ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مجموعه مقالات دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار

اطلاعات بیشتر

محل برگزاری: یزد - انجمن مدیریت کنترل مناطق بیابانی ایران, انجمن علمي مديريت و كنترل مناطق بياباني ايران
سال برگزاری: 1389    تعداد صفحات: 1201
تعداد مقالات کنفرانس: 168  تعداد مشاهده چکیده: 194075
کد COI این کنفرانس: ISADMC02
تعداد نویسندگان مشارکت کننده در این کنفرانس: 302 پژوهشگر
تعداد ارجاع به مقالات این کنفرانس: 110

جستجوی پیشرفته در مقالات این کنفرانس

مجموعه مقالات سایر دوره های دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار

نمایش و دانلود مقالات PDF دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار

مقاله کنفرانس علمی داخلی

1. اثر خصوصیات مهندسی خاک در میزان فرسایش بادی در دشت سیستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمیدرضا سلوکی - ماشااله خامه چیان - ناصر حافظی مقدس - سیدکاظم علوی پناه
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

2. اثرات تغییر اقلیم بر منابع طبیعی نقش آن در بیابان زایی و راهکارهای مقابله با آن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید اتشگاهی - محمدرضا حاجی هاشمی جزی - حسین اذرنیوند
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

3. ارائه چارچوب جامع ارزشگذاری اقتصادی خسارات ملموس درون منطقه ای وناملموس برون منطقه ای فرسایش بادی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمد فتاحی - فرزاد ترابی میرزایی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

4. ارزیابی اثرات کنترل فرسایش بادی و تثبیت ماسه های روان با استفاده از دو شاخص SPI-DDI مطالعه موردیشهر کرمان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا اختصاصی - مهدی سلیمانی مطلق - محمد اکرامی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

6. ارزیابی روابط الومتریک بین پارامترهای مورفومتری تپه های برخانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عباسعلی ولی - رضا قضاوی - سیدحجت موسوی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

7. ارزیابی شدت فرسایش بادی با استفاده از روش FAO-UNEP مطالعه موردی حوزه ابخیز قمرود

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدمهدی فتاحی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

8. ارزیابی شدت فرسایش بادی حوزه ابخیز مارون - ملاثانی به روش اریفر 1

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد فرجی - علی محمدیان بهبهانی - حسن احمدی - محمدرضا اختصاصی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

10. ارزیابی فرسایش پذیری املاح تبخیری رخساره های پلایای طبس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عذرا احمدی - محمداخوان قالیباف - محمدرضا اختصاصی - زهره ابراهیمی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

11. ارزیابی پیامدهای اجتماعی ناشی از خشکسالی بر کشاورزی مطالعه موردی: دشت یزد اردکان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیده سوفیا اتشی - علی اکبر کریمیان - احمد فتاحی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

12. ارزیابی ژنوتیپهای مختلف سیاه تاغ بهمنظور معرفی و کشت درعرصه های بیابانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عباس پورمیدانی - حسین توکلی نکو
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

14. ارزیابی کمی بیابان زاییناشی از فرسایش خاک در منطقه طبس مسینا شهرستان در میان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسن پروانه - حمیدرضا کریم زاده - رضا جعفری
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

15. افزایش مقاومت به خشکی زرد تاغ نماد مقابله با گردوغبار و کنترل اثرات مخرب فرسایش بادی با استفاده از تنشهای ابی خشکی پریودیک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ناصر عرب زاده
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

16. انالیز فازی و ریزساختاری گردوخاک های شهر اهواز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امید عباسپور - خلیل اله قیصری
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

18. اولویت بندی مکانی پروژه های اجرایی براساس تراکم جمعیتی روستاها و شهرهای مورد تهدید فرسایش بادی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسن سلیمانپور - حسینعلی نریمانی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

20. براورد میزان فرسایش بادی در منطقه دشت کار بردسیر با استفاده از مدل IRIFR

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین شجاعی - محسن علی اکبری - پیمان اسفندیار پور - سیدحسین موسوی نیا
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

