ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مجموعه مقالات همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی

اطلاعات بیشتر

محل برگزاری: تاکستان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان, دانشگاه آزاد اسلامي واحد تاكستان
سال برگزاری: 1392    تعداد صفحات: 2901
تعداد مقالات کنفرانس: 738  تعداد مشاهده چکیده: 284311
کد COI این کنفرانس: TIAU01
تعداد نویسندگان مشارکت کننده در این کنفرانس: 1372 پژوهشگر
تعداد ارجاع به مقالات این کنفرانس: 26

جستجوی پیشرفته در مقالات این کنفرانس

نمایش و دانلود مقالات PDF همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی

مقاله کنفرانس علمی داخلی

1. XCSRبا استفاده از داده های تربیتی محدود :مطالعه موردی جهت تشخیص خطا در مدارات آنالوگ


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ن مشتاقی یزدانی - م شریعت پناهی - آ یزدانی سقرلو
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

2. آموزش الکترونیکی در ایران


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا آقابیگی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

3. اتصال توسط چسب های ساختاری در مقابل جوشکاری


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی نراقی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

4. اثر اتوآللوپاتیک بقایای سوخته و معمولی سورگوم جارویی بر رشد اولیه آن در شرایط گلخانه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:س صفاجو - س جمشیدی - ع فرامرزی - ن مولائی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

6. اثر اسپرمین و اسپرمیدین بر عمر ماندگاری و کیفیت میوه توت فرنگی رقم کاماروسا


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهران عبدی - پژمان مرادی - وحید عبدوسی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

8. اثر باکتری آزوسپریلوم به همراه کود فسفر بر عملکرد دانه سویا در کشت دوم در منطقه مغان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عارف زنده - محمدباقر خورشیدی بنام - محمدحسین انصاری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

9. اثر تغییرات هندسی بر فرکانس عملکردی محفظههای احتراق متناوب


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدمهدی ذکوی - سالم بعنونی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

11. اثر تیمارهای کود آلی گرانوله و نیتروژن بر غلظت عناصر غذایی در برگ گل مینای چمنی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا نصیری - مجتبی محمودی - محمدحسین عظیمی - امراله نبی گل
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

12. اثر دما بر مدول یانگ صفحات گرافن دارای نقص


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ف تواضعی - س کیمیاگر
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

13. اثر زمان محلول پاشی آهن بررطوبت نسبی برگ گندم در شرایط تنش شوری


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه کرمی چمه - عبدالمهدی بخشنده - سیدعطاءاله سیادت - محمدرضا مرادی تلاوت
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

14. اثر شدت جریان و سرعت جوشکاری بر مقدار سختی لایه آلیاژ سطحی کاربید بور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی قرقچیان - علیرضا خدابنده - محمد جهازی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

15. اثر مدیریت های مختلف آبیاری و محدودیت منبع در عملکرد برنج رقم هاشمی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:م عباسیان - ا امیری - م نحوی - م عاشوری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

16. اثر نسبتهای کود کمپوست و لجن فاضلاب بر ریحان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد رحیمی - عاطفه دستور
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

17. اثر نقص ساختاری بر خواص الکترونی نقاط کوانتومی دوبعدی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمیدرضا خان زادی - حجت الله خواجه صالحانی - مهدی اسماعیل زاده
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

19. اثر کشت مخلوط ذرت- لوبیا بر عملکرد و نسبت برابری زمین


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:وحیده بیاره - سعید سیف زاده - جهانفر دانشیان
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

20. اثرات برخی از مواد تغذیه ای درعملکرد ومحتوای آب نسبی و عناصربرگ زرد آلو


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدحسن صفری - علی ایمانی - مهدی طاهری - سیدحسن معصومی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

21. اثرات تنش شوری بر شاخص های جوانه زنی و بیوشیمیایی بذر گیاه دارویی خارمریم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابوالفضل معصومی زواریان - مجتبی یوسفی راد - محمد شریف مقدسی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

24. اثرباکتریهاهی محرک رشدگیاه و سطوح مختلف NPK برغلظت نیتروژن ریحان سبز L. Ocimum basilicum

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم نتایی - مهدی اورعی - هادی اسدی رحمانی - سمیرا زرین کوب
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

26. اثرهورمون کینتین بر شاخص های جوانه زنی بذر گل راعی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدسلام سجادی - داود ارادتمنداصلی - علیرضا پازکی - حمیدرضا اردلانی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

27. ارائه الگوریتم برآورد هزینههای طول عمری سد با استفاده از رویکرد فازی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ح وحدت - س نظیف
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

28. ارائه الگوریتم بهبود قطعه بندی اشیا متحرک بر مبنای تبدیل ویولت برای دنباله های ویدئویی نویزدار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:طاهره محرمی کلفتی - مهدی جعفری شهباززاده
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

30. ارائه الگوریتمهایی برای حذف و اضافه شدن امن نود درشبکههای حسگر بیسیم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:معصومه لشگری - محمدعلی منتظری - مقدادی - مهدی افضلی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

32. ارائه روشی برای محاسبهی میزان مثبت کاذب و منفی کاذب در روشLSH به منظور یافتن اسناد مشابه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین ازگومی - علی مهجور
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

33. ارائه روشی برای یافتن اسناد مشابه بر پایهی فیلتر مبتنی بر تکرار


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:م قاسمی ماه سایه - ع مهجور
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

35. ارائه روشی جدید جهت افزایش تحمل پذیری خطا در شبکههای حسگر بیسیم حاوی relay node به همراه کاهش مصرف انرژی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن صدیقی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

36. ارائه روشی جهت احراز هویت افراد با استفاده ازتصاویر شبکیه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:م رستمی - ف صاغری - م نیک روز - س دژدار
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

37. ارائه روشی جهت خوشه بندی نشست های وب بر اساس تئوری فازی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:م کلاه کج - ع هارون آبادی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

38. ارائه روشی جهت نگاشت پایگاه داده رابطهای به آنتولوژی در وب معنایی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:م رستمی - م ر پورخانی - ف یعقوبی - ا صالحی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

40. ارائه رویکردی جهت استقرار مدیریت پروژه امنیت اطلاعات بر اساس استانداردPMBOK

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ن همراهی - ن مدیری
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

41. ارائه نسل جدیدی از الگوریتم های فرهنگی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدامید آذرکسب
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

42. ارائه چارچوب برای ارزشیابی دانشجویان در یک سیستم مدیریت آموزش (LMS) با استفاده از بازی آموزی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:س سیوف جهرمی - م چمنی - ط چمن
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

44. ارائه یک روش نهان نگاری جدید در ضرایب تبدیل کسینوسی گسسته با معیار انسانی براساس ساختار تصویر


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:م حافظی - م رجایی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

45. ارائه یک سیستم خبره جهت تشخیص نفوذ در شبکه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدامید آذرکسب
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

46. ارائه یک سیستم فازی ژنتیکی جهت تشخیص نفوذ در شبکه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدامید آذرکسب
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

47. ارائه یک مدل رسمی به منظور بهبود کارایی در محیط گرید

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیرا امیرشکاری - علی هارون آبادی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

48. ارائه یک مکانیزم مسیریابی چند مسیری براساس متریکهای چندگانه برای تعادل بار در شبکههای سیار موردی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ب مهدوی - ب نجف پور - ا جلالت - س نژادحسینی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

49. ارتباطات تحریک پذیر زمانی در پروتکل شبکه(Time Triggered CAN ) اCAN


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا آقابیگی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

50. ارزیابی اثر اتوآللوپاتی عصاره حاصل از بقایای رقم حسن سرا در سطح خاک ارقام برنج


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:س احمدی خیاوی - س جمشیدی - م مهرپویان - ن مولائی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

51. ارزیابی اثر سطوح مختلف ورمی کمپوست در بستر کشت گلدانی روی خصوصیات رشدی و گلدهی سه گونه شمعدانی(Pelargonium)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ش برجی - م خدادادی - ح مبصر - ع جباری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

53. ارزیابی اقتصادی جهت نصب واحدهای تولید همزمان برق و گرما درساختما نهای مسکونی در صورت حذف یارانه های انرژی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا خاکپور - محمد حاجی امیری - امیر گلشنی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

54. ارزیابی برهمکنش اتوآللوپاتیک ریشه و شعاع ناحیه خودمسموم ریشه گیاهچههای برنج


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ن مولائی - س جمشیدی - م مهرپویان - س احمدی خیاوی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

55. ارزیابی تأثیر محلول پاشی عناصر ریز مغذی بر اجزای عملکرد گلرنگ در سطوح مختلف نیتروژن


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمانه رحمانی - امیرحسین شیرانی راد - سعید سیف زاده
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

56. ارزیابی تحمل به تنش خشکی آخر فصل در لاین های پیشرفته ی جو بر اساس شاخص های خشکی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حامد خوش نشین - رجب چوگان - بهزاد سرخی لله لو
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

57. ارزیابی عملکرد پروتکلIPSecدر تامین امنیت اینترنت


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ع قره گوزی - ی زارعی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

58. ارزیابی قابلیت پیش بینی مدلTransition SSTتحت اثر گرادیان فشار ثابت و شدت توربولانس های مختلف

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی سالک رحیمی - محمود سالاری
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

60. ارزیابی محلول پاشی عناصر ریزمغذی بر رشد و عملکرد گیاه دارویی مرزه در تراکمهای مختلف

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود شیریان - امیرحسین شیرانی راد - سعید سیف زاده - حسن بغدادی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

61. ارزیابی مدلORYZA2000در شرایط تقسیط کود نیتروژن بر روی گیاه برنج

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا حسینی شنبه بازاری - ابراهیم امیری - مجید نحوی - مجتبی اسمعیل زادلیمودهی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

