ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مجموعه مقالات هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران

اطلاعات بیشتر

محل برگزاری: تهران - مركز بين المللي علوم و تكنولوژي پيشرفته و علوم محيطي
سال برگزاری: 1389    تعداد صفحات: 1457
تعداد مقالات کنفرانس: 364  تعداد مشاهده چکیده: 302594
کد COI این کنفرانس: ICOPTICP17
تعداد نویسندگان مشارکت کننده در این کنفرانس: 726 پژوهشگر
تعداد ارجاع به مقالات این کنفرانس: 11

جستجوی پیشرفته در مقالات این کنفرانس

مجموعه مقالات سایر دوره های هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران

نمایش و دانلود مقالات PDF هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران

مقاله کنفرانس علمی داخلی

1. آنالیز طیف بدست آمده از روشLIBSبا استفاده از شبکه های عصبی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اسیه موسوی - حسین ثقفی فر
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

2. اثر افزودنی ناخالصی لانتانیم برخواص اپتیکی a-Al2O3

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمداله صالحی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

3. اثر بلورهای مایع بر روی گشتاور دوقطبی تعدادی از رنگینههای لیزری کومارین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محبوبه جساس - حبیب تجلی - حمید رشیدی - محمدصادق ذاکرحمیدی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

4. اثر بیشینه بسامد دیا مغناطیسی برجفت شدگی قوی امواج سوقی در پلاسمای توکاماک دورانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا شاهرخی - سیدجلال پسته ای - محمود مصلحی فرد - صمد سبحانیان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

5. اثر تابش فرابنفشUVC)بر خواص مکانیکی بافت کپسول کلیوی با استفاده ازآزمون کششی استاتیک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شقایق بقاپور - سوسن مختاری - پرویز پروین - احمد امجدی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

6. اثر تابش چندگانه روی تقلیل اثر پیسه در تمام نگاری رقمی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:یداله رستمی - محمد ابوالحسنی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

7. اثر ترکیب های مختلف گازهای محافظ برجوشکاری فولاد ضدزنگ 316 با لیزرتپ بلند Nd:YAG

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نجمه السادات حسینی مطلق - پرویز پروین - محمدجواد ترکمنی - مریم جندقی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

8. اثر تصحیح جرم نسبیتی الکترون ها برروی خودکانونی شدن یک پالس لیزری گاوسی در پلاسما

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شلیر ایرانی - حسین حکیمی پژوه - عبدالرسول اسفندیاری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

9. اثر دما بر طول عمر ترازهای لیزری در لیزرهای آبشار کوانتومی بر پایه مواد نیتریدی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی اصغر خرمی - اصغر عسگری - منوچهر کلافی - سعید شجاعی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

10. اثر ضخامت بردینامیک کلیدزنی و محاسبه ضریب ویسکوالاستیک بلورمایع در مدولاتورهای الکترواپتیکی شدت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بابک علیایی فر - حبیب خوش سیما
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

11. اثر غیرخطی مرتبه بالا برگلوله های نوری با پاشندگی عادی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه حیدری - محسن حاتمی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

12. اثر مخلوط چهار فوتونی در تقویت کننده های فیبرنوری اغشته به نقاط کوانتمی PbSe

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا یزدانی - محمد خیرالهی - وحید مصلی نژاد - علیرضا بهرامپور
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

15. اثر نقص در طیف تراگسیل بلور فوتونیک یک بعدی متشکل از شبهماده

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا اقاجمالی - محمود براتی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

17. اثر همدوسی گسیل خودبخودی درکنترل جابجایی گاوس - هانچن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجتبی رضایی - مصطفی صحرایی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

18. اثر همزمان همدوسی ناشی از گسیل خودبخود و دمش ناهمدوس در سرعت گروه دریک سامانه اتمی چهار ترازی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زکیه رحیمی ملکی - مصطفی صحرایی - رسول صدیقی بناب
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

19. اثر چرپ شدگی اولیه پالس لیزر گیگا وات فمتو ثانیه در انتشار دوردست در هوا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیده پردیس حسینی - فرشاد صحبت زاده - سعید میرزانژاد
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

20. اثرات گرمایی برخواص نوری نانوذرات نقره محصور در دی الکتریک تحت تابش لیزر پالسی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید رشیدی هویه - مجید شیردل هاور - امیرهوشنگ شیردل هاور
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

21. اثرالایش با فلزات واسطه برخواص اپتیکی نانوسیم های نیترید الومینیم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اذین عقدایی - حمید هراتی زاده
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

22. اثرالاییدگی پالادیم برنانو کامپوزیت ZnO-Fe2O3

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اصغر کاظم زاده - فاطمه خسروی - رضا ثابت داریانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

23. استخراج ضریب گسیلدهی طیفی یک جسم درشرایط میدانی مبتنی بر الگوریتم هموارسازی طیفی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پیمان روزگرد - محمد سلطانی - علی محمودی - مسعود کاوش تهرانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

24. استخراج هامیلتونی سیستم اپتومانیکی فابری پروبا دید تمام کوانتمی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمزه فیضی - علیرضا بهرام پور
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

25. استفاده از اثر یکسوسازی اپتیکی در بلورهای فوتونی برای تولید پالس تراهرتز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه زینتی - نفیسه زوارئیان - رضا مسعودی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

26. استفاده از اغازگر پلاسمای مایکروویو جهت پلیمریزاسیون پلیمرهای فوق سنگین گروه وینیلی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید کوشکی - فاطمه قماشی - بابک شکری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

27. استفاده از طیف سنج فیبر نوری برای طیف سنجی اجرام نجومی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:راضیه زارعی - عزیزاله شفیع خانی - محمدتقی میرترابی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

28. استفاده از طیف سنجی رامان به منظور تشخیص خشکی پوست

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهره دهقانی بیدگلی - محمدحسین میران بیگی - رسول ملک فر
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

30. اشکارسازی فوتواکوستیک لیزری گاز R-134a

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بیتاسادات رضوی خسروشاهی - مرضیه سوادکوهی - پرویز پروین - باقر دیبایی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

31. افزایش بازدهی لیزر الکترون آزاد دو پرتوی به همراه پیش دستهبندی باریکه الکترونی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احسان نوری - بهروز مراغه چی - محمدهادی روحانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

32. افزایش تولید هماهنگهای مرتبه ی بالا تحت میدان لیزری دورنگی با قطبش متعامد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رقیه پوربهرام - سعید باطبی - مسعود محبی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

33. انتشار امواج الکترومغناطیس در نانولوله های کربنی تک دیواره در محیطهای دی الکتریک متفاوت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمیدرضا باغشاهی - علیرضا شمسی - حسن رنجبرعسکری - مجتبی رحیمی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

34. انتشار امواج الکترومغناطیسی فرکانس بالا در پلاسمای برخوردی ناهمگن با شکل چگالی سهمو ی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجتبی هاشم زاده - علیرضا نیکنام - بنت الهدی یکایی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

35. انتشار سالیتونهای تاریک تحت تقویت پیوسته و موضعی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمانه جریده - محسن حاتمی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

36. انتشار موج الکترومغناطیسی در پلاسمای کم چگال با حضور میدان مغناطیسی ثابت خارجی در رژیم نسبیتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرنگیس فکری - اریک لطفی - رسول صدیقی بنایی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

37. انتشار موج گوسی در ارایه ی یک بعدی از موجبرها با جفت شدگی متناوب مثبت و منفی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه مختاری - کیوان محموداقدمی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

38. اندازه گیری ابیراهی های مرتبه پایین جو با استفاده از دیم چهار روزنه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رامین شمالی - سعداله نصیری - احمد درودی - داود افشاری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

39. اندازه گیری جابجایی ذرات در تله نوری با استفاده از طرح تداخلی ایجاد شده در صفحه تصویر جسم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زینب سادات خاکسار - فائقه حاجی زاده - سیدنادر سیدریحانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

40. اندازه گیری ضریب اپتیکی کرنش در فیبر نوری با استفاده از تداخل سنج ماخ زندر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرضیه کبیری - خسرو معدنی پور - پرویز پروین
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

41. اندازه گیری ضریب شکست غیرخطی مواد با استفاده از تداخل سنج چینشی دوتوری در آرایش پمپ کاوه و تحلیل فوریه نقش تداخلی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیف اله رسولی - مهناز قربانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

