ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

اطلاعات بیشتر

محل برگزاری: یزد - دانشگاه یزد, دانشگاه يزد
سال برگزاری: 1391    تعداد صفحات: 1883
تعداد مقالات کنفرانس: 298  تعداد مشاهده چکیده: 256136
کد COI این کنفرانس: NTEC08
تعداد نویسندگان مشارکت کننده در این کنفرانس: 463 پژوهشگر
تعداد ارجاع به مقالات این کنفرانس: 11

جستجوی پیشرفته در مقالات این کنفرانس

مجموعه مقالات سایر دوره های هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

نمایش و دانلود مقالات PDF هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

مقاله کنفرانس علمی داخلی

1. آنالیز سینماتیکی مکانیزم محرک سوزن یک ماشین دوزندگی سردوز با استفاده ازروش دینامیک محاسباتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید ابراهیمی - پدرام پیوندی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

3. آنالیز کیسخوردگی کشش

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه موسی زادگان - سیامک سحرخیز - مسعود لطیفی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

4. آهارگیری و شستشوی هم زمان پوشاک جین با آمیلاز، سلولاز و لاکاز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی صادقیان مریان - مجید منتظر - ابوسعید رشیدی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

5. آهارگیری پارچه پنبهای با استفاده از آلفا-آمیلاز جدا شده از یک سویه بومی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نیما چند - علی شمس ناتری - رضا حسن ساجدی - عطیه مهدوی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

6. اثر نانو ذره اکسیدروی بر مورفولوژی و پایداری حرارتی الیاف پلیاستایرن الکتروریسی شده

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم خیراندیش - صدیقه برهانی - شادپور ملک پور
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

7. اثرمرسریزاسیون برخصوصیات راحتی پارچه های پنبه ای

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پگاه آیت اللهی - علی اصغر علمداریزدی - محمدجواد صراف شیرازی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

8. اثرنانوذره اکسید روی برمورفولوژی و پایداری حرارتی الیاف پلی استایرن الکتروریسی شده

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم خیراندیش - صدیقه برهانی - شادپور ملک پور
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

9. اثرپخش عرضی جریان الیاف مولتی فیلامنت برخواص نخهای مغزی داررینگ

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهام نقش زرگر - علی اکبر قزه آغاجی - محمد قانع
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

11. ارائه مدل هندسی حلقه بافت حلقوی پودی برمبنای موقعیت قرارگیری مونوفیلامنت های تشکیل دهنده نخ

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رامین بخش پور - سعید آجلی - حسین حسنی - علی اصغر اصغریان جدی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

12. ارائه یکسربرنامه تولیدMPS)برای یکواحد تولیدی پوشاک (مطالعه موردی)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیما هداوند - فاطمه داداشیان - فریبرز جولای قزوینی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

13. ارتباط بین مفاهیم رفتاراصطکاکی و ساختارپارچه های تاری - پودی درتمام جهات

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جلیل نقدبیشی - علی اصغر اصغریان جدی - سیامک سحرخیز - وجیهه ملکی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

14. ارتقاء مدل ناحیه کاردینگ درماشین کارد الیاف کوتاه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعیده صابری - اسفندیار اختیاری - سجاد ازگلی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

15. ارزیابی اثرات تورمی اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها بر صنعت نساجی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهه رفیعی - عبدالحسین صادقی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

16. ارزیابی پرزدهی پارچه های بافته شده با استفاده از پردازش تصویر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا اسدی - ریحانه مسائلی - محسن هادی زاده - پدرام پیوندی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

17. ارزیابی کمی و کیفی تغییرات ساختاری درالیاف اکریلیک طی عملیات پایدارسازی حرارتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمیده میربها - شهرام ارباب - ام کلثوم امامقلی پور
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

18. ارزیابی کمی کیس خوردگی با استفاده از لیزر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صفیه عبدی نسب - سیامک سحرخیز - هوشنگ نصرتی - فاطمه موسی زادگان
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

19. ارزیابی کیسخوردگی دوختتوسط تحلیل موجهای کیسخوردگی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه موسی زادگان - سیامک سحرخیز - مسعود لطیفی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

20. ارزیابی کیسخوردگی دوختتوسط روشلیزر خطی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه موسی زادگان - سیامک فرجی خواه - سیامک سحرخیز - مسعود لطیفی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

21. استحکام نخهای رینگ تجمعی سولو و سایروی ریسیده شده با توجه به پارامترهای ساختاری نخ

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پرهام سلطانی - مجید صفرجوهری
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

22. استفاده از الیاف ضایعاتی صنعت نساجی در ساخت پانل های بتنی سبک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد فروغی - کامران آقایی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

23. استفاده از روش خوشه بندیk-meanجهت گروه بندی فرم بدن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ندا دهقان - آرزو زارع - پدرام پیوندی - محسن هادیزاده
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

24. استفاده از روش سل-ژل برای آماده سازی پارچه پنبه ای آب گریز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد دهقانی - نوید نصیری زاده - محمداسماعیل یزدانشناس
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

25. استفاده از روش های داده کاوی جهت توسعه جدول سایزبندی مانتو مدارس یزد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ندا دهقان - آرزو زارع - پدرام پیوندی - محسن هادی زاده
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

26. استفاده از روش های داده کاوی جهت توسعه جدول سایزبندی مانتو مدارس یزد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ندا دهقان - آرزو زارع - پدرام پیوندی - محسن هادی زاده
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

27. استفاده از شبکه عصبی درپیش بینی استحکام دوخت منسوجات بی بافت با درنظر گرفتن پارامترهای دوخت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:وجیهه مظفری - پدرام پیوندی - سیدمنصور بیدکی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

28. استفاده از لایه نانوالیاف ضدمیکروب درپوشاک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مینا بیات ترک - المیرا هادی پور - مسعود لطیفی - مریم یوسف زاده
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

29. استفاده ازروش خوشه بندی k-mean جهتعوامل تاثیر گذار برتصمیم خریدتی شرت مردانه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نگین ایرانمنش - پدرام پیوندی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

30. استفاده ازفناوری امواج رادیویی حاصل ازآرف اف ای دی RFID درصنعتپوشاک


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود طالاری - سیدقاسم فتاح پور
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

31. اصلاح خصوصیات شیمیایی کالای پنبه ای با به کارگیری نانو ساختار دندریمرپلی پروپیلن ایمین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:راضیه اردکانی - رضا محمدعلی مالک - سامرا سلیم پور
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

32. اصلاح سطحی پارچه پلی استری با استفاده از نانورس اصلاح شده و کرونا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن فتوحی - علی شمس ناتری - جواد مختاری
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

33. افزایش مقاومت ساختاری پلیپروپیلن در برابر پرتوهای فرابنفش با استفاده از نانوفناوری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رویا دستجردی - سمیه مرشدی - محمدرضا محدث مجتهدی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

34. افزایشخواصمحافظتی در برابر پرتوهای فرا بنفش از طریق تولید نخهای نانوکامپوزیتAg/ TiO2/ PP

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رویا دستجردی - محمدرضا محدث مجتهدی - رقیه میرافضلی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