21. براورد پتانسیل رسوبدهی فرسایش بادی درمنطقه بیابانی شهرستان اسفراین با استفاده از مدل اریفر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نظر رضایی راد - امیرحسین هاتفی - موسی صابری - منصور برغمدی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

22. بررسی اثر شخم اضطراری بر فرسایش خاک اراضی کشاورزی دردستگاه سنجش فرسایش بادی W.E.mete

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد حیدری - حسن احمدی - محمدرضا اختصاصی - ایرج امیری
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

23. بررسی اثر مالچ سنگریزه ای و زبری ناشی از ان بر میزان فرسایش بادی در دستگاه سنجش فرسایش بادی W.E.meter

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد حیدری - حسن احمدی - محمدرضا اختصاصی - جواد درینی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

25. بررسی اثر گردوغبار بر تسریع ذوب برف مطالعه موردی: ارتفاعات شیرکوه یزد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد اکرامی - علی طالبی - مهدی سلیمانی مطلق
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

27. بررسی اثرات خشکسالی در پدیده گردوغبار در استان مرکزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدناصر هاشمی - مرتضی ذوالفقاری
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

28. بررسی ارتباط ژنتیکی و کانی شناسی عناصر تشکیل دهنده تپه های ماسه ای شرق دشت سیستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرتضی فرامرز
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

29. بررسی اقلیمی - مرفولوژیکی طوفان گردوغبار تیرماه 1388 برروی ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مصطفی کریمی احمداباد - کامیار شکوهی رازی - سعید خدائیان - سعید قره چلو
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

30. بررسی اماری و تحلیلی بر الگوهای همدید مولد گردوخاک در استان فارس در سالهای 2002-1993

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد دهدارزاده - برومند اصلاحی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

32. بررسی امکان ایجاد طوفان با استفاده از یکمدلتحلیلی د و بعدی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرضیه سالاری - محمدحسین معماریان - سیدمجید میررکنی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

33. بررسی برخی از اثرات اقتصادی و اجتماعی فرسایش بادی بر منطقه سیستان مطالعه موردی منطقه ادیره

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اعظم رضایی نوری - منصور جهان تیغ
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

34. بررسی تاثیر اجرای پروژه تله رسوبگیر در منطقه شوراباد فهرج در استان کرمان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی اصغر شاهی - حسین شجاعی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

35. بررسی تاثیر اختلاط پلیمر با ماسه بادی به منظور احیای بیولوژیک خاکهای بیابانی برای پیشگیری از فرسایش

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شهرام بانج شفیعی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

36. بررسی تاثیر برخی ازپارامترهای خاک بر شاخص فرسایش پذیری بادی در اراضی کشاورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محبوبه هادی دهج - حمیدرضا عظیم زاده - محمدعلی حکیم زاده - محمدرضا اختصاصی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

39. بررسی تاثیر مالچ های پلاستیکی بر کاهش تبخیر و تعرق در اجرای پروژه های نهالکاری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:معصومه منظمی - سیدرضا ترابی - جواد جورابلو
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

40. بررسی تغییرات زمانی غلظت ذرات گردوغبار در فضای شهری زاهدان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا راشکی - رضا میرشکار
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

41. بررسی تنوع ژنتیکی و تجزیه کلاستر ژنوتیپ های مختلف سیاه تاغ درنواحی خشک ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عباس پورمیدانی - حسین توکلی نکو
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

42. بررسی توان جابجایی ماسه توسط باد در دشت کاشان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسن احمدی - طیبه مصباح زاده
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

43. بررسی تولید علوفه ای و خصوصیات ادافیکی و رویشگاهی گونه stipagrostis pennata درمراتع بیابانی دشت سبزوار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدمهدی دلبری - نادر بیرودیان - واحد بردی شیخ - اسماعیل فیله کش
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

44. بررسی خصوصیات خاک نبکای گونه کلیر در شرق بندر جاسک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ندا ایمان طلب - اصغر مصلح ارانی - محمدرضا اختصاصی - حمیدرضا عظیم زاده
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

45. بررسی خصوصیات فیزیکی ، شیمیایی ، مینرالوژیکی و پوشش گیاهی ارگ دامغان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:داریوش قربانیان - حمیدرضا عباسی - منصور قدرتی - عباس گلی جیرنده
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

