت
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

49. اثر پودر ژل آلوئه ورا بر عملکرد و صفات لاشه بلدرچین ژاپنی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:انوشیروان جعفرازده - حسن درمانی کوهی - نوید قوی حسین زاده - محمد روستایی علیمهر
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

50. اثر پیش تیمار با پلی آمین ها بر شاخص های جوانه زنی بذر گوجه فرنگی در دمای پایین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد نوروزی گیوی - بهروز اسماعیل پور - مهدی محب الدینی - سعید خماری
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

52. اثر پیش تیمار گلایسین بتائین در کاهش اثر تنش کادمیوم بر سیاه دانه (Nigella sativa)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حوریه توکلی حسنکلو - علی عبادی - سدابه جهانبخش
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

53. اثر چند نوع پرایمینگ تحت تنش فلز سنگین بر ویژگی های رشد گیاهچه گندم دیم رقم سرداری


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:معصومه اسدی آقبلاغی - محمد صدقی - قاسم پرمون - صبا فراشی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

54. اثر کمی و کیفی کود هیومیک بر گندم نان در شرایط تنش خشکی انتهایی اردبیل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا سراج امانی - رضا شهریاری - شیما بابایی - وحید ملاصادقی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

55. اثر کنشندگی اسانس کاکوتی Ziziphora tenuirبر شپشه ارد Tribolium confusum

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عباس خانی - محمد لعل حقانی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

56. اثر کود سبز و مقادیر مختلف کود فسفر و نیتروژن بر عملکرد دانه گندم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عادل مدحج - عبدالرحیم محمدپور
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

57. اثر کوددهی شیمیایی آلی بر عملکرد و مقدار آهن در اسفناج (Spinacea oleracea L.)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیده مریم فلاح مرتضی نژاد لیالستانی - غلامعلی پیوست - جمالعلی الفتی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

60. اثرات افزودن مخلوط گیاهان دارویی روی پارامترهای بیوشیمیایی خون در مرغان تخمگذار


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسینعلی قاسمی - کامران طاهرپور
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

63. اثرات نانو نقره بر کاهش آلودگی های باکتریایی و قارچی میخک Diantuhs caryophyllus در شرایط درون شیشه ای


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرضیه احمدیان - علیرضا بابایی - صابر شکری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

64. اثرات پرایمینگ بذر به وسیله کینتین و پیریدوکسین بر روی شاخص های جوانه زنی گیاه دارویی ماریتیغال

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابوالفضل معصومی زواریان - مجتبی یوسفی راد - محسن اصغری
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

67. ارائه یک الگوریتم نرم افزاری جهت استفاده در دستگاه سورتینگ و گریدینگ فندق باتکنیک غیر مخرب آکوستیکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرتضی فرهادی - یوسف عباسپور گیلانده - اصغر محمود
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

68. ارزیابی اثر مدیریت های غیرشیمیایی برفلور علف های هرز و عملکرد اسفناج

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا قربانی - سرور خرمدل - قربانعلی اسدی - روح اله آفریکان
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

69. ارزیابی اقتصادی طرح مرتعدادری در حوزه آبخیز دروش های چای اردبیل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرشاد کیوان بهجو - شهروز شاهعلیزاده - طالب شهبازراده - محسن نوروزوند
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

70. ارزیابی برخی ژنوتیپ های آفتابگردان به تنش خشکی با استفاده از تجزیه عاملی و تجزیه کلاستر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جابر علیمحمدی - بهرام علیزاده - حسین شهبازی - رضا شهریاری
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

73. ارزیابی تأثیر محیط کشت و میزان عناصر کم مصرف و پرمصرف بر سرعت رشد رویشی قارچ خوراکی شیتاکه Lentinula edodes

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:میترا اسدی دوست - مهدی بهنامیان - سارا دژستان
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

74. ارزیابی تأثیر محیط کشت و میزان لیگنوسلولز بستر کشت بر رشد رویشی قارچ خوراکی شیتاکه Lentinula edodes

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:میترا اسدی دوست - مهدی بهنامیان - سارا دژستان
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

76. ارزیابی تأثیر چندترکیب گیاهی در کنترل زنجرک خرما Ommatissus lybicus O.Berg (Hem: Tropiduchidae)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رویا ارباب تفتی - عزیز شیخیگرجان - حسن عسگری - رضا دامغانی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

77. ارزیابی تأثیر کودهای بیولوژیکی بر رشد عملکرد گیاه دارویی ریحان Ocimum basilicum

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه عقلمند - بهروز اسماعیل پور
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

78. ارزیابی تحمل به خشکی ژنوتیپ های گندم با استفاده از شاخص های تحمل خشکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا دستور - رسول اصغری - حسین شهبازی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

79. ارزیابی تعدادی از صفات علف هرز پیچک صحرایی تحت تأثیر آللوپاتی عصاره پنجه مرغی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم رنج پور - مهرداد یارنیا - فرخ رحیم زاده خویی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

80. ارزیابی تغییرات پارامترهای شیمیایی خاک نسبت به ارتفاع در مراتع جنوب شرقی سبلان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ناصر دادگر - اردوان قربانی - کاظم هاشمی مجد
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

82. ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های اعاده کننده باروری در جمعیت های F3 برنج


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مصطفی عیدی کهنکی - غفار کیانی - قربانعلی نعت زاده
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

83. ارزیابی توابع انتقالی در شبیه سازی جریان غیر ماندگار آب در خاک آیش


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صنم جعفری گیلانده - حبیب خداوردی لو - علی رسول زاده
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

86. ارزیابی توانایی برخی ریزوباکتری های بومی متحمل به سرب در انحلال کربنات سدیم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا نادری - دانش شهرکی - فایز رئیسی - فرزانه نیکوخواه
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

87. ارزیابی توانمندی مدل CERES-riceدر شرایط مدیریت کودنیتروژن در گیلان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ساناز مهدی پور - ابراهیم امیری - فرزاد پاک نژاد
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

88. ارزیابی جمعیت و تنوع علفهای هرز تحت تأثیر نسبتهای مختلف کشت مخلوط درهم جو با ماشک گل خوشه ای


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:قربانعلی اسدی - سرور خرم دل - النا ابراهیمیان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

92. ارزیابی علمکرد و اجزای عملکرد در گیاه جای ترش نسبت به تنش خشکی و تراکم بوته در منطقه جیرفت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی صالحی ساردویی - پرویز رهبریان
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

93. ارزیابی غلظت کادمیوم در خاک تیمار شده با کمپوست گرانوله گوگرددار و کد نیتروژن در دو رقم گندم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نسیم رنج کش - مجتبی محمودی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

95. ارزیابی مقاومت ارقام تجارتی داخلی و خارجی چغندرقند نسبت به بیماری ریزومانیا


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالحمید خورشید
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

96. ارزیابی مقاومت ارقام لوبیا نسبت به دو جدایه ی BYMV و حذف ویروس در گیاهان آلوده با حرارت درمانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهره داودی - ثمین حسینی - احمد حسینی - پریسا سلیمانی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

98. ارزیابی میزان هجوم علف هرز به ارقام گندم تیمار شده با ورمی کمپوست و هیومیک اسید


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شهرزاد شهبازی - فاتح اسفندیار - امیر اینه بند
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

101. ارزیابی کارایی قارچ کش های بیولوژیک و کودها در کنترل بیمای سفیدک دروغی خیار


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه اسفندیاری - آسیه وثیقزاده - زهره طهماسبی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

102. ارزیابی کمی خسارت Macrophomina phaseolina عامل پوسیدگی ذغالی سویا در شرایط میکروپلات

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاختک طلیعی - ناصر صفایی - محمدعلی آقاجانی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

103. ارزیابی کیفی از سلامت مراتع - مطالعه وردی مراتع سوباتان تالش

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سلمان قنبری نژاد مریان - فرشاد کیوان بهجو - احسان زندی اصفهان - حسن قلیچ نیا
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