42. اندازه گیری غیرمخرب تعداد فوتونها در یک کاواک کوانتمی با استفاده از تابع ویگنر جابجا شده

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیامک خادمی - عذرا هیبتی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

43. اندازه گیری ناهمواری های نانویی سطوح با روش پراکندگی نور لیزر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا جعفرفرد - محمدحسین مهدیه
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

45. اندازه گیری پراکندگی اینه های لیزر با روش مجموع پراکندگی کل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مینا برادران - حسین رزاقی - سیدحسن موشح
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

46. ایجاد درهمتنیدگی میان دو اتم دور توسط یکسازه ی اپتیکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم اشرفی - محمدحسین نادری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

47. بررسی اثر اندازه برترازهای انرژی و توابع موج نقطه های کوانتمی گنبدی و استوانه ای InAs/GaAs

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد صبائیان - علی خالدی نسب
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

48. بررسی اثر بس پاشیدگی اندازه ذرات براپتیک سطوح فروکتالی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیده زهرا نعیمی - میرفایز میری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

49. بررسی اثر تحول اهنگ دمش در لیزرهای تصادفی یک بعدی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عباس قاسم پور اردکانی - مجتبی گلشنی قریه علی - مهدی خزاعی نژاد - سیدمحمد مهدوی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

50. بررسی اثر حک شیمیایی مرطوب برخواص اپتیکی نانوساختارهای کادمیم سولفید CdS رشد یافته به روش رسوب در حمام شیمیایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدیه ظهوری - حسین عشقی - منصور عرب چم جنگلی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

51. بررسی اثر دما برعملکرد حسگر فوتونیک کریستالی پلاسمون

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمید اسماعیل زاده - عزت اله ارضی - علیرضا حسنی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

52. بررسی اثر دوشکستی القایی ناشی از تنش حرارتی در لیزر تیتانیوم سافایر تحت چشمه دهشی پالسی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا کشاورز - پرویز الهی - سمیه رضازاده
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

53. بررسی اثر سطح مقطع موثر جذب برماکسیمم دمای عملکرد لیزر )Tmax در لیزر نیم رسانای نقطه کوانتمی GaInAsP/InP

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهناز به منش - اسفندیار رجایی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

54. بررسی اثر ضخامت غلاف دوم درکاهش اثراتگرمایی برای لیزر فیبری دوغلافه شیشه - ایتربیوم پرتوان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد صبائیان - محمدتقی اعتبار
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

55. بررسی اثر غلظت محلول اسپری و دمای بازپخت برمدولاسیون اپتیکی و پاسخ رنگی قطعه الکتروکرومیک glass/ZnO:Al/NiO

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید هادوی - حامد اسدی - زهرا حسینی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

56. بررسی اثر فشار سیال برتابش تک حباب سونولومینسانسی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هما ابراهیمی - نسترن رضایی - مناسادات میرحیدری - فاطمه رازقی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

57. بررسی اثر لزجت سیال بر تابش حاصل از تک حباب سونولومینسانسی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مناسادات میرحیدری - نسترن رضایی - شادی فلاحی - فاطمه رازقی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

58. بررسی اثر همدوسی گسیل خودبخودی بردینامیک وارونی جمعیت سیستم اتمی نوع N

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدحسین اسدپور - مصطفی صحرایی - رسول صدیقی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

61. بررسی اثر پروفایل چگالی تانژآنتی برروی ساختار غیرخطی امواج الکترومغناطیس در پلاسماهای زیرچگال

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدمهدی منتظری - الهه درویش زاده
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

63. بررسی اثرات رنگین کمانی در پر طاووس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه صادقی - سیده مهری حمیدی - محمدمهدی طهرانچی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

64. بررسی اماری سطوح لایه های نازک اکیسد ایندیوم الاییده با قلع

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:داود رئوفی - فائق حسین پناهی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

65. بررسی انعکاس در کریستالهای فوتونی یک بعدی سه لایهای شامل مواد راستگردوچپگر د

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالرسول قرائتی - زینب زارع
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

66. بررسی تأثیر تجمع مولکولی روی ضریب شکست غیر خطی رنگینه اگزاز ین 720

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کریم میلانچیان - حبیب تجلی - علی قنادزاده - محمدصادق ذاکرحمیدی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

68. بررسی تاثیر اهنگ لایه نشانی برخواص اپتیکی فیلم نازک سولفید روی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدمحمدباقر قرشی - عباس بهجت - علیرضا فیروزی فر
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

70. بررسی تاثیر شکل تپ گوسی و میدان مغناطیسی یکنواخت خارجی برروی شتاب دهی الکترون توسط میدان الکتریکی رد پا در محیط پلاسما

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اکرم شهیدانی - حسن رنجبرعسکری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

71. بررسی تاثیر نسبت رنگدانه به رزین برخواص نوری رنگهای کنترل حرارتی بهکار رفته درماهواره

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نرگس کیومرثپور - رضا شجاع رضوی - کمال قانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

72. بررسی تجربی اثر نانولوله کربنی و رنگینه ازو بردینامیک کلیدزنی بلور مایع در مدولاتور الکترواپتیکی شدت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بابک علیایی فر - حبیب خوش سیما - حبیب تجلی - مهدیه شکوری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

73. بررسی تجربی تأثیر میدان حرارتی بر خواص ساختاری و اپتیکی تک بلور لیزریNd:GGG

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین سعیدی - یاشار خدایی - مرتضی اسدیان - شهاب عنایتی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

74. بررسی تجمع مولکولی رنگینه متیلن آبی در محیط پلیمرهای روان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سجاد رحمتی - محمدصادق ذاکرحمیدی - رضا اصغری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

75. بررسی تجمع مولکولی رنگینه یونی رودامین G6 در محیط هایدروژلی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ارسلان کریمی - محمدصادق ذاکرحمیدی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

76. بررسی توزیع جذب نور پمپاژ در لیزر پرتوان دیسک Yb:YAG/YAG در حالت پمپاژ از لبه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حامد امین پور - محمدرضا جعفری میلانی - ایرج مشایخی اصل - جمشید صباغ زاده
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

78. بررسی جذب اپتیکی وابسته به بارهای ازاد در سه نیم رسانای PbS,Ge,InAs

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی عابدی - سمیه شاکری - امیر نوفرستی - بهنام عباسی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

79. بررسی خواص اپتیک غیرخطی نانولولههای سیلیکاتی با استفاده از جاروبZ-

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدحسن رجبی - محمدحسین مجلس ارا - رسول ملک فر - زهرا دهقانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

80. بررسی خواص اپتیکی PbTe در فاز مکعبی pm-3m، با استفاده از نظریه ی تابعی چگالی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ماهرخ اریادوست - حمداله صالحی - حجت اله باده یان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

83. بررسی خواص اپتیکی لایه های نازک تیتانات بیسموت Bi4Ti3O12 سنتز شده به روش اسپین کوتینگ

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ملیحه رستمیاری - ابراهیم عطاران کاخکی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

84. بررسی خواص اپتیکی نانوساختارهای YF3/ZnS/YF و 3 MgF2/ZnS/MgF2 ،ZnS لایه- نشانی شده برروی زیرلایهی ژرمانیوم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدعلیرضا فیروزی فر - عباس بهجت - سیدمحمدباقر قرشی - عرفان کدیور
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

85. بررسی خواص اپتیکی نانوساختارهای ZnS ، MgF2/ZnS/MgF2 و YF3/ZnS/YF3 برروی زیرلایه ی ژرمانیم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدعلیرضا فیروزی فر - سیدمحمدباقر قرشی - عباس بهجت - عرفان کدیور
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

86. بررسی خواص اپتیکی نانوکامپوزیت پلیمری ZnS/PVP

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمیدرضا شکور - پرویز حسینخانی - محمدعلی طالبیان - میثم نیرومند
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

87. بررسی خواص اپتیکی نقاط کوانتومی سولفید رویZnS

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمیدرضا شکور - پرویز حسینخانی - محمدعلی طالبیان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

88. بررسی خواص اپتیکی و ساختاری نانوذرات ZnS تهیه شده تحت امواج فراصوتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:یاشار عزیزیان کلاندرق - علی خدایاری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

89. بررسی دوشکستی القایی در نمونه جدید نانو کامپوزیت هیبریدی آلی- معدنی تهیه شده به روش سل- ژل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عیسی احمدعلیدخت - عزالدین مهاجرانی - شمس شولی - محسن محسنی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