64. ارزیابی منابع آلی و شیمیایی تأمین نیتروژن بر خصوصیات میوه مرزه در تاریخ های مختلف کاشت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا اسدالهی - امیرحسین شیرانی راد - سعید سیف زاده - حمیدرضا ذاکرین
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

65. ارزیابی نیروی کششی هرس بشقابی دوزانویی دنباله بند در سطوح رطوبت خاک، عمق کار و سرعت پیشروی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ح فتحی لهمالی - م رشیدی - ر طباطبایی کلور
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

66. ارزیابی نیروی کششی گاوآهن برگردان دار سوار در سطوح رطوبت خاک، عمق کار و سرعت پیشروی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ا نجارزاده - م رشیدی - ر طباطبایی کلور
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

67. ارزیابی پایداری عملکرد علوفه در اکسشنهایAgropyron trichophorumبا استفاده از روشهای ناپارامتری


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ح.س مدائنی - ع.ا جعفری - و صفری ه
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

69. ارزیابی کارایی پروتکل های مبتنی بر تقاضا در شبکه های موبایلی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی کیان پور - پیمان فروهر - پیمان سالمی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

70. ارزیابی کیفی تناسب اراضی برای سیب در بخشی از اراضی شهرستان قره ضیاالدین


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ن اردلان - ن گلابی زاده - ف شهبازی - م حاجی رسولی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

71. ارزیابی کیفی تناسب اراضی برای گردو در بخشی از اراضی شهرستان پلدشت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ن گلابی زاده - س برنجی - ف شهبازی - م حاجی رسولی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

72. از گوجه فرنگی های آلوده به شانکر ساقه گوجه فرنگی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ف شیردل - ح.ر زمانی زاده - ی قوستا - ک لاریجانی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

73. استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات درانتخاب بهینه میزان شدت سگدست در چاه های جهت دار


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:س حسینی - ا قنبرزاده - ع هاشمی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

74. استفاده از الگوریتم ژنتیک برای افزایش احتمال تشخیص حضور شنودکننده در کانال کوانتومی در پروتکل توزیع کلید کوانتومیBB84

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ع تجری سیاه مرزکوه - ج کریم پور
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

75. استفاده از داده کاوی به منظور پیش بینی سرعت باد و توان خروجی در توربین های بادی متصل به شبکه قدرت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اکبر هوشیار - مجید نیری پور - میلاد دولتشهاهی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

76. استفاده از زمین آمار در پهنه بندی آلودگی سرب قابل دسترس و کل در اراضی اطراف پالایشگاه شیراز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا نوروزی - نازنین صادقی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

77. استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی به منظور مدلسازی بارش رواناب ایستگاه علی آباد خفر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی رنجبر - نادر برهمند - مهرداد فریدونی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

78. استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک به منظور مدلسازی بارش رواناب ایستگاه علی آباد خفر و قیاس نتایج

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی رنجبر - نادر برهمند - مهرداد فریدونی
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

79. استفاده از فتوکاتالیست ها در تصفیه آب


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:م مرادی - ر ژیانی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

85. افزایش قابلیت انتقال حرارت روغن موتور به کمک نانوافزودنی ها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احسان اله اتفاقی - حجت احمدی - علیمراد رشیدی - سیدسعید محتسبی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

86. افزودن چیلی به پنیر و بررسی خصوصیات شیمیای آن


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمانه احمدی - حسین جلالی - عبدالرضا محمدی نافچی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

87. الگوریتمی ابتکاری برای ساخت درخت اشتاینر درون چند ضلعی ساده با وجود موانع


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:و خسروی نژاد - ع باقری - م کیوان پور - ع خسروی نژاد
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

88. الگوریتمی ابتکاری برای ساخت درخت اشتاینرکمینه اقلیدسی درون چند ضلعی متعامد


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ع خسروی نژاد - ع باقری - م کیوان پور - خسروی نژاد
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

89. الگوی فرآیند پیشرفت نرم افزار و متدولوژی آزمایشگاه های مجازی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمداله غمگین
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

90. امحای ویروسهای طبیعی با استفاده از جریانهای الکتریکی ضعیف


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا رضوانی بروجنی - ر خمسه عشر - س.ا.ح منجمی - ش مقیم
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

91. امنیت انتخابات الکترونیکی با استفاده از تکنولوزی بیومتریک


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا آقابیگی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

92. امنیت و قابلیت اعتماد در سیستمهای نظیربه نظیر


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا آقابیگی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

94. انتقال حرارت از نانوسیال آب- اکسیدتیتانیوم در یک لوله با سطح مقطع بادامکی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آ میرعبداله لواسانی - ا نجفیان
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

95. اندازه گیری سینتکی-اسپکتروفتومتری ویتامینB6با استفاده از تیونین درنمونههای بیولوژیک ودارویی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعودرضا شیشه بر - فاطمه وداعی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

97. انواع منابع انرژی الکتریکی در خودروهای الکتریکی و روشهای تخمین سطح انرژی الکتریکی در آنها


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:قدسیه حمیدی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

98. اهمیت عوامل تهدید آمیز در بیماری عفونی تورم پستان گاوان بومی ایران


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجتبی اسمعیل پورروشن
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

100. اهمیت کارآفرینی در روستاها و جایگاه آن در توسعه روستایی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ح قاسمی زرین آبادی - ر لقمانپورزرینی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

101. اهمیت کاربرد مدلAquacropدر مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ص مهموم سالکویه - ا هزارجریبی - ح شریفان - م ذاکری نیا
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

102. ایده های نو برای دور ماندن از تشعشع امواج موبایل


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرتضی معمر - موسی محمدنیا - ابراهیم شامانی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

103. ایران، کانون پتانسیلهای ژئوتوریسم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبداله یزدی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

104. اینورترمتصل به شبکه درسیستم های تولید انرژی باد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی قزلسفلو - حسن رستگار
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

106. بازسازی تکراری گفتار با قابلیت بالا با استفاده از گفتار ترکیبی بازسازی شده

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید کریمی - مهدی صادق زاده - جواد میرعابدینی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

107. بازگشت سرمایه درسازمان باتاکید برتوسعه سرمایه انسانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زینب صادقی - عبدالرحیم نوه ابراهیم
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

108. بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا با استفاده از ویژگی بافت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهام قره سوفلو - ابوالفضل لاکدشتی - همایون موتمنی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

109. بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا با استفاده از ویژگی شکل


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رقیه تبریزی - ابوالفضل لاکدشتی - همایون موتمنی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

110. باند ممنوعه فوتونیکی کریستالهای فوتونیکی دو بعدی متشکل از میله های دی الکتریک در بستر هوا


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سحر هوراندقدیم - حامد علیپوربنایی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

111. بانکداری الکترونیکی انتخاب یا الزام


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجتبی کلانی تربقان - رستم پوررشیدی - سنجر سلاجقه
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

112. برآورد زیست توده های کلان کشور و محاسبه پتانسیل انرژی حاصل از آنها به شکل بیوگاز، حرارت و برق


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ا باقریان - ا حلاج ثانی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

113. برآورد غالب در توزیع دوجمله ای و شبیه سازی در زبانR


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:م کشاورز - ی نجمی - ر شریعتی آل سعدی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

114. برآورد مصرف و کارایی انرژی در تولید گندم استان لرستان (مطالعه موردی: شهرستان کوهدشت)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ر لقمانپورزرینی - ا اکرم - ر علیمردانی - ر طباطبایی کلور
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

115. برخی خواص فیزیکی لوبیا چیتی(رقم تلاش)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهراد سیان پناه - محمد غلامی پرشکوهی - علی ماشالله کرمانی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

116. برخی خواص مکانیکی لوبیا چیتی (رقم تلاش)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهرداد سیان پناه - علی ماشااله کرمانی - محمد غلامی پرشکوهی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

117. بررسی آزمایشگاهی تاثیر میکروسیلیس روی خصوصیات مکانیکی بتن های سبک هوادار اتوکلاوشده

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نیما بهشتیان - اصغر وطنی اسکوئی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

120. بررسی اثر آرایش لوله ها با سیال غیر نیوتنی بر میزان انتقال حرارت اطراف یک دسته لوله

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:م فراهانی - م لایقی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

122. بررسی اثر بالانسر در ارتعاش موتور تراکتورMF-285 به کمک نرم افزارADAMS/Engine


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:س آق ارکاکلی - غ شاهقلی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

123. بررسی اثر تغییر ویسکوزیته جریان سیال خارجی بر تغییر فرم و تنش حاصله درلوله هایGRPغوطه ور در آب


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود قاسمی - مهدی حمزه ای
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

125. بررسی اثر تنش خشکی در توارث عملکرد دانه گیاه کلزا درشرایط آب و هوای چهار منطقه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ع نورا - خ مصطفوی - ع محمدی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

127. بررسی اثر جریان سیال داخلی و خارجی بر تغییر فرم و تنش حاصله درلوله هایGRP غوطه ور در آب


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود قاسمی - مهدی حمزه ای
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

128. بررسی اثر جنگ تحمیلی برتولید بخش کشاورزی با استفاده از شاخص بهرهوری جزئی و بهرهوری کل عوامل تولید

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پرتو کیان پور - مسعود حکمت - سمیه جنگ چی کاشانی - اردشیر مصباح
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

129. بررسی اثر دگرآسیبی عصاره آبی اندامهای هوایی گزنه بر رشد رویشی فلفل قرمز


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن مومن زاده - سعید سعیدی پور - روزبه فرهودی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

130. بررسی اثر زاویه برکمانش ورقهای قطاعی از جنس مواد هدفمند بر اساس تئوری مرتبه اول برشی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:م علینقیان جوزدانی - پ یوسفی - م نجفی زاده - م موم کش
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

132. بررسی اثر سطوح آب و زمانهای قطع آبیاری بر عملکرد و خصوصیات کمی محصول سیر(مطالعه موردی سیر صورتی طارم)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیرا رستگاری - سعید سیف زاده - سعید پیری
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