46. بررسی رابطه خشکسالی با توفانهای گردوخاک مطالعه موردی: استان یزد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شهرام خلیقی سیگارودی - راضیه شاه بندری قوچانی - صدیقه دادفر - فروغ کامرانی نوق
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

47. بررسی رابطه خشکسالی و بروز پدیده گردوغبار در خوزستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اکرم کرامت
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

49. بررسی رخداد توفانهای گردوخاک در استان اردبیل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رسول همتی - مجید رضایی بنفشه
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

50. بررسی رفتار طیفی رخساره های ژئومورفولوژی دردو روز طوفانی و عادی در دشت سیستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا گوهری - محمدرضا اختصاصی - محمدحسین مبین
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

53. بررسی روند تغییرات سرعت باد در شمال غرب ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:خدیجه جوان
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

54. بررسی سازوکار شکل گیری گردوغبار در استان خوزستان در فصل سرد: مطالعه موردی ژانویه 2005

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهام مبارک حسن - پروین غفاریان
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

56. بررسی سینوپتیکی ودینامیکی گردوغبار مورخه چهاردهم تا هفدهم تیرماه 1388 کشور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرتضی ذوالفقاری - محمدناصر هاشمی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

57. بررسی شدت فرسایش بادی در ابوزید اباد کاشان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:طیبه مصباح زاده - حسن احمدی - علی اکبر نوروزی - مریم رستمی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

58. بررسی شدت فرسایش بادی و پتانسیل رسوبدهی حاصل از آن با استفاده از مدل IRIFR درمنطقه زهک سیستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهره هاشمی - محمدرضا جوادی - عباس میری
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

59. بررسی شرایط سینوپتیکی ایجاد گروغبار در سنندج

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حجت اله یزدان پناه - مسعود مرادی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

60. بررسی عوامل موثر بر تخریب پوشش گیاهی دریاچه هامون و اقدامات صورت گرفته

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهره هاشمی - عین اله روحی مقدم
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

61. بررسی غلظت طوفانهای گردوغبار منطقه سیستان و بار رسوبی حمل شده توسط انها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا راشکی - مجتبی گنجعلی - عباس درخشانی - رضا میرشکار
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

62. بررسی فرایندهای موثر در تشدید گردوغبار سالهای اخیر ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:لیلا اردبیلی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

63. بررسی مقایسه ای اثرات بادشکن های دیوار گلی و نخل خرما روی تغییرات سرعت باد مطالعه موردی منطقه جیرفت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احسان کمالی مسکونی - ایرج امیری - محمدرضا اختصاصی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

64. بررسی مقایسه ای اثرات بادشکن های مصنوعی و گیاهی بر تغییرات سرعتباد مطالعه موردی منطقه جیرفت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ایرج امیری - سیدمحمود حسینی - محمدرضا اختصاصی - علیرضا شهریاری
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

65. بررسی میزان کربن الی و پایداری خاکدانه متاثر ازکاربری های مختلف اراضی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهاره احمدبیگی - مجید محمود ابادی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

66. بررسی ناهمسانگردی در دانه بندی رسوبات تپه ماسه ای حسن آباد بافق

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدجواد قانعی بافقی - علیرضا یاراحمدی بافقی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

67. بررسی نقش تکامل خاک در جلوگیری از تشکیل تپه های ماسه ای مطالعه شهرستان جاسک استان هرمزگان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:تورج اسدی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

68. بررسی نقش جریان باد درمدیریت جامع کلان شهر تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین گل بابایی - حبیب اله مهدوی وفا - پژمان رودگرمی - ابوالفضل خلیل پور
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

71. بررسی و تحلیل سینوپتیکی پدیده گردوغبار در ایران از سال 1997-2006

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرید محمودی - حمیدرضا کریم زاده - ربانه روغنی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

72. بررسی و تحلیل طوفانهای گردوغبار شمال شرق استان خراسان رضوی منطقه سرخس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدمحمد عسکری زاده - سهراب محمدنیاقرائی - مجتبی ظهور - علی گوهری
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