90. بررسی دوپایداری اپتیکی در ساختار های لایه ای غیر خطی یک بعدی حاوی سه لایه نقص غیر خطی متقارن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمید پاشایی عدل - صمد روشن انتظار - حبیب تجلی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

91. بررسی دوپایداری نوری در ارایه ای از کاواکهای جفت شده با غیرخطیت اشباع پذیر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کیوان محموداقدمی - رضا خردمند - رقیه کریمی - سمانه مشکی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

92. بررسی رفتار سولیتونهای کاواک همبسته در لیزر سولیتون کاواک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمید واحد - رضا خردمند - حبیب تجلی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

93. بررسی ساختار نوارهای انرژی نیمرسانای اکسید روی در فاز zincblende با استفاده از نظریه تابعی چگالی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدمهدی بیضایی - حمداله صالحی - اعظم سلطانی محمدی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

94. بررسی سالیتون چیرپی در تقویت کننده ی فیبر الاییده به اربیوم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا طهماسبی - محسن حاتمی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

95. بررسی سالیتوهای خودبخود حرکت کننده در لیزرهای سالیتون کاواک و اثر اهنگ واهلش حاملین برروی انها در یک بعد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کیوان محموداقدمی - زهره اقامحمدی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

96. بررسی شرط انطباق فاز در فرآیند غیر خطی تفاضل فرکانسی در یک پلاسمای مغناطیسی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهره ازیش - حسن رنجبرعسکری - الهام خراط زاده
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

97. بررسی ضریب شکست غیرخطی رنگینه الی patentGreen

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه کورکی نجات - محمدحسین مجلس ارا
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

98. بررسی عبور امواج الکترومغناطیسی در موجبر بلور فوتونی نامتجانس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اکبر مولایی - منوچهر کلافی - علی سلطانی والا
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

100. بررسی عددی بر همکنش لیزر پالسی پرشدت فمتوثانیه با پلاسمای همگن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه جوکار - اسماعیل اسلامی - علی ابراهیم جباری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

101. بررسی عددی توزیع گرمایی در یک لیزر Nd:YAG با دمش تپی متوالی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:طناز عالم فرد - علیرضا کشاورز - غلامرضا هنراسا
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

102. بررسی فروافت ولتاژ مدار باز سلولهای خورشیدی حساس شده با رنگدانه های طبیعی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جواد نعمت اللهی - عباس بهجت - محمود برهانی زرندی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

103. بررسی فرکانس مرکزی و پهنای طیفی گاف <n> صفر و گاف براگ یک بلور فوتونیکی یک بعدی به عنوان حسگر دما و فشار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهرداد باوقار - شیرویه احمدی بنابی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

104. بررسی فوتولومینسانس نانوکامپوزیت Fe-TiO2 تهیه شده به روش سل - ژل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهام سلیمی - محمدرضا خانلری - میرمحمد علوی نیکجه - محمدحسن ایمانیه
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

105. بررسی قله ی تشدید پلاسمون سطحی نانوذرات نقره

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:تیام نیشابوری نژاد - طیبه قدس الهی - سودابه ارسلانی - محمدعلی وساقی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

106. بررسی ناپایداری اتلافی در برهم کنش بیم یونی با پلاسمای همسانگرد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدمحمد خراشادی زاده - علیرضا نیکنام - الهام راست بود
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

107. بررسی نظری خواص الکترواپتیکی بلور اکسید روی در فاز مکعبی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اعظم سلطانی محمدی - سیدمهدی بیضایی - حمداله صالحی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

108. بررسی نظری لیزرهای تصادفی در یک محیط سه بعدی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عباس قاسم پور اردکانی - مجتبی گلشنی قریه علی - سیدمحمد مهدوی - علیرضا بهرام پور
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

109. بررسی نیمه کلاسیکی وابستگی مسیرهای هماهنگ های مرتبه بالا به شدت میدان اعمالی و توزیع زاویه ای هماهنگ ها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:طاهره نعمتی ارام - سعید باطبی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

110. بررسی و شبیه سازی طیف عبوری از بلورهای فوتونی غیرخطی با شبکه ی مثلثی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمود حسینی فرزاد - مریم فرامرزی نژاد - یداله شهامت
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

111. بررسی و شبیه سازی یکنانو فیبر پلاسمونیکی با قابلیت حسگری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمود حسینی فرزاد - سیده طاهره گلستانی زاده - مهدیه هاشمی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

112. بررسی و محاسبه پارامترهای اپتیکی بلور مایع 8CHBT

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:متین ظهیرابادی - علی قنادزاده گیلانی - سعیده شعاری نژاد - محمدصادق ذاکرحمیدی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

113. بررسی و مطالعه توزیع بدیعی از روزنه های غربال فوتونی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ارش ثباتیان - سحر میرزایی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

114. بررسی وابستگی دمایی ضرایب شکست عادی و غیرعادی سه بلور مایع ایزوتیوسیانات

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدیه کرمی - سعیده شعاری نژاد - فاطمه شهشهانی - علی قنادزاده گیلانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

116. بررسی پارامتر نظم در بلور مایع 8CHBT امیخته به پلیمر با درصدهای مختلف

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه سادات میرصفی - سعیده شعاری نژاد - محمدصادق ذاکرحمیدی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

117. بررسی پارامتر نظم و دورنگ نمایی خطی ترکیب بلور مایع و رنگینه های سودان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:متین ظهیرابادی - علی قنادزاده گیلانی - سعیده شعاری نژاد - محمدصادق ذاکرحمیدی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

118. بررسی پارامترهای تقویت در سیستم نوسانگر- تقویت کنندهلیزر بخار مس بر حسب فرکانس عملکرد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید بهروزی نیا - کامران خراسانی - هانیه کاظمی - حمیدرضا مشایخی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

119. بررسی پارامترهای نوری مخلوط بلورهای مایع نماتیک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هیمن رحیم زاده - محمدصادق ذاکرحمیدی - سهراب احمدی - علی قنادزاده
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

120. بررسی پاسخ اشکارساز نوری فلز - نیمه رسانا - فلز MSM به پالس نوری گوسی با روش تبدیل فوریه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:تهمینه محمدعلی زاده - حمیدرضا مشایخی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

121. بررسی پاشندگی دوشکستی برخی از بلور مایع ها با استفاده از معادلات کوشی تعمیم یافته

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عین اله واحدی - حبیب تجلی - سیما ضیغمی - احد اصغری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

122. بررسی پایداری و سوئیچ زنی سالیتون های کاواک گسسته در آرایه ای از کاواک های موجبری جفت شده در محیط خود واکانون

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کیوان محموداقدمی - رضا خردمند - رقیه کریمی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

123. بررسی کمی عملکرد لرزهنگار مارهای

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیف اله رسولی - شمس الدین اسماعیلی - فرهادی ثبوتی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

124. بررسی کوپل شدگی اکسایتون-فوتون در نانولولههای کربنی بااستفاده از تابع گرین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:راضیه پاک نیک - محمدحسین زندی - علیرضا بهرامپور
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

125. بزرسی تجربی اثر فشار گاز بافرN2 و توان لیزر دمش برسیگنال فوتواکوستیک گاز SO2

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا محبی فر - باقر دیبایی - جواد خلیل زاده
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

126. بستگی چگالی الکترونی میکروپلاسمای ناشی از تپ لیزر یاگ به ویژگیهای فیزیکی نمونههای فلزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیده زهرا شورشینی - پرویز پروین - بتول سجاد
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

127. بهبود عملکرد شبکه حسگرهای توری براگ فیبر نوری با استفاده از روش وردشی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدمحمد میرزاباقربرزی - روح اله نظری دانشمند - سیدایوب موسوی - علیرضا بهرام پور
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

129. بهره سیگنال کوچک د رلیزر چهار ترازی Nd:YAG محاسبه و برپایی تجربی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مینا محمدی - سیدمهدی موسوی - محمود سلطان الکتابی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

130. بهره سیگنال کوچک در لیزر چهار ترازی Nd:YAG محاسبه و برپایی تجربی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مینا محمدی - سیدمهدی موسوی - محمود سلطان الکتابی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

131. بهینه سازی خمش 60 درجه در بلور فوتونی با استفاده از تزریق سیال نوری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سارا بخشی - محمدکاظم مروج فرشی - مجید ابن علی حیدری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

