ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مجموعه مقالات همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران

اطلاعات بیشتر

محل برگزاری: کرمان - دانشگاه شهید باهنر کرمان, دانشگاه باهنر كرمان
سال برگزاری: 1391    تعداد صفحات: 624
تعداد مقالات کنفرانس: 103  تعداد مشاهده چکیده: 106895
کد COI این کنفرانس: IRANDATE01
تعداد نویسندگان مشارکت کننده در این کنفرانس: 192 پژوهشگر
تعداد ارجاع به مقالات این کنفرانس: 5

جستجوی پیشرفته در مقالات این کنفرانس

نمایش و دانلود مقالات PDF همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران

مقاله کنفرانس علمی داخلی

1. Phaeoacremonium aleophilum و Phaeoacremonium parasiticumهمراه با زردی و زوال درختات خرما در استان کرمان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمید محمدی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

2. آموزش بهبود کمی و کیفی محصول خرما جهرم استان فارس با تلفیق دانش بومی و رسمی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منصور شاه ولی - معصومه مؤیدی
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

4. اثر بخشی اشتغال زنان روستایی در کارگاه های بسته بندی خرما در استان بوشهر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نوذر منفرد - کبری توکلی - خسرو عمرانی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

5. اثر تفاله خرما بر تخمیر شکمبه ای و فراسنجه های خونی در گوسفند نژاد کرمانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امین خضری - سمیرا جاویدان - محمدرضا محمدآبادی - امید دیانی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

6. اثر تفاله خرما بر عملکرد، خوراک مصرفی و گوارش پذیری مواد مغذی گوسفندان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیرا جاویدان - امین خضری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

7. اثر خرمای ضایعاتی بر خصوصیات لاشه و سیستم ایمنی در جوجه های گوشتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمیدرضا زنگی آبادی - مهران ترکی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

8. اثر متقابل روی و منگنز برخصوصیات فیزیکوشیمیایی میوه خرما رقم کبکاب


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالعلی حسامی - آرش تقدس - صالح مجاب
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

9. اثر مدیریت صحیح نخلستان بر عارضه پژمردگی و خشکیدگی خوشه برخی صفات کمی و کیفی خرمای کبکاب در استان بوشهر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمود ایزدی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

10. اثرات آماده سازی، بسته بندی و انبار داری بر کیفیت خرمای نرم رقم مرداسنگ


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ایران محمد پور - مریم یکتن خدایی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

12. ارزیابی تنوع ژنتیکی تعدادی از جمعیت های خرمای ایران با استفاده از انگشت نگاری نشانگر ISSR

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منیره مارصفری - علی اشرف مهرابی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

13. ارزیابی درصد جوانه زنی گرده پایه های نر برتر خرما در استان کرمان در شرایط مختلف انبارداری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهاره دامنکشان - بهمن پناهی - محمد اسعدی - محمود ایزدی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

14. استفاده از روش های بیوتکنولوژی در مطالعه ویژگیهای گوارشی سرخرطومی حنایی خرما Rhynchophorus ferrugineus (Coleoptera:Curculionidae)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی درویش زاده - علیرضا بندانی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

15. استفاده از شاخص های RCSA و RCA در تعیین مزیت نسبی و بازارهای هدف صادرات خرمای ایران


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جواد شهرکی - علی سردار شهرکی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

16. استفاده از پردازش تصویر در اندازه بندی خرمای پیارم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حکمت مظفری - حجت رحمانی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

17. الگوی انتقال قیمت خرمای ایران در بازار جهانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محبوبه شارعی - حسین مهرابی بشرآبادی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

18. امکان سنجی و ایجاد صنایع فرآوری و بسته بندی خرما

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسن صراف جوشقانی
تعداد صفحات مقاله: 20
مقاله کنفرانس علمی داخلی

19. اندازه گیری برخی از خصوصیات شیمیایی و فیزیکی-مکانیکی و حرارتی الیاف خرما به منظور تهیه کامپوزیت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم زرندی - احمد غضنفری مقدم - فرشته سلاجقه
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

20. اندازه گیری برخی خواص مکانیکی خرما و هسته آن (رقم مضافتی)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منصوره پورجعفر - محمدرضا بنام - سید میثم مظلوم زاده
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

22. برآورد کارایی فنی تولید کنندگان خرما در منطقه رودخانه براستان هرمزگان در سال 1390

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امید تاجیک - خداداد رستمی - محمود صبوحی صابونی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