74. بررسی و نقد تحلیلی روشهای منشا یابی رسوبات تپه های ماسه ای درایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد فرجی - علی محمدیان بهبهانی
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

75. بررسی ویژگیهای مورفومتری نبکاهای کویر سیرجان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عباسعلی ولی - محسن پورخسروانی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

76. بررسی پتانسیل انرژی باد در شهر بابک جهت احداث نیروگاه برق بادی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی مصطفایی پور - سیدعلی طباطبایی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

77. بررسی پیشرفتهای علمی اخیر درمورد طوفانهای گردوغبار در سطح جهان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی محمد قائمی نیا
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

78. بررسی چالشهای پیش رو و ارائه راهکارها و اقدامات اساسی مقابله با بیان زایی در افق 1404 با تاکید بر برنامه پنجم سازندگی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:داود ناطقی - علی حسین دهقان
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

79. بررسی کاربرد تلماسه های گیاهی در اندازه گیری حداقل فرسایش بادی مطالعه موردی اسکنبیل و ارمک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اصغر مصلح ارانی - حمیدرضا عظیم زاده - محمدرضا اختصاصی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

81. تاثیر بادشکن های درختی بر عملکرد محصولات زراعی درمناطق خشک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالقادیر ارازی - محمدحسن امتحانی - محمدرضا اختصاصی - حمید سودائی زاده
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

82. تاثیر کشت گیاه گز برروی خصوصیات خاک منطقه نیاتک سیستان مطالعه موردی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن فراهی - رسول خطیبی - احمد پهلوانروی - شیرعلی کوهکن
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

83. تاثیر گردوغبار و ریزگردها و الودگی ناشی از انها بر سلامت انسان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نوشین شاکریان - غلامرضا زهتابیان - بهزاد شاکریان
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

84. تاثیربعضی از موجودات خاکزی در پایداری خاکهای بیابانی یزد در ایران مرکزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد اخوان قالیباف
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

85. تاملی بر مناطق متاثر از پدیده گردوغبار در کشور از منظر مسائل انسانی و جمعیتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدجعفر اخلاقی - سعید یوسف کلافی - سیده زهره سدیدی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

86. تجربه کشورهای افریقایی در کنترل فرسایش بادی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی طالبی - ربابه پورشرعیاتی - اعظم جایدری - سمیه شاطرابشوری
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

87. تحلیل روند و توزیع زمانی ، مکانی سرعت باد در استان اصفهان 2007-1992

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ربانه روغنی - سعید سلطانی - فرید محمودی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

88. تحلیل سینوپتیکی توفان خاک ژولای 2009 در غرب کشور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:راضیه پیله وران - نورالدین سپهوند
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

89. تحلیل همدیدی طوفان گردوخاک 8 خرداد 1382 درمنطقه یزد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدحسین معماریان - سیدمجید میررکنی - منصوره چیتی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

90. تحلیل و مقایسه اماری گردوغبار در ایلام و تهران در طی دو سال اخیر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:طاهره انصافی مقدم
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

91. تشخیص اشکال و میزان فعالیت تپه های ماسه ای در سطح خراسان بزرگ

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدتقی کاشکی - حمیدرضا عباسی - محمد محمدی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

92. تعیین تابع احتمال فاکتور اقلیمی فرسایش بادی با استفاده از روش AFOSM و مونت کارلو

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سهیلا پویان - ارمان گنجی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

93. تعیین شدت فرسایش بادی و میزا ن رسوبدهی با استفاده از روش اریفر مطالعه موردی: عشق آباد نیشابور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمید علیپور - محمدرضا حاجی هاشمی جزی - مجید اتشگاهی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

95. تغییر پذیری مکانی و زمانی ریزگردها و ارتباط آن با عوامل اقلیمی در غرب ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابراهیم بابائیان - حسینعلی بهرامی - علی اکبر نوروزی - فریبا بابائیان
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

96. تغییرات الگوی فضایی طوفانهای گردوغبار در ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منیژه قهرودی تالی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