132. بهینه سازی سامانه اتمی همدوس برای افزایش ضریب غیرخطی کر در اپتیک غیرخطی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حامد محرمی - مصطفی صحرایی - سیدحسین اسدپور - رسول صدیقی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

133. بهینه سازی پارامتر ساختار ضریب شکست C2 n در لای مرزی با استفاد از پارامتر هاَی تجربی درمدل توده ای

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جواد حق شناس - جواد محزون - فاطمه دباغ کاشانی - بیژن غفاری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

134. بهینه سازی یک سیستم اپتیکی با استفاده از ترکیب الگوریتم ژنتیک و الگوریتم جستجو

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید قوامی صبوری - حمیدرضا فلاح - علیرضا خورسندی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

135. تأثیر آهنگ انباشت بر ویژگی های ساختاری و نوری لایه های نازک اکسید ایندیم قلع

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:داود رئوفی - داریوش سوری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

136. تأثیر دهای زیر لای بر شفافیت اپتیکی لایه های نازک CdO رشد یافته بروش اسپری - پایرولیز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا حلاج - سیدمحمد روضاتی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

138. تاثیر انرژی پالس لیزر و گذر زمان برا ندازه نانوذرات طلا ساخته شده به روش کندوسوز لیزر پالسی در آب بدون یون DI

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی منفرد - سیداحمد میرهاشم - سیدمحمد مهدوی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

139. تاثیر دمای زیرلایه برروی خواص ساختاری و اپتیکی لایه های نازک Cd0.95Co0.05S تهیه شده به روش تبخیر حرارتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمانه اعتمادفر - محمدابراهیم قاضی - محمدحسین احسانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

140. تاثیر عملیات بازپخت بر خواص ساختاری و اپتیکی لایه های نازک CdO رشد داده شده بروش سل ژل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدیه مصاحبه - مرتضی ایزدی فرد - محمدابراهیم قاضی - بهرام بهرامیان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

143. تاثیر موقعیت لایه ی دی الکتریک در ساختار تورماهی گیری برعملکرد فراماده ای ساختار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدمحمود گوهری - محمدکاظم مروج فرشی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

144. تاثیر میدان مغناطیسی بر خودکانونی شدن لیزر در پلاسمای سرد کم چگال

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا پاک نژاد - داود درانیان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

145. تاثیر میدان مغناطیسی برتولید هارمونیک سوم در برهمکنش لیزر با پلاسما

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن فقیهی نیک - محمد قربانعلیلو - بابک شکری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

146. تاثیر ناخالصی های یونی منگنز و مس بر تغییرات نورتابی نانوذرات نیمه رسانای سلنیدروی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نگار اورعی - اسماعیل ساعی ور ایرانی زاد
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

147. تاثیر نوع پایدارساز برخواص ساختاری و اپتیکی نانولایه های اکسید روی سنتز شده به روش سل - ژل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا عامری - مرتضی ایزدی فرد - بهرام بهرامیان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

148. تاثیر پتانسیل بوهم در تولیدهماهنگ دوم لیزر در برهم کنش لیزر با پلاسمای فرمیونی چگال

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اعظم مظفری غربا - حسن رنجبر عسگری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

149. تاثیر چیرپ شدگی پالس بردامنه میدان عقبه لیزری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید میرزانژاد - ربابه ازادیفر
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

150. تبدیل محصولاتشکافت هسته ای با استفاده از لیزرهای پرتوان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رویا محمودخانی - ضحی توکلی - احمد مشاعی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

151. تثبیت بهره در تقویت کننده های فیبر نوری اغشته به نقطه های کوانتمی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رو ح اله نظری دانشمند - سیدمحمدمیرزاباقر برزی - علیرضا بهرام پور
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

152. تجزیه تحلیل نتایج طیف سنجی تخلیه ی لیزری با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پروین کریمی - سیدحسن توسلی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

154. تحلیل نقش مارهی ساختارهای تناوبی متحرک با استفاده از روش بردارهای شبکه وارون

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیف اله رسولی - محمدتقی توسلی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

155. تحلیل پاسخ حالت گذرای اشکارساز نوری مخابراتی مبتنی بر ریز حلقه با اثار غیرخطی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرهاد ازادپور - وحیده احمدی - حمیدرضا مشایخی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

156. تحلیل پاسخ فرکانسی لیزرهای نیمه هادی قفل شونده با تزریق نوری توسط مدل مداری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدباقر نصراله نژآد - کامبیز عابدی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

157. تحول بسته موج الکترون ازاد به تابع موج الکترون مقید

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسن سبزیان - سیده فاطمه علوی - محسن وفایی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

158. تداخل به عنوان شاخص غیر کلاسیکی در فضای فاز کوانتومی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیامک خادمی - پروین صادقی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

159. ترابرد همدوس تک فوتون در ابر کاواک کوانتمی با اینه های متشکل از هنگردهای اتمی سه ترازی نوع L

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرجان فانی - محمدحسین نادری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

160. تزریق و انتقال بار در دیودهای نورگسیل نانوساختاری الی ITO/PEDOT:PSS/Blend/Al

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مینا نقابی - عباس بهجت - سیدمحمدباقر قرشی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

161. تشخیص مدهای اضافی در تحلیل برداری میدانهای الکترومغناطیسی با استفاده از روش اجزای محدود ضلعی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه مقدمزاده - محمد بلوری زاده - مهشید جلالکمالی - ارمان نجفی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

162. تعریف یک تابع تراگسیل نوری جدید برحسب دما با قابلیت کاربرد در حسگرهای تارنوری عارضی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرزاد وزمانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

163. تعیین تجربی غلظت عناصر موجود در نمونه های الیاژی Cu-Zn به روش طیف نگاری فروشکست القایی لیزری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جواد فیله کش - جواد خلیل زاده - نادر امیری راد - محمدامین بصام
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

164. تعیین مقادیر ناچیز استرانسیم با استفاده از روش اسپکتروسکوپی عدسی گرمایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهام فانی - عباس بهجت - شایسته دادفرنیا - علی محمد حاجی شعبانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

165. تعیین نمایه ضریب شکست تار نوری تک مد با استفاده از پراش فرنل از پله فازی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رسول عالی پور - محمدتقی توسلی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

166. تعیین پارامترهای ارتعاش سطح با اندازهگیری تغییرات نمایانی یک توری سینوسی تصویر شده روی آن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رسول عالی پور - محمدتقی توسلی - سیف اله رسولی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

168. تفاوت مورفولوژی نانوساختارهای کربنی سنتز شده ازHOPG درحلالهای آلی به روش LP-PLA

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هاجر قنبری - رسول صراف ماموری - جمشید صباغ زاده - محمدجواد ترکمنی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

169. تهیه نانوبلورهای Cd1-xZnxTe درمحیط ابی و مشخصه یابی خطی و غیرخطی آنها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا دهقانی - سحر غلامی کلیجی - اسماعیل ساعی ور ایرانی زاد - محمدحسین مجلس ارا
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

170. تهیه و بررسی خواص اپتیکی نانوذرات سولفیدسرب PbS

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم افسری - محمدحسین مجلس ارا - رسول ملک فر - حسین صوفی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

171. توانایی تکنیک طیف سنجی تخلیه لیزری برای انالیز کمی و کیفی سیمان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمد منصوری - بهشاد روشن زاده - سیدحسن توسلی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

172. تولید در همتنیدگی اتم - اتم به روش تداخل فوتونهای قطبیده

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هاجر نوشاد - مصطفی صحرایی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

173. تولید فرایند جمع فرکانسی در نقطه کوانتمی کروی با پتانسیل سهموی در حضور یک ناخالصی دهنده ی هیدروژنی غیرمرکزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اسیه فاطمی دخت - حسن رنجبرعسکری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

174. تولید فعال پرتوهای غیرپراشی بسل- گاوس تپی در طول موج 1064 نانومتر توسط بازآواگر اکسیکون-پایه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شهرزاد پارسا - محمود سلطان الکتابی - حمیدرضا فلاح - صدیقه ملک محمدی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

175. تولید موثر هماهنگ سوم لیزر پالسی Nd:YAGدر طول موجnm355با استفاده ازبلورBBOبه روش جمع بسامد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن عسکربیوکی - مجتبی نوجوان - علیرضا خورسندی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