35. الکتروریسی نانو الیاف متخلخل پلی کاپرو لاکتان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه جهانمردحسین آبادی - محمد امانی تهران - فاطمه زمانی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

36. الکتروریسی نایلون 11 و نایلون 610

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عاطفه سادات حسن زاده طباطبایی - محمد امانی تهران - مسعود لطیفی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

37. امکان سنجی تولید قند از ضایعات سلولزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هاجر پورتوسلی - سیده طیبه مرتضوی - ناهید همتی نژاد
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

38. امکان سنجی تولیدپلیمر اکریلیک مقاوم دربرابر اشتعال با بهره گیری ازترکیبات معدنی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مائده ساجدی - مریم شرزه ئی - سیدمنصور بیدکی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

39. امکان سنجی رنگرزی کالای سلولزی با رنگزای ر اکتیو و تکمیل ضد میکروبی آن با نانو نقره

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نگار جلیلی - هدیه پورعنبرانی - شیما شایسته فر - رقیه دمرچلی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

40. اندازه گیری نیروی کششی ماده درحین کشیدگی برروی هندسه استوانه ای

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرضیه آقاجانی - محمد امانی تهران - علی اصغر اصغریان جدی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

41. ایجاد خواصضد میکروبی روی کالای جین توسط سنتز نانو نقره هم زمان با احیاء ایندیگو

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی صادقیان مریان - مجید منتظر
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

42. بالانسخط مونتاژ پوشاکبا منظور کردن یکنوع ماشین در هر ایستگاه کاری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرشته خسروی - عبدالحسین صادقی - فریبرز جولای
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

43. بررسی اثر آمونیاک و اوره بر روی نخ پشم رنگرزی شده با گیاه رنگزای خوشک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدمحمد ویسیان - ابراهیم عزیزی هریس - فرزانه ملکان
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

44. بررسی اثر تثبیت روی خواص مکانیکی ن خ بخیهیPLGAتولید شده به روش الکتروریسی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه حقیقت - سیدعبدالکریم حسینی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

45. بررسی اثر مقاومت هوا بر پوشاک ورزشی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آناهیتا شکوهی - علی اکبر قره آقاجی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

46. بررسی اثر کریر در رنگرزی اکریلیک با مواد رنگزای بازیک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بابک رضازاده - حمیدرضا تائبی - منصوره قنبرافجه
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

47. بررسی اثر کیفیت حلال بر روی ساخت نانوالیاف پلی(وینیلیدن فلوئوراید)به روش ریسندگی الکتریکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آرش یونس نیالهی - احمد اکبری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

48. بررسی اثرتغییر حلال برمرفولوژی نانوالیاف حاصل ازپلی کاپرولاکتان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عادله قلی پورکنعانی - سیدهژیر بهرامی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

49. بررسی اثرحفاظت مغناطیسی نخ برید دربافت های تاری - پودی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:معصومه هوشمند - اسفندیار اختیاری - رضا صراف
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

50. بررسی اثرحفاظتی پارچه های تاری - پودی دربرابر امواج الکترومغناطیس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:معصومه هوشمند - اسفندیار اختیاری - رضا صراف
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

51. بررسی اثرفتوکاتالیستس نانوذرات TiO2 برفرایندلکه بری لکه های تانین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود طالاری - رامین خواجوی - محمداسماعیل یزدانشناس
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

53. بررسی اثرپارامترهای نخ و پارچه برمیزان پرزدانه بافت حلقوی پودی اینترلاک


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد رجالی - سعید آجلی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

54. بررسی اثرپخت برمیزان جذب رنگ کالای پشمی دررنگریزی با روناس


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ساره ملاداوودی - مسعود طالاری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

55. بررسی ارتباط پارامترهای ساختاری و رفتار قالبپذیری پارچههای بیبافت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محبوبه دشتکی - بهنام نمیرانیان
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

56. بررسی امکان سنجش رفتار خمشی پارچه توسط نازل رنگی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی اصغر علمداریزدی - سیدمنصور بیدکی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

57. بررسی امکان و شرایط چاپ کالاهای پنبه ای با استفاده از برخی رنگزاهای طبیعی متداول

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آسیه پیچان - مرضیه مهدویان - حسین ملاحسینی - سیدمنصور بیدکی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

59. بررسی بعضی خواص پلی وینیل الکل اصلاح شده ازواکنش با محصولات اوره کندانس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم بیات - مریم شرزه ئی - زهرا طالبی مزرعه شاهی - حجت امراللهی بیوکی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

60. بررسی تأثیر استفاده از لایی بر خواصفیزیکی و مکانیکی پارچههای بادگیر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم فرزندی - شیوا رضی پور - فاطمه موسی زادگان - سیامک سحرخیز
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

61. بررسی تأثیر اندازه کلیپسبر خواصکیفی نخ رینگدر سیستم ریسندگی نیمه فاستونی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمید عابدزاده عطار - مجید صفرجوهری - نوشین همتی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

62. بررسی تأثیر درز در خم ش شلوار فاستونی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهره زارع نژاد - زرین ممقانی اصل - سیدعباس میرجلیلی - زینب سلطانزاده
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

64. بررسی تأثیر نوع غلظت دهنذه و روش تثبیت (ترموفیکس و بخار تحت فشار) بررانذمان رنگی در چاپ پلی استر با رنگینه های دیسپرس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا اسحق زاده - حسین توانایی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

65. بررسی تئوری و تجربی مدول اولیه منسوجات بافته شده

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالرحیم فرامرزی - هوشنگ نصرتی - علی اصغر اصغریان جدی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

68. بررسی تاثیر افزایش LiClبررفتارمحلول PVA به منظور استفاده درالکتروریسی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم یزدانی - مهدی نوری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

69. بررسی تاثیر الیاف و پارچه پلی پروپیلن در عایق سازی مصالح ساختمانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اشرف السادات بنی فاطمه - فاطمه اشرفی - حمید نساج پوراصفهانی - مسعود زینی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

70. بررسی تاثیر تخلیه بارالکتریکی کرونا برخواص شیمیایی و جذب رنگ پلی پروپیلن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پیمان ولیپور - غلامرضا رضی - رامین خواجوی - احسان اکرامی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

71. بررسی تاثیر تراکم لایه بی بافت ترموباندینگ مصرفی درفیلتراسیون تربه جهت پاککنندگی ناخالصی های آن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:وحید محمدی - محمد شهوازیان - زهیر یوسفی - توحید محمدی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

72. بررسی تاثیر تغییر سرعت دورانی چرخانه و زننده روی فراوانی الیاف دورپیچ

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شهرام خوشکام - محمد شهوازیان - محمداسماعیل یزدانشناس
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

73. بررسی تاثیر جابجایی پل تاربرروی خواص فیزیکی و مکانیکی پارچه های فاستونی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عزت اله حقیقت - محسن هادی زاده - علی اصغر علمداریزدی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

74. بررسی تاثیر جنسنخ پود بر خواصمکانیکی فرشماشینی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیرا محمدی - عبدالحسین صادقی - علی اصغر اصغریان جدی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

