ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

اطلاعات بیشتر

محل برگزاری: زاهدان - دانشگاه سیستان و بلوچستان, دانشگاه سيستان و بلوچستان
سال برگزاری: 1390    تعداد صفحات: 934
تعداد مقالات کنفرانس: 144  تعداد مشاهده چکیده: 217053
کد COI این کنفرانس: ICFUZZYS11
تعداد نویسندگان مشارکت کننده در این کنفرانس: 290 پژوهشگر
تعداد ارجاع به مقالات این کنفرانس: 14

جستجوی پیشرفته در مقالات این کنفرانس

مجموعه مقالات سایر دوره های یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

نمایش و دانلود مقالات PDF یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

مقاله کنفرانس علمی داخلی

1. K.K.T برای مسائل برنامه ریزی چندهدفه خطی با ضرایب فازی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم صادقی - امین مصطفایی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

2. n- نرم فازی شهودی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رحمت اله لشکری پور - سمیه خسروی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

3. آزمون فرضیه های فازی با مشاهدات رکوردی برای توزیع پارتو

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا سعیدی - محمدقاسم اکبری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

4. آنالیز مبتنی بر تصویر MRساختار داخلی انار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:قباد مرادی - موسی شمسی - محمدحسین صداقی - محمدرضا الشریف
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

5. ارائه راهکاری برای کشف خطا در مجموعه داده ها با استفاده از مفاهیم فازی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه قربان پور عالیزمینی - میرمحسن پدرام - محمد عالیشاهی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

6. ارائه روش جدیدی برای جداسازی تصویری سیب زمینی توسط ترکیب الگوریتمهای فازی و بهینه سازی ازدحام ذرات

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نوید رزمجوی - پیمان معلم - محسن عشوریان - بی بی سمیه موسوی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

7. ارائه روش حل جدید در برنامه ریزی خطی بازه ای

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آزاد صالحی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

8. ارائه مدل تصمیم گیری فازی برای مساله انتخاب تامین کننده

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی کرمی راویز - حسن جهانشاهی - احمد نورنگ
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

9. ارائه معیارهایی برای ارزیابی کیفی تشکیل خوشه در شبکههای حسگر بیسیم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پیمان نعمت الهی - هدی طاهری - محمود نقیب زاده - محمدحسین یغمایی مقدم
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

10. ارائه و تحلیل الگوریتمهای یادگیری برای توسعه نگاشتهای ادراکی فازی (FCMs)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسلم آرمان مهر - حسن جهانشاهی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

11. ارائه ی روشی برای تصمیم گیری گروهی در محیط فازی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صدیقه محبی - حمیدرضا ملکی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

12. ارائه یک رویکرد مبتنی بر سیستم استنتاج فازی برای خلاصه سازی متن فارسی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محرم منصوری زاده - الهام تقدیری - حسن ختن لو
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

13. استخراج اتوماتیک ضایعات multiple sclerosis)MS در تصاویر سه بعدی MR مغزی با استفاده از یک سیستم استنتاج فازی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مه لقا افراسیابی - حسن ختن لو
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

15. استفاده از سیستم فازی در تحلیل سودمندی و ورشکستگی با استفاده از دو مدل درجه سودمندی ونقطه سربه سر تحت شرایط نامعین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرشته کیاست
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

16. استفاده از منطق فازی جهت بهبود سیستم کنونی ارزشیابی توصیفی دانش آموزان در ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن عنابستانی - علیرضا روحانی منش - انسیه عنابستانی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

17. اصلاح روش FCM ارتقا یافته بمنظور جداسازی تومور مغزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هادی صباحی - مهرداد ثابت - بابک اعرابی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

18. الگوریتمی بر اساس نمایش JMD برای حل مسایل بهینه سازی فازی غیر خطی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن مرادی - سیدهاشم طبسی - امید سلیمانی فرد
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

19. اندازه گیری بهره وری با استفاده از تحلیل پوششی داد هها با داده های نادقیق

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرانک حسین زاده سلجوقی - شکوه سرگلزایی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