133. بررسی اثر سطوح مختلف کود نیتروژن و کود آلی گرانوله گوگردی بر رشد و عملکرد دو رقم گندم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نسیم رنج کش - مجتبی محمودی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

134. بررسی اثر ضخامت لایه نقص متامواد بر باند ممنوعه و مد نقص دربلورهای فوتونی یک بعدی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ا درویش زاده - م.م منتظری - م.ح مجلس آرا - س.م حمیدی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

135. بررسی اثر مقادیر مختلف کمپوست گرانوله گوگردی و تلفیق آن با کود شیمیایی بر خصوصیات کمی دو رقم گندم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نسیم رنج کش - مجتبی محمودی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

137. بررسی اثر هندسه ابزار خاکورز در گسیختگی خاک و نیروهای وارد بر آن به همراه ارزیابی یک مطالعه موردی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ا محمدی - ع اکبرنیا - ر لبافی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

139. بررسی اثر کودهای ریز مغذی بر عملکرد و اجزاء عملکرد لاینهای جدید جو در منطقه معتدل کرمانشاه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی شیر نیازی فرد - امین فرنیا - پیام عزیزی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

140. بررسی اثرات آللوپاتیک بقایای اندامهای هوایی گزنه بر رشد رویشی فلفل قرمز


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن مومن زاده - سیدمصطفی مومن زاده شوشتری - سیدعباس موسوی توپچی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

141. بررسی اثرات آلودگی آب بر میزان تجمع فلزات سنگین درکبد ماهی سنگسر


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اعظم ساعدی - علیرضا فیض بخش - رکسانا موگویی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

143. بررسی اثرات اقتصادی گردشگری روستایی درتوسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی: دهستان شوهان ایلام)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید رحمانی سریاست - مهدی حاجیلو - تقی کریمیان
تعداد صفحات مقاله: 26
مقاله کنفرانس علمی داخلی

144. بررسی اثرات تنش آبی و تراکم بوته بر عملکرد گیاه بابونه(Matricaria chamomilla L) درمنطقه اراک


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بابک پیکرستان - آقامحمد علیجانی - محمدرضا سیفی - غلامرضا فرخی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

147. بررسی اثرات کاربرد زئولیت و میکوریزا بر خواص کمی گلرنگ در شرایط تنش خشکی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدعلیرضا ولدآبادی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

148. بررسی اثرات کاربرد مقادیر مختلف کود فسفره و روی در تاریخ های مختلف کاشت بر خصوصیات زراعی جو در شازند


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم دارابی - حمید مدنی - مهدی چنگیزی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

149. بررسی اثرات گردشگری در توسعه روستایی (مطالعه موردی روستای شیب دراز قشم)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:تقی کریمیان - مهدی حاجیلو - مجید رحمانی سریاست
تعداد صفحات مقاله: 19
مقاله کنفرانس علمی داخلی

151. بررسی اثرکود زیستی ورمی کمپوست و تراکم بوته بر برخی خصوصیات کیفی ماش


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:م اسدی پور - م حسنوند
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

152. بررسی ارتعاشات وارد شده به میوه شلیل در حالت حمل و نقل در دو حوزه زمان و فرکانس


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود فیضی - سیدحمیدرضا سخاوتی - حجت احمدی - بابک بهشتی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

153. بررسی افزایش بهره وری گاوآهن سنتی درمقایسه با گاوآهن برگردان دار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:م نجفیان - م.ج نجفیان
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

154. بررسی افزایش بهره وری گاوآهن سنتی درمقایسه با گاوآهن برگردان دار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود نجفیان - م.ج نجفیان
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

155. بررسی الگوریتم های حرکت براونی کسری در تجزیه بلوکی از تحلیل نوسانی روندزدایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ف میرعابدینی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

156. بررسی الگوهای دستیابی به اطلاعات (اطلاع یابی) علمی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهرداد کشوری - شهره سلطانی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

157. بررسی امکان جایگزینی سوختU3Si2-Al در راکتور تحقیقاتی تهران با مقایسه ضریب تکثیر نوترون


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ک نعمتی - ن منصورشریفلو
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

159. بررسی باند ممنوعه و مدهای نقص در بلورهای فرتونی یک بعدی شامل لایه ی نقص ،متامواد با قطبشTE


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ا درویش زاده - م.م منتظری - م.ح مجلس آرا - س.م حمیدی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

161. بررسی بهره برداری بهینه از منابع کارستی منطقه ارژن فارس با تاکید بر تامین آب شرب


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ر عسکری - ف کشاورز - م شایق - ک ایرجی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

162. بررسی تأثیر برهمکنش کود نیتروژن و کود آلی گرانوله گوگردی بر جذب عناصر غذایی دو رقم گندم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نسیم رنج کش - مجتبی محمودی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

163. بررسی تأثیر زاویهی اتصال و فاصله ی اتصال از لبه بر مقاومت برشی در اتصالات پیچ و مهره در سازهی خرپا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:س کنعانی - ا لشکری
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

164. بررسی تأثیر عنصر بر روی هدایت الکتریکی هادیهای آلومینیومی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه اصفهانی - محمد تلافی نوغانی - رضا تقی آبادی - سیدمهدی سیاه پوش
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

165. بررسی تأثیر محلول پاشی با عناصر آهن و روی و تراکم بر خصوصیات میوه گیاه دارویی مرزه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود شیریان - امیرحسین شیرانی راد - سعید سیف زاده - حمیدرضا ذاکرین
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

169. بررسی تأثیر کشت مخلوط ذرت- لوبیا بر صفات کیفی دانه ذرت


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:وحیده بیاره - سعید سیف زاده - جهانفر دانشیان
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

170. بررسی تاثیر اسید آمینه و سالیسیلیک اسید بر عملکرد و برخی اجزای عملکرد گندم در شرایط مختلفرطوبتی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:م ص عظیمی - ج دانشیان - س سیف زاده
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

173. بررسی تاثیر تنش خشکی آخر فصل برصفات فیزیولوژیکی و زراعی لاینهای جوآبی در مناطق معتدل استان کرمانشاه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود نجفیان - امین فرنیا - علی شیر نیازی فرد
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

175. بررسی تاثیر زمان برداشت بر عملکرد دانه و روغن سه رقم کلزا در منطقه شمال خوزستان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامرضا مرادی - فربد فتوحی - مهدی صادقی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

176. بررسی تاثیر زمان برداشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد کمی سه رقم کلزا در منطقه شمال خوزستان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامرضا مرادی - فربد فتوحی - مهدی صادقی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

177. بررسی تاثیر عملکردهای مختلف ریزشبکه بر حل مساله پخش بار اقتصادی- زیست محیطی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد صادقی - عبدالرضا ربیعی - جمشید آقایی
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

180. بررسی تاثیر محیط متخلخل بر بهبود انتقال حرارت جابجائی اجباری و ترکیبی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نسرین علیمردانی - حسین شکوهمند - محمد نیکیان - سمیه ذاکری ورجوی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

182. بررسی تاثیر مقدار هیدروژن نفوذپذیر و ریزساختار بر خواص مکانیکی فولاد خط لوله API X70


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ر محمدیان راد - ا پوربندری - ر آبدیده - س مکوندی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

183. بررسی تاثیر نوع گرده بر خصوصیات کمی وکیفی میوه برخی از ارقام انتخابی سیب


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بابک جلفائی - سعید پیری - علی ایمانی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

184. بررسی تاثیر پارامترهای اقلیمی دشت مغان در معماری بنا ها


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مینا جعفری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

185. بررسی تاثیر پیریدوکسین بر شاخص های جوانه زنی و بیوشیمیایی گلرنگ در شرایط تنش شوری


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الف محمدی - د ارادتمنداصلی - م یوسفی راد
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

186. بررسی تاثیر پیریدوکسین و کینتین بر شاخص های جوانه زنی گلرنگ


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الف محمدی - د ارادتمنداصلی - م یوسفی راد
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

189. بررسی تاثیر کاربرد کودهای بیولوژیک وزئولیت بر خواص کمی مرزه در شرایط تنش خشکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدعلیرضا ولدآبادی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

190. بررسی تاثیر کینتین بر شاخص های جوانه زنی گلرنگ در شرایط تنش شوری


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الف محمدی - د ارادتمنداصلی - م یوسفی راد
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

191. بررسی تاثیراسانس مرزه برروی ماندگاری گل شاخه بریده میخک (رقم چیتی)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:م حقیقی فرد - و ربیعی - ا نبی گل
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

194. بررسی تجربی انتقال حرارت جابجائی اجباری در استوانه حلقوی عمودی با حضور محیط متخلخل


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نسرین علیمردانی - حسین شکوهمند - محمد نیکیان - یاسر طاهری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

199. بررسی تجزیه و تحلیل تنشهای وارده بر مجموعه چرخ و ریل


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:یوسف خودشاد - مجتبی یوسفی - علی شریعتی مقدم - رضا خودشاد
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

200. بررسی ترکیبپذیری و اثرهای ژنی در تعدادی از لاینهای اینبرد آفتابگردان(Helianthus annuus)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ف حسن زاده - م تورچی - س اهری زاد - م غفاری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

201. بررسی تغییرات بیوشیمیایی و پوسیدگی در گوجه فرنگی با کاربرد اسانس گیاهی و تیمار شیمیایی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن صالحی - شبنم کفاش
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

202. بررسی تغییرات توزیع تنش پسماند بر اثر تغییر قطر غلتک و نیروی نورد در شبیه سازی فرآیند نورد سرد نمونه استوانهای آلومینیمی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:م.ر سلیمانی - ر محرمی - م رضائی زاده
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

203. بررسی تغییرات خصوصیات خاک در طول یک ترانسکت در منطقه خوی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:م میراب - ش منافی - پ علیزاده
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