23. بررسی اثر اسید سالیسیلیک بر روی عارضه خشکیدگی خوشه خرما

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهمن پناهی - بهاره دامنکشان - محمد اسعدی - سید سمیع مرعشی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

24. بررسی اثر پوتریسین بر روی عارضه خشکیدگی خوشه خرما در منطقه بم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهمن پناهی - بهاره دامنکشان - محمد اسعدی - عبدالحمید محبی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

25. بررسی اثرات تنش آبی بر عملکرد درخت خرما در منطقه بم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:یلدالسادات عبدالهی برائی - فهیمه موسوی - الهام مهرابی گوهری - محمدرضا یاورزاده
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

26. بررسی ارزش غذایی ضایعات خرما برای استفاده در تغذیه طیور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه شهسواری - محمد سالار معینی - مرضیه ذوالفقاری فراجرد
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

27. بررسی امکان استفاده از خرمای ضایعاتی در تغذیه جوجه های گوشتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه شهسواری - محمد سالار معینی - مرضیه ذوالفقاری فراجرد
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

28. بررسی امکان تلفیق روش های مختلف کنترل آفات خرما در قالب برنامه IPM

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم راشکی - اصغر شیروانی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

29. بررسی امکان تولید و مقایسه برخی شاخص های کمپوست حاصل از بقایای درختان خرما

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی سرچشمه پور - مهران کیانیراد
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

30. بررسی اکولوژی درخت خرما و ارقام آن در استان کرمان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهری صفاری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

31. بررسی بازاریابی خرمای مضافتی در استان کرمان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ناهید قوام
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

33. بررسی تاثیر استفاده از الیاف خرما در تولید کاغذ


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه مرتضوی مقدم - فائقه مرتضوی مقدم
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

34. بررسی تاثیر اوت سالت در اصلاح شوری خاک نخلستان های آبادان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سحر سعید - حسین کیشانی - علیرضا پاشایی - علیرضا غفوری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

35. بررسی تاثیر دماهای مختلف درکاهش آفات انباری خرماهای ارقام خشک و نیمه خشک در کرمان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی ناصری - فاطمه گنجه ای زاده روحانی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

36. بررسی تاثیر هرس نخل ها در تراکم جمعیت زنجرک خرما Ommatissus lybicus Debrg در منطقه کرمان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سید احمد موسوی - حاجی محمد تکلوزاده - محمود شجاعی - آرزو پاینده
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

37. بررسی تغییرات ماده خشک مصرفی ، pH شکمبه و غلظت نیتروژن آمونیاکی گوسفند در اثر استفاده از خرمای ضایعاتی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امین خضری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

38. بررسی رساندن مصنوعی میوه خرمای مضافتی در مرحله خارک با استفاده از روش انجماد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی اباذرپور - بهمن پناهی - سید علی وکیلی - علی اصغر رجبعلی پور چشمه گز
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

39. بررسی روشهای کاربرد و مقدار مصرف منابع نختلف آهن بر روی میوه و عملکرد خرمای شاهانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمید زرگری - حمید رستگار
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

40. بررسی روند آلودگی میکروبی میوه خرمای مضافتی در مراحل رسیدگی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نرگس حاتمی - محمد مهدی امینایی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

41. بررسی سازگاری و خواص کمی و کیفی هشت رقم خرمای تجارتی دنیا(فاز رویشی)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم یکتن خدایی - حمید زرگری - ایران محمدپور - غلام سعیدی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

42. بررسی عملکرد و مرفولوژی دستگاه گوارش جوجه های گوشتی تغذیه شده با خرمای ضایعاتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمیدرضا زنگی آبادی - مهران ترکی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

43. بررسی عواما موثر بر صادرات خرما در ایران: کاربرد روش هم انباشتگی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیرا امیرزاده مرادآبادی - مرتضی آسپیرا
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

44. بررسی عوامل موثر بر مقدار صادرات خرمای ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محدثه شجاعی باغینی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

45. بررسی فضای کسب و کار حاکم بر صنعت خرما در سطح بین الملل و ملی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مقداد تکلوزاده - رویا ضیغمی نژاد
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

47. بررسی فونستیک کنه های راسته Mesostigmata مرتبط با درختان نخل منطقه بندر عباس


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فریبا کامیاب - هادی استوان - سید ابراهیم حسینی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

