ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری

اطلاعات بیشتر

محل برگزاری: مشهد - دانشگاه فردوسی مشهد
سال برگزاری: 1392    تعداد صفحات: 2278
تعداد مقالات کنفرانس: 146  تعداد مشاهده چکیده: 138153
کد COI این کنفرانس: URBANPLANING05
تعداد نویسندگان مشارکت کننده در این کنفرانس: 327 پژوهشگر
تعداد ارجاع به مقالات این کنفرانس: 87

جستجوی پیشرفته در مقالات این کنفرانس

مجموعه مقالات سایر دوره های پنجمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری

نمایش و دانلود مقالات PDF پنجمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری

مقاله کنفرانس علمی داخلی

1. آثار و تبعات تخلفات ساختمانی در شهر ها نمونه مورد مطالعه: شهر زنجان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن احدنژاد - سمیه رشیدخوانی - افشین نادری - مهدی غلامی
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

3. آسیب شناسی قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده وناکارآمد شهری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسن رضا انتظاریزدی
تعداد صفحات مقاله: 18
مقاله کنفرانس علمی داخلی

4. ارائه چارچوب مفهومی جامعه شناختی برای امنیت شهروندی درمحله

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمدرضا اصغرپورماسوله - آتنا کامل قالیباف
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

5. ارائه یک مدل کمی برای مکان یابی پارکینگ های غیرحاشیه ای بر روی شبکه حمل ونقل شهری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی اسکندری - علی شاهنده - نادر شتاب بوشهری - قدرت افتخاری
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

6. ارتقای امنیت معابرشهری با تاکید برنورپردازی نمونه موردی: خیابان های امامت و فرهنگ درمشهد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی حقیقت بین - آزاده جلالی
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

7. ارزشیابی سطح قابلیت زندگی شهراصفهان ازدیدگاه شهروندان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نعمت الله اکبری - منیره روان بخش
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

8. ارزیابی اثرات ایجادشهرهای کوچک و نقش آن دربهبود کیفیت زندگی مطالعه موردی: شهرانبارالوم دراستان گلستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی مرعشی
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

9. ارزیابی اولویت های کیفی مداخله دربافت های فرسوده شهرزاهدان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ادریس نوری - وحید رحیمی - داود حاتمی
تعداد صفحات مقاله: 25
مقاله کنفرانس علمی داخلی

10. ارزیابی دولت محلی شهری در نظام سیاسی تک ساخت ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هادی ویسی
تعداد صفحات مقاله: 25
مقاله کنفرانس علمی داخلی

11. ارزیابی سلسله مراتب شهری استان خوزستان طی سالهای 1355تا1385

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین نظم فر - آمنه علی بخشی
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

12. ارزیابی شاخص های کیفیت محیطی شهر بناب از دیدگاه شهروندان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابوالفضل قنبری - مهدی صدیق - اکبر سلطان زاده - رقیه محمدزاده اصل
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

13. ارزیابی عوامل موثربرعملکرد شورای اسلامی شهردرمدیریت شهری مطالعه موردی:شهرزابل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا شریفی نیا
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

14. ارزیابی عوامل موثربرمشارکت ساکنان بافت های فرسوده شهری درنوسازی و بهسازی این بافت ها نمونه موردی شهرتایباد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:یعقوب زنگنه - حامد گنابادی - حفیظ الله نوری
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

15. ارزیابی قابلیت های گردشگری مذهبی استان گیلان مطالعه موردی: شهرستان آستانه اشرفیه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا امینیان دریاسری
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

17. ارزیابی مفهومتعادل بخشی در طرح منظر محله خوب بخت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کرامت الله زیاری - کاظم افرادی - هادی سلیمانی - واحد احمدتوزه
تعداد صفحات مقاله: 19
مقاله کنفرانس علمی داخلی

18. ارزیابی نورپردازی درمیزان پاسخ دهندگی ورودی شهرها نمونه موردی: ورودی شهرتبریز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سجاد زارعی
تعداد صفحات مقاله: 18
مقاله کنفرانس علمی داخلی

19. ارزیابی و تحلیل میزان تحقق پذیری اهداف توسعه ی شهری توسط شورای شهرمطالعه موردی شهرزاهدان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرتضی اسدیان - علی واعظ طبسی - وحید یاری قلی
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