204. بررسی تنوع مورفولوژیکی برخی از ژنوتیپ های برتر گردو(Juglans regia L.)انتخاب شده شاهرود


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سارا اخیانی - حسین افشاری - طاهره پروانه - عبدالغفار عبادی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

209. بررسی تنوع ژنتیکی نه اکوتیپ ریحان Ocimum basilicum l با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدمصطفی مومن زاده شوشتری - داریوش نباتی احمدی - حمید رجبی معماری - امیر سیاهپوش
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

210. بررسی تولید بیودیزل و بیوگاز از گیاه منداب (Eruca sativa Mill )


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:راضیه جوانی - عباس المدرس
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

211. بررسی جایگاه مشوق های اقتصادی در انگیزش شغلی کارکنان (مطالعه موردی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدزاهد حاجی تقی - شقایق خیری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

212. بررسی جرایم رایانه ای علیه اخلاق و عفت عمومی در فضای سایبر


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدمهدی یحیی پور - راضیه نجفی - رسول گرجی - محدثه یحیی پور
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

213. بررسی جرم کلاهبرداری رایانه ای در حقوق ایران و راهکارهای مقابله با آن


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غفور خوئینی - محمدمهدی یحیی پور - راضیه نجفی - رسول گرجی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

215. بررسی خاصیت ضد باکتریایی اسانس گیاه آویشن کوهی( Thymus kotschyanus) در شرایط آنتوژنی متفاوت


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی تاجی - اردلان علیزاده - عبدالرسول ذاکرین - حامد اشراف
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

216. بررسی خاصیت ضد قارچی اسانس گیاه آویشن کوهی(Thymus kotschyanus)در شرایط آنتوژنی متفاوت


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی تاجی - اردلان علیزاده - عبدالرسول ذاکرین - مهدی زارع
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

217. بررسی خصوصیات اسیدیته و چربی پنیر تهیه شده با افزودنی فلفل قرمز


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمانه احمدی - حسین جلالی - عبدالرضا محمدی نافچی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

218. بررسی خصوصیات تولیدی و ژنتیکی یک گله گاو هلشتاین با روش رگرسیون تصادفی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آسیه انصاری دزفولی - ناصر امام جمعه کاشان
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

220. بررسی رابطه همبستگی صفات کمی و کیفی سیب زمینی در اثر مصرف کود ورمی کمپوست و کودمرغی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرشاد زندیان - امین فرنیا - نسرین افتخاری نسب
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

221. بررسی راندمان حرارتی برج خنک کن خشک هذلولی با هندسه ی دودکش مایل در وزش باد


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پویا محمدی - محسن گودرزی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

222. بررسی رفتار دینامیکی پیل سوختی اکسیدجامد در حالت اتصال به بار پله ای


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد مرادی چگنی - اسماعیل رک رک
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

223. بررسی روابط صفات زراعی در تعدادی از هیبریدهای آفتابگردان(Helianthus annuus)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ف حسن زاده - م مقدم - م تورچی - س اهری زاد
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

225. بررسی روشهای شناسایی چهره (تشخیص جنسیت از روی چهره)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ولی سرلک - مجتبی حاجی محمدی - مهدی رائیجی یانه سری - میترا گودرزی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

226. بررسی روند تغییر ریز ساختار بوشهای تولید شده مسی با استفاده از فرآیند سوراخکاری اصطکاکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود گرانمایه - یوسف یاسی - عباس رهی - رضا یوسفی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

228. بررسی رژیمهای مختلف آبیاری بر عملکرد واسانس آویشن کوهی اکوتیپ کردستان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:خ نورایی - د ارادتمنداصلی - ع پورمیدانی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

229. بررسی ساختار غیرخطی انتشار امواج الکترومغناطیسی در پلاسمای برخوردی وغیربرخوردی با شکل چگالی تانژانتی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:م.م منتظری - ا درویش زاده
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

230. بررسی سازگاری گرده افشانی در برخی از ارقام انتخابی سیب در شهرستان خرمدره


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بابک جلفائی - سعید پیری - علی ایمانی - سیدحسن معصومی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

231. بررسی سطح امنیت اینترنت از طریق مطالعه آماری انواع حملات رایج در فضای مجازی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ع قره گوزی - ی زارعی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

232. بررسی شبکه های گرید و توازن بار در شرایط نرمال


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نعیمه مرسلی - مهدیه مرسلی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

233. بررسی شبکه های گرید و توازن بار در شرایط نرمال بررسی شبکه های گرید و توازن بار در شرایط نرمال


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نعیمه مرسلی - مهدیه مرسلی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

234. بررسی صفات مورفولوژیک در گندم نان به روش تجزیه واریانس نسلها


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرهاد رستم زاده - منوچهر خدارحمی - بهزاد سرخی لله لو
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

235. بررسی ضریب جذب امواج الکترومغناطیسی در باندKتوسط لایه و تیغه های پلاسمایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدعلی حسینی مرادی - حسن رنجبرعسکری - مجتبی رحیمی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

236. بررسی ضریب شدت تنش در مود اول پارگی در نمونه آلیاژی آلمینیوم 6061 به کمک المان محدود

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهنام صالح نسب - حامد ذات عجم
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

237. بررسی عددی جریان سیال غیر نیوتنی مدل پاورلا روی سطح خارجی استوانه و مقایسه شاخص های حرارتی با نتایج تجربی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ک جواهرده - م صمدی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

238. بررسی عملیات آنیل برریزساختار وخواص مکانیکی در منطقه اتصال فولاد زنگ نزنAISI321

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سهراب هنرخواه - رضا ابراهیمی کهریزسنگی - حسینعلی طبیبیان
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

239. بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان جهاد کشاورزی استان مازندران


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه فلاحت پیشه - مهدی چرمچیان لنگرودی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

240. بررسی عوامل موثر بر افزایش بازده تولید بیوگاز


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ا باقریان - ا حلاج ثانی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

242. بررسی فعالیت سیتوتوکسیسیته ترکیبArtediffusin


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محبوبه طاهرخانی - عبدالحسین روستائیان - حامد یکه زارع
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

243. بررسی فنی و تکنیکی مدارات تلویزیونی در راستای کاهش مصرف انرژی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:روح اله افقی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

244. بررسی قابلیت کانی های رسی در جذب آلودگی های نفتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پری اسدی الاسوند - احمد حیدری
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

245. بررسی قانون اول و دوم ترمودینامیک در سیکل تبرید ترانس کریتیکال دارای اجکتور دوفازی برای مبردهایR143a و R290 ،R404A

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مصطفی قاسم پورپرشکوه - محسن گودرزی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

246. بررسی ماشینهای تغذیه دوگانه بدون جاروبک و مقایسه ساختارهای آن از نظر کارایی در ایجاد گشتاور


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:n sabet - n sabet - e assadian - f keynia
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

247. بررسی محاسباتی سنتز مولکول های اکسه پین


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجتبی آزادی - آرش جباری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

248. بررسی مدل ریاضیSKMبرای تخمین توزیع عرضی سرعت در کانال مرکب

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اسمعیل تیموری - غلامعباس بارانی - هومن جانفشان
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

249. بررسی مدیریت تلفیقی علفهای هرز در سورگوم جارویی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حامد رئیسی - جهانفر دانشیان - محمدعلی باغستانی - سلیمان جمشیدی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

250. بررسی مسیر یابی چند پخشی در شبکه هایVANET


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:م کشاورز - م راستی - ر شریعتی آل سعدی - ر سهرابی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

253. بررسی مقایسه ای پروتکل های مسیر یابی جهت انتقال پیام خطر در شبکه های بین خودرویی VANET

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سوده شادروان - محبوبه شمسی - عبدالرضا رسولی کناری
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

255. بررسی مکانیزم خرابی ناشی از پدیده خستگی مصالح در سازه ها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صابر رحیمی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

257. بررسی میزان تلفات کمی برداشت گندم با کمباینJD955

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پ محسنی - م غلامی پرشکوهی - ا رنجبر
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

258. بررسی میزان تنشهای وارده بر مجموعه ریلها در اثر حرکت قطار


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هادی محمدی - یوسف خودشاد - علی شریعتی مقدم - رضا خودشاد
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

259. بررسی میزان غلظت هیدروکربنهای نفتی در آبهای زیر زمینی دشتهای شهرستان بندرعباس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ف آرزم - م آرزم
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

260. بررسی نقش مدیریت آبیاری در خصوصیات انبارداری محصول سیر صورتی طارم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیرا رستگاری - سعید سیف زاده - سعید پیری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

261. بررسی نیازمندی ها در چابک


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهداد خلقت پرست - زهرا حاجیلری - حسام پورکریم
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

263. بررسی همبستگی بین عملکرد و ماده خشک نخود و دیگر صفات، تحت تاثیر کودهای بیولوژیک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ا علیمددی - م.ر جهانسوز - ح بشارتی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

264. بررسی و ارزیابی کاربرد مصالح ژئوسنتتیک در سدهای خاکی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صالح دانشفر
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

265. بررسی و تحلیل پردازش تصویر سه بعدی زمان واقعی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منصوره عشوریون
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

266. بررسی و شبیه سازی فیلتر حذف-اضافه کریستال فوتونی دو بعدی بااستفاده از روش Finite Difference Time Domain


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شهربانو قربانزاده
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

267. بررسی و مقایسه تجربی انتقال حرارت نانو سیال مس و نقره بر مبنای آب در یک لوله مارپیچ


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:میلاد صادق نژادکلشتری - محمد لایقی - کمال عباس پورثانی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

268. بررسی و مقایسه روش های مقاوم سازی دیوار ساختمان های چوبی با پرکننده های سنگی در برابر زلزله


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابوالفضل باغبانی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