49. بررسی ماشینهای مکانیکی و مکاترونیکی برداشت و سرویس درخت خرما

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن شمسی - مینا رستمی زاده
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

50. بررسی مزیت نسبی تولید خرما در استان سیستان و بلوچستان (مطالعه موردری منطقه سراوان)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالرشید جام نیا
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

51. بررسی مزیت نسبی تولید خرما در استان کرمان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:لادن شفیعی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

52. بررسی مقدماتی نماتودهای خرما در منطقه شهداد و جیرفت استان کرمان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهه صدیقی - ابراهیم شکوهی - عبدالرحمن محرابی نسب
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

53. بررسی نابسامانی بازار خرما و رطب در داخل و خارج و راه حل های آن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد حسین اکبری یزدی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

54. بررسی نقش عوامل مدیریتی نخلستان بر شدت بروز عارضه خشکیدگی خوشه خرما در منطقه جیرفت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدیه ساعی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

55. بررسی و تعیین نیاز غذایی خرمای مرداسنگ


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:یعقوبعلی کرمی - مجتبی نوری حسینی - رمضان رضازاده - یعقوب حسینی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

56. بررسی وضعیت صنایع فراوری بسته بندی و درجه بندی خرما در استان فارس


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمید زرگری
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

57. بررسی پتانسیل میوه و اجزاء نخل خرما در تولید فرآوردهای صنعتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمد غضنفری مقدم
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

58. بررسی کاهش ضایعات خرما به چهار روش کاهش رطوبت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی اصغر رجبعلی پور چشمه گز
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

59. به نژادی خرما (Phoenix dactylifera L) : روش ها و کاربرد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:روح اله عبدالشاهی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

61. تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر خصوصیات کمی و کیفی خرمای رقم مضافتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:یلدالسادات عبدالهی برائی - مریم مشکی - معصومه سهیلا اتقایی - محمدعلی وکیلی شهربابکی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

62. تاثیر عمق و روش آبیاری بر عملکرد و برخی خصوصیات میوه خرمای هلیلی در میناب


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:یعقوب کرمی - یعقوب حسینی - رمضان رضازاده
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

63. تاثیر نا اطمینانی نرخ ارز برارزش صادرات خرما در ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هاجر اثنی عشری - یحیی حاتمی - سمیه نقوی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

65. تحلیل اقتصادی بازاریابی خرمای مضافتی و تعیین مناسبترین روش عرضه آن در منطقه جیرفت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدیه ساعی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

66. تعیین مناسب ترین رقم گرده زا در رقم خرمای ربی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد حنیف سپاهی - فرشاد صادقی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

67. تعیین مناسب ترین زمان گرده افشانی در خرمای رقم ربی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد حنیف سپاهی - فرشاد صادقی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

68. تغییرات سوماکلونال در درختان خرما حاصل از کشت بافت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شیما حسن زاده فرد - محمد جواد آروین
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

69. تهیه شیرینی از ضایعات خرماهای استان کرمان و بررسی روش های نگهداری و پوشش های مختلف بر کیفیت آن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرشته سلاجقه - مریم زرندی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

70. تهیه کربن فعال از چوب تخل به روش تجزیه حرارتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مینا طهرانی زاده - احمد غضنفری مقدم
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

71. تولید پودر شیره خرما با استفاده از صمغ عربی و بررسی خواص فیزیکوشیمیایی آن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نسیم السادات منصوری طهرانی - عسگر فرحناکی - مهسا مجذوبی - فوژان بدیعی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

72. تولید پودر شیره خرما با استفاده از مالتودکسترین و بررسی خواص فیزیکوشیمیایی آن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نسیم السادات منصوری طهرانی - عسگر فرحناکی - مهسا مجذوبی - فوژان بدیعی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

73. جنبه های مختلف کاربردی نشانگرهای مولکولی در پژوهش های بیوتکنولوژی خرما

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:قاسم محمدی نژاد - محبوبه حاجی زاده - فاطمه ابراهیمی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

74. روش امکان سنجی و تحلیل اثر بخشی توسعه خوشه های صنعتی خرمای کشور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مقداد تکلوزاده - رویا ضیغمی نژاد
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

75. روند بیمه باغات در ایران (گذشته-حال-آینده)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سید ابوافضل جوادیان - حسین حدادنژاد - محمد حسن نخستین آصف
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