20. ارزیابی و سنجش سطح پایداری محله درشهرهای کوچک نمونه موردی: محله پاچنارطرقبه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عمیدالاسلام ثقه الاسلامی - بهشته مکاری طرقبه
تعداد صفحات مقاله: 18
مقاله کنفرانس علمی داخلی

21. ارزیابی پایگاه اقتصادی اجتماعی ساکنین شهرمشهد و تاثیر آن برقیمت زمین شهری مورد منطقه سه شهرداری مشهد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جعفر میرکتولی - رضا صمدی - سلمان حیاتی
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

22. ارزیابی کاربری زمین درپروژه های مسکن مهرمطالعه موردی: پروژه 500 هکتاری مسکن مهر شهرک پردیسان قم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مصطفی دهقانی - علی ترکمن
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

23. ارزیابی کاربری های تفریحی - فرهنگی با تاکید برجمعیت مطالعه موردی: شهرگرگان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامرضا خوش فر - مائده شعبانی - اعظم نگاری - سمیه شریفان
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

24. ارزیابی کیفیت زندگی شهری مطالعه ی موردی: بافت فرسوده شهر آمل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیرحسین خادمی
تعداد صفحات مقاله: 18
مقاله کنفرانس علمی داخلی

25. استخراج و تبیین شاخصهای پایداری موجوددرمحله گودال مصلی یزد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجتبی شریف نژاد - اعظم نظامی - سپیده خرسندی
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

26. استفاده ازرویکرد نوشهرسازی درراستای ایجاد محیط پایدارشهری مطالعه موردی: ورودی شیراز - بندرعباس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد حسین پور - علی سلطانی - شهدیه زارعیان جهرمی
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

27. اصول راهبردها و سیاست های طراحی محیط امن به منظور ارتقاء کیفیت زندگی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عطیه سینافر - پروین پرتوی
تعداد صفحات مقاله: 23
مقاله کنفرانس علمی داخلی

28. امنیت اجتماعی و اولویت بندی آن در مناطق اقامت و خرید زائران و گردشگران شهر مشهد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدهادی زرقانی - محسن حجازی جوشقانی - مهدی اعظم نبوی
تعداد صفحات مقاله: 18
مقاله کنفرانس علمی داخلی

29. امکان سنجی وضعیت سازمان جهت اجرای موفقیت آمیز فرآیند مدیریت دانش با نگاهی ویژه به معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد عین القضات
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

30. برررسی آگاهی شهروندان ازپیامهای ترافیکی و تاثیر آن برمیزان استفاده ازخودروی شخصی درترافیک شهری: مورد مطالعه شهر اصفهان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی عطافر - علی کاظمی - علی صمیمی
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

31. بررسی اثرات تقسیم استان خراسان برشاخص رضایتمندی اقتصادی شهروندان نمونه موردی شهربجنورد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا میرزایی - زهرا حسینی سادات محله - علی رضایی مقدم
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

32. بررسی الگوی جدایی گزینی گروههای قومی در شهر مشهد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مصطفی امیرفخریان
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

33. بررسی امکانات پارک های شهری درراستای شناسایی علل مراجعه به آن نمونه موردی: پارک ملت مشهد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:متینا معمار
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

34. بررسی تاثیر تابلوهای تبلیغاتی سطح شهرها در میزان عملکرد رانندگان مورد مطالعاتی: بزرگراه آسیایی مشهد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهزاد علی پور - الناز علی پور - سارا رئیس المحدثین
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

35. بررسی تاثیرطراحی کالبدی درشکل گیری کانونهای جرم خیزنمونه ی موردی شهر کردکوی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدعلی علوی - مرتضی شعبانی - فاطمه طیبی
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

36. بررسی تاثیرفناوری اطلاعات وارتباطات ICTبر امنیت اجتماعی شهروندان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:یوسف صوفی - شعبان ابراهیمی - سیدسینا حکیمی - بابک دروگر
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

37. بررسی تحلیل و ارزیابی تراکم و سرانه کاربری فضای سبز شهری نمونه موردی: شهریاسوج

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اصغر ضرابی - محمد نوری - علی اکبر رزم پوری
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

38. بررسی تغییرات کاربری اراضی شهری درطرح جامع و تفصیلی شهرزنجان طی دهه های 1365-85