20. بازیابی مبتنی بر محتوای تصاویر با استفاده از هیستوگرامهای رنگ فازی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زبیر رئیسی - فرحناز مهنا - مهدی رضایی - مسعود برکاتی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

21. برآورد ضرایب رگرسیونی براساس داده های فازی شهودی و با استفاده از فاصله علامت دار یائو - ویو

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فائزه ترکیان - محمدقاسم اکبری - محسن عارفی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

22. بررسی روش حل مسئله برنامه ریزی خطی کاملا فازی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا حاجی حسینی - حسین رخشانی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

23. بررسی مدل برنامه ریزی آرمانی فازی و کاربردهای آن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عباس سیفی - آرمان بهاری - بهنوش مودی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

24. بررسی یک مدل مکان یابی پوششی برای سرویس های آتش نشانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صدیقه سالخورده - حمیدرضا ملکی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

25. برنامهریزی آرمانی فازی برای مسالهی حمل و نقل چندهدفی نامتوازن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سحر مسگران - حسن حسن پور
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

26. بهبود خوشه بندی فازی تصاویر سنجش از دور دارای ابعاد زیاد با استفاده ازترکیب عملگرهای مورفولوژی و خوشه بندی فازیFCM

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن حامد - احمد کشاورز
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

27. بهبودمدیریت تراکم با داده های فازی و متغیرهای صحیح

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرانک حسین زاده سلجوقی - سمیه سلیمانی هونی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

28. بهینه سازی زمان بندی فازی امتحانات با استفاده از رنگ آ میزی گراف

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صفر محمدنوری - صادق رحیمی شعرباف
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

29. تابلوی هوشمندتعیین کننده ی حداکثر سرعتمجاز تردد در جاده های کشور ایران مبتنی بر منطق فازی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیر ذوالفقاری - حمیدرضا کلاته جاری - مجید زارعی - کاظم پوربدخشان
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

30. تحلیل مدلهای ARIMA با پارامترهای فازی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:تکتم راستگار - یداله واقعی - محمدقاسم اکبری
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

31. تخمین توان دریافتی در ارتباطات بی سیم اتومبیل ها با استفاده از شبکه عصبی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زینب طالع پور - حمیده کندری - سیدمسعود برکاتی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

32. تخمین ضریب اصطکاک درلوله ها با استفاده از سیستمهای فازی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صغری بردستانی - محمد گیوه چی - حسین ریاحی مدوار
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

33. تشخیص لبه در تصاویر آغشته به حجم بالای نویز مبتنی بر شبکه های فازی - عصبی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدحسین اولیایی - مهدی یعقوبی - محمد مریمی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

34. تصمیم گیری چندمعیاره به روش فازی به کارگیری در یک مورد عملی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مصطفی حسین زاده سلجوقی - کیوان شاهقلیان - علیرضا شهرکی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

35. تصمیم گیری گروهی چندمعیاره برای انتخاب تامین کننده با رویکرد فازی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کیوان شاهقلیان - علیرضا شهرکی - زهره واعظی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

36. تقریب وزنی ذوزنقه ای عدد فازی با حفظ هسته آن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد ادبی تبار فیروزجاه - فاطمه احمدی لاشکی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

37. تولیدخودکار قوانین فازی با استفاده از الگوریتم های ممتیک با جستجوی محلی جدید و اتوماتای یادگیر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود طاهری کدخدا - محمدرضا میبدی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

38. حذف نویز تصاویر دیجیتال به روش تطبیق بلوک و فیلتر سه بعدی وبهبود آن به کمک تطبیق بلوک فازی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدیه شیردل - مهدی رضایی - فرحناز مهنا - جواد احمدی شکوه
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

39. حل معادلات ماتریسی خطی فازیAX+XB=C


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه سالاری پورشریف آباد - عظیم ریواز
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

40. خوشه بندی تعاونی نیمه نظارت شده پایگاه داده تصویر با معیار شباهت MKRBF

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهران جوانی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

