ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مجموعه مقالات ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

اطلاعات بیشتر

محل برگزاری: رشت - انجمن علوم باغبانی ایران, انجمن علوم باغباني ايران, دانشگاه گيلان
سال برگزاری: 1388    تعداد صفحات: 1924
تعداد مقالات کنفرانس: 620  تعداد مشاهده چکیده: 730617
کد COI این کنفرانس: BAGHBANI06
تعداد نویسندگان مشارکت کننده در این کنفرانس: 1134 پژوهشگر
تعداد ارجاع به مقالات این کنفرانس: 95

جستجوی پیشرفته در مقالات این کنفرانس

مجموعه مقالات سایر دوره های ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

نمایش و دانلود مقالات PDF ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

مقاله کنفرانس علمی داخلی

1. SSR شناسایی ارقام گیلاس با استفاده از نشانگر


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:وحید عبدوسی - محمدرضا فتاحی مقدم - ناصر بوذری - علیرضا طلایی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

2. in vitro با استفاده از کشت جنین در شرایط (Juglans regia L.) ریزازدیادی گردو


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابراهیم مصطفوی - محسن فردوسی - مجید دانا
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

4. آکواپونیک: بررسی شرایط فیزیولوژیکی گیاه نعناع در سیستم Raft و محیط پرلایت


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمیدرضا روستا - عبدالرضا سجادی نیا
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

5. اثر IBA و NAA روی ریشه زایی آلوئه در شرایط کشت درون شیشه ای

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:داود هاشم آبادی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

7. اثر TDZ و حیط کشت در پرآوری شاخساره و پینه زایی گل نسترن (Rosa moschata J. Herrm. var. nastarana Christ in Boiss.)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهرزاد هنرور - مرتضی خوشخوی - کتایون جاوید نیا
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

8. اثر اسید سولفوریک و سرمادهی مرطوب بر شکستن رکود بذر برخی از ژنوتیپهای وحشی زیرجنس Cerasus


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی شاهی قره لو - ذبیح اله زمانی - عبداله خدیوی خوب
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

10. اثر اقلیم بر خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و عملکردی گیاه دارویی کرچک( Ricinus communis L.)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمود ملک زاده - ابوالفضل علیرضالو - رضا امیدبیگی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

11. اثر اقلیم بر میزان روغن استخراج شده از گیاه دارویی کرچک (Ricinus communis L.)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابوالفضل علی رضالو - علی کوه خیل - رضا امیدبیگی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

12. اثر اللوپاتیک اویارسلام (Cyperus rotundus) بر رشد اولیه گوجه فرنگی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عین اله حسامی - شاپور لرزاده - امین رضا جمشیدی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

13. اثر اوره و دو کود زیستی ازتوباکتر و نیتروکسین روی برخی ویژگیهای کمی و کیفی شنبلیله (Trigonella foenumgraecum L.)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم شیخ بابایی - محمود اثنی عشری - فرشاد دشتی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

14. اثر بستر کشت بر ریشه زایی قلمه های گل کاغذی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین میغانی - امان اله سلیمانی - ناصر عسگری
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

15. اثر بسترهای مختلف کاشت بر رشد رویشی و عملکرد فلفل دلمه ای رقم امیلی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پروان عقدک - مصطفی مبلی - امیرحسین خوشگفتار منش
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

16. اثر تبدیل جنگل به باغ چای بر جمعیت باکتریهای خاک در استان گیلان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرید باقری - امیر بهرامی - محمود شعبان پور - مریم رنجبرآتشی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

18. اثر تنش آبی ناشی از پلی انلین گلایکول بر خصوصیات جوانه زنی بذر سرخارگل Echinacea(purpurea)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرهاد اصغری - زینب درخشانی - مهدیه دلکانی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

19. اثر تنش خشکی بر تجمع اسمولیت ها، روابط آبی و جذب برخی عناصر غذایی در گیاه تره ایرانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرضیه دارابی - فرشاد دشتی - منصور غلامی - محمدرضا مصدقی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

20. اثر تنش خشکی بر فتوسنتز، تعرق و هدایت روزنه ای گیاه گل مکزیکی (Agastache foeniculum)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد محمودی سورستانی - رضا امیدبیگی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