176. تولید نانوذرات Fe3O4 به روش کندوسوز لیزری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فائزه جدیدی - محمدحسین مجلس ارا - محمدحسن یوسفی - محمدجواد ترکمنی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

177. تولید هماهنگ های مرتبه ی بالا تحت پالس لیزری دو رنگی با قطبش بیضوی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رقیه پوربهرام - سعید باطبی - مسعود محبی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

181. حالت های همدوس غیرخطی زوج و فرد اکسیتون درون یکنقطهای کوانتومی عریض

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدمحمدمهدی سیدخاموشی - رسول رکنی زاده - مالک باقری هارونی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

182. حالتهای همدوس برانگیخته برای طیف پیوسته و ویژگیهای غیرکلاسیکی آنها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامرضا هنراسا - محمدکاظم توسلی - محسن حاتمی - رسول رکنی زاده
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

184. حذف مولفه مرتبه صفر در تمام نگاری رقمی با استفاده از تغییر موقعیت زاویه ای دوربین CCD

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:یداله رستمی - محمد ابوالحسنی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

185. حسگر بیولوژیکی میکرو کره ای براساس پراکندگی رامان برانگیخته برای اشکارسازی انزیم تروپونین I

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم سلیمی نسب - اعظم غلام پور اژیر - علیرضا بهرامپور
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

187. حل عددی معادله دمای الکترون همراه با تصحیح کوانتومی برای گداخت دوتریم-تریتیم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه نفری - محمود قران نویس
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

188. خواص اپتیکی اکسید روی خالص و الاییده شده

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین اصغر رهنمای علی اباد - مرضیه سادات غضنفری - فاطمه فروتن - بابک حقیقی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

189. خواص اپتیکی مواد ترموالکتریک جدید بر پایه آنتیموان کبالت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرضیه سادات غضنفری - حسین اصغر رهنمای علی اباد
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

190. خواص اپتیکی و ساختاری نانوپودر α- کوردریت تولید شده توسط سنتز احتراقی محلول

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیر علیجان پور - رسول ملک فر
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

191. خودهمگرایی پاندرموتیو در پلاسماهای مغناطیده

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد قربانعلیلو - حسین نوری - زهرا لطفی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

192. در هم تنیدگی نقاط کوانتمی تزویج شده در داخل میکروکاواک های نوری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شاهپور مرادی - ساسان مرادی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

193. دو پایداری اپتیکی درمواد پلیمری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین صوفی - جعفر جهان پناه - محمدحسین مجلس ارا - مریم افسری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

194. دینامیک وابسته به زمان سیستم برهمکنشی -H2 میدان شدید فروکوتاه لیزر بر اساس طیف هماهنگهای مرتبه بالا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن وفایی - حسن سبزیان - بهناز بوذری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

195. دینامیکالکترونی نانوذرات نقره تحت تابش پالس لیزر فوق کوتاه: رژیم غیر گرمایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید رشیدی هویه - محمد معدلی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

196. رشد عمودی نانومیله های ZnO برزیرلایه Si111 برای استفاده در ادوات اپتیکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمد لطفیانی - محمدحسن یوسفی - محسن طحانی ساز - مسعود کاوش تهرانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

197. رشد و تعیین ثابتهای اپتیکی لایه های نازک Cu3N با الایش Ti نهشتی با کندوپاش مگنترونی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی رحمتی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

198. رشد و مشخصه یابی الکتریکی لایه نازک فریت بیسموت با استفاده از روش لایه نشانی لیزری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منصوره کریمی - سیده مهری حمیدی - محمدمهدی طهرانچی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

199. روش بهبود یافته تحلیل فریزهای ماره باتولید ردهای مجازی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیف اله رسولی - محسن دشتی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

200. زوج سالیتونهای فضایی جدا دربلورنورشکستی دوفوتونی بدون بایاس و بررسی اثرخودانحرافی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا کشاورز - زهرا عباسی - محسن حاتمی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

201. ساخت اشکارساز ابررسانای مادون قرمز با لایه نازک ابررسانای YBCO ساخته شده به روش MOD

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی حسینی - علی مفتخرزاده - علیرضا کوکبی - مهدی فردمنش
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

202. ساخت دیود لیزری گالیم - ارسناید چند لایه با خروجی تکفام

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:روح اله وفایی - هادی کاشی ساز
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

203. ساخت نانو ذرات طلا به روش لایه نشانی پلاسمای امواج رادیویی و بررسی خواص این نانوذرات

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نوشین اقابابایی - طیبه قدس الهی - هورنام ثریا - محمدعلی وساقی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

204. ساخت و بررسی خواص اپتیکی ایندیم قلع اکسیدITO

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نجمه ادیبی - رسول ملک فر - سمیه ادیبی - سعید دعو ت الحق
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

205. ساخت و بررسی خواص نورتابی نانوذرات الیاژی CdSexTe1-x

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حلما بهاری - اسماعیل ساعی ور ایرانی زاد - مهدی ملائی - سعید پورجعفری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

206. ساخت و بررسی عملکرد لیزرگاز کربنیک پالسی تکرار پذیر TE

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عطاملک قربانزاده - سیده ندا سیادتی - علی رستگاری - رضا علی بازی بهبهانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

207. ساخت و مشخصه یابی نانوذرات اکسید مس با ساختار پوسته- هسته به روش کندوسوز لیزری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیداحمد میرهاشم - عباس اذریان - سیدمحمد مهدوی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

208. سخت و بررسی خواص نوری نانوذرات سولفید کادمیم روی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فریبا خدارحمی - اسماعیل ساعی ور ایرانی زاد - مهدی ملائی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

209. سنتز نانولایه های ITO الاییده به نقره و بررسی اثر دما برخواص اپتیکی و الکتریکی آنها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فلورا حشمت پور - رسول ملک فر - سلدا ابیار - نگار رجبی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

210. سنتز نانوکلوئید نقره و بررسی خواص اپتیکی آن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرنوش بهشتی مهر - محمد گشتاسبی راد - مجید رشیدی هویه
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

211. سنتز و بررسی مورفولوژی خواص ساختاری و اپتیکی نانوساختارهای ZnO تهیه شده به روش اسپری پایرولیزیز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:یاسر ارجمند - حسین عشقی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

212. سنتز و خردایش نانو ذرات طلا با روش لیزری


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمانه پاشالشکناری - عطااله کوهیان - جمشید صباغ زاده
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

213. سنتز و مشخصه یابی اپتیک غیرخطی نانوذرات TiO2 فاز اناتاز با استفاده از لیزرپیوسته He-Ne

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمیده نادری - محمدحسین مجلس ارا
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

214. سنتز و مشخصه یابی نانومیله های نیم رسانای CdSe

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه رحیمی - محمدحسین مجلس ارا - حمیده نادری - رضا صحرایی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

215. سنتز و مشخصه یابی نانوکامپوزیت دوفلزی طلا - مس توسط پرتودهی لیزری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اسماالسادات معتمدی - حمیدرضا ارین - فرشته حاج اسماعیل بیگی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

216. سنتز و مطالعۀ جذب اپتیکی ساختارهای به دست آمده به روش کندوسوز لیزری هدف منیزیم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فهمیه ابری نائی - محمدرضا حنطه زاده - محمدجواد ترکمنی - جمشید صباغ زاده
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

217. سهم دست سانی در پتانسیل پاشندگی یک اتم حالت پایه در حضور یک ماده مغناطوالکتریک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسن صفری - سعید عزیزی - محمدرضا کریم پور - اشتفان بومان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

218. شبه حالتهای گذارناشی از یونش دوگانه متوالی و همزمان H2 در میدان شدید فروکوتاه لیزر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن وفایی - حسن سبزیان - بهناز بوذری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

220. شبیه سازی تاثیر الکترود کاتدو لایه سدکننده اکسایتون در سلولهای خورشیدی ریزمولکول الی CuPc/C60

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدمحمدباقر قرشی - عباس بهجت - مینا نقابی - رسول اژئیان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

223. شبیه سازی توزیع دما در لیزرهای حالت جامد دمش از پهلو و از انتها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم مستمند - سیدمهدی موسوی - محمود سلطان الکتابی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

224. شبیه سازی توزیع دمش و جذب در دیسک لیزر مرکب Yb:YAG/YAG با دمش جانبی از طریق داکت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا جعفری میلانی - ایرج مشایخی اصل - جمشید صباغزاده
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