76. بررسی تاثیر خصوصیات غشا میکرومنفذدار آب دوست برعملکرد پارچه های ضدآب و ضدباد با قابلیت عبوردهی بخار آب

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی صفوی - سیامک الماسی - محسن گرجی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

77. بررسی تاثیر ظرافت الیاف بر خصوصیات فیسیکی- مکانیکی نخهای چرخانهای ویسکوز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی غیبی - محسن شنبه
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

78. بررسی تاثیر عمق رنگی پارچه بر درک بصری پرزدانه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرجان بارکزهی - فاطمه اسدی - فرناز آگهیان - علی اکبر قره آقاجی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

79. بررسی تاثیر غلتک سولواسپان برروی میانگین موقعیت لیف با استفاده ازتکنیک پردازش تصویر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اسفندیار اختیاری - مهرداد ترابی - امیر حائری
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

80. بررسی تاثیر مشخصه های بافت برخصوصیات مکانیکی پارچه شبکه ای تقویت کننده آسفالت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمیده تشکری شاد - محمد شیخ زاده - داریوش سمنانی - عزت اله حقیقت
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

81. بررسی تاثیر نانوویسکرهای SiC برخواص کششی و خمشی نانوکامپوزیت سیلیسیم کاربید / اپوکسی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا نعیمی راد - علی زادهوش - رسول اسمعیلی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

82. بررسی تاثیر نوع درز وتراکم دوخت بر زاویه برگشت پذیری از چروک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:معصومه رحمانی منشادی - پدرام پیوندی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

83. بررسی تاثیر نوع گره بر میزان فشر دگی نخهای پرز فرش دستباف

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدمحمود طباطبایی هنزایی - الهام وکیلی - محمد قانع
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

84. بررسی تاثیر پخت و مرسرایزینگ برظرفیت نگهداری آب

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهره طالب حقیقی - سیدمجید مرتضوی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

85. بررسی تاثیر کشش نخ دوخت و تراکم بخیه بررفتار جمع شدگی درز درپارچه های جین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا یوسفی زاده - سعید شیخ زاده نجار
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

86. بررسی تاثیرنمک بر طیف جذبی رنگزای مستقیم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی شمس ناتری - احسان دهنوی - احسان زاهدی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

87. بررسی تحلیلی پارامترهای موثر در خواصثباتی فامهای اصیل فرشایرانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جواد احمدی شعار - مهری طاطار - الهام نادری - احسان اکرامی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

88. بررسی تصفیه پساب صنعتی نساجی به روش الکتروشیمیایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابوالفضل محمودی گوری - مسعود امامی - مریم شرزه ای - سیدعباس میرجلیلی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

89. بررسی تصور از بدن و مشکلات فرم قسمت های بدن (مطالعه موردی دانشجویان دختر وپسردانشگاه یزد)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهره زارع نژاد - طاهره محمدی - ثریا نقدی - پدرام پیوندی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

90. بررسی جذب رنگ پلی استرتحت شرایط قلیایی با روش دمای بالا و کریری


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدمهدی جولای - محسن حسینخانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

91. بررسی حذف عملیات حرارتی درتولید ژئوتکستایل ها با تغییر پارامترهای تولید لایه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:روح اله رستمی نجف آبادی - محمد ذره بینی - محمد مرشد
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

92. بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی پارچه پنبه ای اصلاح شده بانانوساختار درخت سان پلی پروپیلن ایمین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سامرا سلیم پور - رضا محمدعلی مالک
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

93. بررسی خصوصیات مکانیکی و راحتی پا ر چههای دورو چاپ مورد استفاده درنسل جدید پوشاک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهاره کلانتری - سیامک الماسی - محسن گرجی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

94. بررسی خلل و فرج سطحی پارچه حلقوی پودی ساده تحت کششتکمحوری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سحر عبدالملکی - علی اصغر اصغریان جدی - محمد امانی تهران
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

95. بررسی خواص ابعادی پارچه حلقوی پودی ساده پنبه ای درشرایط انجماد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:وحید محمدی - محمداسماعیل یزدانشناس - مهیار سلیمانی امیری
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

97. بررسی خواص ضدباکتری الیاف دوجزیی حاوی نانو ذرات نقره


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امید رستمی - محمد مرشد - مصطفی یوسفی - داریوش عابدی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

98. بررسی خواص عبوردهی ذرات سازه نانوفیلتری جهت استفاده درپوشاک اتاق تمیز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمانه شهرابی - مسعود لطیفی - علی اکبر قره آغاجی - اصغر صدیق زاده
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

99. بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی الیاف تولید شده از بطریهای بازیافته پلیاستری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا کاظمی - سیدمنصور بیدکی - وحید زارع زاده لاری
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

100. بررسی خواص مکانیکی الیاف پل یپروپیلن حاوی نانوذره اکسید روی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا کرمی - مصطفی یوسفی - صدیقه برهانی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

101. بررسی خواص مکانیکی منسوجات با استفاده ازمدلسازی به روش اجزای محدود

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالرحیم فرامرزی - هوشنگ نصرتی - علی اصغر اصغریان جدی - مجید طهرانی دهکردی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

102. بررسی خواص کیفی بیبافتهای مختلف برای استفاده در روپوشهای (Gown) جراحی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شکوفه قاسمی - مینا طاهری - سیامک سحرخیز - مسعود لطیفی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

103. بررسی خواصضد آتشو مکانیکی لایه نمدی پلی استر توسط پودرهای فنلیک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود هزاری - مهدی نورمحمدی - محمداسماعیل یزدان شناس
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

104. بررسی خواصضد میکروبی پارچه نایلونی عمل شده با نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم به روشپد-پخت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هما دوست کامی - نیلوفر یغمائی - مینا عباسی پور - محمد خواجه مهریزی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

105. بررسی خودتمیزشوندگی الیاف پشمی رنگرزی شده با رنگزای متال کمپلکس و عمل شده با نانودی اکسید تیتانیوم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا آصفی پور - مجید منتظر - امیر کیومرثی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

106. بررسی دمای تثبیت نخ پلی استرتکسچره هوا روی تقلیل وزن پارچه تهیه شده از آن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمانه فخیمی - حسین توانایی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

108. بررسی رفتار حرارتی کامپوزیت پلیمر حافظه دارTecoflex -نانولوله های کربن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیرا فرشید - محمد کریمی - سیداحمد موسوی شوشتری
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

110. بررسی رفتار مکانیکی منسوج نبافته ژئوتکستایل به کمکطرح آزمایشعاملی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین رحیمی - عباس صمیمی - حسن مشروطه - سعید فتاحی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

111. بررسی رفتارخستگی پارچه تاری - پودر فیلامنتی تحت ب ارگذاری سیکلی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هوشنگ نصرتی - رها صارمی - علی اصغر اصغریان جدی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

112. بررسی رنگبری پارچه جین درحضور مواداحیاءکننده و فعال کننده سطحی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم پوربافرانی - مریم شرزه یی - میترا توکلی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

113. بررسی ساختارداخلی نانوالیاف پلی اتاکاپرولاکتون - نانورس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهسا رستملو - مهدی نوری - جواد مختاری
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