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:موسی رستگار - محمد غلامی - اکبر لرستانی
تعداد صفحات مقاله: 21
مقاله کنفرانس علمی داخلی

40. بررسی جایگاه شهرهای کوچک درنظام سلسله مراتبی شهری نمونه موردی شهرروانسر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین یغفوری - مجتبی لطفی فر
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

41. بررسی جایگاه و نقش شهرداری کلانشهرها درمدیریت بحران مطالعه موردی: شهرداری کلانشهر مشهد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرحیم رهنما - رمضانعلی شورایی - منیره حدادحسن آبادی
تعداد صفحات مقاله: 38
مقاله کنفرانس علمی داخلی

42. بررسی راهبردهای تاثیر گذار درتوسعه توریسم شهرسنندج با استفاده ازماتریس SWOT

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا جمشیدی - اصغر شکرگذار - پروانه جمشیدی
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

43. بررسی رضایت شهروندان از عملکرد شهرداری در حاشیه شهرهای میانی مطالعه موردی: شهر بابل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی اکبر نجفی کانی - طاهره بابائیان - شهاب کرمی
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

44. بررسی سرزندگی درخیابان شهری مطالعه موردی، خیابان مسجدجامع یزد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ساقی صرافی - محمدرضا نقصان محمدی - مجتبی شریف نژاد
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

45. بررسی شاخص TCI بر تعیین فصول گردشگری شهر مشهد برای توسعه اقتصادی و گردشگری شهری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمانه رزم - لیلا ثابت دیزاونی - منصوره کوهی - یحیی قاینی پور
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

46. بررسی شهرنشینی دیفرانسیل دراستان خراسان رضوی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عزت اله مافی - الهام غفاری
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

47. بررسی شهرهای مجازی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:برانعلی خاکپور - عبدالصمی سپاهی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

48. بررسی عددی اثرشکل بام برالگوی جریان درخیابان با استفاده ازدینامیک سیالات محاسباتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی هوشمند آیینی
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

49. بررسی عملکردشهرداری درچهارچوب حکمرانی خوب شهری نمونه مورد مطالعه: مناطق چهارده گانه شهراصفهان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نعمت الله اکبری - مرضیه حق شناس
تعداد صفحات مقاله: 20
مقاله کنفرانس علمی داخلی

50. بررسی عوامل مؤثر در بازسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری نمونه موردی: محله نفرآباد شهرری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمد خادم الحسینی - مریم دارابی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

51. بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی گردشگر از طریق ارزش ادراکی وی از گردشگاه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدمسلم علوی - مهدی نجفی سیاهرودی - زینب میرزایی
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

52. بررسی عوامل موثردررشد حاشیه نشینی مطالعه موردی شهربانه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هیرش قادرزاده - حسین حسن پناه - نژادجهانی
تعداد صفحات مقاله: 21
مقاله کنفرانس علمی داخلی

53. بررسی عوامل کالبدی موثر بر ناامنی وجرم خیزی فضا با تاکید بر رویکرد CPTED مطالعه موردی:محله گودال مصلی در شهر یزد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نجما اسمعیل پور - زهرا فخارزاده
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

54. بررسی مشارکت شهروندان با مدیریت شهری شهرداری درطرح های شهری مطالعه موردی شهرشیروان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی ارجمند - مهدی وطن پرست
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

55. بررسی میزانه تحقق پذیری طرح تفصیلی درشهرمشهد منطقه 10 کاربریهای فضای سبزوتفریحی ، ورزشی و فرهنگی تاریخی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:برانعلی خاکپور - مهدی وطن پرست - زهرا حسین پور
تعداد صفحات مقاله: 19
مقاله کنفرانس علمی داخلی

56. بررسی نقش سلسله زندیه درتوسعه کالبدی - فضایی شهرشیراز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی اکبر نجفی کانی - رضا بارگاهی - شهاب کرمی
تعداد صفحات مقاله: 18
مقاله کنفرانس علمی داخلی

57. بررسی نقش سیاست مسکن مهردرتشدید پراکنده رویی شهری مطالعه موردی شهر استهبان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سحر قربانی - خلیل حاجی پور - مریم نظری
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

58. بررسی و تحلیل تاثیر حاشیهنشینی در وقوع جرم و ناامنی مطالعه موردی؛ محله شیخآباد شهر قم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمد پوراحمد - علی مهدی - معصومه مهدیان بهنمیری
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