225. شبیه سازی تولید موج همدوس تراهرتز به روش تفاضل بسامد DFG در بلور غیرخطی GaSe و بررسی اثر جذب برخروجی DFG

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدعلی یزدانی - عباس بهجت - محسن حاتمی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

227. شبیه سازی خطوط طیفی تابشی در حباب سونولومینسانس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:انیتا توکلی انارکی - مهری السادات حسینی - امیر حسین مردی - احمد مشاعی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

229. شبیه سازی عددی پاسخ زمانی اشکارساز فلز - نیمه رسانا فلزی MSM) با استفاده از روش تبدیل گسسته فوریه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عاطفه حبیب پور - حمیدرضا مشایخی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

230. شبیه سازی لیزر فیبری دوغلافی الاییده به نئودمیم Nd+3

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رستم ادیبی - عبدالحسین رضوانی - روح اله رضوانی نژآد - محمدحسین قزل ایاق
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

231. شبیه سازی مدهای تشدید درمیکروحلقه های نوری با استفاده از روش عددی عناصر مرزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جعفر امینی قراقیه - مهدی سویزی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

232. شبیه سازی موجبر اپتیکیRib تک مد با استفاده از روش عددی تفاضل محدود FDM)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فروغ بزرگ زاده - هومن اخوان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

233. شبیه سازی نقشه مکان نگاری نانومتری سطوح بینهایت با محاسبه شدت نور میدان نزدیک به روش عددی عناصر مرزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی سویزی - مهدی محسنی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

234. شبیه سازی چند جمله ای های زرنیک و کاربرد آنها در توصیف و تصحیح ابیراهی های جبهه موج

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مینا ملک پور - محمد مرادی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

235. شبیهسازی انتشار و جذب امواج الکترومغناطیسی در چشمه های پلاسمای امواج سطحی به روش FDTD

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد منتی - علیرضا نیکنام - مجتبی هاشم زاد
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

236. شبیهسازی سه بعدی لیزر الکترون آزاد با ویگلر تخت و باریکه الکترونی پیش دستهبندی شده

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن جوکار - بهروز مراغه چی - فاطمه جعفری بهمن
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

237. شناسایی خصوصیات پلاسما با استفاده از روش طیف سنجی نشری، تشکیل شده در مایع توسط الکترود طلا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی یوسفی - حمیدرضا قمی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

238. صاف سازی ذاتی طیف بهره ی نامسطح فیبر اغشته به اربیم EDFA

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه دهقان نیک - علیرضا بهرام پور
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

239. طراحی آشکارساز تر الکترواپتیک تراهرتز با استفاده از روشFDTDو الگوریتم یی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید ناظری - رضا مسعودی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

240. طراحی آینه کاواک لیزری قطبنده

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا خورسندی - سعید قوامی صبوری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

241. طراحی اپتیکی یک سیستم حرارتی دوربرد سرد شونده کاتادیوپتریک در محدوده طول موجی 5-3 میکرون

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رامین خویی - جلال روح اله نژاد
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

242. طراحی خود کنترل تمام نوری با استفاده از برهمکنش میان سالیتونهای تاریک - تاریک و روشن - روشن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن حاتمی - نجمه بلالی دهکردی - سیما امیربیکی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

243. طراحی سلول حافظه تمام نوری قابل بارگیری و پاکشدنیبا استفاده از اثراتLWI و EIT

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نغمه قلی پور ورکی - کریم عباسیان - علی رستمی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

244. طراحی سوئیچ تمام نوری با استفادها ز بلورهای فوتونی غیرخطی یکبعدی با مواد چلکوجناید

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن حاتمی - سیما امیربیکی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

245. طراحی عناصر نوری پراشی چند سطحی با استفاده از الگوریتم بهینه یاب گروه ذرات

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهه حسین زاده - میرمجتبی میرصالحی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

246. طراحی لیزر Nd:YAG تک مدل طولی با استفاده از دو اتالون

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا کامرانی - صمد طاهری - محمود سلطان الکتابی - محسن رمضانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

247. طراحی ماده چپگرد غیرخطی در طول موجهای فروسرح نزدیک با استفاده از شیشه های جلکوجناید

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی عسگری - عبدالناصر ذاکری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

249. طراحی و بررسی حسگرهای فشار مدWGMدر بازه فرکانسی تراهرتز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمید نادگران - محمد صبائیان - مرضیه افخمی - سمیرا شیخی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

250. طراحی و بررسی موجبر 60 درجه بلور فوتونی با ساختار مثلثی بوسیله کنترل مکان مدهای موجبری در طول موج 1550 نانومتر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمید نادگران - زهرا یزدگردی - احمد محمدی اسلامی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

252. طراحی و تحلیل مدل فرکانس - مسیر در تداخل سنجهای هتروداین دو مود و سوپرهتروداین سه مود

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید علیایی - زهرا دشتبان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

253. طراحی و ساخت سکوی جابجا گر مجهز به فیدبک تداخل سنج مایکلسن با قابلیت حذف و جبران جابجایی های ناخواسته

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هومن نورایی - محمدامین بصام
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

254. طراحی و ساخت فیکسچر اپتیکی به منظور اندازه گیری دقیق زاویه 45 درجه منشورها به روش تداخل سنجی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود مردانی - ایت اله کریم زاده - مهرداد مهرانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

255. طراحی و ساخت لیزر OPO در بازه طول موج 1570nm

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهنام عباسی - سیدعبداله اراد - امیر نوفرستی - مهدی عابدی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

257. طراحی و ساخت پوشش نابازتابنده دوگانه مرئی و 1064نانومتر بربستره SF6

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد جان نثاری - حسین زابلیان - حمیدرضا رهنما
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

258. طراحی و ساخت پوششهای هادی شفاف ترکیبی دارای ساختار SnO2-ZnO/MgF2

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید هادوی - زهرا شاهدی - مجید رشیدی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

259. طراحی و ساخت کریستال فوتونیکی پلیمری معلق با استفاده از روش لیتوگرافی تداخلی و جداسازی شیمیایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد پیروی - جواد خلیل زاده - شاهین باقری - پیام حیدری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

260. طراحی و شبیه سازی یک تتراپلکسر بلور فوتونی جدید


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مصطفی قدوسی - محمدعلی منصوری بیرجندی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

261. طراحی و پیادهسازی پروب فیبر نوری برای اندازهگیری سرعت و غلظت ذرات سیال

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی پوراسلامی - بهروز سلگی - یعقوب بهجت
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

262. طراحی، ساخت و درجه بندی لیدار قطبشی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:روح اله مرادحاصلی - حمیدرضا خالصی فرد
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

263. طیف بازتابی ناهمسانگرد ازترازهای الکترونیکی اشغال نشده سطح مس خالص 110 دردمای اتاق

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالمحمود داورپناه - مهدی براتی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

264. طیف سنجی تابشی از پلاسمای کندوپاش مغناطیسی تیتانیم نیترید

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید قاسمی - علی حیدرنیا - حمیدرضا قمی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

265. طیف سنجی پلاسمای تخلیه سد دی الکتریک در فشار اتمسفری در گازهای مختلف

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نسرین نواب صفا - سعید قاسمی - حمید قمی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

266. عمق سنجی در میکروسکوپهای نوری با استفاده از کالیبره کردن تباین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد اولین چهارسوقی - حمیدرضا خالصی فرد
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

267. فرایند تبدیل معکوس فوتونی در ساختارهای متناوب دو بعدی قطبیده ی غیرخطی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نفیسه سنگ نورپور - مهدی رضایی کرامتی - رضا خردمند
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

268. فرمول بندی FDTD پراکندگی نور در محیط پاشنده عمومی با استفاده از روش تبدیل Z

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اکبر اسدی - احمد محمدی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

269. فروسیالات مگنتیت : سنتز و پاسخ عبور نوری نسبت به میدان مغناطیسی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیما شکرفروش - مجید رشیدی هویه - محمد گشتاسبی راد
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

270. فیلترهای میان گذر مایکروویو با استفاده از بلورهای فوتونی فلزی دو بعدی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا کاکایی - محمدحسن یوسفی - محمود حسینی فرزاد
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

271. قانون مساحت برای در هم تنیدگی انتروپی در نردبان دو پای اسپین -1/2

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رقیه نعمتی - سعید مهدوی فر - سعید باطبی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

273. لیتو گًرافی با آرایه میکروعدسی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ایت اله کریم زاده - حمیدرضا فلاح
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