114. بررسی سازگاری ترکیب مواد رنگزای طبیعی در رنگرزی پشم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی شمس ناتری - احسان دهنوی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

115. بررسی سختی خمشی الیا ف پلی(اتیلن ترفتالات)و تأثیر آن بر روی خصوصیات پرزدهی منسوجات

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابوالفضل زارع مهرجردی - محمد مرشد - حسین توانایی - مصطفی یوسفی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

116. بررسی سمیت رنگینه های مختلف بر ماهی گوپی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سجاد سلطانی - سیدمنصور بیدکی - منصور فلاح
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

117. بررسی شرایط برداشت و ترمودینامیک جذب رنگ (Reactive Yellow 15) از محلول آبی با استفاده ازجاذب گیاهی سبوس گندم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمود بحرالعلوم طباطبایی - محمد میرجلیلی - بهزاد عرب
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

118. بررسی شرایط عملیات تکمیل ضد چروک بر روی پارچههای پنبهای با استفاده از -N,Nدی متیلول- 4و 5- دی هیدروکسی اتیلن اوره DMDHEU

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابوالفضل زارع مهرجردی - مریم شرزه یی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

119. بررسی ظرفیت جذب انرژی در کامپوزیت ه ای تقویت شده با پارچه های حلقوی پودی سه بعدی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا حسامی - حسین حسنی - سعید آجلی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

120. بررسی عملکرد فیلترهای نانولیفی درتصفیه پسابهای رنگ

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صدیقه خان محمدی خشوئی - علی اکبر قره آغاجی - سیدعبدالکریم حسینی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

121. بررسی عوامل موثردرتهیه نمک نایلون برروی خواص فیزیکی آن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا نعیمی راد - محمد مرشد - صغری رمضانی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

122. بررسی قابلیت فیلمهای پلیاستر نیمه بلوری در کسب خواص حافظه شکل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عصمت ساعتچی - محمد کریمی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

123. بررسی مقاومت الکتریکی سطح نخهای کامپوزیتی مغزی - غلاف با رویه نانوالیاف حاوی نانولوله های کربنی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه باطنی - سیدعبدالکریم حسینی - مصطفی یوسفی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

124. بررسی مقاومت سایشی پارچههای حلقوی بافتنانوکامپوزیت نقره/روی/پلیپروپیلن


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رویا دستجردی - محمدرضا محدث مجتهدی - زهرا فداکار
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

125. بررسی نظری و تجربی ساختار منافذ در لایه نانوالیاف الکتروریسی شده

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رمضانعلی ابوزاده - علی اکبر قره آقاجی - علی زادهوش
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

126. بررسی نگرشکارکنان نسبت به فرهنگایمنی مطالعه موردی: شرکتنخ آفتاب یزد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید سعیدا اردکانی - سیدحسین قاضوی - ابراهیم روشن قیاس
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

127. بررسی هیدرولیز رنگزهای راکتیو در رنگرزی کالای پنبه ای

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پیمان ولیپور - حامد هاشمی - محمداسماعیل یزدانشناس - احسان اکرامی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

128. بررسی و مطالعه پیرامون پارامترهای مؤثر بر میزان جذب آلودگی فیلترهای بی بافت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدعباس میرجلیلی - مریم شرزه ئی - علیرضا قاسمیان - محمدرضا بهاور
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

129. بررسی و مقایسه خواص آبگریزی پارچه پنبه ای عمل شده با مواد ضدآب متفاوت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهام اخوه - شیده صالحی - شیما شایسته فر
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

130. بررسی و مقایسه خواص رنگ پذیری پشم و ابریشم با سه رنگزای طبیعی اسپرک ، رازیانه ، و جفت


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین ملاحسینی - پرستو کیانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

131. بررسی ویژگی های سطحی پارچه پلی استر/پشم عمل شده با مواد مختلف

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حامد ابول تختی - مجید منتظر - محمداسماعیل یزدانشناس
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

132. بررسی پارامترهای بهینه تولید ژئوتکستایل مورداستفاده در جلوگیری ازفرسایش نوار ساحلی دریا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جمشید جمشیدی - مسعود مستوفی زاده
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

133. بررسی کیفیت رنگینه های استخراجی از پوست انار در شرایط مختلف

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمانه دهقان - الهام عالم زاده - مریم شرزه یی - سیدعباس میرجلیلی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

134. بهبود ثبات شست و شویی رنگینه های راکتیو روی پشم با استفاده از فول بکتان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمود فیض - آزاده عسگری
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

136. بهبود خاصیت حافظه شکلی پلی یورتان حافظه دار Tecoflex با استفاده از CNT

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیرا فرشید - محمد کریمی - سیداحمد موسوی شوشتری
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

137. بهبود خواص ضد چروک پارچه پنبه ای آغشته شده با رزین توسط تابش تخلیه ای الکتریکی کرونا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی محبوبی - پیمان ولی پور - مجید منتظر
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

138. بهبود رنگپذیری پلیپروپیلن با تولید پارچههای نانوکامپوزیتی نقره/روی/ پلیپروپیلن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رویا دستجردی - محمدرضا محدث مجتهدی - نغمه حیدری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

139. بهینه سازی فرایند بازیافت فیزیکی بطری های پلی استر به منظور کاربرد درتولید الیاف نساجی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه سلطانی - سیدمنصور بیدکی - محمدعلی توانایی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

140. بهینه سازی پارامترهای بافت درتولیدپارچه های تاری - پودی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عزت اله حقیقت - فریده حاجیانی - محمد امانی تهران
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

141. بکارگیری سیستم مدیریت محیط زیست درصنعت نساجی موانع و راهکارها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمود معین الدین - بابک ده موبد - رسول خانعلی زاده
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

142. بیو نانو تکمیل پشم به منظور رنگبری پساب رنگی رنگزای راکتیو آبی 2:عملیات با پروتاز و بارگذاری با نانو دی اکسید تیتانیوم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه مرشدی - مجید منتظر
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

143. تأثیر رنگزاهای طبیعی بر میزان محافظت کالای پشمی در مقابل امواج ماوراء بنفش

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ساره ملاداوودی - اعظم طالبیان - مژگان صادقی مهر - کوروش شبستری زاده
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

144. تأثیر شکل سطح مقطع الیاف بر رفتار خمشی کامپوزیت سیمانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا بهدوج - مسعود جمشیدی - مسعود لطیفی - مانا حلوائی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

145. تأثیر عملیات تکمیل و طرح بافت پارچه بر میزان سایش سوزن دوخت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهه خدارحمی بروجنی - بهنام نمیرانیان
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

147. تأثیر پایدارکننده و سرعت واکنشبر رشد نانو سیمهای فلزی روی سطح پارچه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رویا دستجردی - وحید بابااحمدی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

148. تاثیر ابعاد کانال عبورنخ جت اینترمینگل برثبات و ساختارگره تولیدی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیاوش افراشته - صفدر اسکندرنژاد
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

149. تاثیر تاب نخ و فاصله نیمچه نخ ها برپارامترهای ساختاری و استحکام نخهای سایرو

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پرهام سلطانی - مجید صفرجوهری
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