59. بررسی و تحلیل عملکرد مدیریت شهری در توسعه کالبدی-فیزیکی شهرمطالعه موردی:شهر بابلسر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین حاتمی نژاد - معصومه مهدیان بهنمیری - علی مهدی
تعداد صفحات مقاله: 18
مقاله کنفرانس علمی داخلی

60. بررسی و رتبه بندی عوامل کلیدی تاثیر گذاربرمشارکت شوراهای اجتماعی محلات درمدیریت شهری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رسول اسماعیلی - مسعود منشی زاده نایین - غلام عباس شکاری
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

61. بررسی و نقش فشرده سازی شهری، به عنوان الگوی مناسب توسعه شهری مورد پژوهش؛ شهر پارس آباد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:میرعلی شفیعی - کاوه زال نژاد - فردین وطنخواه - عبدالناصر سیدزاده
تعداد صفحات مقاله: 41
مقاله کنفرانس علمی داخلی

62. بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی و عوامل موثربرآن مطالعه موردی شهرستان بانه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نژاد جهانی - حسین حسن پناه - هیرش قادرزاده
تعداد صفحات مقاله: 20
مقاله کنفرانس علمی داخلی

63. بررسی وضعیت سلامت اجتماعی شهروندان درکیفیت زندگی شهری مطالعه موردی: مقایسه بافت فرسوده و سطح شهر کامل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیرحسین خادمی
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

64. بررسی وضعیت کالبدی بافت مرکزی شهرها با استفاده ازAHP,GIS مطالعه موردی: منطقه ثامن شهرداری مشهد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد محمدزاده - وحید یوسف پورطرقی - علی رضایی مقدم - محمد پارسایی جم
تعداد صفحات مقاله: 22
مقاله کنفرانس علمی داخلی

65. برنامهریزی سناریو جهت بهبود بخش مرکزی شهر بوکان با استفاده از نرم افزارCommunityVIZ Scenario360

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرحیم رهنما - محمد اجراشکوهی - ایوب معروفی
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

66. بسترهای استفاده ازدولت الکترونیک درنظام یکپارچه مدیریت شهر مطالعه موردی کلانشهر تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عطا غفاری گیلانده - محمدحسن یزدانی - فرشید کاظمی - بهزاد پادروندی
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

67. به کارگیری روش کارت امتیازی متوازن به عنوان ابزاری جهت کنترل استراتژی شهرمشهد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اعظم بابکی - امیرحسین سهرابیان - محمد اکبری
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

68. بکارگیری الگوهای طراحی شهری درجهت ارتقاء سطح امنیت و سلامت اجتماعی شهروندان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محبوبه ایزدی شیروان - ندا ضیابخش
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

69. تأثیر آگاهی زنان از فواید ورزش بر مراجعه آنان به باشگاه های ورزشی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید کارگر - راضیه امیری - مژده جمال پور - نرگس پناه
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

70. تأثیر عملکرد مدیریت شهری بر ارتقا کیفیت زندگی شهروندان مطالعه موردی: شهرجدید گلبهار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی اکبر عنابستانی - زهرا عنابستانی
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

71. تاثیر شاخص های توسعه شهری برکیفیت زندگی در استان های ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیده الهام زمانی - شکوفه فرهمند
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

72. تاثیرزون بندی براساس معیار تراکم ساختمانی برکنترل توسعه شهری مطالعه موردی: مرودشت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شهدیه زارعیان جهرمی - فاطمه معینی فر - امیر رحمانی
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

73. تبیین ساختاری کارکردی مدیریت زیارت در شهر مشهد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرزانه رزاقیان
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

74. تحقق پذیری طرح های نوسازی بواسطه ارزیابی مشارکتی نمونه موردی محله کشتارگاه یزد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجتبی شریف نژاد - کمال جعفری - الناز فیض شعار
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

75. تحلیل الگوی رشد کالبدی- فضایی شهرها از طریق آمار فضایی درGIS مطالعه موردی: کلانشهر تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمود قدیری - فرزانه دستا
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

76. تحلیل تغییر کاربری اراضی شهر بجنورد بعد از استان شدن با تاکید بر کاربری اداری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:براتعلی خاکپور - مهدی وطن پرست - افسانه صدری فرد
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