41. دسته بندی تصاویر ماهواره ای با استفاده از دسته بندی کننده KNN و معیار شباهت KMRBF

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهران جوانی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

42. دوگان در برنامه ریزی خطی فازی با توابع عضویت نمایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسن میش مست نهی - زهرا شهرکی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

43. راهیابی ربات متحرک به روش فازی-بِرِیتنبِرگ

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید زارع - افشین قنبرزاده - بیتا شادگار
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

44. روش عددی تکرار تغییراتی برای حل معادله دیفرانسیل معمولی با شرایط اولیه فازی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عیسی عبدالملکی - محمدتقی یحیی پور
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

45. روشی انعطاف پذیر در ارزیابی عملکرد دانشجویان با استفاده از منطق فازی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمد معتمدی - صادق رحیمی شعرباف - محمدرضا ربیعی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

46. روشی فازی برای مساله پوشش در شبکه های حسگر بی سیم با هدف افزایش عمر شبکه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نعمت اله کمال فر - عمار شهرکی ابراهیمی - محمدحسین یغمایی مقدم
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

47. رگرسیون کمترین مربعات براساس داده های ورودی و خروجی مبهم و ضرایب مبهم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن عارفی - سیدمحمود طاهری
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

48. ساخت مدلهای مجموع و انتگرال برای نظریه مجموعه ها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابوالقاسم کریمی فیض آبادی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

49. سورتینگ پسته با استفاده از پردازش فازی سیگنال

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی سعیدان - احمد غضنفری مقدم
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

50. شرایط بهینگی برای مسائل برنامه ریزی خطی با ضرایب فازی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسن میش مست نهی - نجمه عبدالهی شهری
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

51. شناسایی لبه تصویر با ترکیب منطق فازی و تبدیل موجک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسرور دولت آبادی - جلیل شیرازی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

52. طبقهبندی و شناسایی مشتریان هدف با بهکارگیری سیستم استنتاج عصبی فازی تطبیقی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهام رشیدمهرآبادی - میرمحسن پدرام - سیاوش خجسته
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

53. طراحی بهینه کنترلر فازی با استفاده از الگوریتم زنبور عسل جهت کنترل ارتعاشات خودرو

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:افشین قنبرزاده - عباس مرادی - امین میرزاخانی نافچی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

54. طراحی سیستم نوین فازی جهت کنترل سیستم تهویه هوای اتاق عمل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:وفا میهمی - محمد میهمی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

55. طراحی سیستم کنترلی فازی برای یک انگشت مصنوعی با استفاده از آلیاژ حافظه دار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا خدایاری - محمدمهدی خیری خواه - مریم تاتلاری
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

56. طراحی کنترلر فازی تطبیقی با استفاده از مفهوم تضاد در کنترل سرعت موتور BLDC

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه محسنی پور - علی اکبر قره ویسی - سیدمسعود برکاتی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

57. طراحی کنترلکننده فازی تطبیقی غیرمستقیم برای سیستم 2جرم- فنر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا محسنی پور - کاظم پوربداخشان - علی ردانی پور
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

58. طراحی کنتزلکننده فازی بهینه شده با استفاده از الگوریتم زنبورعسل جهت محرک هیدرولیکی برجک تانک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهروز عطاران - افشین قنبرزاده
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

59. مدل DEA با داده کیفی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرانک حسین زاده سلجوقی - نجمه اسلامی گیسکی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

60. مدل برنامه ریزی ریاضی فازی برای مسئله طراحی شبکه توزیع محصولات تحت شرایط عدم قطعیت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد امیرخان - حسن جهانشاهی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

61. مدلسازی اشیاء فازی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم سادات محمودی - حسن رضایی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

62. مدلسازی مولد مرکزی الگو در نخاع جهت تولید حرکات منحنی - خطی در ربات انسان نمای نائو

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حامد شهبازی - کمال جمشیدی - سیدامیرحسن منجمی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