151. تاثیر تقلیل وزن قلیایی بر خواص تجع د ی نخ پلی استر تکسچره تاب مجازی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مینو رستمی - حسین توانایی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

152. تاثیر تنظیمات کششو سرعت غلتکها، برخی از ماشین آلات خط تکمیل بر روی میزان جمع شدگی پارچه های ریب1×1صد در صد پنبه ای

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیاوش افراشته - حمیدرضا کریمی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

153. تاثیر جنس الیاف پلیمری برخصوصیات مکانیکی کامپوزیت سیمانی مهندسی شده

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مانا حلوائی - مسعود جمشیدی - مسعود لطیفی - زهرا بهدوج
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

154. تاثیر حلالهای مختلف برفرایند لکه بری


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود طالاری - رامین خواجوی - محمداسماعیل یزدانشناس
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

155. تاثیر دندانه نمک زیرکونیوم بر خصوصیات کالای پشمی رنگرزی شده با رنگزای طبیعی روناس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آرش الماسیان - ابوسعید رشیدی - لاله ملک نیا
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

156. تاثیر دوخت براستحکام پارچه های فیوز شده

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهه خدارحمی بروجنی - رامین عبقری
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

158. تاثیر شرایط گرافت الیاف لینتر پنبه برظرفیت نگهداری و ضریب جذب آب

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهره طالب حقیقی - لیلا نوری - سیدمجید مرتضوی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

159. تاثیر طراحی در راحتی لباسکار یکسره


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا شمسایی - میثم زارع زاده - علی اصغر علمدار - پدرام پیوندی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

160. تاثیر عامل درجه حرارت در برخی خوا ص نخهای پشمی رنگرزی شده با نیل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدمحمود طباطبایی هنزایی - سارا احمدپورمبارکه - فرشته احمدی اردکانی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

161. تاثیر عملیات بعدی روی ویژگیهای نخ پشمی رنگ شده با روناس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا احمدی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

162. تاثیر لایهگذاری بر خصوصیات خمشی کامپوزیتهای مرکب تقویت شده باپارچههای بازالت و نایلون

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدهادی رجب زاده - مجید طهرانی دهکردی - هوشنگ نصرتی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

163. تاثیر مرسرایزینگ گرم بر خواص پارچه پلی استر - پنبه ای خام

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نرگس عبدالحسین پور - فریبا مشهدی میقانی - نظام صامعی
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

164. تاثیر مرسرایزینگ گرم برخواص پارچه پنبه ای خام

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نظام صامعی - سیدمجید مرتضوی - ابوسعید رشیدی - سعید شیخ زاده نجار
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

165. تاثیر مرسریزاسیون بررشد نانوساختارهاروی پارچه پنبه ای با استفاده از امواج فراصوت


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رویا دستجردی - وحید بابااحمدی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

166. تاثیر نانو ذرات کربن سیاه بر خواصکالای پشمی و پنبه ای

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهره سادات رحیمی فر - مجید منتظر - رامین خواجوی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

168. تاثیر نانوذرات دی اکسید تیتانیوم برخواص نوری نانوالیاف پلی وینیل الکل


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پرستو احمدپور - علی شمس ناتری - وحید متقی طلب
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

169. تاثیر نمره نخ دوخت و پارامترهای ماشین دوزندگی بر کیسخوردگی پارچه- های نازک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهروز ساریجه کور - فاطمه موسی زادگان - مسعود لطیفی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

170. تاثیر نوع نانو ذرات فلزی بر مشخصه های فیزیکی و مکانیکی پارچه های هادی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیر خلیلی - وحید متقی طلب
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

171. تاثیر پارامتر تراکم بافت برمیزان لول شدن پارچه های حلقوی تاری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شهره میناپور - سعید آجلی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

172. تاثیر پارامترهای ریسندگی بر خصوصیات فیزیکی- مکانیکی نخهای چرخانهای ویسکوز و مقاومت سایشی وپرزدهی پارچه های حلقوی پودی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرزین اصغری - محسن شنبه
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

173. تاثیر پارامترهای مختلف ماشین رینگ بر روی نایکنواختی های مختلف نخ پلی استر/ ویسکوز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرجان پرهیزکار - سعید فتاحی - ابوالفضل حکیمی راد
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

174. تاثیر کشش نخهای تاروپودبرخواص فیزیکی پارچه بافته شده

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هوشنگ نصرتی - رها صارمی - سمیه زارعی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

175. تاثیرمونومرمتااکریلیک اسید برابعاد ریزکپسولهای حاوی موادتغییرفازدهنده به منظور کاربرددرمنسوجات

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهسا کلانتری - محمد حقیقت کیش - سمیه اکبری
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

176. تاثیرنوع دوپانت برحساسیت کششی حسگرسیگنالهای بیومکانیک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه تقی نژادرودبنه - وحید متقی طلب - اکبر خداپرست حقی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

177. تبدیل نمره نخ به یکدیگر با استفاده از گوشی های موبایل و تحت سیستمJava باقابلیت چند زبانه شدن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود طالاری - سیدقاسم فتاح پور
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

178. تخمین انرژی ذخیره شده درپارچه های حلقوی پودی ساده با روش بیرون کشی نخ

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آزیتا آسایش - الهه نیازخانی - علی اصغر اصغریان جدی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

179. تشکیل ذرات تیتانیوم دی اکسید درنانوالیاف PAN حاوی تیتانیوم ایزوپروپکسید درمرحله فعال سازی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فهیمه مهرپویا - حسین توانایی - محمد مرشد - مهران غیاثی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

180. تعیین ضریب پوشانندگی پارچه با استفاده از روشمحاسباتی ومیکروسکوپی و بررسی نتایج

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی رستمزادمنصور - وجیهه ملکی - فاطمه داداشیان
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

181. تنوع بخشی فامی دررنگرزی پشم با رنگزای طبیعی قرمز دانه با استفاده ازتغییرات PH حمام رنگرزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پیمان ولیپور - احسان اکرامی - علی شمس ناتری
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

182. تهیه منسوج سلولزی بدون بو با استفاده ازترکیب اوره کندانس سولفامیک اسید و نمکهای فلزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ثریا قیم پور - الهام المدرسی - مریم شرزه یی - مریم نیری
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

183. تهیه منسوج سلولزی بدونبو با استفاده ا ز کمپلکس اوره-سولفامیک اسید ونمک های فلزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ثریا قیم پور - مریم شرزه ئی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

184. تهیه منسوج پوشش داده شده با عسل جهت ترمیم زخم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فهیمه دهقان منشادی - مریم شرزه یی - میترا توکلی - علیرضا طالبی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

185. تهیه منسوجی معطر و ضدمیکروب با است فاده از ریزکپسول های حاوی اسانس نعناع

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ثریا قیم پور - سیدمجید مرتضوی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

186. تهیه نانو الیاف درختسان بر پایه اکریلیک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهه حلمی - مهدی نوری - سمیه اکبری - جواد مختاری
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

187. تهیه نانوالیاف سلولزی از کاه ب رنج از طریق الکتروریسی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:وحید متقی طلب - اکبر خداپرست حقی - منا فرجاد
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