97. تغییرات کانی شناسی و نرخ ترسب ذرات گردوغبار درترانسکت ارتفاعی جندق - کوهرنگ

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید حجتی - حسین خادمی - احمد لندی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

98. خسارات ناشی از فرسایش بادی و طوفانهای گردوغبار برجاده زابل - زاهدان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا دهمرده قلعه نو - مجید زابلی - علیرضا شهریاری - رسول خطیبی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

99. رابطه بین nitraria schoberi و متغیرهای فیزیکوشیمیایی خاک و نقش آن در تثبیت شنزارها مطالعه موردی کویر میقان اراک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمید ترنج زر
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

100. رابطه بین تخریب مراتع به عنوان عامل اولیه فرسایش بادی و انواع مالکیت درمراتع

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی اکبر کریمیان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

101. ریزگردهای مصنوعی محلی، خطری جدی در سامانه های مواصلاتی خطوط جاده ای و هوایی شهر یزد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد اخوان قالیباف - ناصر پویان فر
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

102. شبیه سازی اثرات ناهمواریهای حاصل از شخم بر شدت فرسایش خاک با استفاده از تونل باد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه دهقانی دشتابی - مجید محمودابادی - حمیدرضا عظیم زاده
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

104. شبیه سازی عددی کنترل فرسایش خاک با ایجاد بادشکن روی سطح زمین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ولی کلانتری
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

105. شبیه سازی موردی سرعت اصطکاکی سامانه های گردوغباری نیمه غربی کشور با استفاده از مدل MM5

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیرحسین مشکوتی - مجتبی میهن پرست - عباس رنجبر سعادت آبادی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

106. شناخت فرایندهای موثر بر توسعه و تحول عوارض ماسه ای دشت سیستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن فراهی - رسول خطیبی - احمد پهلوانروی - شیرعلی کوهکن
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

107. شناخت مرفولوژی تپه های ماسه ای ارگ مختاران و تعیین تغییرات آن در طول زمان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی اکبر صفدری - سیدمحمد تاجبخش فخرابادی - زهرا محمودی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

108. شناسایی ات اکولوژی قیچ به عنوان گونه موثر در کنترل فرسایش بادی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اعظم محمدی - سیدحمید متین خواه - سیدجمال الدین خواجه الدین
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

109. شناسایی مناسب ترین گونه گیاهی جهت نهالکاری در پروژه های تثبیت ماسه های روان استان هرمزگان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد اکبریان - مهدی بی نیاز - احمد هادی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

110. شنزارها و تنوع گونه های گیاهی شن دوست موثر در کنترل فرسایش بادی در منطقه بشرویه و طبس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامرضا حسینی بمرود - حسین پژمان - محمد فیاض
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

112. طرح بازنگری کانونهای بحرانی فرسایش بادی؛ راهبردی مناسب برای مقابله با فرسایش بادی درچشم انداز بیست ساله کشور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی محمد طهماسبی بیرگانی - فرهاد سرداری
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

113. طوفان گردوغبار تکامل وپیشرفتهای اخیر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابراهیم بابائیان - حسینعلی بهرامی - فریبا بابائیان
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

114. طوفانهای گردوغبار به عنوان یکی از عوامل ظهور کشند قرمز در محیط زیست دریا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرزاد ترابی میرزایی - مهدیه حیدری - مهدیه تجملیان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

115. فرسایش بادی و کنترل آن در مناطق خشک و نیمه خشک ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالمجید احمدی - ناهید شایگان پور
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

116. فرسایش بادی و کنترل آن درگناباد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صدیقه ملکی - علیرضا کریمی - حسن هاشمی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

117. لزوم کاربرد تنوع گونه ای در تثبیت بیولوژیک ماسه های روان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدیه تجملیان - فرزاد ترابی میرزایی - محمدحسین ایران نژاد پاریزی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

118. محاسبه شدت فرسایش بادی و میزان رسوبدهی منطقه جرقویه اصفهان با استفاده از مدل I.R.I.F.R

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نوشین شاکریان - غلامرضا زهتابیان
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

119. مدل حرکت ماسه واملاح توسط باد و اب در سیستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمود عرب خدری - فاضل ایران منش
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