105. ازیابی عملکرد و سرعت پرشدن دانه در لاین های گندم تحت شرایط بدون تنش و تنش خشکی آخر فصل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا دستور - رسول اصغری - حسین شهبازی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

107. استفاده از شبدر برسیم در کشت دوم راهکاری جهت افزایش تولید و در قالب کشاورزی ارگانیک


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدجلیل نوربخشیان
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

108. استفاده از پتانسیل های طبیعی استان گلستان در مبارزه با علفهای هرز


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:معصومه یونس آبادی - علیرضا ساوری نژاد - لیلا حبیبیان - حبیب اله کشیری
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

111. اصول و استانداردهای لازم جهت توسعه تولید طیور ارگانیک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین واثقی دودران - حسین مروج
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

113. الگوی بیان پروتئین های القاء شونده تحت اثر کادمیوم و جیوه در گندم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:یلدا رئیسی ساداتی - سدابه جهانبخش گده کهریز - علی عبادی - رباب قهرمانزاده
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

114. امنیت غذایی تولیدات دام های شبیه سازی شده چالش پیش روی دامپروری


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالله سبحانی - حسین واثقی دودران
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

115. اندازه گیری میزان هیستامین در پنیرهای سنتی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی واثقی دودران - محمدسعید یارمند
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

116. اندازه گیری گلیسیریزین و برخی از ترکیبات شیمیایی درد و واریته گیاه دارویی شیرین بیان منطقه کورائیم اردبیل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهرام فتحی آچاچلویی - میکاییل بدرزاده
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

117. انرژی لازمه برداشت چغندرقند به روش مرسوم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اروج اسکندری - حسین محمدی مزرعه - ترحم مصری گندشمین
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

119. اهمیت و مزیت های مختلف پرورش شتر به عنوان الگویی در تولید محصولات ارگانیک درکشور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین واثقی دودران - آرمین توحیدی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

120. اولین گزارش دو بیماری حباب تر (Mycogone perniciosa) و کپک سبز Trichoderma harzianum از استان اردبیل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمد شهریار - مهدی داوری - مهدی بهنامیان - فاطمه علی حسین زاده
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

122. باززایی و ریزازدیادی درون شیشه ای درمنه کوهی Artemisia aucheri Boiss.

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مائده کریمیان دورهونی - فروغ مرتضایی نژاد - مهرداد جعفرپور - هانا مصدق
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

123. برآورد تابش خورشیدی روزانه از دمای هوای اندازه گیری شده در دشت همدان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جوانشیر عزیزی مبصر - فرهاد ابراهیمی - فرهاد قیاسی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

125. برررسی میزان هیپرسین در اکوتیپ های طبیعی گیاه علف چای Hypericum perforatum L.


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:وحیده بی وادی - زکریا اصغری - ناصر زارعی - امیر محمد ناجی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

130. بررسی اثر اسید جیبرلیک و کلرید کلسیم بر ماندگاری و جمعیت میکروبی گل شاخه بریده نرگس رقم «تازتا»


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی صالحی ساردویی - معظم حسن پور اصیل
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

131. بررسی اثر اسید هیومیک بر شاخص های رشدی گل شاخه بریده رز در شرایط کشت بدون خاک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هادی بگی - اسماعیل چمنی - اسماعیل گلی کلانپا - رحیم قادری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

134. بررسی اثر باکتری های محرک رشد و مقادیر مختلف کود شیمیایی نیتروژن بر برخی ویژگی های زعفران زراعی (crocus sativus L)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعیده ملکی فراهانی - زهرا حیدری - علیرضا رضازاده
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

135. بررسی اثر بنتونیت سدیم و دیواره سلولی مخمر بر عملکرد جوجه های گوشتی مبتلا به آفلاتوکسین در شرایط طبیعی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آیدین عزیزپور - نوید مقدم - شاهین حاجی قهرمانی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

137. بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد بذر ذرت هیبرید KSC704 در منطقه مغان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی بدلی - علیرضا فرامرزی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

138. بررسی اثر تاریخ کاشت وتراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد بذر ذرت هیبرید KSC704 در منطق مغان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی بدلی - علی فرامرزی - مهدی مهرپویان
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

139. بررسی اثر تراکم و مقادیر مختلف فسفر بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارزن در شرایط اصفهان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد بهرامی - مجتبی جعفرزده - حمید دهقان زاده - مجید شمس
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

140. بررسی اثر تلقیح بذر نخود با برخی کودهای زیستی بر پارامترهای مرتبط با رشد در شرایط فاریاب و دیم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:وحیده خالق نژاد - فرهاد جباری
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

141. بررسی اثر تنش شوری روی صفات سبزینگی و محتوای نسبی آب برگ در ژنوتیپ های توتون tobacum LNicotina.

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کبری عزیزیان - امید سفالیان - علی اصغری - ناصر زارع
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

144. بررسی اثر روشهای غیرشیمیایی مدیریت بر تراکم و زیست توده علفهای هرز در زیره سبز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سرور خرم دل - رضا قربانی - سیدمحمد سیدی - الناز ابراهیمیان
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

145. بررسی اثر سطوح مختلف شوری بر روی جوانه زنی آمارانتوس (تاج خروس زینتی)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هادی بگی - بهروز اسماعیل پور - اصغر پورحسن - محمد بنیان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

146. بررسی اثر سطوح مختلف کود سولفات روی و انواع خاک بر مقدار عناصر موجود در دو رقم تربچه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیده زینب منصوری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

147. بررسی اثر سطوح مختلف کود سولفات روی و سه نوع خاک بر اجزای عملکرد دو رقم تربچه در یاسوج


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیده زینب منصوری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

148. بررسی اثر سطوح مختلف گیاه دارویی ترخون Artemisia dracunculus بر سیستم ایمنی جوجه های گوشتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ژیلا زند - بهمن نویدشاد - حسین عبدی بنمار
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

149. بررسی اثر شکل جیره غذایی بر عملکرد رشد و شاخص های سندرم |آسیت در جوجه های گوشتی مناطق با ارتفاع متوسط

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آیدین عزیزپور - شاهین حاجی قهرمانی - پیمان بیژن زاد
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

151. بررسی اثر عصاره نارگیل بر روی ویژگی های رشدی گیاه اسپاتی فیلوم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه افرا - حسین زارعی - سپیده کلاته جاری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

153. بررسی اثر فرآیند پارویلینگ بر روی خواص کمی و کیفی (فیزیک و شیمایی) دو رقم برنج ایرانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهمن پارسائیان - اسماعیل عطای صالحی - صمد صبوری
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

155. بررسی اثر محلول پاشی متانول بر صفات مرتبط با لوبیا سبز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نادره گنجه - مهرداد یارنیا - ابراهیم خلیلوند بهروزیار
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

157. بررسی اثر نانو ذرات روی، سولفات روی و فسفر بر خصوصیات زراعی و عملکرد گلرنگ رقم محلی اصفهان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا گودرزی - نورعلی ساجدی - محمدرضا سبحانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

158. بررسی اثر نانو کود کلاته ی آهن روی کمبود آهن القا شده با بیکربنات در گیاه با در نجبویه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شبنا روح الهی - ریحانه عموآقایی - اکبر مستأجران
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

159. بررسی اثر و خواص طبی و درمانی درخت مسواکSalvadora persica با استناد بر ترکیبات شیمیایی و اورگانیک موجود در آن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمود خروشی - ماهرخ سپهوند
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

160. بررسی اثر پرایمینگ بر شاخص های جوانه زنی نخود تحت تنش شوری


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:قاسم پرمون - علی عبادی - دلشاد عبدالله نیا
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

161. بررسی اثر پوترسین و سالیسیلیک اسید بر دوام عمر و کیفیت گل بریده گلایول رقم white prosperty

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی صالحی ساردویی - جمشید سنجری - مژگان شهدادنژاد
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

162. بررسی اثر کاربرد اسیدهیومیک بر عملکرد دانه و اجزاء آن در رقم آریای گندم دوروم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کیوان امیرپور - محمدرضا اردکانی - علی اکبر ایمانی - حسین شهبازی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