63. مقایسه دو روش از روشهای حل تحلیل پوششی داده های بازه ای

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عباسعلی نورا - محمد سیف پناه - سمیه سلیمانی هونی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

64. مقایسه همگرایی دو روش حل مسئله بهینه سازی فازی برمبنای عدد شبه خطی فازی و الگوریتم ژنتیک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی اکبر ثانوی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

65. منطق فازی و تئوری خاکستری در مدیریت راهبردی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا خراشادیزاده - علی اصغر بهنام نیا
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

66. مکان یابی بهینه آلودگی نفتی در دریا توسط الگوریتم fpso

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مصطفی زمانی محی آبادی - فریدون شعبانی نیا
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

67. نرم فازی یک عملگر خطی و فضای عملگرهای خطی کراندار فازی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا احمدی - مریم تمدنی جهرمی - سیده مریم ثابت قدم
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

68. نمودار کنترل X-MR برای داده های فازی خودهمبسته

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهرام صادقپورگیلده - نیلوفر شفیعی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

69. نگاشت مجموعه های فازی نوع- 2 بازه ای با توابع عضویت پیوسته یکنواخت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسن رضایی - مجید رشید پور
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

70. نگاشت هاَی غیر محدب فازی و نامساوی پیش متغیر فازی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رحمت اله لشکری پور - عاطفه دهدست
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

71. نگاهی نو به برآورد پارامتر های رگرسیون خطی فازی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زینب زارع مقدم - امید سلیمانی فرد
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

72. پیش بینی رفتار خشکسالی با استفاده از فازی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابوذر زندوکیلی - مهدی یعقوبی - مجید حبیبی نوخندان
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

73. کاربرد روش آنالیز سلسله مراتبی در محیط فازی در ارزیابی عملکرد بنادر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا موذن جهرمی - منصور کیانی مقدم - زینب صدیقی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

74. کاربرد ریسک فازی در مدل بندی و بهینه سازی مسئله ی پرتودرمانی با تنظیم شدت میدان IMRT

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:معصومه ابوالحسن بیگی - حمیدرضا ملکی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

75. کاربرد مجموعه های فازی نوع- 2 بازه ای در کامپیوتر های ادراکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید رشید پور - حسن رضایی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

76. کاربرد نظریه گراف در آنالیز مولفه های اصلی فازی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صادق رحیمی شعرباف
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

77. کاهش اثرات بارگذاری ضربه ای با استفاده از کنترل امپدانس با نظارتگر فازی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مصطفی رحیمی دیزجی - محمدرضا حائری یزدی - متعال اسدی شیرزی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

78. کلاس بندی ضربان ECG با استفاده از شبکه های نروفازی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احسان زراعتکار - فریدون شعبانی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

79. کنترل با نظارتگر فازی توربین بادی درناحیه بار جزئی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مصطفی رحیمی دیزجی - عقیل یوسفی کما
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

80. کنترل خودکار تولید با استفاده از کنترلکننده فازی PID با در نظر گرفتن واحدSMES

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمد احمدی - علی مالکی - یوسف علی نژادبرمی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

81. کنترل فازی - تطبیقی سرعت و توان توربین بادی درناحیه بارکامل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مصطفی رحیمی دیزجی - عقیل یوسفی کما
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

82. کنترل فازی تطبیقی سیستمهای سوئیچینگ غیرخطی به فرم فیدبک اکید دارای تاخیر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا نوروزی - ثمین راستگوفرد - فریدون شعبانی نیا
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

83. کنترل فازی و پیاده سازی سخت افزاری ربات زیردریایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدجواد فتوحی - سیدمسعود برکاتی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

84. کنترل فرکانس سیستم دو منطقه ای با استفاده از منطق فازی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:داود قنبری - نویدرضا ابجدی - عباس کارگر
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

85. کنترل مدلغزشی فازی تطبیقی برای پایداری سیستمهای چند ورودی - چند خروجی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نفیسه دوست محمدی - امیرحسین دوایی مرکزی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