274. لیزر Nd: YAG تپی کلیدزنی شده ناکنا با جاذب اشباع پذیر Cr:YAG برسی نظری برپایی تجربی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرضیه عرفانی جزی - مهدی دهقان باغی - احمد مزنگی - مرتضی حاجی محمودزاده
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

275. لیزرزایی بدون وارونی جمعیت توسط تداخل کوانتمی ناشی از گسیل خودبخودی و پمپاژ ناهمدوس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدحسین اسدپور - مصطفی صحرایی - حامد محرمی - رسول صدیقی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

276. مبدل انالوگ به دیجیتال تمام نوری دوبیتی مبتنی بر ساختار بلور فوتونی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهار یوسفی - محمدکاظم مروج فرشی - نصرت اله گرانپایه
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

277. محاسبه تابع توزیع دما و ضریب شکست محیط فعال در لیزرهای با توان بالا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالرسول قرائتی - عبدالرضا محمودی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

278. محاسبه جرم موثر و چگالی حالت حامل ها برای نانولوله های کربنی زیگزاگ و آرمچیر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بیتا ازموده افشار - کریم عباسیان - علی رستمی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

279. محاسبه خواص اپتیکی ترکیب دی اکسیدنپترنیوم با روش امواج تخت بهبود یافته خطی با پتانسیل کامل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدیه استبرقی - سیدمهدی بیضایی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

280. محاسبه خواص نوری نانوکامپوزیت پلیمر امیخته با نانوذرات نقره

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابوالفضل ضیایی مهر - رضا پورصالحی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

281. محاسبه سرعت گروه در یک نانولوله کربنی دو دیواره در اثر تابش امواج الکترومغناطیس در مد TM

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمیدرضا باغشاهی - علیرضا شمسی - مجتبی رحیمی - حسن رنجبرعسکری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

282. محاسبه سرعتگروه در یک نانولوله کربنی دو دیواره در اثر تابش امواج الکترومغناطیس در مدTM

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمیدرضا باغشاهی - علیرضا شمسی - مجتبی رحیمی - حسن رنجبرعسکری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

284. محاسبه میزان جذب اپتیکی و بازتابش در نانوکامپوزیت های سرمت و وابستگی آن به نوع فلز و دی الکتریک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدسعید هادوی - کبری وزیری نژاد
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

285. محاسبه پذیرفتاری مرتبه سوم χ3 نانوذر ات CdTe

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدحسین مجلس ارا - زهرا جوادی - محمود ابراهیم زاده پوستچی - رضا گلزاریان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

286. محاسبه پهنای نانوجت فوتونیکی با روش المان متناهی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عاطفه عالی زاده - احمد محمدی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

287. محاسبه ی اهنگ واپاشی اتم برانگیخته در دی الکتریک ساکن و متحرک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نوشین پیش بین - رضا مطلوب
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

288. محاسبه ی جملات اتلافی تابش در پلاسمای تابشدار نسبیتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محبوبه ملک حسینی - همایون اشراقی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

289. مدلسازی افزایش پذیرفتاری غیرخطی مرتبه سوم شیشه سیلیکا با استفاده از ذرات نانو فلزی هسته - پوسته

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین شاهمیرزایی - عبدالرسول قرائتی - سهیلا جعفری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

290. مدلسازی و تحلیل عددی انتشار نور در میکروتارهای نوری غیرخطی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجتبی ارجمند - وحید احمدی - محمد کریم - مسعود کاوش تهرانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

291. مدهای نانوکاواک در ساختارهای گاف نواری فوتونیکی محتوی نقاط کوانتومی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمدرضا دارایی - لیلا قانع - نرجس عزیزی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

292. مدهای نقص در بلور فوتونیکی یک بعدی حاوی متامواد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ربابه طالب زاده - عبدالرحمن نامدار
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

293. مشخصه یابی الکترولومینسانسمشتقات جدید هیدروکسی کوینیلین به عنوان ماده رنگینه در دیودهای نور گسیل آلی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین رضوی - عزالدین مهاجرانی - امیر خبازی - حسین جشن ساز
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

294. مشخصه یابی اپتیکی و دیالکتریکی نانوالیاف MWCNT-TiO2

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ندا معززی - رسول ملک فر - فاطمه صحرائیان - مهدیه قیصری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

296. مشخصه یابی و بررسی خواص اپتیکی غیر خطی نانو ذراتCdSe

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدحسین مجلس ارا - زهرا مسلمی - حمیده نادری - رضا صحرایی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

297. مشکلات امنیتی پروتکلهای ارتباطات کوانتومی مبتنی بر فوتونهای GHZ

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فایق شیخه - مصیب ناصری - الهام ابراهیمی - افسون یدملت
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

298. مطالعه اثر خودپراشی و خواصمحدود کنندگی اپتیکی نانولوله ی کربن تحت تابش لیزر پیوسته

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمید اخرت دوست - محمدحسین مجلس ارا - احسان کوشکی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

299. مطالعه اثر رامان ارتقا یافته سطحی SERS اکسیدالومینیم Al2O3 با استفاده از نانوذرات نقره

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهسا خسرو - رسول ملک فر
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

300. مطالعه تجربی اثر میدان خارجی بر توری نورشکستی ایجاد شده در بلورمایع نماتیک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احد حق پرست - حبیب تجلی - حسین اسدپور - حبیب خوش سیما
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

301. مطالعه تجربی تاثیر پارارمترهای فیزیکی بر فرایندکلیزنی تمام نوری در سلول بلور مایع

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:طاهره افشاروثوقی - حبیب خوش سیما
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

302. مطالعه تجربی تشدیدگر حلقوی ناهم سطح با اثرات القائی گرمایی محیط فعال

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیرحسین فرهبد - مصطفی ترکاشوند - نادر مرشدیان - سریه فتحی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

304. مطالعه خواص اپتیکی Li3GaP2

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهرداد دادستانی - شیرین نامجو
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

305. مطالعه خواص اپتیکی ترکیب NaTiO3 با ناخالصی اتم Bi

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جواد باعدی - فاطمه میرچولی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

306. مطالعه ضریب جذب اپتیکی و فرکانس جذب استانه در یک نقطه کوانتمی همسانگرد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی بلندپرواز - رضا خرداد
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

308. مطالعه چرخش قطبش در موجبرهای مگنتواپتیکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید قناعتشعار - شقایق شریعتی - محمدرضا بذرافکن - مهرداد مرادی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

309. مطالعه ی تئوری نرخ فلوئورسانی تک مولکول جفت شده با نانوذره کروی به عنوان نانوانتن اپتیکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:میترا مهرویان - فردین خیراندیش
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

312. مطالعهی اثر هارتمن در ساختارهای متشکل از لایههای با ضریب شکست مثبت ومنفی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:چنور اسماعیلی - صمد روشن انتظار - حبیب تجلی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

313. مطالعهی پراکندگی نور در نمونههای مشابه بافت بیولوژیک به روش پخش نوری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید علیخانی - محمدعلی انصاری - عزالدین مهاجرانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

314. معرفی حسگر تار نوری برای اندازه گیری PH محلول با استفاده از لیزر هماهنگ دوم یک تپ لیزری Nd:YAG

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سلماز شجاعی - علیرضا خورسندی - فهیمه حسینی بالام
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

315. معرفی مدلی تحلیلی برای حلمعادلات لیزرهای فیبرنوری با ضریب بازتاب بالا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه کاظمی زاده - فاطمه شهشهانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

316. مقایسه تجربی نقش دو نوع ولتاژی مستقیم و متناوب در ضریب بهره جفت شدگی دو پرتویی در بلور مایع نماتیک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احد حق پرست - حبیب تجلی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

318. مقایسه پردازش سطحی پلیمر PMMA باتابش دهی لیزر اگزایمر و پلاسمای RF

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سولماز جمالی - بتول سجاد - بابک ژاله - سیده زهرا شورشینی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

319. مقایسه ی تاثیر پایدار کننده ها براندازه و پایداری نانوذرات کروی طلا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شهلا نعمتی - شرمین خرازی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

320. مقسم طول موج مبتنی بر مشددهای حلقوی بلورهای فوتونی بر روی زیر لایه InP

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمود نیکوفرد - علی فرشادپور
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