163. بررسی اثر کودهای آلی و زیستی بر عملکرد زعفران زراعی Crocus sativus L


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صادق امینی - سعیده ملکی فراهانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

164. بررسی اثر گیاهان پوششی بر زیست توده علف های هرز باریک برگ و پهن برگ

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی بابایی قاقلستانی - احمد توبه - محمدتقی آل ابراهیم - مهدی جودی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

167. بررسی اثرات باقی مانده کود سکسترین آهن بر شکل های شیمیایی مس بومی در برخی خاک های آهکی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:لیلا تابنده - محمدرضا بخشی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

168. بررسی اثرات تنش سرما بر محتوی کلروفیل و فلورسانس کلروفیل در بعضی از ارقام چغندر قند


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ماهرخ شرقی - سعید لطیفی نوید - سیدمهدی رضوی - صابر زهری
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

170. بررسی اثرات زئولیت و نیتروژن بر وزن مینی تیوبر و صفات کیفی ان در رقم آگریا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد شریفی شهریور - مرتضی برمکی - علی اکبر ایمانی - کاظم هاشمی مجد
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

172. بررسی اثرات محلول پاشی منابع مختلف کود آهن بر خصوصیات زراعی کلزا در مراحل رشدی مختلف


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه بیاتی - امیر اینه بند - اسفندیار فاتح
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

175. بررسی اثرات پری بیوتیک (فرمکتو) و تراکم گله بر صفات تولیدی و شاخص های لاشه جوجه گوشتی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی یک کلام - بهمن نوید شاد - حسین عبدی بنمار
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

177. بررسی اثرات کلشیسین بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی گیاه سورگوم از طریق تیمار گیاهچه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:گیتی ستوده اردبیلی - رسول اصغری زکریا - ناصر زارع
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

178. بررسی اثرات کود و سموم بیولوژیک بر روی چندین در ارقام سیب زمینی و مقایسه آن با روش رایج کشت در منطقه اردبیل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا رضازاده - یوسف جهانی - یوسف سلیمی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

179. بررسی اثرات گیاهان لگومینوز بر روی میزان ماده الی و برخی پارامترهای رطوبت خاک


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آرمین حبیبی - عبداله جوانمرد - بهمن سید موسوی - محمد رضایی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

181. بررسی اقتصاد مصرف نهاده های تولید چغندرقند در کشور


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:معصومه رشیدقلم - قادر دشتی - سارا الفی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

182. بررسی القای پلی پلوئیدی در گیاه سیاه دانه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیامک ذیشان - رسول اصغری زکریا - ناصر زارع - رباب قهرمان زاده
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

183. بررسی امکان انتقال ژن آنتی ژن سطحی هپاتیت B توسط اگروباکتریوم A. Tumefaciens به گیاه توتون Nicotianatabacum

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهام انصاری - زینب نصرالهی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

184. بررسی انرژی های لازمه برش خاک بر تراکم های مختلف با استفاده از روش آلمان گسسته

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نیما حقیقت نژاد - غلامحسین شاهقلی - ترحم مصری
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

185. بررسی باززایی درون شیشه ای گیاه دارویی کاسنی Cichorium intybus


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمیرا هادیزاده - مهدی محب الدینی - بهروز اسماعیلی پور - اسماعیل چمنی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

187. بررسی برخی از عول کولوژی و فیتوشیمی گیه مرتعی - داروئی Dracocephalum kotschyiدر استان مازندران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم حسنی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

188. بررسی برخی عوامل موثر بر مقادیر شاخص مخروطی خاک های کشاورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا عباسپور گیلانده - رحیم ابراهیمی - سجاد رستمی - یوسف عباسپور گیلانده
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

191. بررسی بیوانفورماتیکی لینالول سنتاز در خانواده های نعناعیان و چندین خانواده های گیاهی دیگر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ریزان الیاسی - محمد مجدی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

192. بررسی تأثیر اسید سالیسیلیک بر روی شاخص های رشدی گیاه زینتی دارویی پروانش

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد بنیادی - اسماعیل چمنی - سیده صغری حسینی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

193. بررسی تأثیر اسیدهیومیک بر شاخص های رویشی کلم قمری


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد بنیادی - بهروز اسماعیل پور - محسن شاهسون - محسن دهقانی تفتی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

194. بررسی تأثیر بازدارندگی عصاره پنیرک صحرایی و جاشیر علوفه ای روی برخی قارچ های بیمارگر گیاهی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رباب اعزازی - مهدی داوری - سیدمهدی رضوی - محمود باقری خیرآبادی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

195. بررسی تأثیر برخی از کودهای آلی بر روی غلظت فسفر و پتاسیم نخود در اردبیل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه شکوهی - کاظم هاشمی مجد - سحر درویش پور - شهرزاد جماعتی ثمرین
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

196. بررسی تأثیر بهبود خواص فیزیکی وشیمیایی خاک بر روی خاک کمی سیب زمینی رقم دراگا در اردبیل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرنوش جعفری - شهرا محسنی نیازی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

197. بررسی تأثیر ترکیبات مختلف گلدانی بر روی رشد گیاه اسپاتی فیلوم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه افرا - حسین زارعی - سپیده کلاته جاری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

198. بررسی تأثیر تنش شوری و نیکل بر رشد و عملکرد آن در گیاه قدومه Alyssum murale

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مینا کریم پور - امیرهوشنگ حسین زاده مقبلی - محمدرضا دلالیان
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

199. بررسی تأثیر روش های مصرف آهن و روی بر غلظت این عناصر در چغندرقند در اردبیل


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سحر درویش پور - کاظم هاشمی مجد - سمیه شکوهی - شهرزاد جماعتی ثمرین
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

200. بررسی تأثیر سه نوع کود آلی برروی صفات مرفولوژیکی نخود در اردبیل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه شکوهی - کاظم هاشمی مجد - سحر درویش پور - شهرزاد جماعتی ثمرین
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

201. بررسی تأثیر سکسترین آهن در توزیع شکل های شیمیایی آهن در تعدادی ا ز خاک های آهکی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:لیلا تابنده - محمدرضا بخشی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

202. بررسی تأثیر سیستم های بیشه زراعی بر بازدهی اراضی و معیشت مردم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد شیخ کانلوی میلان - محمدرسول نظری سندی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

203. بررسی تأثیر غلظت سدیم محلول بر فرسایش پذیری اراضی بدلندی منطقه ی کوثر استان اردبیل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد خوشبخت - اسماعیل گلی کلانپا - اباذر اسمعلی - غلامرضا احمدزاده
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

204. بررسی تأثیر فاصله کوبنده و ضدکوبنده و دور فن در میزان افت انتهای کمباین متداول

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رامین شیرزاد - ترحم مصری گندشمین - توحید خرم
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

209. بررسی تأثیر محیط کشت و pHبر سرعت رشد میسلیوم قارچ شیتاکه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رقیه کریمی راد - مهدی بهنامیان - سارا دژستان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

210. بررسی تأثیر میزان باز بودن الک ها و فاصله کوبنده و ضدکوبنده بر میزان افت عقب در کمباین متداول

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:توحید خرم - ترحم مصری گندشمین - رامین شیرزاد
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

211. بررسی تأثیر نانو ذرات آهن بر شاخص های رشدی گیاه زینتی دارویی پروانش


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اسماعیل چمنی - محمد بنیادی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

212. بررسی تأثیر نوع تنظیم کننده های رشد و ریزنمونه بر روی باززایی گیاه بزرگ


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرتضی کامرانی - مهدی جودی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

215. بررسی تأثیر پلی اتیلن گلیکول و کلرید سدیم بر جوانه زنی بذور عدس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابوالفضل مطلبی اصل - محمود پوریوسف میاندواب - اسمعیل نبی زاده - خشنود علیزاده
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