86. کنترلر DE-Fuzzy

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی سعیدی مقدم - مجتبی روحانی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

87. گروه توپولوژیکی -β فازی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامرضا رضایی - فریبا جباری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

88. یادگیری درخت تصمیم فازی نوع دوم بازهای

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:وحید آقاجانی کلجاهی - محمدمهدی عبادزاده
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

89. یافتن کوتاهترین مسیر در یک شبکه فازی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هادی بصیرزاده - مدینه فرنام - الهام حکیمی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

90. یک معیار توقف جدید برای ساخت درخت تصمیم فازی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن زینل خانی - مهدی افتخاری
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

91. یکالگوریتم جدید برای مساله کوتاهترین مسیر فازی در شبکه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نیما روحی - بابک اسدی - محمدابراهیم شیری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

92. A New Linear Approximation of Fuzzy Numbers

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:B Farhadinia
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

93. A New Parametric Distance and Using it to Find The Nearest Approximation of A Fuzzy Number

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Majid Amirfakhrian
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

94. A Pumping Lemma for Lattice-Valued Tree Automata

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:M Ghorani - M.M Zahedi - B.A Ghaznavi-ghosoni3
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

95. A Simulated Annealing algorithm for determining for maximal outer planer of graph

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:M yunusi - B nikfarjam - M.T yahyapour - S Shanhabi
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

96. A new approach to fixed point theory in normed spaces

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:m goudarzi
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

97. A new metric distance for L-R fuzzy numbers

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:M Ghanbari - E Haghi - R Nuraei - A.A Hosseinzadeh
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

98. Adaptive Control of Twin Rotor MIMO System Using Fuzzy Logic

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Maryam Jahed - Mohammad Farrokhi
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

99. Adaptive Fuzzy Predictive Hybrid Position/Velocity Control of Nonholonomic Wheeled Mobile Robots

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Zahra Sinaeefar
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

100. An adaptive current mode low-power programmable Rational- Powered Membership function generator

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:R Eskandari - M Hassanzad azar - A Khoei - Kh Hadidi
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

101. An improvement on a ranking method

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Mojtaba Ghanbari - Rahele Nuraei
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

102. Bilevel Linear Programming with Fuzzy Parameters

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Farhad Hamidi - Hassan Mishmast Nehi
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

103. De ciencies Of Fuzzy Approaches To Solve Multiobjective Linear Fractional Programming Problems

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:e Valipour - M. A. Yaghoobi - m Mashinchi
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

104. Decomposition procedure of Linear Systems of Fuzzy and Fully Fuzzy Equations

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:S Jahedi - A Khasteh
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

105. Design of a Novel Expert System in Multilane Urban Traffic Network by Fuzzy Logic

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Ehsan Azimirad - Javad Haddadnia
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

106. Designing a Hybrid Controller for Non-minimum Phase Quadruple Tank System with Model Uncertainties

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Elnaz Mirakhorli - Mohammad Farrokhi
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

107. Digital Hardware Implementing of Fuzzy based Roll Control System of Unmanned Aerial Vehicle

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Afshin Mahmoudieh - Yousef S. Kavian
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

108. Digital Video Stabilization System by Adaptive Fuzzy Kalman Filtering

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Mohammad Javad Tanakian - Mehdi Rezaei2, - Farahnaz Mohanna3
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

109. Fuzzy Boolean and fuzzy prime lters in residuated lattices

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Mahmood Bakhshi
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

110. Fuzzy Linear Programming Problems: Models and Solutions

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Reza Ghanbari - Khatere Ghorbani-Moghadam - Nezam Mahdavi-Amiri
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

111. Fuzzy general linear system

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:s Jafarinia, - h Mohammadnejad
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

112. Fuzzy n-Fold fantastic (implicative, positive implicative) lters in BL-algebras

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:R. A. Borzooei - a Paad
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

113. Improved Hardy,s inequality for fuzzy integral

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:D. Foroutannia - s Asadian2
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