269. بررسی و مقایسه روشهای شناسایی باتنتهایP2P


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:یاسر ساجدی - علیرضا نوری زاده
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

270. بررسی و مقایسه فنی ماشین های برداشت چغندرقند در شهرستان میاندوآب


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امین حاجی زاده - مرتضی شهیدزاده - ایرج اسکندری - حسین محمدی مزرعه
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

271. بررسی وضعیت توان تراکتوری استان گلستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:م میرمرادی - ا رنجبر - م غلامی پرشکوهی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

273. بررسی پارامترهای مؤثر در برنامه نویسی ماشینهای ابزارCNC


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:یوسف خودشاد - علی شریعتی مقدم - رضا خودشاد - مجتبی یوسفی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

274. بررسی پارامترهای مختلف تحلیل ارتعاشات وارده بر روی بدنه خودرو توسط نرم افزارAdams car


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدرضا فلاح میرموسوی - یوسف خودشاد - امین فرزین - طیب پوررضا
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

275. بررسی پارامترهای مختلف کاهش آلایندگی موتور و مصرف سوخت در آنها


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدرضا فلاح میرموسوی - یوسف خودشاد - مجتبی یوسفی - علی شریعتی مقدم
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

276. بررسی پدیده آسیب در کامپوزیت ها ی لایهای و تأثیر چیدمان لایهها


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدنوید قریشی - حسن فرح بخش
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

277. بررسی پدیده متازینیا درگیلاس


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اسماییل کیانی - سعید پیری - علی ایمانی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

278. بررسی پروتکل امنیتی موافقت کلید گروهی مبتنی بر خوشه پویاو نحوه راه اندازی آن در شبکه های موردی( DCGKA)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:م اعتمادی - ج قهرمانی - ع اعتمادی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

279. بررسی پروتکل های مسیریابی تعادل بار تاخیر گرا و ترکیبی در شبکه های سیار موردی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ب نجف پور - ب مهدوی - و اشرفیان - ن لطیفی نوید
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

280. بررسی کارائی شعله افکن در مدیریت تلفیقی علفهای هرز و کنترل آفت سرخرطومی برگ یونجه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد رئوفی - محمد خانجانی - جهانفر دانشیان - سمیه گیتی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

281. بررسی کارایی فنی گوجه کاران و عوامل موثر برآن درشهرستان دزفول


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:لیلا بندری - محمد آقاپورصباغی - احمدرضا عمانی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

282. بررسی کنترل عل فهای هرز و آرایش کاشت در گیاه گشنیز


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی محمد شفیعی - امین فرنیا - آژنگ جاهدی - جهانبخش سوری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

283. بررسی گرده افشانی در ارقام انتخابی گیلاس در منطقه مغان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اسماییل کیانی - سعید پیری - علی ایمانی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

284. برنامه ریزی راهبردی با رویکرد منطقه ای مطالعه موردی استان کردستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پ اکبری - ج تابش
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

285. برنامه ریزی مسیر حرکت ربات های متحرک با استفاده از منطق فازی درمحیط های دینامیکی ناشناخته با پیچیدگی های مختلف

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه خسروی پوریان - احسان صادقیان
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

286. بهبود الگوریتم رقابت استعماری با استفاده از دولت های متمرکز


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شادی محمودی - کژال افشاری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

287. بهبود برآوردگرهای استاندارد در خانواده نمایی گسسته


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ی نجمی - م کشاورز - ر شریعتی آل سعدی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

288. بهبود طول عمر شبکه های حسگر بی سیم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:م کشاورز - م دهقان تخت فولادی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

289. بهبود مقاومت به سایش فولاد ضدزنگ X20Cr13 با استفاده ازروش پوشش دهی لیزری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عین الله صالحی - مهدی احمدی
تعداد صفحات مقاله: 23
مقاله کنفرانس علمی داخلی

290. بهبود کیفیت فرآیند خدمات درمانی در بخش اورژانس با استفاده از شبیه سازی (مطالعه موردی: بیمارستان قدس اراک)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عباس ملکی - سیدمجتبی سجادی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

291. بهبود گذردهی الگوریتم زمانبندی نوبت گردشی وزن دار در شبکه های وایمکس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:یاسر ساجدی - علیرضا نوری زاده
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

292. بهبود گفتار با استفاده از گفتار بازسازی شده

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید کریمی - مهدی صادق زاده - جواد میرعابدینی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

293. بهبودTHDولتاژ و جریان درایو موتور القایی تغذیه شده با اینورترمنبع جریان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نیر حکمت پناه - مهدی رادمهر
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

294. بهینه سازی سیستم دیوار ترومب جهت افزایش انتقال حرارت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پویان محسنی بهبهانی - رضا باهوش کازرونی - حسن داور - محمدرضا عصاری
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

295. بهینه سازی سیکل های تولید هم زمان خورشیدی توسط کلکتور های ترکیبیPVT

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ن تنکابنی - ح شکوهمند - ن تنکابنی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

296. بهینه سازی پارامترهای ماشینکاری فولادCK45 آنیل شده جهت افزایش راندمان تراشکاری


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی تاری - علیرضا دادگر
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

297. بهینه سازی پرس جو هایxml


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمداله غمگین
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

299. تأثیر اسمولیت های متیل آمین روی پایداری ترمودینامیکی بتالاکتوگلوبولین


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:س مکوندی - ر محمدیان راد - م القاصی بابااحمدی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

300. تأثیر افزایش بار محوری و سرعت حرکت خودرو در ارتعاشات عرضی وارد بر پل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن کرمعلی - محسن شجاعیان - امیر سلطانی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

302. تأثیر الیاف مختلف روی مقاومت فشاری بتنهای سبک اتوکلاوشده الیافی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سهیل سروش نیا - اصغر وطنی اسکویی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

307. تأثیر روشهای مختلف خاکورزی و کوددهی بر عملکرد و اجزای عملکرد جو


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا قهرمانی - محمد غلامی پرشکوهی - مجید رشیدی - علی ماشاءاله کرمانی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

308. تأثیر سطوح مختلف کمپوست باگاس نیشکر و هومیک اسید بر شاخص های رشد گل اطلسی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم بقائی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

309. تأثیر سمیت عصاره گیاهJurinea leptolobaبر روی سلول سرطانی تخمدان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالحسین روستائیان - محبوبه طاهرخانی - حامد یکه زارع
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

310. تأثیر محلول پاشی عناصر ریزمغذی بر رشد و عملکرد خردل هندی در شرایط تنش کم آبی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه زمانی - جهانفر دانشیان - امیرحسین شیرانی راد - محمد واعظی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

311. تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن بر عملکرد دانه کلزا و خردل در کشت دوم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمد سلیمانی - امیرحسین شیرانی راد - سعید سیف زاده - سیدعلیرضا ولدآبادی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

312. تأثیر مقادیر نیتروژن و محلول پاشی با آهن، روی و مس بر عملکرد و روغن دانه گلرنگ


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمانه رحمانی - سعید سیف زاده - امیرحسین شیرانی راد
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

313. تأثیر هندسه نمونه بر حوز ههای درجه حرارت و تنش حرارتی در فرآیند برش لیزری صفحات آلومینا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیرهوشنگ محمدی فر - کریم شیرازی - جواد امنیان
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

314. تأثیر پرایمینگ بذر به وسیله پیریدوکسین بر شاخص های جوانه زنی دو رقم گندم نان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن اصغری - داود ارادتمنداصلی - مجتبی یوسفی راد
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

315. تأثیر پیریدوکسین و طول دوره ی کاربرد آن بر شاخص های جوانه زنی گندم رقم آذر 2


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن اصغری - داود ارادتمنداصلی - مجتبی یوسفی راد
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

317. تاثیر اتمسفر محیط سنتز و پیش گرمایش بر تهیه نانوکامپوزیتZrB2-ZrC به روش سنتز احتراقی فعال شده مکانیکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرهاد ادیب پور - محمد ذاکری - سیدعلی طیبی فرد
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

321. تاثیر بسته های نانو ذرات سیلیکات رس بر حفظ خواص کیفی تخم مرغ خوراکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابراهیم رحیمی حاجی آبادی - محمد غلامی پرشکوهی - کیان پهلوان افشار - حامد افشاری
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

322. تاثیر بسته های نانو ذرات نقره بر حفظ خواص کیفی تخم مرغ خوراکی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابراهیم رحیمی حاجی آبادی - محمد غلامی پرشکوهی - کیان پهلوان افشار - حامد افشاری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

324. تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام و لاین های امید بخش گندم دوروم درمنطقه هشتگرد


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ش شهلاپور - ا شیرانی راد - س سیف زاده
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

325. تاثیر تغییرات سطوح رطوبت و نرخ های تغذیه بر میزان تلفات واحد درو در کمباین


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پ محسنی - م غلامی - ا رنجبر
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

327. تاثیر تیرک های حسگر برحساسیت ژیروسکوپ ارتعاشی شانه اییMEMS با اعمال خطای بایاس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیده فتانه صلاح الدین - محمدصادق آخوندی خضرآباد
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

328. تاثیر جیره های تنظیم شده بر اساس احتیاجاتNRCوسنتی بر عملکرد بره های نژاد شال و آمیخته شال و سنجابی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ن یاوری - ا لواف - ن ایلا
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

329. تاثیر روش های جانشینی مقادیر مفقود در کلاسه بندی داده های پزشکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمیدرضا طهماسبی - ملیحه آموزگار
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

330. تاثیر روشهای کاربرد و سطوح اسید هومیک بر افزایش خصوصیات کمی و کیفی گل شاخه بریده رز


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ش یوسف پورسقایی - ا نبی گل - ج محمدی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

331. تاثیر سموم مختلف قارچ کش بر جوانه زنی دانه گرده و رشد لوله گرده هلو و شلیل در شرایط درون شیشه ای (in –vitro)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدهادی کارگر - علی ایمانی - سعید سیف زاده
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