78. تحلیل فضایی جرایم شهری با استفاده ازمدل تخمین تراکم کرنل مطالعه موردی: جرایم مواد مخدر منطقه 2شهرداری تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سجاد احمدی - اکبر لرستانی - محمد فعلی - حمید احمدی
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

79. تحلیل مقایسه ای شاخص های ارزیابی محیط زیست شهری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نسیم شریفیان پور - شهرزاد فریادی
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

80. تحلیل نقش سرمایه اجتماعی در حکمرانی مطلوب شهر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هادی اعظمی - سیدجواد حسینی - اسماعیل علمدار
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

81. تحلیل و بررسی مفاهیم، ویژگیها و فرایند توسعه مشارکت شهروندی الکترونیک با تاکید برکلانشهرهای ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا اسماعیل پور - محمدرحیم رمضانیان - زینب رضایی
تعداد صفحات مقاله: 19
مقاله کنفرانس علمی داخلی

82. تحلیل ویژگیهای اقلیم توریستی با استفاده از شاخصهای دمای فیزیولوژی PMV و PET در شهر سبزوار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد سلمانی مقدم - اکرم برغمدی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

83. تحلیل چالشهای پیش روی مدیریت زمین شهری کشورهای درحال توسعه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابوالفضل مشکینی - مهدی نورمحمدی
تعداد صفحات مقاله: 27
مقاله کنفرانس علمی داخلی

84. تداوم هویت درروند نوسازی و بهسازی بافت هایتاریخی شهرهای ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمود یزدانی امیری - سیده منیره حسینی - سمیه رشیدخانی
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

85. تعیین الگوی گسترش کالبدی - فضایی شهر با بهره گیری ازمدلهای کم نمونه موردی: شهر جونقان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیر رحمانی - شهدیه زارعیان جهرمی - فاطمه معینی فر
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

86. تعیین عوامل تسهیل کننده برای تبدیل شهر مشهد به یک شهرکارآفرین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد اجزاشکوهی - امین ندایی - نازی جوادی نژاد
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

87. توسعه شهری پایدار و اقتصاد مقاومتی: رهیافتی برای توسعه درون زا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عیسی پیری - محمدعلی احمدیان - جواد شریف نژاد - الی ناز بابایی
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

88. توسعه پایدارشهری با تاکیدبرفضای سبزشهری نمونه موردی شهرمشهد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا عربی - داود حاتمی - میثم بحیرایی - قباد طهماسبی
تعداد صفحات مقاله: 19
مقاله کنفرانس علمی داخلی

89. جایگاه حکمروایی خوب دربرنامه ریزی شهری نمونه موردی طرح متروی شیراز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هادی اعظمی - عباسعلی حسین پور - مجتبی حمیدی
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

90. حس مکان و مقاومت مالکین در برابر طرح های مرمتی بافت های فرسوده شهری:مورد مطالعه منطقه آبکوه مشهد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی یوسفی - پروین جعفرزاده - فاطمه سادات ایازی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

91. حکمرانی خوب درشهرداری مشهد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید حمزه ئی - محمدمهدی برادران - فاطمه هاتفی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

93. راهبرد رشدهوشمند، فرم شهری مطلوب جهت دستیابی به توسعه پایدار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هاجر جهانشاهی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

94. راهکارهای توسعه گردشگری شهری با استفاده ازماتریس QSPM,SWOT نمونه موردی: شهرستان مریوان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فریوش نامداری - اصغر پاشازاده
تعداد صفحات مقاله: 18
مقاله کنفرانس علمی داخلی

96. ساماندهی و توانمند سازی بافت فرسوده محله فهادان یزد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدحسین سرایی - طیبه غلامی - پوریا پیراسته فر - سارا حاجی حسینی
تعداد صفحات مقاله: 18
مقاله کنفرانس علمی داخلی

97. ساماندهی کاربریهای اداری با استفاده ازنرم افزار AIMSUN نمونه موردی: محدوده مرکزی شهر بابل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید هادی زاده فیروزجایی - سیدمهدی ابطحی - مهین نسترن
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

98. سنجش درجه توسعه یافتگی شهرستانهای استان گلستان دربخش شاخصهای بهداشتی - درمانی با استفاده ازروش تاکسونومی عددی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا محمدی - مرضیه شکری - حمیدرضا افتخاری
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