216. بررسی تأثیر ژنوتیپ و غلظت های مختلف تنظیم کننده های رشد بر پیازچه زایی مستقیم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه عبدی - علی اشرف مهرابی - بتول زارعی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

217. بررسی تأثیر ژنوتیپ و غلظت های مختلف تنظیم کننده های رشد بر کال زایی Allium rotundum


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه عبدی - علی اشرف مهرابی - بتول زارعی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

218. بررسی تأثیر کاربرد ورمی کمپوست و کود شیمیایی بر برخی از خصوصیات رشدی وعملکرد گوجه فرنگی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هدیه بدوی - ناصر عالم زاده انصاری - سعیده اطمینان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

220. بررسی تأثیر کمپوست گرانوله گوگرددار و کود نیتروژن بر قابلیت افزایش وزن خشک اندام هوایی دو رقم گندم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نسیم رنج کش - مجتبی محمودی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

222. بررسی تأثیر کودهای آهن و روی بر صورت خاکی و محلول پاشی بر عملکرد چغندرقند بذری در اردبیل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سحر درویش پور - کاظم هاشمی مجد - سمیه شکوهی - شهرزاد جماعتی ثمرین
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

224. بررسی تأثیرکاربرد کود آهن نانو بر عملکرد روغن و عملکرد آهن کلزا در شرایط آب و هوایی خوزستان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه بیاتی - امیر اینه بند - اسفندیار فاتح
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

228. بررسی تاثیر تنش خشکی بر قدرت آللوپاتیک چاودار(Secale cereal L.)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین مختاری کرچگانی - سیده زهرا حسینی سیسی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

230. بررسی تاثیر کائولین فرآوری شده در کاهش خسارت کنه انار


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین فرازمند - سیدحیدر ولی زاده
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

233. بررسی تغییرات صفات مورفولوژیک در ژنوتیپ های مختلف جو در شرایط تنش سرما


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سولماز دیدار - علی اصغری - امید سفالیان - حمیدرضا محمد دوست چمن آباد
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

234. بررسی تغییرات طول ریشه، ساقه و محتوی نسبی آبRWCدر 20 ژنوتیپ کنجد زراعی تحت تنش شوری


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیده حمیده ابراهیمی - امید سفالیان - علی اصغری - سارا دژستان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

236. بررسی تغییرات محتوای کلروفیل کلزا تحت تأثیر عناصر ریز مغذی و کود بیولوژیک


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رزیتا جشنی - قاتح اسفندیار - امیر آینه بند
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

237. بررسی تغییرات میزان پرولین، کلروفیل و هدایت روزانه ی 20 ژنوتیپ کنجد زراعی تحت تنش شوروی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیده حمیده ابراهیمی - امید سفالیان - علی اصغری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

238. بررسی تغییرات کمی اب زیرزمینی آبخوان دشت اردبیل طی ده سال آبی دوره آماری (81-80 تا 90-89)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین غفاری - علی رسول زاده - مجید رئوف - اباذر اسمعلی عوری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

241. بررسی توزیع شکل های شمیایی اهن در خاک های آهکی استان کردستان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهجت محمدی - اکبر فرقانی - سیدمحمد طاهر حسینی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

242. بررسی خصوصیات کمی و کیفی علوفه تولیدی در نسبت های مختلف کشت مخلوط جو با ماشک گل خوشه ای

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محرمعلی دیانتی - محمود پوریوسف - سلیمان محمدی - نادر جلیل نژاد
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

244. بررسی دیدگاه مصرف کنندگان نسبت به منافع و موانع استفاده از کشاورزی ارگانیک و تمایل به مصرف این محصولات

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود یزدان پناه - امینه لطفیان
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

245. بررسی دینامیسم جمعیت دوگونه Broscus karelinii و Pterostichus macerوقدرت شکارگری آن ها بر روی شفیره های مگس میوه مدیترانه ای

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرتضی نورمحمدپور - معصومه شایان مهر
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

246. بررسی رابطه شوری (ECباعملکرد گندم در مزرعه ارتش گرگان با استفاده از روش های درون یابی کلاسیک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رحیم اژیرابی - بهنام کامکار - امید عبدی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

247. بررسی راهکارهای تولید کشت زعفران و نقش آن در توسعه ی روستایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهزاد شجاعی - سلیمان رسولی آذر - لقمان رشیدپور
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

249. بررسی سازه های موثر بردانش مروجان سازمان جهاد کشانورزی پیرامون کشاورزی ارگانیک، مطالعه موردی: استان اردبیل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:وکیل حیدری ساربان
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

250. بررسی سرماسختی در مراحل نابالغ سرخرطومی یونجه Hypera postica در شرایط آب و هوایی کرج


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدیه سعیدی - سعید محرمی پور
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

251. بررسی سمیت تماسی اسانس بومادران علیه شب پره آرد


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:لیلا نیکنام - شهناز شهیدی نوقابی - حمزه ایزدی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

252. بررسی شاخص های پذیرش محصولات ارگانیک در مقایسه با محصولات کشاورزی مرسوم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فائزه مشایخی - علی مشایخی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

254. بررسی عملکرد علوفه و شاخص های سودمندی در کشت مخلوط جو و ماشک گل خوشه ای

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محرمعلی دیانتی - محمود پوریوسف - سلیمان محمدی - نادر جلیل نژاد
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

256. بررسی عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی گشنیز Coriandrum sativum L. تحت تأثیر تنش خشکی و انواع کودها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سودابه نورزاد - احمد احمدیان - محمد مقدم
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

259. بررسی عوامل موثر بر نیتروژن موجود در اندام هوایی گندم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه یعقوبی - مجید جامی الامحمدی - محمدرضا بخشی - محمدحسن سیاری زهان
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

262. بررسی فنولوژی و شرایط اکولوژیک بنفشه معطر (Viola odorataبا رویکرد استفاده به عنوان گیاه دارویی در کشاورزی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نرجس اسدی - علیرضا بابایی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

263. بررسی فون کفشدوزک های خانواده ی Coccinellidae در شهرستان بجنورد، استان خراسان شمالی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الناز حمیدی - محمدحسن سرایلو - محمدحسن منتظری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

264. بررسی مارکر زیستی از طریق سنسورهای جدید بر مبنای تکنولوژی نانوپروتئومیکس


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شیوا حمیدزاده مقدم - سدابه جهانبخش گده کهریز - علی عبادی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

265. بررسی مزیت نسبی گندم و جو آبی و دیم در استان اردبیل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سماء عمید - ترحم مصری گندشمین - مهدی حیدری فنونی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

267. بررسی مصرف سیلیس بر جذب فسفر در گندم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نادر معینی - حمیدرضا مبصر - الیاس رحیمی پطروری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

269. بررسی مقایسه ای اثر اکسید روی ونانو اکسید روی بر ویژگی های جوانه زنی عدس (Lens culinarismedic.)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه سادات کاتبی - هما محمودزاده - علی گنجعلی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

270. بررسی مقایسه ای میزان مازاد مقطوعات در راستای حفظ تنوع زیستی در جنگل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرشاد کیوان بهجو - سحر صادقی اشرافی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

271. بررسی مقدماتی تاثیر خاک دیاتومه فرآوری شده در کاهش خسارت زنجره مو


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین فرازمند - سیدحیدر ولی زاده - مظاهر یوسفی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

272. بررسی موانع و چالش های تولید محصولات ارگانیک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جعفر یعقوبی - زهرا جعفری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

274. بررسی مکمل آبسار بر عملکرد یونجه تحت تنش کم آبیاری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهام امیری - محمدرضا سعید افخم شعرا - علیرضا صمدزاده
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

277. بررسی میزان برخی الودگی عناصر ضروری خاک تحت تذثیر کود سبز


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آرمین حبیبی - عبداله جوانمرد - بهمن سید موسوی - محمد رضایی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

278. بررسی نگرش زیتون کاران طارم نسبت به کشاورزان ارگانیک و عوامل مرتبط با آن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جفعر یعقوبی - سعید طاهری
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