76. سمیت تنفسی دوام و اثرات طولانی مدت اسانس مرکبات روی حشرات کامل و لاروهای شب پره هندی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صدیقه توکلی - محمود محمدی شریف - علیرضا هادی زاده - محمدعلی تاجیک قنبری
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

77. شناسایی قارچهای رشد کرده بر روی رطب مضافتی بم در طول انبارداری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرشته سلاجقه - ابوالفضل ابوالفضل - فرزاد آزاد شهرکی - علی اصغر رجبعلی پور
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

78. شناسایی و بررسی کارایی دشمنان طبیعی میوه خوار خرما در استان بوشهر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرزاد کرمپور
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

79. شناسایی پتانسیل های بالقوه صنایع فرآوری و تبدیلی خرما در استان سیستان و بلوچستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی سردار شهرکی - علیرضا سرگزی - محمود صبوحی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

80. قرنطینه داخلی و مدیریت تلفیقی سرخرطومی حنایی خرما

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمانه سپاهی - محمد شجاع الدینی - محمد عظیم دهواری
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

81. محلول پاشی نیترات کلسیم و سولفات پتاسیم به منظور کاهش ناهنجاری خشکیدگی خوشه خرما رقم کبکاب


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسن اسماعیلی - سعید شقی - عنایت اله تفضلی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

82. مدلسازی و پیش بینی صادرات خرمای ایران با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه کوچک زاده
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

83. مدیریت انرژی در تولید محصول خرمای شهرستان بم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شیما افضلی گروه - حمید رضا میرزایی خلیل آبادی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

84. مروری بر عوامل کنترل بیولوژیک آفات خرما

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:لیلا برخورداری - اصغر شیروانی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

85. مروری بر مهم ترین بیماری های قارچی نخل در جهان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زینب اسمعیلی - فاطمه خدادادی - شیرین مسعودی - غلامحسین شهیدی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

86. مروری بر چند اختلال فیزیولوژیک (بیماری های غیر مسری) در نخل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شیرین مسعودی - غلامحسین شهیدی بنجار - زینب اسماعیلی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

87. مروری بر کشت بافت خرما (Phoenix dactylifera L)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:همایون فرهمند - احمد مشایخی - حسن کمسفیدی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

88. مطالعه تغییرات سنتز پروتئین میکروبی و تعادل نیتروژن در گوسفند تغذیه شده با سطوح مختلف تفاله خرما

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیرا جاویدان - امین خضری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

89. مطالعه وضعیت کشت و تولید خرما در ایران و مهمترین کشورهای عربی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود خضری - محمدرضا پورخاتون
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

90. معرفی نخل پاکوتاه ایرانی (Nannorrhops ritchieana Griffith)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمد مشایخی - همایون فرهمند
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

92. مقایسه تاثیر گروهای مختلف حشره کش روی زنجرک خرما Ommatissus lybicus O.Berg (Hem.: Tropiduchidae)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رویا ارباب تفتی - عزیز شیخی گرجان - رضا دامغانی - غلامرضا گل محمدی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

94. نخل از دیدگاه قرآن مجید


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهری صفاری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

95. نقش ساختار قانونی در توسعه تجارت خرمای ایران


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد کاظم خانجانی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

96. هسته خرما فیبری جدید برای افزایش کیفیت و ماندگاری نان بربری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سودیه هجری ظریفی - محمد حسین حدادخداپرست - زهرا شیخ الاسلامی - امیر پورفرزاد
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

97. پیش بنی میزان صادرات خرمای ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سهیلا عامری - ملیحه کریمی - صدیقه نبی ییان
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

98. کاربرد اسپرمیدین و پوترسین و تاثیر آن بر زمان و میزان میوه بندی خرمای کبکاب


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کبری توکلی - مجید راحمی - نوذر منفرد
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

99. کاربرد تیمارهای دمایی در کنترل آفات انباری و کیفیت خرمای نیمه خشک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرزاد کرمپور - فرهاد فخری
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

100. کاربردهای انرژی های تجدید پذیر در نخل داری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی اصغر رجبعلی پور چشمه گز
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

101. کنترل عارضه خشکیدگی خوشه خرما

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامحسین شهیدی - محمد حسین آهنگران - قاسم محمدی نژاد - محمد زنگی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

103. گونه های فوزاریوم شناسایی شده در مایکوفلور خرمای بم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نرگس حاتمی - محمدمهدی امینایی - بتول صادقی
تعداد صفحات مقاله: 7
پشتیبانی