332. تاثیر منابع اطلاعاتی بر مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی استان بوشهر


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:س.الف حسینی - ف پناهی - م داغستانی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

333. تاثیر منبع گرده بر برخی خواص فیزیکو شیمیایی در مراحل جوانه زنی بذر بادام


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:م واعضی - ع ایمانی - س پیری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

334. تاثیر هومیک اسید بر ویژگی های رشدی و کیفی و جذب برخی عناصر در گل رز مینیاتور


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سهیل محمدی - امراله نبی گل - بهزاد بابازاده
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

335. تاثیر و تخمین ضریب انتقال حرارت تماس بر توزیع دمایی عایق الیافی مورد استفاده در مدارگرد شاتل به روش انتقال حرارت معکوس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ر کرمی پور
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

336. تاثیر کاربرد سالیسیل هیدروگزامیک اسید بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه گلرنگ

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:باقر قاروبی - داود ارادتمنداصلی - مژگان فرزامی سپهر
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

337. تاثیر گرده زا بر جوانه زنی بذر و رشد هیبرید های حاصل از تلاقی بادام رقم فرانیس با ارقام تونو وشکوفه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:م واعضی - ع ایمانی - س پیری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

339. تاثیرکود نیتروژن و هورمون اکسین بر برخی ویژگیهای فیزیولوژیکی گیاه همیشه بهارCalendula officinalis L

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:م رحمنی - س سیف زاده - س پیری
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

340. تاثیرکود نیتروژن و هورمون اکسین بر برخی ویژگیهای مورفولوژیکی و زراعی گیاه همیشه بهار(Calendula officinalis L)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:م رحمنی - س سیف زاده - س پیری
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

341. تاریخ کاشت و محلول پاشی با ترکیبات حاوی عناصر فسفر و روی بر عملکرد و اجزای عملکرد جو در استان مرکزی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم دارابی - حمید مدنی - مهدی چنگیزی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

343. تجزیه واکنش ژنوتیپی عملکرد علوفه علف گندمی(Agropyron trichophorum) با استفاده ازمدلAMMI


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ح.س مدائنی - ع.ا جعفری - و صفری ه
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

344. تجزیه پایداری عملکرد روغن ارقام زیتون در شرایط آب و هوایی مناطق نیمه گرم استان کرمانشاه با روشAMMI


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:خ قمری - ع ارجی - و صفری ه
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

346. تجمیع داده مبتنی بر شبکه عصبی شعاع مبنا در شبکه های حسگر بی سیم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ف خراسانی - ح ناجی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

347. تحقیقی بر توپولوژی های شبکه بر روی تراشه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مارال کلاه کج - طیبه عیسی زاده
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

348. تحقیقی بر توپولوژی های شبکه بر روی تراشه ها


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مارال کلاه کج - طیبه عیسی زاده
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

349. تحلیل انرژیک و اکسرژیک هواگرمکن خورشیدی ترموالکتریک دار – مدلسازی ریاضی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پ آذری - ن رهبر - ج ابوالفضلی
تعداد صفحات مقاله: 19
مقاله کنفرانس علمی داخلی

350. تحلیل اگزرژی سیستم تبرید آبشاری به روش مرسوم و پیشرفته

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شیدا رونقی - مرتضی یاری
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

351. تحلیل دینامیکی و طراحی صفحات وی شکل تحت بارگذاری انفجاری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کیومرث فرهادی - امین پی کانی
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

352. تحلیل سیگنال الکترومایوگرام ساعد برای تفکیک زمان حقیقی حرکت انگشتان دست.


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیراحمد خانیان - پروانه توکلی - سعید طوسی زاده - حمیدرضا کبروی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

353. تحلیل سیگنالهای الکتروآنسفالوگرافی برای تشخیص بیماری صرع با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منصور اسماعیل پور - الناز نومی گلزار - وحیده نادری فر
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

354. تحلیل عوامل مؤثر بر مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی استان بوشهر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:س.الف حسینی - ف پناهی - م داغستانی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

355. تحلیل فنی سیستم ترکیبی باد خورشیدی با قابلیت جمع آوری آب باران برای استفاده کاربردی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:n sabet - n sabet - e assadian - f keynia
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

356. تحلیل و بررسی ارسال تصویر در سیستم MIMO-UWBروی کانالFADINGبا استفاده ازOSTBC ومدولاسیونDS-PAM

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی ارشقی - رضا دویران - مهدی ترابی کچوسنگی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

358. تحلیل و مدلسازی ادواتFACTS موازی با هدف بهبود پایداری ولتاژ درشرایط احتمالی خطا


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هانی شاهنظری ثانی - عبدالرضا توکلی - هادی شاهنظری ثانی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

360. تحلیل و مطالعه فرایند کله زنی به روش های المان محدودABAQUS ،SPIDوروش تحلیلی قاچی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود گرانمایه - مجتبی سایه آفتابی - عباس رهی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

361. تحلیل وآنالیز پدیده ی پراکندگی درفیبرهای نوری پلیمری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هادی شاهنظری ثانی - محمد دانایی - هانی شاهنظری ثانی
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

362. تحلیل ومدلسازی اینورتر هفت سطحی با مدلاسیون پله و مینیمم THD با نرم افزارMATLAB SIMULINK

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هانی شاهنظری ثانی - عبدالرضا توکلی - هادی شاهنظری ثانی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

363. تحلیل ومدلسازی عملکردUPFCبه عنوان یکی از موثرترین ادواتFACTS دربهبود کیفیت توان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هانی شاهنظری ثانی - عبدالرضا توکلی - هادی شاهنظری ثانی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

365. تخصیص وظایف رباتهای جمعی به صورت پویا با استفاده از الگوریتم ژنتیک تغییر یافته


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد تشنه لب - امیرحسین دایی سرخابی - فاطمه مختاری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

366. تخمین توان مصرفی برنامه ها با استفاده از درخت های تصمیم گیری


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ش عندلیبی - م فاضلی - م خسروی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

367. تخمین ضریب جریان ثانویه سیلاب در کانال های مرکب

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اسمعیل تیموری - غلامعباس بارانی - هومن جانفشان
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

368. تخمین عمق بیهنجاری ساده گرانی و مغناطیسی به عنوان مدلی از معادن زیر زمینی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:م بابایی - م ویسی - ب شریفی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

369. تخمینگر جزء بندی شده مرحلهای کالمن بهینه شده


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا محمدزاده شادمهری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

372. ترکیب بردارهای ویژگی برای افزایش کارایی یک سیستم ارتباط مغز-رایانه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ر سبحانی جنبه سرائی - م.ر دلیری - ر ابراهیم پور
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

373. ترکیب درخت تصمی مگیری و شبکه عصبی در جهت بهبود عملکرد سیستم های تشخیص نفوذ


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:م صفایی پور - م فاضلی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

374. ترکیب یادگیری تقویتی و روش خودسازمانده پویا برای کنترل بازوی ربات

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عادله عرب زاده جعفری - علی دوست محمدی - محمدباقر منهاج
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

375. تشخیص و ردیابی اجسام متحرک با تصویربرداری توسط هواپیمای بدون سرنشین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سپهر اصلانی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

376. تصمیم گیری در خصوص طرح چرخدنده و محور در مجموعه انتقال قدرت


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ص سروی - ن حاجی زاده نیاری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

377. تعیین برخی خواص فیزیکی دانه نخود رقم(ilc8617)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ک بایزیدی - س حاجیمامندی - ا ذکی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

379. تعیین زوایای کلیدزنی در اینورترهای چند سطحی با منابع ولتاژ نابرابر با حل توابع چند هدفه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد صادقی - علی صادقی - بابک عبدی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

382. تعیین نفتالین در نمونه های بیولوژیکی با استفاده از روش میکرو استخراج مایع- مایع پخشی وکروماتوگرافی گازی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ا قربانی - ن یزدی - آ پرغم دریاسری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

383. تعیین نمایشهای رده های تزویجی زیرگروه هایG = GL(n, pk) 

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهنام رزاق منشی
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

384. تغییرات عملکردی گیاه روغنی کرچک(Ricinus communis L.) تحت تاثیر باکتری های محرک رشد، کود نیتروژن و گوگرد


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سکینه قاسمی - سیدمحسن موسوی نیک
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

385. تفکیک تریمر اساسی از تریمر پارکینسون با استفاده از آنالیز سیگنال الکترومایوگرام

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پروانه توکلی - امیراحمد خانیان - حمیدرضا کبروی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

386. تنظیم بهینه پارامترهای سیستم PSSدر نیروگاههای با سیستم تحریک طرح آنسالدو(SILCOSTAT D)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدزمان جلویان - فرشید کی نیا - اصغر لیرابی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

387. تهیه سیلاژ از پسمانده های فراوری تن ماهیان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد شکرانی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

388. تهیه نقشه شوری خاک با استفاده از روشهای درونیابی (مطالعه موردی: منطقه نومل)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه ولی نژاد - خلیل قربانی - مهدی ذاکری نیا - امیراحمد دهقانی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

389. تهیه نوشیدنی تخمیری بوزا وبررسی خواص فیزیکی و میکروبی آن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حلیمه داملادانش نیا - مصطفی کرمی - ناهیدی
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

390. تهیه و بررسی آمیزه لاستیکی لاستیک طبیعی/لاستیک بوتا دی ان / نانو ذرات خاک رس


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالمجید علیپور
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

391. توارث پذیری صفات رویشی هیبریدهای جدید خود گشن بادام


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آروین عابدینی - علی ایمانی - مهرشاد زین العابدینی - مریم فارسی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

392. توان لرزه خیزی و مناطق امن منطقه قزوین


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:گرگین رحمانی - علی طاهرخانی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

394. توزیع کاتز و بهبود همزمان بر آورد گرهای پارامترها در آن


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:م کشاورز - ی نجمی - ر شریعتی آل سعدی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