280. بررسی و تعیین سهم عوامل موثر در کاهش عملکرد دانه کلزا درشرایط شمال خوزستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیداحمد کلانتر احمدی - علی عبادی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

283. بررسی واکنش کلم قمری (brassica oleracea var. gongylodes) نسبت به اسید هیومیک


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هادی بگی - بهروز اسماعیل پور - محسن دهقانی تفتی - بنیادی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

284. بررسی وتعیین بهترین مدل توزیع زمانی بارش 6 ساعته (مورد مطالعه، حوضه آبخیز بالقلی چای)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی قاسمی - علی سلاجقه - آرش ملکیان - اباذر اسمعلی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

285. بررسی وضعیت عنصر آهن در اراضی زراعی آبی به منظور ارتقای بهره وری خاک در استان کردستان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهجت محمدی - اکبر فرقانی - سیدمحمدطاهر حسینی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

287. بررسی ویژگی های روغن و پروفایل اسیدهای چرب در رقم زراعی کبکاب گیاه خرما در استان بوشهر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم اکبری - رویا رضوی زاده - غلامحسین محبی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

288. بررسی ویژگی های زینتی 3 گونه بومادران کشتشده در استان کردستان L. Achillea millefolium ، biebersteinii Afan. A vermicularis Trin.

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شب بو کفاش
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

289. بررسی پارامترهای جدول زندگی باروری شته معمولی گندم (Rondani) Schizaphis graminum (Hem.:Aphididae) روی سه رقم گندم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه حاج رحمت الهی - مریم راشکی - اصغر شیروانی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

290. بررسی پارامترهای رشد ریحان (ocimus basilicum L) تحت تأثیر کودهای بیولوژیک در شرایط کشت ارگانیک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه شیرزادی - محمدرضا اردکانی - فرید گل زردی - هادی اسدی رحمانی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

292. بررسی پایداری عملکرد دانه هیبریدهای ذرت دانه ای( Zea mays L ) در محیط های مختلف تنش آبی با روش GGE بای پلات

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا شیری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

293. بررسی پتانسیل آللوپاتیک عصاره روشاخساره های یک چمن اسپورت بر جوانه زنی و رشد ریشه چهار گونه علفهرز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد اکبری - نورعلی ساجدی - مسعود گماریان - آناهیتا بهرامی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

294. بررسی پتانسیل تولید ارگانیک ریحانOcimum basilicum با استفاده از کودهای آلی و بیولوژیک


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:معین ناییجی - محمدکاظم سوری
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

295. بررسی پراکنش نماتدهای انگل حشرات خانواده Heterorhabditidae در مراتع سهند استان آذربایجان شرقی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منیره زارع زاده - علی اسکندری - مصطفی نیکدل
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

296. بررسی پروتئین و فعالیت آنزیمی در ارقام مختلف چغندر Beta vulgaris تحت تنش سرما


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ماهرخ شرقی - سعید لطفی نوید - سیدمهدی رضوی - صابر زهری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

297. بررسی کارایی علف کش اولتیما در اختلاط با برومایسید آرام

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:دوکش رشیدی - یعقوب شریفی - پرویز زیوه
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

298. بررسی کارایی گاز ازن در کنترل آفات انباری خشکبار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عارف معروف - بیت اله قهرمانی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

300. بررسی گونه های فوزاریوم عامل پوسیداگی خشک سیب زمینی در استان اردبیل


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بیتا سهیلی - کسری شریفی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

302. به کارگیری کودهای زیستی نیتروکسین و اسیدهیومیک در تولید مینی تیوبر سیب زمینی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کیمیا توحیدی - مرتضی برمکی - علی اکبر ایمانی - کاظم هاشمی مجد
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

303. بهبود مقاومت ژنتیکی، روشی نو در مقابله با بیماری های نوین در دامپروری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین واثقی دودران - عبدالله سبحانی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

304. بهبود کیفیت و نگهداری میوه نارنگی انشو با محلول پاشی جیبرلیک اسید GA3 Citrus unshiuو اوره

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رقیه ملک نژاد متیکلایی - وحید عبدوسی - نگین اخلاقی امیری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

306. بهینه سازی مصرف هورمون مصرف هورمون ایندول بوتیریک اسید (IBA)بر ریشه زایی قلمه های خشبی پایهGF677

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهره یوسفی - علی ایمانی - سعیده پیری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

307. بکارگیری خصوصیات خاک مزرعه برای تعیین شیوع بیماری در پاتوسیستم ریزوکتونیا و لوبیا


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بیتا ناصری
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

308. بیلان انرژی در برداشت چغندرقند به روش مکانیزه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اروج اسکندری - حسین محمدی مزرعه - حسین شاهقلی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

309. تأثر تاریخ های مختلف کاشت بر خصوصیات مرفولوژیک ارقام کلزا در منطقه اردبیل


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سجاد اعزازی گیگلو - عبدالقیوم قلی پوری - مرتضی برمکی - صابر سیف امیری
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

310. تأثر تیمارهای مختلف حاصلخیزی خاک بر رشد مورفولوژیکی نعناع فلفلی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ذبیح الله سالخورده - لیلا تبریزی - محمدحسن شیرزادی - علی صالحی ساردویی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

311. تأثیر آللوپاتیک گیاهان پوششی بر روی جوانه زنی چند گونه علف هرز


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی بابایی قاقلستانی - احمد توبه - محمدتقی آل ابراهیم - اختیار اقازاده
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

312. تأثیر آهن، روی و سیلیس بر غلظت این عناصر در دانه و کاه جو (Hordiumvulgare)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعیده انزائی گریودهی - حمیدرضا مبصر - مرتضی سام دلیری - ماهرخ بلندی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

313. تأثیر اردک به همراه آزولا Azolla sp و نیتروژن بر تسهیم ماده خشک برنج Oryza sativa L

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد غروی بایگی - همت اله پیردشتی - ارسطو عباسیان - قاسم آقاجانی مازندرانی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

314. تأثیر استویا Stevia rebaudiana روی سیستم ایمنی و برخی فراسنجه های تولیدی در جوجه های گوشتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا بشارتی - مهرداد محمدی - علی مهر روستایی - یوسف حمیداوغلی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

315. تأثیر استویا روی سیستم ایمنی و برخی فراسنجه های تولیدی در جوجه های گوشتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا بشارتی - مهرداد محمدی - یوسف حمیداوغلی - ابوذر نجف زاده
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

316. تأثیر اسید هیومیک بر رشد و عملکرد ریحان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه عقلمند - بهروز اسماعیل پور
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

317. تأثیر اسید هیومیک بر رشد و عملکرد ریحان Ocimum basilicum

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه عقلمند - بهروز اسماعیل پور
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

318. تأثیر انش گرما بر عملکرد ارقام سویا در شرایط شمال خوزستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیداحمد کلانتر احمدی - جهانفر دانشیان
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

320. تأثیر باکتری تیوباسیلوس بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم کلزا (Brassica napus L)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سپیده میرزازده - سیدمحمدرضا احتشامی - محید مجیدیان - غلامرضا محسن آبادی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

321. تأثیر باکتری سودوموناس بر رشد گندم نان در شرایط سمیت کادمیوم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرزانه نهاری علیشاه - علی سروش زاده - فائزه قناتی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

323. تأثیر باکتری های دارای فعالیت ACCدی آمیناز بر ارتفاع بوته ی سه رقم گندم تحت تش شوری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضوان نادری - محمد قادر قادری - غلامرضا زمانی - مجید جامی الاحمدی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

324. تأثیر باکتری های محرک رشد (PGPR) بر خصوصیات کیفی علوفه شاخساره و غده شلغم علفوه ای

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اعظم رومانی - سیدمحمدرضا احتشامی - محمد ربیعی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

325. تأثیر برخی از خصوصیات شیمیایی خاک بر عملکرد زعفران در منطقه کاشمر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه رحیمی - سهراب محمودی - محمدرضا بخشی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