189. تهیه نانوپودر از ضایعات ابریشم و بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی فیلم مخلوط آن با پلیپروپیلن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شادی کریمی ربانی - فاطمه داداشیان - ناهید همتی نژاد
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

191. تهیه و بررسی خواص نانوالیاف کامپوزیت فیبروئین ابریشم و نانولوله کربن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منیر شایان نیا - وحید متقی طلب - اکبر خداپرست حقی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

192. توسعه نخهای نانوکامپوزیتی پلیاتیلن ترفتالات رنگپذیر با رنگینههای کرومی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رویا دستجردی - محمدرضا محدث مجتهدی - نغمه حیدری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

193. تولید جاذب صوتی با استفاده از ضایعات منسوجات بی بافت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:وجیهه مظفری - حمیده اسلامی - پدرام پیوندی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

194. تولید عایق صوت با استفاده ازضایعات پارچه بی بافت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عماد قدس - بهنام نمیرانیان
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

195. تولید نانو پودر از پروتئ ی ن بازیابی شده پر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا پدرام راد - حسین توانایی - علیرضا مرادی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

196. تولید نانوالیاف پلی وینیل الکل/نانونقره آنتی میکروبیال به روش الکتروریسی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:یاسمن آورزمانی - طناز محسنی - شیما شایسته فر - رقیه دمرچلی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

197. تولید نانوپودرسریسین به روش الکترواسپری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نجمه حاضری - حسین توانایی - علیرضا مرادی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

198. تولید و بررسی ریز ساختار الیاف دوجزیی پوسته مغزی پلی پروپیل ن پلی اتیلن ضدباکتری حاوی نانو ذرات نقره

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امید رستمی - محمد مرشد - مصطفی یوسفی - داریوش عابدی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

199. تولید کامپوزیت جاذب صوت از ضایعات بی بافت پلی استر و پلی پروپیلن با استفاده از رزین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شوکت قادری - پدرام پیوندی - سیدعباس میرجلیلی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

200. تکمیل تاخیر دراشتعال برروی منسوجات مخلوط الیاف پلی استر/پنبه با استفاده از ترکیبات اوره کندانس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نگار امینی - مریم شرزه ئی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

201. تکمیل تاخیر دراشتعال کالای پشمی با استفاده از ترکیبات اوره کندانس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زینب کاظمی - الهام دهقانی - مریم شرزه یی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

202. تکمیل ضد میکروبی الیاف پشم با رنگهای طبیعی گزنه وسماق

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سودابه حاج احمدی - مریم فدایی - سحر آقاصفری
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

203. تکمیل ضدچروک و ضدباکتری پارچه جین با استفاده ازسیتریک اسید و نیترات نقره

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سپیده حسینی - عاطفه سادات میرباقری - مجید منتظر
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

204. تکمیل همزمان ضدچروک و ضدآتش کالای سلولزی با کربوکسیلیک اسیدها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عطیه زرگرکاظمی - الهه عزتی - ناهید همتی نژاد
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

205. تکنولوژی ساخت لوله های انتقال سیال تقویت شده با پارچه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا بهدوج - مانا حلوائی - علی اصغر اصغریان جدی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

206. جذب زیستی رنگزای آلی اسیدی قرمز ١۴ از پساب صنایع نساجی با استفاده از گیاه آزولاFiliculodes

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعیده خلقی - خشایار بدیعی - سیدحمید احمدی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

207. حذف رنگزا ازپسابهای نساجی با استفاده ازکربن فعال/پراکسیدهیدروژن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شوکا خرم فر - مختار آرامی - نیازمحمد محمودی - هژیر بهرامی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

208. حذف رنگزای بازیک قرمز 18 از پساب رنگی نساجی با استفاده از کیتوسان-اتیل اکریلات

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:موسی صادقی کیاخانی - مختار آرامی - کمال الدین قرنجیگ
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

209. خصوصیات رنگپذیری، ثبات های شستشویی و نوری نخ پشم رنگرزی شده باپوست درخت کاج

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدمحمد ویسیان - ابراهیم عزیزی هریس - فرزانه ملکان
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

210. خواص مکانیکی الیاف پلی پروپیلن حاوی نانولوله های کربنی چند دیواره

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بنفشه صفایی - مصطفی یوسفی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

211. دستیابی به فام آبی درخامه قالی با وسمه ایرانی و بررسی تغییرات رنگی ثباتی و شیمیایی خامه رنگرزی شده

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شهربانو مفتخر - سیدمحمود طباطبائی - محمد خواجه مهریزی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

212. رفتار کاسه انداختن پا ر چه های با ساختار حلقوی پودی تولید شده از نخ های مخلوط با استفاده از پردازش تصویر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین حسنی - ساناز حسن زاده - ساناز بهتاج
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

213. رنگرزی خامه قالی با گیاه رنگزای پلم آقطی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا صادقی لیچائی - علی شمس ناتری
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

214. رنگرزی و ضد میکروبی یک مرحله ای کالای پنبهای با رنگزای مستقیم و ستیل تری متیل آمونیوم برمید

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سما خان میرزایی - آتوسا پاشایی - مجید منتظر - نسرین صمد
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

215. رنگرزی پشم با رنگزای طبیعی زرد استخراج شده از اسپرک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:لیلا نوری - علی شمس ناتری
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

216. رنگرزی کالای پنبه ای و پشمی با رنگدانه نانو ذرات کربن سیاه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهره سادات رحیمی فر - مجید منتظر - رامین خواجوی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

217. رنگزاهای راکتیو عملگر جدید، قسمت 1: طراحی، سنتز و بررسی رنگزاها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرضیه السادات جوادی - جواد مختاری - مهدی نوری
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

218. رنگزاهای راکتیو عملگر جدید، قسمت 2: رنگرزی و تکمیل همزمان بر روی کالای پنبه ای

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرضیه السادات جوادی - جواد مختاری - مهدی نوری
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

219. رنگزدایی پارچه های پنبه ای رنگرزی شده با رنگینه های گوگردی توسط تخلیه الکتریکی کرونا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پیمان ولیپور - محسن محسنی - محمداسماعیل یزدانشناس - احسان اکرامی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

220. روشهای ساختسامانههای هوشمند برای حل مشکلات رنگرزی منسوجات

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مصطفی گودرز - محمد امانی تهران - رضا محمدعلی مالک - فیروز مهرمظاهری
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

221. ساخت الکترود حسگر بر پایه نانوذرات نقره جوهرافشانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا ابدی - وحید متقی طلب - سیدمنصور بیدکی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

222. ساخت الکترودهای انعطاف پذیر حسگر زیستی گلوکز با استفاده از نانو ذرات نقره جوهرافشانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا ابدی - وحید متقی طلب - سیدمنصور بیدکی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

223. ساخت خازن پارچهای با استفاده از فناوری جوهرافشان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد مومنی نسب - سیدمنصور بیدکی - عباسعلی حیدری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

225. ساخت نانوالیاف پلی(وینیلیدن فلوئوراید): بهینهسازی با استفاده ازطراحی مرکب مرکزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آرش یونس نیالهی - احمد اکبری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