120. مدلسازی تاثیر زبری سطوح ژئومورفیک در دریافت رسوبات بادی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عباسعلی ولی - رضا قضاوی - وجیهه کرداریان
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

121. مدلسازی جهت براورد حجم رسوبات مخروط نبکاهای گونه اشنان در کویر سیرجان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبداله سیف - محسن پورخسروانی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

122. مدلسازی روند رسوبگذاری بادی بر روی سطوح شیب دار ژئومورفیک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا قضاوی - عباسعلی ولی - وجیهه کرداریان
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

123. مدلسازی و تحلیل روند سری زمانی سرعت حداکثر بادهای فرساینده درایستگاه شرق اصفهان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شیوا صادقی - رضا مدرس
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

124. مدلسازی وقوع گردوغبار با استفاده از داده های اقلیمی درمرکز ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابراهیم بابائیان - حسینعلی بهرامی - علی اکبر نوروزی - فریبا بابائیان
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

125. مدیریت ریسک خشکسالی در جهت استفاده پایدار ازمنابع آب مطالعه موردی : حوزه سد درودزن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین ملکی نژاد - علی اصغر بذرافکن
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

126. مروری بر اقدامات انجام شده پیرامون فرسایش بادی در استان قم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدمهدی فتاحی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

127. مروری بر تکنیکهای مختلف تثبیت های تپه های ماسه ای در کشور چین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدتقی کاشکی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

128. مطالعه تاثیر تاغ زارهای طبیعی و دست کاشت بر حفظ و تثبیت خاک و کنترل فرسایش بادی محاسن - معایب

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید نوری زاده ملاسرایی - امال توکلی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

130. مطالعه و بررسی اثرات خشکسالی و بیابان زایی در پدیده فراگیر گردوغبار در ایران و کشورهای همسایه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا وحیدی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

131. مطالعه و تعیین الگوهای جوی رخداد توفانهای گردوغبار منطقهمورد مطالعه : دشت یزد - اردکان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کمال امیدوار
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

132. معادلات فشار هوا و افق دید در شهرهای منتخب استان خوزستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامرضا براتی - فریبا کرمی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

135. معرفی گونه های گیاهی موثر در کنترل فرسایش بادی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمدرضا صفایی قهنویه - سجاد باباخانی - حمیدرضا کریم زاده
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

136. معرفی گونه های گیاهی موثر در کنترل فرسایش بادی مناطق بحرانی طبس مطالعه کانونی بحرانی دهشوار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامرضا قادری - محمد زرگران
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

137. معرفی گیاهان تشکیل دهنده نبکا و بررسی واکنش های متفاوت آنها در رسوبات ماسه بادی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اصغر مصلح ارانی - حمید سودایی زاده - حمیدرضا عظیم زاده - محمدرضا اختصاصی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

139. مقایسه و بررسی روند خشکسالی و وقوع گردوغبار مطالعه موردی: شهرستان لار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا اختصاصی - فاضل شاکری - مهدی سلیمانی مطلق
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

140. منشاء یابی تپه های ماسه ای مطالعه موردی: عشق آباد نیشابور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمید علیپور - محمدرضا حاجی هاشمی جزی - کورش شیرانی - مجید اتشگاهی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

141. منشاء یابی رسوبات بادی منطقه دشت کاربردسیر در استان کرمان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین شجاعی - محسن علی اکبری - سیدحسین موسوی نیا
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

142. مورفومتری و رسوبشناسی نبکاهای میانکاله در جنوب شرقی خزر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ارش امینی - رضا موسوی حرمی - حمید علیزاده کتک لاهیجانی - اسداله محبوبی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

143. نقش بندی خاک برای بیابان زدایی و جلوگیری از طوفان شن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منصور بهروزی لار - محمدحسن روحانی نژاد
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

144. نقش درختان به عنوان بادشکن در کنترل فرسایش بادی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عادله زارع زاده - علی اکبر کریمیان
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

145. نقش روشهای متنوع بیشه زراعی در کنترل فرسایش بادی در بخشهای شمال، مرکز و جنوب کشور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید نوری زاد ملاسرایی - مهدی سلطانی - امال توکلی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