326. تأثیر برخی عوامل بر ظرفیت انتقال یک نقاله مارپیچی در آزمایش با سه رقم متداول گندم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا اکبری صاحبی - عزت اله عسگری اصلی زاده
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

327. تأثیر بیوپرایم با ریزوباکتری های محرک رشد گیاه بر سرعت جوانه زنی سه رقم گندم تحت تنش شوری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضوان نادری - محمد قادر قادری - غلامرضا زمانی - مجید جامی الاحمدی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

329. تأثیر تراکم بوته و روش کاشت بر سرعت سبز شدن بذر گندم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیر طادی بنی - ابراهیم زینلی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

330. تأثیر تراکم های مختلف بر صفات زراعی، رنگریزه های کلروفیل و عملکرد دانه سویا (رقم کتول)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:راضیه نصیران - مهری صفاری - علی اکبر مقصودی مود
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

333. تأثیر تقسیط کود نیتروژن به همراه محصولات پوششی بر کنترل علف های هرز در کشت ذرت علوفه ای


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رسول فخاری - احمد توبه - عبدالقیوم قلی پوری - حسن خانزاده
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

334. تأثیر تلقیح بذر با باکتری های محرک رشد و مقادیر نیتروژن بر بهینه سازی مصرف کود در گندم (Triticum) aestivum L.


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پریسا قنبری - رئوف سیدشریفی - محمد صدیقی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

335. تأثیر تلقیح بذر با باکتریهای PGPRبر کارایی مصرفکود در جو در سطوح مختلف محلول پاشی با نیتروژن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین نصیری دشتکی - رئوف سید شریفی - علی اکبر ایمانی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

336. تأثیر تنش خشکی بر رشد و نمو ومحتوای کلروفیل برگ ژنوتیپ های جو


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رامین سیفی جهان - امید سفالیان - علی اصغری - علی رسول زاده
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

337. تأثیر تنش خشکی بر فلورسانس کلروفیل و سبزینگی برگ در ژنوتیپ های توتون گرمخانه ای

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آرزو حاجی زاده - امید سفالیان - علی اصغری - علی رسول زاده
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

338. تأثیر تنش خشکی بر محتوای نسبی آب، هدایت روزنه ای ووزن ریشه در ژنوتیپ های توتون گرمخانه ای

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آرزو حاجی زاده - امید سفالیان - علی اصغری - علی رسول زاده
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

339. تأثیر تنش خشکی و کود دامی بر عملکرد رویشی و اسانس گیاه دارویی بادرشبو

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پرویز رهبریان - علی صالحی ساردویی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

340. تأثیر تنش کم آبی بر میزان فعالیت برخی آنزیم ها در چند ژنوتیپ گندم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حوریه توکلی حسنلو - علیرضا عبادی - سدابه جهانبخش - نصیبه توکلی حسنکلو
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

341. تأثیر تنش گرما بر عملکبرد ارقام سویا در شرایط شمال خوزستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیداحمد کلانتر احمدی - جهانفر دانشیان
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

342. تأثیر تیمارهای مختلف حاصلخیزی خاک بر میزان و درصد اسانس نعناع فلفلی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ذبیح الله سالخورده - لیلا تبریزی - محمدحسن شیرزادی - علی صالحی ساردویی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

344. تأثیر ذرات نانواکسید آهن بر روی پروفیل اسیدهای چرب و مقدار کلروفیل دانه سویا


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد صدقی - رقیه شیخ بگلو - بهرام فتحی آچاچلوئی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

346. تأثیر زیتون اروپائی در جراحی جابجائی شیردان به راست در گاو


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شاهین حاجی قهرمانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

347. تأثیر سطوح مختلف آبیاری بر روی برخی صفات مورفولوژیکی در ژنوتیپ های جو


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رامین سیفی جهان - امید سفالیان - علی اصغری - علی رسول زاده
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

348. تأثیر سطوح مختلف تراکم بوته برعملکرد و اجزاء عملکرد سویا (رقم کتول)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:راضیه نصیران - مهری صفاری - علی اکبر مقصودی مود
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

349. تأثیر سطوح مختلف کودهای بیولوژیک و ورمی کمپوست بر رشد، نمو و عملکرد دانه و درصد روغن کدو تخمه کاغذی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:وحیده شورگشتی - مجید عزیزی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

350. تأثیر سه نوع کود آلی بر برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در اردبیل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه شکوهی - کاظم هاشمی مجد - سحر درویش پور - شهرزاد جماعتی ثمرین
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

351. تأثیر عصاره کاسنی و اولتیمیت اسید بر عملکرد و میکروفلور جوجه های گوشتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابوذر نجف زاده - حسن درمانی کوهی - نوید قوی حسین زاده - محمد روستایی علی مهر
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

352. تأثیر عملیات باغداری مستمر و طولانی مدت بر توزیع شکل های پتاسیم در جنوب دشت ارومیه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا امیرپور - سالار رضاپور
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

353. تأثیر عنصر روی و باکتری سودوموناس در قابلیت جذب کادمیوم توسط گندم نان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرزانه نهاری علیشاه - علی سروش زاده - فائزه قناتی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

354. تأثیر عوامل مختلف بر پراکنش کرمهای مفتولیدر شرق استان گستان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جاماسب نوذری - نشاط گلی خواجه
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

355. تأثیر عوامل ژئومورفولوژی حوضه آبریز بر شبیه سازی بار معلق رودخانه با شبکه عصبی مصنوعی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابوالفضل شمسایی - بی بی آسیه رضوانی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

356. تأثیر غلظت های مختلف نیتروکسین بر شاخص های رشدی گیاه زینتی دارویی پروانش

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد بنیادی - اسماعیل چمنی - زیبا غلاحسین پور
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

359. تأثیر فعالیت های تفرجی بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک پارک جنگلی فندق لوی استان اردبیل


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:روح انگیز قاسم زاده - فرشاد کیوان بهجو - شکراله اصغری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

360. تأثیر قارچ Glomus mosseae در کاهش پوسیدگی فوزاریومی قاعده پیاز


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهاره قنبرزاده - ابراهیم محمدی گل تپه - ناصر صفایی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

361. تأثیر محلول پاشی آهن به همراه افزودنی های RCP-5,DJ.ADJUVANT بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا سبز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:دنیا نوذری راد - مهدی فیروزآبادی - حسن مکاریان - ناصر فرخی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

362. تأثیر محلول پاشی عناصر روی وکلسیم بر صفات زایشی توت فرنگی رقم «آروماس»


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:طیبه مقدس دستجردی - مهرداد جعفرپور
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

363. تأثیر محلول پاشی نیتروژن و کلسیم بر صفات کیفی توت فرنگی رقم «آروماس»


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:طیبه مقدس دستجردی - مهرداد جعفرپور
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

364. تأثیر محیط های کشت مختلف عصاره غلات بر سرعت رشد رویشی سه گونه قارچ صدفی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ژیلا آقازاده - مهدی بهنامیان - سارا دژستان
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

366. تأثیر مقدار زمان مصرف نیتروژن بر شاخص های رشد و کارایی مصرف کود در جو

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه افسری - رئوف سید شریفی - محمد صدقی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

367. تأثیر مقدار زمان مصرف نیتروژن برعملکرد و اجزای دانه در جو

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه افسری - رئوف سیدشریفی - محمد صدقی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

368. تأثیر میدان های الکتریکی پالسی روی میکروارگانیسم های مواد غذایی به منظور فرآوری و تغذیه سالم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهرام فتحی آچاچلویی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

370. تأثیر نظام های زراعی با نهاده های مختلف بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم رقم (ارگ)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه شریعتی نیا - علیرضا کریمی گوغری - مهران غیبی - نرگس سلطانی نژاد
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

374. تأثیر نوع بستر کشت بر برخی خصوصیات رویشی پداژک های گلایول Gladiolus hybrida cv. White prospertyریشه دار در محیط کشت ریشه زایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ماهرخ سپهوند - محمود خروشی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