100. سنجش نابرابری و فقرشهری درمحلات اسکان غیررسمی و رسمی نمونه موردی شهرزنجان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابوالفضل مشکینی - اسماعییل دویران - بیژن کلهرنیا
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

101. سنجش وضعیت شاخص های کیفیت زندگی شهری، منطقه ۲ اردبیل از دیدگاه شهروندان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهمن وظیفه - اصغر پاشازاده - علیرضا نریمانزاده
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

102. سهم مهاجرتهای روستا -شهری در افزایش جمعیت کلانشهر تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدعلی احمدیان - صفورا حدیدی
تعداد صفحات مقاله: 25
مقاله کنفرانس علمی داخلی

103. شاخصهای شهرامن دراسلام و جایگاه حقوق شهروندی و مدیریت شهری درارتقای امنیت اجتماعی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدموسی پورموسوی - میلاد امینی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

104. شهر دوستدار کودک واحساس شادی کودکان در شهر مشهد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیده مریم صفوی مقدم
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

105. شیوه های مداخله دربافت های فرسوده شهری مطالعه موردی: شهرپیرانشهر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین حاتمی نژاد - عبدالله شیخی
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

106. ضرورت احداث پارکینگ دربخش مرکزی شهرسبزوار درراستای ساماندهی حمل و نقل و توسعه پایدارشهری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد سلمانی مقدم - مریم دولتی
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

109. عوامل تعیین کننده رشد شهری در ایران رهیافت رگرسیون وزنی جغرافیایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شکوفه فرهمند - نعمت الله اکبری - حمیدرضا عندلیب
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

110. عوامل موثربرجذب گردشگران خارجی درگردشگری مذهبی شهر مشهد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم آزموده - یوسف قنبری
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

111. فرایند و ایجاد دانش دربانکهای صادرات استان گیلان و تاثیر آن بربهره وری مدیریت شهری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدعلی میرابراهیمی - سیده ندا حبیب زاده - سیدمحمدحسین میرابراهیمی
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

112. لزوم نگرشهای سیستمی دربرنامه ریزی شهری مورد حمل و نقل درون شهری بجنورد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسن پارسی پور - محمد کوهی
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

113. مالیات بر ارزش افزوده منبع درآمدی پایدار برای مدیریت شهرها مطالعه موردی کلان شهر اصفهان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نعمت الله اکبری - هما موذن جمشیدی
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

114. مدیریت آلودگی های زیست محیطی صنایع در پیرامون شهرها مطالعه موردی : شهر صنعتی هشتگرد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمود یزدانی امیری - سمیه علیپور - اکرم فلاح نژاد - سمیه محمدی
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

115. مدیریت جامع پسماندهای شهری با اولویت تفکیک از مبدا بر مبنای تفکر سیستمی، مطالعه موردی: شهرستان ساری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیدعلی خوارزمی - معصومه ولی پورارمی
تعداد صفحات مقاله: 25
مقاله کنفرانس علمی داخلی

116. مروری برکاربردهای سنجش ازدور درتحلیل شرایط سطحی روسازی خیابانهای شهری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدمهدی خبیری - امین خویش اردستانی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

117. مشکلات حقوقی شهرداری ها دراداره ی شهرهای ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمود یزدانی امیری - رقیه کرمی - افشین نادری - فاطمه سلطانی
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

119. مطالعه و بررسی نقش مبلمان پارک درمیزان مراجعه ی شهروندان به پارک ها مطالعه موردی: پارک ملت شهرستان تکاب

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صبا مردی ها - نوید مدن دوست
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

120. معرفی روشی برای مکانیابی پارکهای جنگلی شهری جدید با استفاده ازآنالیز چند معیاره وgis

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی فکور - شعبان شتایی جویباری - علیرضا میکائیلی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

121. معیارهای مکانیابی پارکهای جنگلی شهری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی فکور - شعبان شتایی جویباری
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

122. مقایسه تطبیقی نتایج سنجش کیفیت خدمات و سیسستم مدیریت کیفیت مطالعه موردی: مناطق سیزده گانه شهرداری مشهد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد تقی زاده - فتانه پورشیرازی
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

124. منظرشهری و نقش آن درتوسعه و طراحی شهری پایدار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه کوثری - غلامحسین ناصری
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