226. ساخت نانوکامپوزیت نانولوله کربن/نقره روی کالای پنبهای

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه علیزاده - مجید منتظر
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

227. سنتز و ارزیابی رنگزای راکتیو جدید با خاصیت ضدحشره و ضدباکتری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدامین سارلی - جواد مختاری - علی شمس ناتری
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

228. سنتز و کاربرد همزمان نانوساختارهای فلزی روی سطح پارچه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رویا دستجردی - وحید بابااحمدی - فاطمه کریم پور - صفیه دره شیری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

229. سنجش افتایش پارچه های تاری پودی با بکارگیری روش اعمال نیروی متمرکز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:طوبی اردکانی - شبنم هادی پور - علی اصغر علمدار
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

230. سهم هریکاز انواع کیسخوردگی در پارچه کیسخورده

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه موسی زادگان - سیامک سحرخیز - مسعود لطیفی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

231. سیستم نوین اندازه گیری آنلاین میزان پیشروی لبه پارچه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهام وطن خواه - محمد شیخ زاده
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

232. شبیه سازی تغییر شکل پارچه ی حلقوی پودی درهنگام اعمال نیروی تک محوری توسط مدل دوبعدی شش گوش

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امین زادباقر - داریوش سمنانی - شهناز رضوی
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

233. شبیه سازی پارچه ی حلقوی تاری یک شانه 1×1 با استفاده از روش اجزای محدود


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرضیه جوادی - سعید آجلی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

234. شبیهسازی تغییرات کششنخ تار بر روی ماشین بافندگی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا اکبری چمازدهی - سیدعباس میرجلیلی - منصور رفیعیان
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

235. صرفه جویی در مصرف انرژی سیستم تهویه سالنهای ریسندگی به کمک اینورتور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالله حسن آبادی - مسعود حسن زاده - ایما قائلی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

236. صمغ گیری نخ ابریشم و اثرات آن بر میزان جذب رنگ

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدمحمد ویسیان - محمدابراهیم حیدری گلفزانی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

237. ضدمیکروبنمودن منس وجات و روپوشهای بیمارستانی با رنگرزای نیل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابوالفضل زارع مهرجردی - سعیده پورجمعه
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

238. ضدچروک کردن پارچه پنبه ای با ماده فاقد فرم آلدهید

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه محترم - سیدمنصور بیدکی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

239. ضریب جذب صوت پارچه های تاری - پودی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پرهام سلطانی - محمد ذره بینی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

240. طبقه بندی الیاف به روش طیف سنجی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مینا عبدالصمدی - مژگان مهدیانی - محمد امانی تهران - سعیده گرجی کندی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

241. طراحی بهینه مکانیزم حرکتی راهنمای نخ(شیطانک) در ماشین دوزندگی با توجه به منحنی حرکتی آن با استفاده از الگوریتم ژنتیک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پدرام پیوندی - سعید ابراهیمی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

242. طراحی سامانه جهت تعیین میزان و نوع موادتغییر فازدهنده درمنسوجات هوشمند


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه زمانی - محبوبه ملکی - سعید فتحی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

243. طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیری اصطکاک پارچه درتمام جهات

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیر حائری - علی اصغر اصغریان جدی - سیامک سحرخیز
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

244. طراحی و ساخت سامانه اندازهگیری نیروی دراگ وارد بر شبیهساز شناگر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعیده عباسی - تهمینه نصراللهی - محمد امانی تهران - مرضیه آقاجانی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

245. طراحی پارچه با اقتباساز نقشمایه های فرشساروق

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سحر آقاصفری - سودابه حاج احمدی - مریم فدایی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

247. فتواکسیداسیون پساب حاوی رنگینه Disperse Red 1 با استفاده ازفرایند UV/H2O2

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نفیسه هدایتی - حمیده نجفی - محمد خواجه مهریزی - سیدمنصوربیدکی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

248. مدل سازی اثر حفاظتی الکترومغناطیسی پارچه بافته شده از سیم رسانا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه جمع آورچی - علی کیائی - رضا صراف شیرازی - محسن هادی زاده
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

249. مدل سازی نیروهای وارده بر سوزن نمدی با استفاده از روش عددی اجزای محدود

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عماد اولیا - علی افلاطونیان - حسن مشروطه
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

250. مدل سازی نیروهای وارده بر سوزن چنگالی در فرآیندسوزن زنی مخمل با استفاده از روش عددی اجزای محدود

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی افلاطونیان - عماد اولیا - حسن مشروطه
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

251. مدل نیازسنجی آموزشی مبتنی بر رضای ت مشتری و بکاگیری آن در صنعت نساجی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمیدرضا آرونی - عبدالحسین صادقی - فریبرز جولای
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

252. مدلسازی فیلامنت پلی پروپیل ن در عملیات هیت ستینگ


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهران دادگر - سیدمحمد حسینی ورکیانی - علی اکبر مراتی - قلی بیگیان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

253. مدلسازی و ارزیابی منسوجات با قابلیت انتقال رطوبت ویژه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن گرجی - مصطفی گودرز - سیامک الماسی - بهاره کلانتری
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

254. مرمت طرح پارچه های سنتی ایران با استفاده از هندسه نقوش

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:طاهره ضرابیه - سمیرا سالاروند - اکبر دهقان نژاد - محسن هادی زاده
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

255. مروری بر ژئوتکستایلهای تهیه شده از الیاف طبیعی و کاربردهای آنها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود حسن زاده - سیمین خابوری محمدی - محمد شیخ زاده
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

256. مطالعات بالینی برروی وب نانولیفی مخلوط کیتوسان - پلی وینیل الکل و بررسی اثرات بهبود زخم برمدل حیوانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عادله قلی پورکنعانی - سیدهژیر بهرامی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

257. مطالعه بر روی خواص فشار ی پارچه حلقوی - پودی کشسان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احسان پذیره - علی اکبر آغاجی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

258. مطالعه تاثیر تراکم سوزن زنی پارچه بی بافت برخواص راحتی پوشاک لایه دار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مطهره حنطه - عاطفه شیروی خوزانی - علی اکبر قره آقاجی - سیدمحمد حسینی ورکیانی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

259. مطالعه تطابق ایزوترم جذب رطوبت پیرس بررفتار جذبی برخی از الیاف طبیعی و مصنوعی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی نوری - فاطمه محترم
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

260. مطالعه خواص ابعادی پارچه های حلقوی پودی پرزدار پنبه ای درشرایط استراحت فراصوتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:وحید محمدی - علی اصغر اصغریان جدی - توحید محمدی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

261. مطالعه خواص فیزیکی و مکانیکی کامپوزیت های زیست تجزیه پذیرتقویت شده الیافی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عزیز محمدی - اکبر خداپرست حقی - کامران محفوظی - ام کلثوم امامقلی پور
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

262. مطالعه راحتی پوشاک نظامی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:معصومه تقی زاده - زهراالسادات فاطمی جهرمی - علی اکبر قره آغاجی - فاطمه موسی زادگان
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