375. تأثیر نوع تنظیم کننده های رشد بر ریشه زایی پداژک های گلایولGladiolus hybrida cv. White prosperty حاصل از تکثیر در شرایط کشت درون شیشه ای

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ماهرخ سپهوند
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

376. تأثیر هالوپرایمینگ و پرایمینگ با نانواکسید روی بر شاخص های جوانه زنی و قدرت بذور چغندر قند تحت تنش شوری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرتضی اسمعیلی - سعید خماری - ناصر زارع - هادی قمری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

377. تأثیر هم زیستی قارچ میکوریزا بر خصوصیات کاهوی اهوازی تحت سطوح مختلف تنش شوری NaCl

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعیده اطمینان - ناصر عالم زاده انصاری - محمد محمودی سورستانی - فرخنده اسکندری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

378. تأثیر هیدروپرایمینگ پرایمینگ با اسیدسالیسیلیک بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه چغندر قند تحت تنش شوری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرتضی اسمعیلی - سعید خماری - ناصر زارع - هادی قمری
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

379. تأثیر ورمی کمپوست و باکتری های افزاینده رشد و عملکرد کتان روغنی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهام کربلایی ولیها - جهانفر دانشیان - امیرحسین شیرانی راد - علیرضا ولد آبادی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

380. تأثیر ویژگی های فیزیک و شیمیایی خاک های اهکی بر توزیع شکل های شیمیایی مس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:لیلا تابنده - محمدرضا بخشی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

381. تأثیر پارامترهای فرآیند اسمز بر خصوصیات میوه کیوی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حجت کاراژیان
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

382. تأثیر پروبیوتیک پری مالاک و تراکم گله بر سیستم ایمنی جوجه های گوشتی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رقیه قاسمی - بهمن نویدشاد - حسین عبدی بنمار
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

383. تأثیر پروبیوتیک پری مالاک و تراکم گله بر عملکرد جوجه های گوشتی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رقیه قاسمی - بهمن نوید شاد - حسین عبدی بنمار
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

384. تأثیر پری بیوتیک (فرمکتو) وتراکم گله بر سیستم ایمنی و جمعیت میکروبی ایلئوم جوجه های گوشتی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی یک کلام - بهمن نوید شاد
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

385. تأثیر پسماند کمپوست قارچ روی خصوصیات مورفولوژیکی گیاه دارویی همیشه بهار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا قلی پور رز - عبدالقیوم قلی پوری - حسین شهبازی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

386. تأثیر پیش تیمار بر شاخص های جوانه زنی و قدرت رویش سیاه دانه (Nigella sativa L.)تحت تنش شوری


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسلم مددی - سعید خماریان - امید سفالیان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

388. تأثیر کاربرد سطوح مختلف نانو کود کلات آهن بر رشد و بازده گیاه عدس در منطقه سیستان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم فرهودی - امین فارسی مقدم - مصطفی حمزه ای
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

389. تأثیر کاربرد علف کش نیکوسولفورون و کوکووت بر کنترل علف های هرز ذرت


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آی بی بی میری زاده - حسن مکاریان - مهدی برادران فیروزابادی - منوجهر قلی پور
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

390. تأثیر کاربرد نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم گندم در اردبیل


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهسا فصیحی زاده - حمیدرضا محمددوست چمن آباد - قدیر نوری قنبلانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

391. تأثیر کاربرد کود آلی زئولیت و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد مینی توبر سیب زمینی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد شریفی شهریور - مرتضی برمکی - علی اکبر ایمانی - کاظم هاشمی مجد
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

392. تأثیر کاربرد کود دامی و نیتروژن و گوگرد در برخی خصوصیات رویشی گیاه سورگوم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نصرت اله نجفی - ایوب شمس دانش
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

394. تأثیر کشت در عمق های مختلف بر روی عملکرد و اجزا عملکرد تره تیزک (Lepidium sativum L.)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا آقاجانی - صغری اسمعیلی - سلمان عبدالله پور - زهرا غضنفری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

395. تأثیر کود شیمیایی و سطوح مختلف ورمی کمپوست بر خصوصیات مورفولویکی گیاه فلفل دلمه ای قرمز


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعیده اطمینان - ناصر عالم زاده انصاری - هدیه بدوی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

398. تأثیر کودها و باکتری های محرک رشد بر روی گیاه دارویی کرچک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سکیه قاسمی - فاخر شلوه
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

399. تأثیر کودهای بیولوژیک و عناصر ریز مغذی بر خصوصیات رشدی گیاه Carumcopticumدارویی زنیان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مینا معتمدنژاد - سیدوحید اسلامی - محمدحسن سیاری زهان - سهراب محمودی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

402. تأثیر گیاهان پوششی بر روی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت علوفه ای

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی بابایی قاقلستانی - احمد توبه - محمدتقی آل ابراهیم - مهدی جودی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

403. تأثیرمحلول پاشی برگ عناصر غذایی بر کیفیت شیمیایی میوه پرتقال تامسون ناول Citrus sinensis var. Thamson Navel


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نرجس قربان پور - حسین صادقی - حسین مرادی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

405. تأثیرکودهای بیولوژیک و شیمیایی و تراکم بوته بر عملکرد و کیفیت گلرنگ

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم حسن پور - عطاء الله سیادت - احمد کوچک زاده
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

407. تاثیر آلودگی قبلی گیاه میزبان روی کارایی و درصد افراد بالدار دو گونه شته Megoura viciae و Acyrthosiphon pisum


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدمظفر منصوری - محسن مهرپرور
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

408. تاثیر اسانس آویشن بر تراکم جمعیت Ralstonia solanacearum عامل پژمردگی باکتریایی سیب زمینی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ثریا تورنگ - مسعود شمس بخش - سعید حسین زاده - کبری مسلم خانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

409. تاثیر باکتری Pseudomonas fluorescens با توان تولید اکسین، انحلال فسفات و جذب آهن بر بهبود شاخص های رشدی گیاه خیار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رباب اعزازی - مسعود احمدزاده - اکبر شیرزاد
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

413. تاثیر رقم و فاصله ردیف کاشت بر تراکم و وزن خشک علفهای هرز در کشت ماش


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه حسنوند - حمیدرضا چمن اباد محمددوست - سیدکریم موسوی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

414. تاثیر روش کاشت بذر برروی پوسیدگی فوزاریومی ریشه و تولید محصول لوبیا


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بیتا ناصری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

415. تاثیر عوامل مختلف بر پراکنش کرم های مفتولی در شرق استان گلستان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جاماسب نوذری - نشاط گلی خواج
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

416. تاثیر نسبت های مختلف کشت مخلوط ارزن و خلر بر کنترل علف های هرز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ندا پاک گوهر
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

417. تاثیر ورمی کمپوست روی ویژگی های تولیدمثل و طول عمر کفشدوزک Hippodamia variegataروی شته جالیز


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:طیبه علی زمانی - جبرائیل رزمجو - بهرام ناصری - مهدی حسن پور
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

418. تاثیر ورمی کمپوست روی پارامترهای جدول زندگی کفشدوزک Hippodamia variegataشکارگر شته جالیز Aphis gossypii Glover


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:طیبه علی زمانی - بهرام ناصری - مهدی حسن پور
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

419. تجزیه علیت عملکرد برخی از صفات مورد بررسی در ژنوتیپ های جو بهاره تحت تنش خشکی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پرستو قاسمی - ورهرام رشیدی - احمد رزبان حقیقی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

420. تجزیه و تحلیل فنی و اقتصادی عملیات بارگیری در راستای مدیریت پایدار جنگل های شمالی ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرشاد کیوان بهجو - سحر صادقی اشرافی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

421. تجزیه و تحلیل چند متغیره صفات مورفولوژیکی جهت شناسایی ارقام مقاوم به آفتاختصاصی یونجه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صلح الدین جمشیدی گولان - حجت الله مظاهری لقب - سیدسعید موسوی - مجید کزازی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