125. مکان یابی بهینه مراکزآتش نشانی با استفاده ازروش ترکیب خطی وزنی WLC مطالعه موردی: شهر اردبیل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عطا غفاری گیلانده - فتح الله ویسی ناب - بهزاد پادروندی - رضوان صفایی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

126. مکان یابی بهینه پارک های درون شهری با استفاده ازGIS و مدل AHP نمونه موردی: شهر آمل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیرحسین خادمی
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

127. مکان یابی جهت توسعه آتی شهربا استفاده ازروش تحلیل سلسله مراتبی AHP مطالعه موردی: شهرگرگان، کوی اوزینه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا خواجه شاهکویی - شهاب کرمی - رضا بارگاهی
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

128. مکان یابی و ظرفیت سنجی پارکینگ های شهری مشهد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمد توکلی - مرتضی مهاجرباجگیران - احسان عطار
تعداد صفحات مقاله: 18
مقاله کنفرانس علمی داخلی

129. مکانیابی پیاده راههای شهری با استفاده از روش AHP نمونه موردی: شهر ماکو

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعیده موسوی - صبا شکورزاده
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

130. نشانه های شهری عاملی هویت بخش درشهرهای جدید نمونه موردی: شهرجدیدهشتگرد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابوالفضل مشکینی - اکرم قاسمی - مهدی حمزه نژاد
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

131. نقش حکمروایی خوب شهری در مدیریت محله با استفاده از مدل TOPSIS مورد مطالعه: محلات منطقه ١٠ تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرزانه ساسان پور - ثروت اله مرادی - سجاد قاسمی
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

132. نقش حکومت های محلی درحکمروایی خوب شهری درراستای تحقق توسعه پایدار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن احدنژاد - میرنجف موسوی - سمیه محمدی - سمیه علیپور
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

133. نقش شاخصهای حکمروایی شهری درحرکت به سوی توسعه پایدارشهری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد مویدی
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

134. نقش شورایاران درجلب مشارکت شهروندی نمونه موردی: منطقه 4شهرتهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:معصومه حسینلو - عادله آقایی
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

135. نقش معماری و طراحی شهری بر امنیت روانی شهروندان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی مهدوی عادلی - محسن دورخیز - رویا سعید
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

136. نقش هنرهای تجسمی برارتقا کیفیت بصری فضاهای شهری با تاکید برنقاشی دیواری نمونه موردی شهرشیراز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه معینی فر - امیر رحمانی - شهدیه زارعیان جهرمی - حسین معینی فر
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

137. واکاوی پیامدهای آپارتمان نشینی درکلان شهر مشهد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شهاب عباس زاده - محمدرضا اخوان عبداللهیان - فاطمه ساعدی
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

138. پایداری بافت قدیم شهرماکو ازمنظر عدالت اجتماعی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رباب حسین زاده - اسماعیل صفرعلیزاده - محمدرضا عزیززاده
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

139. پهنه بندی شهرایلام ازنظر پارامترهای طراحی زیرساخت های شهری با استفاده ازنرم افزارGIS

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدمهدی خبیری - عبدالحسین فریدی - سجاد توکلی
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

140. چالشهای مدیریت فرم شهر طبس بعداززلزله سال 1357

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا عسگری زاده - محمدرضا پورجعفر
تعداد صفحات مقاله: 19
مقاله کنفرانس علمی داخلی

141. چشم اندازسازی شهراشنویه درفرآیند راهبرد توسعه شهری CDS

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرحیم رهنما - محمد اجزاءشکوهی - بایزید شریفی
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

142. چگونگی بازیابی روح مکان درشهر امروزی نمونه موردی: یزد و کرج

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهسا معانی - ندا ضیابخش
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

143. ژئوپلتیک فرهنگی و تاثیر آن برامنیت ملی مطالعه : خراسان بزرگ

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین عرب - فرشته عرب - فریده عرب - بهروز مختاری
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

144. A survey on infrastructural exclusions in new established cities of Iran Case of ICT Diffusion in Golbahar & Binalood

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Mohammad ajza shokouhi - alireza bidkhori
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

145. Towards a new approach for navigation and management of emergency response activities in large-scale urban areas

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Amin Mobasheri - Arash Haddadan
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

146. Urban Growth Management with Urban Growth Boundaries Tehran’s Greenbelt Experience

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Amir Kaviani
تعداد صفحات مقاله: 14
پشتیبانی