263. مطالعه رفتار مشتری در فرآیند خرید تیشرت زنانه در تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سارا مقیم - عبدالحسین صادقی - سیامک سحرخیز
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

264. مطالعه روی مورفولوژی سطح نخ متخلخل الکتروریسی شده پلی ال لاکتیک اسید

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:افسانه ولی پوری - علی اکبر قره آقاجی - سیدعبدالکریم حسینی راوندی - عباس طبیبی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

265. مطالعه مورفولوژیکی الیاف پلی پروپیلن آلیاژی با مخلوط PET/SEBS مصرفی درموکت تافتینگ

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد شهوازیان - حسین نازک دست - وحید محمدی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

266. مطالعه ی تاثیر نخهای پلی آمید66 با استحکام زیاد و پلی پروپیلن برخواص مکانیکی پارچه تاری - پودی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:معصومه رحیمی - محبوبه پاشائی - محسن هادیزاده - محمدعلی توانایی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

267. معرفی روش جهت کمی کردن میزان وضوح نقش فرش قسمت اول استفاده از پارامترهای آماری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدجواد کارآمد
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

268. معرفی روشی جهت کمی کردن میزان وضوح نقش فرش قسمت دوم استفاده ازبعد فراکتال و توان هارست


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدجواد کارآمد
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

269. معرفی ژئوگریدها و کاربرد آنها در خاکریزها و زیرسازی بستر راهها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود حسن زاده - محمد شیخ زاده
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

270. معطرسازی پارچه فاستونی با بکارگیری ترکیبات دندریمری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه اکبری - محمد حقیقت کیش - فیروزمهر مظاهری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

271. مقایسه رن گپذیری پارچه پنبه ای کاتیون ی مرسریزه نسبت به پارچه کاتیونی سفیدگری شده با رنگینه طبیعی زردچوبه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی نظری - محمد میرجلیلی - محسن جلالی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

272. مقایسه رنگرزی کالای پشمی با رنگزای روناس در شرایط آلتراسونیک وشرایط معمولی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین ملاحسینی - الهام عصارزادگان
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

273. مقایسه روشهای متداول ضدمیکروبی پوشاک جین با روش نانونقره

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی صادقیان مریان
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

274. مقایسه سبکهای تصمیم خرید پوشاک بین زنان دانشجوی نسل Y:ساکن تهران و سایرشهرستانها درایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین وظیفه دوست - ابوسعید رشیدی - لیلا سمیع
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

275. مقایسه طیف انعکاس و پارامتر رنگی موادرنگزای طبیعی زردپوست انار، جاشیر و اسپرک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا صادقی لیچائی - علی شمس ناتری - ام کلثوم امام قلی پور
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

276. مقایسه کارایی اسکنرواسپکتروفتومتردرارزیابی ثبات شستشویی منسوجات

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شیما شایسته فر - سیدحسین امیرشاهی - محمد امانی تهران
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

277. میکروکپسول ها و کاربرد آن در صنعت نساجی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمود بحرالعلوم طباطبایی - منصور بیدکی - محمد میرجلیلی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

278. نانو سفیدگری کالای پشم عمل شده با نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم زیر نورخورشید

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه مرشدی - مجید منتظر - ناهید همتی نژاد
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

279. نانو شستشوی پنبه با ذرات نانو دی اکسید تیتانیوم زیر نور خورشید

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه مرشدی - مجید منتظر
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

280. نقش پلی وینیل الکل در لکه دار شدن پارچه های پلی استر ویسکوز رنگرزی شده به روش ترموزول


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدیه دهقان - سیدمنصور بیدکی - ولی الله کافیان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

281. نقشزاج سفید و کات کبود در حذف آلایندههای پساب واحد پشمشویی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه اکبری - میررضا طاهری اطاقسرا - حمیدرضا علی بابایی - حمید زاده قاسمی اردکانی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

282. نمایش بردارهای ویژه وزن دادهشده به منظور نمایش محدودیت ابعادی پایگاه دادهها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:راضیه جعفری - سیدحسین امیرشاهی - سیدعبدالکریم حسینی راوندی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

283. نوآوری در تعریف هندسی ساختمان تاری-پودی در مدلسازی با روشاجزای محدود تقویتکننده کامپوزیتها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا توانا - سعید شیخ زاده نجار - محمدطاهای ابدی - مجید حسنی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

284. پیش بینی آویزش پارچه های تاری - پودی باتحلیل منحنی عبور آن از نازل مخروطی شکل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نجمه دهقان منشادی - سیدمنصور بیدکی - علی اصغر علمداریزدی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

285. پیش بینی خواص کششی دسته الیاف پشم /پلی استرازروی درصد مخلوط و خواص الیاف

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مصطفی غیاثی - سعید فتاحی - حسن مشروطه
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

286. پیش بینی میزان شکل پذیری منسوجات بی بافت براساس طرح دوخت با استفاده از شبکه عصبی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:وجیهه مظفری - پدرام پیوندی - سیدمنصور بیدکی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

288. چاپ طرح های رسانای نیکلی روی پارچه پلی استری با استفاده از روش پاشش الکتریکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا صادقی لیچائی - وحید متقی طلب
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

289. چشم اندازی بر زنجیره تأمین پوشاک نظامی کشور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امید رستمی - سمیرا فرشید - مجید یزدانیان - سیدحسین اولیازاده
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

290. کاربرد فناوری نانو درپوشاک نظامی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن گرجی - عبدالرحیم فرامرزی - محمد سلامت بخش
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

291. کاربرد منطق فازی در پیش بینی محافظت پارچههای تاری و پودی در برابر اشعهی ماورای بنفش

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:معصومه فاضل نجف آبادی - محسن هادی زاده - علی اصغر علمداریزدی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

292. کاربرد و نقش ژئوگریدها در روسازی راهها و لایههای آسفالت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود حسن زاده - ابراهیم معصومی دهقی - محمد شیخ زاده
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

293. کاربردها و قابلیتهای منسوجات در کنترل فرسایش خاک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود حسن زاده - سیمین خابوری محمد - محمد شیخ زاده
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

294. کنترل و بررسی ناحیهی تجمع نان و الیاف در فرایند الکتروریسی با یک و چند نازل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرزانه قاسم خواه - نازنین انصاری - مریم یوسف زاده - مسعود لطیفی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

295. کیتوسان عامل دار شده توسط کربوکسی متیل بتاسایکلودکسترین و استفاده از آن در تهیه نانوالیاف

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم باژبان - مهدی نوری - جواد مختاری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

296. کیس خوردگی و روشهای ارزیابی آن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صفیه عبدی نسب - سیامک سحرخیز - هوشنگ نصرتی - فاطمه موسی زادگان
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

297. گرافت سیکلودکسترین روی الیاف لینتر پنبه و بررسی ظرفیت نگهداری آب آن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:لیلا نوری - سیدمجید مرتضوی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

298. Investigation the effect of various loads of organically modified montmorillonite on dyeing properties of polypropylene nanocomposites


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1391
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Maryam Ataeefard - Siamak Moradian
تعداد صفحات مقاله: 4
پشتیبانی