423. تحلیل روابط بین نهاده ای در راستای تولید محصول ارگانیک (مطالعه موردی پنبه ایران)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سارا الفی - قادر دشتی - معصومه رشیدقلم
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

424. تحلیل نقش ترویج کشاورزی در تولید محصولات ارگانیک و سالم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرضیه پناه زاده پریخانی - حسین شعبانعلی فمی - ناصر مطیعی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

425. تحلیلی بر ارتباطات عناصر اقلیمی شهرستان پارس اباد با تغییرپذیری راندمان محصول گندم دیم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرزاد جهانبانی - عبدالله عزیزی دمیرچلو - لطف اله ملکی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

426. تحلیلی بر چالش های یش روی کشاورزی ارگانیک در ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم بساطی - مهنا شاهمرادی - سارا حاجی علیانی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

429. تعیین برخی از ترکیبات شیمیایی درچند گونه ماشک وحشیVicia L. استان اردبیل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهرام فتحی آچاچلویی - میکاییل بدرزاده
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

430. تعیین تلفات برداشت سویا در سرعت های مختلف کوبنده کمباین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین برومند - ایرج رنجبر - محمد غلامی - جبراییل تقی نژاد
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

432. تعیین حد بهینه تخصیص کود شیمیایی در تولیدمحصول ارگانیک (مطالعه موردی پیازدشت تبریز)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:قادر دشتی - فهمیه رنجبر - جواد حسین زاد
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

433. تعیین غلظت بهینه سالیسیلیک اسید جهت افزایش کیفیت گیاه زینتی (Saintpaulia ionantha)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:راضیه نانواکناری - حسین مرادی - سمیه قاسمی عمران
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

434. تعیین متغیرهای اقلیمی موثر بر گیاه داروئی کنار (مطالعه موردی: استان خوزستان)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اعظم سلمانی زاده - مرتضی خداقلی - مجید منتظری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

435. تعیین میزان تلفات کمباینی هد کلزا در زمان های مختلف برداشت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جبرائیل تقی نژاد - ترحم مصری گندشمین
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

437. تعیین و مقایسه پروفیل اسیدهای چرب شیر گوسفندان مغانی در حال چرا در مراتع سبلاتن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا محمدی - فرزاد میرزائی آقجه قشلاق - اورنگ استقامت - بهرام فتحی آچاچلوئی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

441. تنش آموزش در آشنائی واستفاده از محصولات ارگانیک کشاورزی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عسگر رضائی - محمد انور - فرشاد کیوان بهجو
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

442. تنوع ژنتیکی در طول وزن سنبله و ارتباط آن ها با عملکرددانه در ارقام زراعی گندم های ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی جودی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

443. تهیه ارقام چغندرقند با علکرد بالا در منطقه آذربایجان غربی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالمجید خورشید - کیوان فتوحی - پدرام عادل
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

444. توزیع شکل های شیمیایی منگنز و ارتباط آن ها با شکل قابل جذب و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک های آهکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:لیلا تابنده - محمدرضا بخشی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

445. توزیع پروفیلی شکل های پتاسیم تحت تأثیر عملیات زراعی و ابیاری مستمر در منطقه پسوه پیرانشهر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فریبا فلاحی قشلاق - سالار رضاپور - عباس صمدی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

446. تولید محصولات جالیزی سالم با احتیاط در مصرف کودهای فسفره در خاک های سبک


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جواد سرحدی - لیلا ام رشیدی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

447. خصوصیات بلال و ارتباط آن ها با عملکرد دانه در هیبریدهای مختلف ذرت تیمار شده با عناصر ریزمغذی بر و روی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عباس نوبهار گیگو
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

448. خصوصیات ساقه و ارتباط آن با عملکرد دانه در ارقام زراعی گندمهای ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی جودی - مرتضی کامرانی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

451. درمان انباشتگی شکمبه با استفاده از گل ختمی در گوسفند


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شاهین حاجی قهرمانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

452. درمان لنگش چرکی گاوان شیری با گیاه آویشن شیرازی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شاهین حاجی قهرمانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

453. دیدگاه مصرف کنندگان نسبت به عوامل آموزشی موثر بر پذیرش محصول ارگانیک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:یحیی استادی - محسن شوکت فدای - سمینی دخت قاسمیان - فاطمه رستمیان
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

454. روشهای پیش آگاهی و مدیریت کرم سیب درباغات سیب شهرستان سمیرم، راهی برای تولیدمحصول سالم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرتضی بهرامیان - علیرضا بهرامیان - مهسا صفاری
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

460. سمیت تدخینی چند عصاره گیاهی روی سوسک توتون Lasioderma serricorne Fدر شرایط ازمایشگاهی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جعفر گرانمایه - سیدمهدی هاشمی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

461. سمیت تنفسی اسانس های سه گونه گیاهی روی کنه تارتن دو نقطه ای Tetranychus urticae

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فائزه شریعتی - محمود محمودی شریف - علیرضا هادی زاده
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

462. سنجش سطح دانش کشاورزی ارگانیک و عوامل موثر بر آن در میان کشاورزا شهرستان عجبشیر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم حق جو - اکرم جوادی - مرضیه فتحی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

463. شبیه سازی عملکرد دانه برنج رقم بهار با استفاده از مدل AquaCrop

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیده سحر میرراشد - ابراهیم امیری - مجید عاشوری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

466. شناسایی عوامل کنترل بیولوژیک علف هرز تلخه Acroptilon repens (L.) در منطقه ی ارومیه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرین فرامروزش - یونس کریم پور - قوستا یوبرت - مهدی رزمی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

467. شناسایی مولکولی گونه های خسارت زای جنسAgriotes sp. Coleoptera: Elateridae)در شرق استان گلستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نشاط گلی خواجه - جاماسب نوذری - وحید حسینی نوه
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

468. شناسایی و ردیابی مولکولی ویروس موزائیک معمولی نکروتیک لوبیا جدا شده از مزارع لوبیای استان زنجان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیرا مولاپور - احمد حسینی - ثمین حسینی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

469. شناسایی ژنوتیپ های گندم نان دارای عملکرد دانه و ارزش نانوایی مطلوب

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدیه پودینه - محمدهادی پهلوانی - خلیل زینلی نژاد - حبیب اله سوقی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

470. طراحی آغازگر جهت کلونینگ و انتقال ژن HBsAg به گیاه توتون با استفاده از وکتور pCAMBIA1304

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهام انصاری - امیرحسین گرجی - زینب نصرالهی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

471. طراحی مکانیزمی هوشمند برای شناسایی گونه های قارچ آنتاگونیست تریکودرما

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی نوشیار - عادل اکبری مجد - آیدا لطفی - منصور سلسله جنبان
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

472. طراحی و تحلیل استاتیکی و دینامیکی یک تریلر چهار چرخ پشت تراکتوری توسط نرم افزار CATIA و Adams

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اسماعیل حمزه نژاد - صداقت فاضلی - غلامحسین شاهقلی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

473. طراحی و ساخت دستگاه سورتینگ و گریدینگ فندق به روش پردازش سیگنال صوتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرتضی فرهادی - یوسف عاسپور گیلانده - اصغر محمودی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

475. عوامل اجتماعی - اقتصادی موثر بر پذیرش کشاورزی ارگانیک درایران


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شهره سلطانی - ابوالفضل علیخانی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

476. عوامل بازدارنده ی پیش روی اجرا، ترویج و توسعه کشاورزی ارگانیک


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهام خلیلی - مهری مهدیان خلیلی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

477. عوامل موثر بر پذیرش روش های کشت ارگانیک در میان باغداران شهرستان میانه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اکرم جوادی - مریم حق جو - باب اله حیاتی - مرضیه فتحی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

478. غربال سازی برخی از لاین های جو نسبت به شته ی سبز گندم: Sitobion avenae (Hom.:Aphididaeدر شرایط آزمایشگاهی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نسیم گلی خواجه - جبرائیل رزمجو -