114. Interval distance between fuzzy numbers

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:m Adabitabar Firozja - z Eslampia2
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

115. Isomorphism theorems on T-fuzzy ideals of near-rings

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:h Hedayati - h Soghi
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

116. Lowen-type Fuzzy Topology and Topology on an Invertible General Fuzzy Automaton

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:m Horry - M.M. Zahedi
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

117. MOLP Problems with Interval Objective Functions Coe cients and Target Intervals

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:s Rivaz - M.A Yaghoobi2
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

118. MTBDDs in Fuzzy Systems

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Hamid A. Toussi - Bahram Sadeghi Bigham
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

119. Nedzhibov's Method for Solving Multi-variable Fuzzy Optimization Problem

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Masoumeh E. Abadi - Omid S. Fard
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

120. New Intelligent System for Dirt Recognition and Optimal Cloth Washing Utilizing Fuzzy Calculating Human Intelligence Modeling

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Mohsen Annabestani - Fatemeh Sheikhhasani - Alireza Rowhanimanesh
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

121. New Novel Maintenance Strategy Through Fuzzy Rules

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:t Hajjari - y Nejadbakhsh, - m Farahmand
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

122. Nonzero Solution of Dual Fully Fuzzy Linear System

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Laleh Hooshangian
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

123. On mining fuzzy classi cation rules for imbalanced data

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Mohsen Rahmanian
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

124. On properties of lattice valued tree automata

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:m Ghorani - m.m Zahedi - r Ameri
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

125. Optimal control of fuzzy linear controlled system with fuzzy initial conditions

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Marzieh Najariyan - Mohamad Hadi Farahi
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

126. Process Capability Estimation in Fuzzy Environment

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:a Parchami - M.R Nourbakhsh - M. Mashinchi
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

127. Quotient structures of atanassov's intuitionistic fuzzy filters in BL-algebras

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:r.a borzooei - h farahani
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

128. Real-Time Fuzzy Identification of Twin Rotor MIMO System

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Maryam Jahed - Mohammad Farrokhi
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

129. Relation between outer thickness and arboticity of graph


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:m yunusi - b .nikfarjam - M.T yahyapour
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

130. Relative Metric Space and Topological Entropy

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:m Fatehi Nia
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

131. Research on Employing Fuzzy Composite Concepts based on Human Reasoning Through Singleton and Non-Singleton Fuzzification.

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Seyed Hamid Reza Abbasi
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

132. Solution of fuzzy Linear equation AX = b with Kaucher arithmetic

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:m AdabitabarFirozja
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

133. Solving a linear programming problem with the convex combination of the max-min and the max-product fuzzy relation equations

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Ali Akbar Sanavi
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

134. Some result on xed point theory in fuzzy metric spaces

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Fatemeh Kiany
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

135. Some results in the setting of fuzzy relation programming

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Ali Abbasi Molai
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

136. The second Kolmogorov’s inequality for independent fuzzy random variables

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:h Ahmadzade - m Amini - a Bozorgnia
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

137. application of fuzzy soft sets in hypermodules

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:reza ameri - hossein hedayati - morteza norouzi
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

138. hyers-ulam-rassias stability of cubic functional equation in non-archimedean L-fuzzy normed spaces

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:nasrin eghbali
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

139. intuitionistic fuzzy implicative hyper BCK-ideals of hyper BCK-algebras

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:habib harizavi
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

140. multivariate fuzzy nonlinear regression via regularization

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:rahman farnoosh - javad ghasemian
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

141. some properties of fuzzy norm of linear operators

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:m saheli
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

142. stochastic ordering for fuzzy random variables

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:reza zarei - mohammad amiri - abdolhamid rezaei - mohamadghasem akbari
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

143. the fuzzy differential equation with piecewise constant argument

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:h.m mohammadinezhad - m.h moslehi
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

144. triangular norms: motivations and mathematical aspects

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1390
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:mahmoud taheri
تعداد صفحات مقاله: 32
پشتیبانی