395. توسعه آموزش های الکترونیکی مبتنی بر رایانش ابری و معماری آنها


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:م چمنی - ط چمن - س سیوف
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

396. تولید آلیاژ برنج کامپوزیتی نانو ساختار بوسیله احیا مکانوشیمیایی اکسید مس و مشخصه یابی آن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عباس زلفی گسمونی - علی سعیدی - سیدامیرحسین امامی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

397. تولید توان برق از ایستگاه تقلیل فشار گاز بوسیله توربین


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا اتقی منصوری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

398. تولید رنگدانه از زائدات گوجه فرنگی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد شکرانی - مونا قاسمی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

399. تولید نانو ذرات جدید فلوئوریدی عناصر گروه پنج اصلی و بررسی خواص آنها


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ش غمامی - ر کاظمی - الف پارچه باف جدید
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

401. تولید هیدروژن توسط باکتریهایThermotoga Maritima


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نادر مختاریان - محمدجواد اکبرزاده - سپنتا دخانی - سپهر عزیزخانی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

402. تولید کربن فعال از ضایعات کشاورزی جهت جذب مواد رنگی از شکرخام در کشت و صنعت حکیم فارابی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ز محمدیان فرد - ح عسکری بزایه
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

403. جایابی تولیدات پراکنده با هدف بهبود پایداری ولتاژ

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین همتیان زنجانی - علیرضا فریدونیان - حمید لسانی - جواد علمائی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

404. جایگاه آلومینا به عنوان پایه ی بهینه در ساختار کاتالیست تجزیه هیدرازین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شهرام قنبری پاکدهی - مریم رسول زاده - عبدالحمید اسدی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

406. جزیره قشم ایران، آموزشگاه طبیعی توسعه ژئوتوریسم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبداله یزدی
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

408. حذف کف رشته ای در تصفیه خانه لجن فعال


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد رضایی - حبیب بابائی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

409. حسگر پتانسیومتری بر پایه الکترود خمیری اصلاح شده با نانوتیوب کربنی وسیکلودکسترین برای تعیین دوپامین


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محبوبه مسرورنیا - طاهره یوسفی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

410. حل عددی مساله مقدار مرزی کسری با اسپلاین مربعی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالعلی نعمتی - بهرام عاقلی - محمد ادبی تبارفیروزجاه
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

411. حل مسأله موجودی- مسیریابی چند دپو با در نظر گرفتن سفارش عقب افتاده توسط الگوریتم ژنتیک موازی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مصطفی کفایی رضوی - ابراهیم رضایی نیک
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

412. حل مسئله خوشه بندی حسگرها با استفاده از یک الگوریتم جستجوی گرانشی گسسته

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:یاسر جوزی - محمدابراهیم شیری - محمدباقر دولتشاهی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

413. حل مساله رنگ آمیزی گراف با استفاده از آتوماتای یادگیر


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ولی سرلک - مهدی رائیجی یانه سری - مجید وفایی جهانی - فاطمه ابویی مهریزی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

414. حل معادل خطیKlein–Gordonتوسط روش تکراری تغییراتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین جالب - کریم فرجیان - هاجر ملائی شورگل - اسداله دادمنش
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

415. حل معادلات سه بعدی شبه - گرما با ضرایب متغیر، توسط روشVIM

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین جالب - کریم فرجیان - هاجر ملائی شورگل - اسداله دادمنش
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

416. حل معادلات غیر خطی با گرید محاسباتی و افزایش سرعت بوسیله الگوریتم زمان بندی مناسب

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ع رمضانی طرقدری - م شهرآیینی
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

417. حل معادله خطیKlein–Gordonتوسط روش تکراری تغییرانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین جالب - کریم فرجیان - هاجر ملائی شورگل - اسداله دادمنش
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

418. خواص ضد میکربی و آنتی اکسیدانی سیاهدانه و کاربردآن در صنایع غذایی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ن کاویانی - م بلندی - ح.ب قدوسی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

419. خودمسمومی بقایای سوخته و معمولی سورگوم جارویی در شرایط آزمایشگاهی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:س صفاجو - س جمشیدی - ع فرامرزی - ن مولائی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

420. درآمدی بر کشاورزی دقیق و نقش آن در توسعه پایدار کشاورزی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:البرز سعیدی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

421. درخت اشتاینر کمینه اقلیدسی درون چند ضلعی ساده با وجود موانع


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:و خسروی نژاد - ع باقری - م کیوان پور - ع خسروی نژاد
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

422. درونیابی تصاویر حاوی بافت مبتنی بر ترکیب تبدیل کانتورلت و آنالیز فرکتال


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امین حمیدیان جهرمی - محسن شهاب پور
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

423. دسته بندی متن با الگوریتم های یادگیری ماشین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ن وصفی سیسی - م فیضی درخشی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

424. دستورالعمل اجرایی تنش گیری ارتعاشی قطعات صنعتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:م.ح سیف اللهی - ص سروی - ن حاجی زاده نیاری
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

425. دو پایه رویشی پا کوتاه111 M106 M 7MM و تاثیر آنها بر برخی صفات کمی و کیفی ارقام رد و گلدن دلیشز


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجتبی موسوی - علی ایمانی - سعید پیری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

426. دولت الکترونیکی و دیوانسالاری اداری


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا رهبرهادی بیگلو - خیراله سربلند - ولی حقی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

427. رابطه ی معنایی خط میخی هخامنشی با فارسی امروزی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امید امینی آذر - رحمان امینی آذر - شیرین خضری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

428. راهکاری جهت مدیریت کنترل کیفیت مستمر در توسعه پروژه های نرم افزاری شی گرا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منصوره عشوریون
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

430. روش های عددی بهینه جهت حل معادلات غیرخطی موج با دو متغییر


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسن پنج مینی - امیر رنجبر - محمد خادم - محمدرضا عسگری پور
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

431. روش های نوین دستهبندی تصاویر(Image Classification)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ولی سرلک - مجتبی حاجی محمدی - مهدی رائیجی یانه سری - میترا گودرزی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

432. روشSSOR پیش شرط شده برای دستگاه خطی با M-ماتریسها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مصطفی کفایی رضوی - محمدمهدی کفایی رضوی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

433. روشی برای رمزکردن داده درNOC

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ه عباسی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

434. روشی جدید برای شناسایی نقاط قطعه بندی کلمات سرهم در تشخیص دست خط فارسی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم خادمی - محمدرضا گلستانی - علیرضا نیکوکار - آیدا فراهانی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

435. روشی جدید جهت حل مساله ی زمانبندی کار کارگاهی با استفاده از الگوریتم ممتیکی تطبیقی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه کلانتری - محمد صنیعی آباده
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

436. روشی جهت تعیین استعداد شکست در مراحل اولیه توسعه نرمافزارهای شیءگرا


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منصوره عشوریون
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

437. رویکرد هستی شناسانه به سازماندهی و بازنمون دانش با ابزار نقشه دانش و نرم افزار پروتژه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدمحمد سجادیان
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

438. رویکردی ابتکاری برای ساخت درخت اشتاینرعمود برهم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:و خسروی نژاد - ع باقری - م کیوان پور - ع خسروی نژاد
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

439. زبان شناسی، هسته کاربردی کارآفرینی در علم، هنر و فناوری


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شبنم بشارتی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

440. ساخت سلول خورشیدی نانوساختاری حساس به رنگدانه بااستفاده از عصاره گیاهی طبیعی لبو


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمیدرضا حسینی - عبداله ساجدی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

443. ساخت و مشخصه یابی لایه های نازکMoO3 به عنوان حسگر گازCO

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کیخسرو خجیر
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

444. ساختار،اهداف و روش های کنترل توربین های بادی با ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ا ایران پور - س اباذری - غ شاهقلیان
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

445. سنتز ترکیب ساکروزآهن درفرم نانو


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ش غمامی - ش اسدی داشقاپو - الف پارچه باف جدید
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

446. سنتز ترکیب هیدروکسی آپاتیت در دو مقیاس توده ای ونانو


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ش غمامی - ر محبی - س رستم زاده منصور
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

448. سنتز مشتقات هتروآریل فرمامید با استفاده از نانو کاتالیزگرZr-MCM-41 در شرایط بدون حلال


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدیه صادق پور - ابوالفضل علیائی - زهره دریکوند - رضا رازقی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

449. سنتز هیدروژل به کمک فراصوت


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ر ابراهیمی - م ابراهیمی - م بغدادی - ح بهتویی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

450. سنتز و تهیه نانو سولفات باریم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شهریار غمامی - معصومه شهبازی - سمیه رستم زاده منصور
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

451. سنتز و تهیه نانو فروس سولفات


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پروین سیف زاده - شهریار غمامی - سمیه رستم زاده منصور
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

452. سنتز و خالص سازی دی متیل سولفوکسید با گرید دارویی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ش غمامی - س رستم زاده منصور - ش آبانگاه
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

453. سنتز و خالص سازی نانوذرات استئارات منیزیم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ش غمامی - س سرخانی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

454. سنتز و شناسایی مشتقات جدید سولفونامیدها و بررسی تبدیل آنها به شکل نانو

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد میرزایی - سیما گل کرمی - مهدیه صادقپور
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

455. سنتز و شناسایی نانو ذرات آهن(II)کلرید و کبالت(II)برمید و بررسی رفتار گرمایی آنها


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد میرزایی - زهرا رحمانی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

456. سنتز کمپلکس هیدروکسی آپاتیت در ابعاد نا نو

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ش غمامی - ر محبی - الف پارچه باف جدید
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

457. سیستم اتوماسیون برای هوشمند سازی پمپ بتن


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فراز جلیل زاده زهتاب - سینا سلیمی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

458. سیستم اتوماسیون هوشمند برای آبیاری اتوماتیک و بررسی کاربردی آبیاری سنتی و آبیاری قطره ای