146. نقش فرهنگ سازی و مشارکت مردمی در کنترل فرسایش بادی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عزیزه غلامی پور - الهه شیخعلیشاهی - علی اکبر کریمیان
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

147. نقش مسائل اجتماعی درگسترش بیابان و راههای مقابله با آن مطالعه موردی میاندشت اسفراین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا حاجی هاشمی جزی - کوروش شیرانی - حمید علیپور - مجید اتشگاهی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

148. نقش نبکای کلیر در تنوع گونه ای مطالعه موردی - بندر جاسک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ندا ایمان طلب - اصغر مصلح ارانی - محمدرضا اختصاصی - حمیدرضا عظیم زاده
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

149. نقش کشاورزی ارگانیک طبیعی درکاهش تغییر اقلیم و فرسایش خاک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدعلی مشکوه
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

150. نقش گونه اسکنبیل هفت بندی calligonum polygonaides درکنترل فرسایش بادی و حفاظت خاک مطالعه موردی دشت مروست استان یزد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رویا احقاقی - اصغر مصلح ارانی - حمیدرضا عظیم زاده
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

151. نقش گونه گیاهی ammothamnus lehmannii درمهار فرسایش بادی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد محمدی - مسعود عباسی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

152. نگرشی بر عوامل همدید موثر بر وقوع بادهای توفنده استان فارس و تحلیل اماری آن در بازه زمانی سالهای 2005-1990

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمود بهروزی - برومند اصلاحی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

153. پایش توفان خاک ژولای 2009 در غرب کشور بااستفاده از تصاویر ماهواره ای

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:راضیه پیله وران - نورالدین سپهوند
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

154. پایش نحوه شکل گیری و گسترش یک توفان گردوخاک با استفاده از تصاویر سنجنده MODIS

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیر محمدیها - امیر ریوندی - احسان تقی زاده - محمدرضا محمدپورپنچاه
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

155. پایش پوشش گیاهی فرمهای رویشی مختلف در طی دوره چرا و ارتباط آن با فرسایش بادی مطالعه موردی: مراتع ندوشن استان یزد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اناهیتا رشتیان
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

156. پدیده گردوغبار در استان خوزستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرتضی فرامرز
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

157. پراکنش رسوبات لسی در ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا کریمی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

159. چالشها و براورد خسارات ناشی از پدیده گردوغبار در بخش کشاورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:لیلا سرابیان - علی نیکپور
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

160. چالشها و چشم اندازهای همکاریهای منطقه ای در مهار ریزگردها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود طوفان
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

161. چگونگی پیش بینی مقدار فرسایش بادی با استفاده از مدل RWEQ,WEQ

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا واعظی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

162. ژئوشیمی و کانی شناسی تپه های ماسه ای صادق آباد بافق

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عزت اسلامی زاده - شهرام سامانی راد
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

163. کارایی مدل های شبکه عصبی مصنوعی در براورد شاخص DSI فرسایش بادی درمنطقه سیستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا نیک منش
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

164. کاربرد مالچ های نفتی درمهار فرسایش بادی و تثبیت شن های روان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا واعظی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

165. کاربرد مدل تاکسنومی توسعه یافته به منظور پهنه بندی پتانسیل خطر فرسایش بادی در منطقه خضراباد یزد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدحسن صادقی روش - حسن احمدی - غلامرضا زهتابیان
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

166. کاربرد مدل تاکسونومی در شناسایی و طبقه بندی مناطق بحرانی طوفان ماسه د رایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین کلانتری خلیل اباد - زهرا خدایی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

167. کاربرد گلباد و گل غبار در تحلیل زمانی و فضایی پدیده گردوغبار در سبزوار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کمال امیدوار - زری نکونام
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

168. گزارش طرح ملی مکانیابی و احداث شبکه ایستگاههای رسوبسنجی فرسایش بادی کشور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1389
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا اختصاصی - حمیدرضا عظیم زاده - محمدعلی صارمی نائینی - مهدی تازه
تعداد صفحات مقاله: 12
پشتیبانی