321. مهندسی پاشندگی و طراحی فیبرهای بلور فوتونی با پاشندگی شیفت یافته و تخت به روش تزریق سیال نوری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرزانه دهقان - مجید ابن علی حیدری - محمدکاظم مروج فرشی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

322. مورفولوژی نانوساختارهای سیلیکان متخلخل بوسیله طیف بازتاب

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابراهیم نسب نویری - ستاره ثابت - رضا داریانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

323. میکروسنسوربا استفاده از ضریب شکست منفی در بلورهای فوتونی دو بعدی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهره درانی - محمدعلی منصوری بیرجندی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

324. نانو کاواک های فوتونی دو بعدی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمید نادگران - احمد محمدی اسلامی - طاهره علیائی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

325. ناپایداری رشته ای شدن موج صوتی - غباری حامل جریان در پلاسمای برخوردی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدمحمد خراشادی زاده - علیرضا نیکنام - طیبه حق طلب
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

326. نقش گاز بافر هوای پاک در شناسایی دقیق گاز SO2 به روش طیف نگاری فوتواکوستیک لیزری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا محبی فر - باقر دیبایی - جواد خلیل زاده
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

327. نگاشت چاه پتانسیل تله نوری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:تهمینه گدازگر - سیدنادر سیدریحانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

328. هامیلتونین کل سیستم اتمی با نانولوله کربن تک دیواره

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منصوره رحمانیان - محمدحسین زندی - رضا بهرامپور
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

329. وابستگی تشدید پلاسمون سطحی به اندازه نانوذرات فلزی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:متین ساعی - صابر فرجامی شایسته
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

330. واهلش توریهای برجسته سطحی خودسامان ده

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سهراب احمدی کندجانی - زهرا بهجت
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

331. وجود ضریب شکست منفی در لایه هایی از مواد فرومغناطیس - غیرمغناطیس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امین موسوی - عبدالناصر ذاکری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

332. ویژگیهای اپتیکی سامانه ی نقطه ی کوانتمی درون میکروکاواک در حضور فونون ها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زینب هرسیج - مالک باقری هارونی - رسول رکنی زاده - محمدحسین نادری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

333. پاسخ زمانی نشت یاب فیبرنوری لوله های نفت با استفاده از اثر بریلوئن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اعظم میرزایی - علیرضا بهرام پور - فاطمه نشاط - مجید تراز
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

334. پاشندگی امواج سریع و آهسته برای مدTE در یک موجبر استوانهای شامل ستون پلاسمای تبهگن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا نیکنام - مصطفی سلحشور - فاطمه اسدی امیری - ملیحه نجاتی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

335. پاک کردن اطلاعات ثبت شده برروی توریهای برجسته سطحی خود سامان ده به روش اپتیکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سهراب احمدی کندجانی - زهرا بهجت
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

336. پراکندگی تشدیدی در گیراندازهای شبه یک بعدی استوانهای

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرجان یوسفی - ابراهیم قنبری عدیوی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

337. پراکندگی رامان الکترونی در یکنقطه کوانتومی استوانهای با پتانسیل سهموی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سهیلا حاجی رضایی - حسن رنجبرعسکری - مجتبی رحیمی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

338. پردازش نانوکامپوزیت پلی استایرن - دی اکسید تیتانیمبا هارمونیک سوم لیزر نئودیمیم یاگ

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بابک ژاله - جواد سبزعلی پور - شمس الزمان فرامرزی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

339. چلاندگی یک اتم سه ترازی نوع L در برهمکنش با یک میدان تک مد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدجواد فقیهی - محمدکاظم توسلی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

340. کاربرد الگوریتم شبیهسازی بازپخت در بازسازی دو جبههموج تداخلکننده از فریزهای تداخلی جایگزین نشده به روش انتشار و تکرار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احسان احدی اخلاقی - احمد درودی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

341. کاربرد گرادیان فاز میدان تداخلی در تحلیل فریزهای تداخلی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رقیه یزدانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

342. کاهش اثر پیسه در تمام نگاری رقمی به روش تابش دوگانه روی جسم و میانگین گیری از شدت تمام نگارهای ثبت شده

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:یداله رستمی - محمد ابوالحسنی - مهران قلی پور
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

343. کاهش نویز الگوی ثابت در اشکارساز خطی یک سیستم تصویربرداری فضایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود مردانی - حسن ملک محمد - مهدی کاشانی - علیرضا صفری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

344. کلیدزنی شارش انرژی امواج سطحی در بلور فوتونی با استفاده از لایه کلاهک خود - کانونی کننده

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا عینی - کریم میلانچیان - عبدالرحمن نامدار - حبیب تجلی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

346. کنترل دو پایداری و چندپایداری در اتمهای سه سطحی نوع V با حضور تداخل کوانتمی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهسا فلاح - محسن حاتمی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

347. کنترل دوپایایی نوری در مولکول های نقطه کوانتومی در حالت فراتر از تشدیددوفوتونی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد محمودی - سحر گوهرشناسان اصفهانی - اذر وفافرد - نرگس نوذری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

348. کنترل فازی انتشار فروسرعت نور به فراسرعت نور در مواد چپگرد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجتبی رضایی - مصطفی صحرایی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

349. کنترل فازی درهمتنیدگی اتم میدان در سیستم سه ترازی نوع V

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی مرتضی پور - محمد اباذری - محمد محمودی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

350. کنترل وسوئیچ زنی طرح های نوری حرارتی براساس اختلال مکانی در میکرومشددهای نیمه هادی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیده نجمه منتظری - رضا خردمند - کیوان محموداقدمی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

351. کوتاه سازی پالسهای نانوثانیه ای با جاذب اشباعی فیبری برپایه ی پدیده ی چرخش قطبش غیرخطی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی مزدور دشتابی - رضا مسعودی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

352. کپی حالتهای کوانتمی در یک شبکه اسپینی با برهم کنش همسانگرد هایزنبرگی در حضور میدان مغناطیسی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمیدرضا محمدی - مرتضی سلطانی - مرتضی رفیعی - حسین مختاری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

353. گذاراسپین برگردان بین زیرترازهای زمان یک نقطه کوانتمی دیسکی شکل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا محمد - فردین خیراندیش - سارا مهرنجات
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

354. گذردهی اپتیکی غیرخطی مرتبه سوم همراه با انتقالات درون باندی در ساختار cdse/zns/cdse/zns

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی بهاری - فرشته رحیمی مقدم
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

355. گسترش عمق کانون یک سیستم اپتیکی مادون قرمز با استفاده از روش کدگذاری جبهه موج

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید عباس ابادی - علی محمودی - مسعود کاوش تهرانی - ایت اله کریم زاده
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

356. A Improvement In Ant Colony Routing and Wavelength Assignment Algorithm for Wavelength Continuous WDM-WR Network

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Mohammad Hashem Vadjed Sam - Somayyeh Masoomi
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

357. An Approach for Thermal Modelling of Uncooled Infrared Bolometer Detector Arrays Including Noise Equivalent Temperature Difference (NETD) Prediction

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:H. Azari Najafabadi1 - A. Asgari - M. Kalafi - Kh. Khalili1
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

358. Characterization of palladium nanoparticles generated by Nd:YAG laser and ArF laser in deionized water

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Seyedeh Zahra Mortazavi1, - Parviz Parvin1 - Ali Reyhani2, - Ahmad Nozad Golikand2
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

359. Electrical and optical properties of Low-E ITO thin films prepared by DC-magnetron sputtering

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Taybeh Tahamtan - Hadi Askari - Mehdi Askari
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

360. Frequency-conversion properties of Nd3+ doped chlorophosphate transparent glass ceramics

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Y. Hatefi
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

361. Impact of Non-Linear Refractive Indexes on the Four-Wave Mixing Conversion Efficiency in Semiconductor Optical Amplifiers

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Seyed Rasoul Hosseini - Mohammad Razaghi - Narottam K. Das
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

362. Multiple Wavelength Laser Source Generation Using a Bismuth-Based Erbium-Doped Fiber in a Linear Cavity


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:M. Biglary - M. R. Shirazi
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

363. Perfect Imaging with Positive Refractive Index

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Sahar Sahebdivan - Susanne C. Kehr - Thomas G. Philbine - Ulf Leonhardt
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

364. Two Photon Absorption Effect on Nonlinear SOA-MZI Switching

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Yaser Khorrami - Vahid Ahmadi - Mohammad Razaghi
تعداد صفحات مقاله: 4
پشتیبانی