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فراز جلیل زاده زهتاب - سینا سلیمی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

459. سیستم تشخیص نفوذ ناهنجاری در شبکه های حسگر بی سیم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:خ منتی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

460. سیستم تشخیص نفوذمبتنی برداده کاوی با استفادها زقانون پارت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:م صفایی پور - م فاضلی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

461. سیستم های توصیه گر در حوزه بهداشت و سلامت


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:م استدلال - آ ایرانخواه
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

462. سیستم کنترل ترافیک دریاییVTS

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:یوسف یحیی پور - ناصر یوسف زاده - سیدمحمد مرتضی پور - ثمین شاد
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

463. شبکه های بین خودرویی: معماری، کاربردها و چالش های موجود در آن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی کیان پور - پیمان فروهر - مجید سعیدی - پیمان سالمی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

464. شبی هسازی عددی برخورد و نفوذ پرتابه در پانل های ساندویچی باهسته مشبک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ج اصغرپوربابائیان - ع علوی نیا
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

466. شبیه سازی BER و SNRدر سیتم انتقالOFDM

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پریسا ابراهیم پورمقدم - بهزاد مظفری تازه کند - حمید وحدتی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

467. شبیه سازی بارندگی های حدی به کمک مدل پالس تصادفی بارتلت - لوئیز (مطالعه موردی تهران و رشت)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نصرت ا... یوسفی - سهراب حجام - پرویز ایران نژاد
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

470. شبیه سازی عددی انتقال حرارت اجباری فرو فلوئید در جریان آرام روی یک صفحه تخت،تحت میدان مغناطیسی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ه کارگرشریف آباد - م فلسفی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

471. شبیه سازی عددی و بررسی اثر کشش سطحی بر روی تشکیل حباب به روش حجم سیال

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پ زاهدی - س.ی صالح - ک یوسفی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

472. شبیه سازی فرایند جداسازی دی اکسید کربن از گازهای ارسالی به دودکش

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ام البنین عرب - علی عباس نژاد - سوسن خسرویار
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

473. شبیه سازی و تجزه و تحلیل عددی جریان هوای داخل اتاق جهت یافتن بهترین دما ی رادیاتور جهت گرمایش اتاق

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ا زاحم - م لایقی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

474. شبیه سازی و تجزیه و تحلیل عددی جریان هوای داخل اتاق جهت یافتن بهترین محل نصب رادیاتورهای خانگی استاندارد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ا زاحم - م لایقی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

475. شبیه سازی و تحلیل فرآیند آهنگری داغ چرخدنده مخروطی با استفاده از روش حجم محدود

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:م یدکری - ه هردانی - ع صحبت علی آقا - س رویوران
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

476. شبیه سازی پدیده آسیب ناشی از ضربه در مواد الاستیک و ویسکوالاستیک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدنوید قریشی - مجید پورحسینی - رحمت ا... قاجار
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

477. شریح پتروگرافی رسوبات آبرفتی شمال ساختگاه سد باروق


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ق محمدی - ا موسوی - ع آشفته
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

478. شسوراخکاری اصطکاکی فلز مس، تعیین و بررسی تاثیر پارامترهای ورودی وفیکسچر عایق بر نیروی محوری وارد بر ابزار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود گرانمایه - یوسف یاسی - عباس رهی - رضا یوسفی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

479. شناسایی قارچ عامل پژمردگی آوندی میخک با استفاده از روش ITS-RFLP


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پ زهیری - ح.ر زمانی زاده - ب مرید
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

481. شناسایی چهره توسط الگوریتم قطعه بندی بر اساس ترکیب ویژگی های رنگی پوست و لبه یاب فازی رقابتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:معصومه بورجندی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

482. ضرورت استفاده از سیستم های گرمایش از کف در سیکل های تولید هم زمان خورشیدی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ن تنکابنی - ن تنکابنی - م نیکیان - ا ستوده
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

484. طراحی آیفون هوشمند مجهز به سیستم شناسایی اثرانگشت و شبکه ارتباطیGSM

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا یوسفی دارستانی - حجت سپهری - مریم خادمی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

485. طراحی بهینه ژنراتور شار محوری سنکرون مغناطیس دائم سرعت پایین توربین بادی با استفاده ازالگوریتم ژنتیک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:م احمدی - م.ر علیزاده پهلوانی - پ نادری
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

486. طراحی جبران سازی فرکانسی تک خازنی میلر بر روی تقویت کننده های سه طبقه برای بارهای بزرگ خازنی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا رنجبر - رحیم غیور - مسعود جباری
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

487. طراحی مسیر رباتهای پیوسته به روش هندسی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود هاشم زاده کوشکی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

488. طراحی و آنالیز المان محدود ژنراتور شار محوری مغناطیس دائم سرعت پایین توربین بادی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:م احمدی - م.ر علیزاده پهلوانی - پ نادری
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

489. طراحی و ایجاد پایگاهدادهی مکانمرجع برای شبکهی آب و فاضلاب شهری مطالعهی موردی، منطقه باهنر در شهر اهواز


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهام بتوندی - محمد نیکو
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

490. طراحی و بررسی عملکرد سیستم های مختلف ردیاب خورشید در رسیدن به تولید بیشینه ی توان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:معراج رجایی - الناز شوکتی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

491. طراحی و تحلیل استاتیکی سازه ی محافظ در واژگونی تراکتور


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا ابراهیمی - م فیضی - ا اتفاقی - م فیضی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

492. طراحی و ساخت میدان الکترومغناطیسی مؤثر بر روی بافتهای بیولوژیکی در شرایط آزمایشگاهی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نازنین الهوردیزاده - بهزاد یثربی - علیرضا عندلیب - فاطمه افشاری
تعداد صفحات مقاله: 18
مقاله کنفرانس علمی داخلی

493. طراحی و ساخت کپه کار هندوانه در مزارع دیم وسیع و کوچک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمود فیاضی - مجید رشیدی - محمد غلامی پرشکوهی - مهدی حاجی محمودی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

494. طراحی و شبی هسازی تقویت کننده کم نویز دو بانده با توان مصرفی پایین برای کاربردهای شبکه های ب یسیم محلی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امید اسلامی فر - محمد پروده - هادی جهانی راد
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

495. طراحی و شبیه سازی تقویت کننده کم نویز فوق پهن باند برای گیرنده های فرکانس رادیویی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امید اسلامی فر - مریم اسلامی فر
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

496. طراحی و شبیه سازی جایروسکوپ میکروالکترومکانیکی MEMS GYROSCOPE

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اکبر پیربیگ درویشوند - محمدصادق آخوندی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

498. طراحی و شبیه سازی شتاب سنج پیزومقاومتی(±10 g)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدصادق آخوندی - حبیب ا... کردی - فاطمه السادات پورسیدآقایی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

499. طراحی و پیاده سازی الگوریتم تخصیص منابع مبتنی بر عاملهای هوشمند موازی در شبکه گرید

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهره رویایی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

500. طراحی و پیاده سازی کنترل کننده دینامیکی سیستم قدرت با استفاده از روش کنترل بهینه خطی وکاربرد تخمین گر کالمن در ساختار آن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ع فرهودی - پ نادری می آبادی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

502. طراحی کنترل مدلغزشی چندلایه و بهینهسازی آن با الگوریتم ژنتیک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حامد ابراهیمی ملاباشی - عارف شاه منصوریان - سروش رستگارپور - امیرهوشنگ مزینان
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

503. طراحی کنترل کننده به روش شکلدهی حلقه برای سیستم توپ و صفحه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیرا فضلعلی پور
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

504. طراحی کنترل کننده فازی برای سیستم گرمایشی ساختمان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعیده منافی - سیدمحمد نقیبی - جعفر غفوری - عبدالسلام ابراهیم پور
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

505. طراحی کنترل کنندهPIDمرتبه کسری برای تثبیت ولتاژ مبدل های افزاینده


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:طیب زایری - حمیدرضا کوفیگر - جعفر سلطانی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

506. طراحی کنترلر ترکیبیPIDبا فازی و به حداقل رساندن پایگاه قوانین فازی در ربات صنعتی بازو


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:م کشاورز - آ زرگری مرندی - ر شریعتی آل سعدی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

507. طراحی کنترلر جدید برگشت پذیر خطی سازی فازی با روش حداقل پایگاه قوانین در ربات بازو


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آ زرگری مرندی - م کشاورز - ر شریعتی آل سعدی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

508. طراحی یک سیستم امنیتی ضد سرقت مجهزبه گیرندهGPS و شبکه ارتباطیGSM

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا یوسفی دارستانی - حجت سپهری - مریم خادمی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

509. طراحی یک سیستم سرمایش و گرمایش خورشیدی در شهر تهران و بررسی عملکرد این سیستم درمقایسه با سیستم تراکمی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: بختیاری اصغرزاد
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

510. طراحی یک کنترل کننده غیرخطی برای مبدل اصلاح کننده ضریب توان ایزوله با هدف محدودسازی ولتاژ خازن ذخیره ساز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: آرش نیا - م مدنی - ح.ر کوفیگر
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

511. طرح تفاضلات متناهی غیر استاندارد برای حل معادله معادلات دیفرانسیل با مشتق نسبی از مرتبه کسری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:م عرب عامری - ا میرمحرابی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

512. عوامل اقتصادی - اجتماعی موثر بر ناامنی غذایی در مناطق روستایی شهرستان بندرانزلی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:م صفرپور - ج عزیزی - م صفرپور
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

513. عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه گردو در میان باغداران شهرستان تویسرکان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کورش برخوردار - مهدی چرمچیان لنگرودی - امیر احمدپور
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

515. عوامل موثر بر پلیمریزاسیون هیدروژلها با فراصوت


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ف صادقی نیارکی - آ بلوری -