21. اثر تنش های خشکی, شوری و دمای پایین بر برخی شاخص های رشد گیاه گازانیا (Gazanıa rigens L.)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا نوروزی شرف - مجید امانی بنی - رضا فتوحی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

22. اثر تنشهای دمایی بر پراکسیداسیون لیپیدها در دو گونه مرکبات شمال ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید گلوانی - رضا فتوحی قزوینی - وهب جعفریان - ریحانه سریری
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

23. اثر تنظیم کننده های رشد بر ریز ازدیادی رازک Humulus lupulus L.


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی رمضانی صیاد - سحر بهلولی زنجانی - متین مقصودی - نگار طالعی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

24. اثر تنظیم کنندگان رشد IBA و NAA بر ریشه زایی قلمه های گل کاغذی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین میغانی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

25. اثر تیمار اسید جیبرلیک بر عمر انباری و برخی شاخصهای کیفی گیلاس رقم مشهد


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اعظم صدیقی - منصور غلامی - حسن ساریخانی - احمد ارشادی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

26. اثر تیمار اسید سالیسیلیک بر عمر انباری و برخی شاخص های کیفی گیلاس رقم مشهد


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منصور غلامی - اعظم صدیقی - حسن ساری خانی - احمد ارشادی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

28. اثر تیمار قبل و پس از برداشت اسید سالیسیلیک روی برخی شاخصهای کیفی انگور رقم بیدانه سفید


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احسان رنجبران - حسن ساری خانی - داود بخشی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

29. اثر تیمار محلول نیترات نقره بر روی ماندگاری پس از برداشت گل بریده میخک


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین ربیعی انگورانی - سیدنجم الدین مرتضوی - علیا محمدی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

30. اثر تیمارهای مختلف جیبرلین بر شکست خواب شوخ های لاله دو رقم یوکوهوما و لاکورتین


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:خانی شاکرمی - روح انگیز نادری - مصباح بابالار
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

31. اثر تیمارهای مختلف زمانی امواج فراصوت درسرعت و درصدجوانه زنی بذر گوجه فرنگی (lycopersicum esculentum Miller

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهام فاریابی - حدیث زارع منش
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

34. اثر خنثی سازی قلیائیت و کاهش اسیدیته آب آبیاری بر محتوی عناصر شمعدانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی صیدی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

35. اثر دما، زمان انبارداری نیساگ ها و هورمون های جیبرلین و بنزیل آدنین بر برخی خصوصیات گل شیپوری سفید

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نسرین مجیدیان - روح انگیز نادری - احمد خلیقی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

36. اثر دمای انبار رسیدگی در عمر نگهداری و کیفیت موز تیمار شده با 1- متیل سیکلو پروپن


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرید مرادی نژآد - مارگات سیجلی - اماندا ایبل
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

37. اثر دمای انبار و کلرور کلسیم بر افزایش ماندگاری میوه توت فرنگی رقم سلوا


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ثمره قرایی - ابوالقاسم حسن پور استهباناتی - عبدالحسین ابوطالبی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

38. اثر دو تنظیم کننده رشد بر عملکرد و زمان برداشت هندوانه رقم کریسمون سوئیت


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سالار محمدی هوشنگ - محمدجواد اروین - هرمزد نقوی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

39. اثر دو محیط کشت و سه مکمل غذایی بر عملکرد قارچ صدفی ( Plearotus Spp )


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مینا فقیه - عبدالعلی حسامی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

40. اثر دو نوع خاکپوش چیپس چوب و کمپوست زباله شهری بر درجه حرارت و رطوبت خاک، رشد علف هرز و صفات رشدی گل جعفری Tagetes patula

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پیام پاکدل - علی تهرانی فر - حسین نعمتی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

41. اثر دور آبیاری و مدت انبار داری برروی تندی پیاز خوراکی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صاحبعلی بلندنظر - جلال دادور - علی شرقی - مهنا ملاولی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

44. اثر رقم و شرایط رشد برروی مقدار اسید اسکوربیک چند رقم سیب در اذربایجان غربی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سونیا صادقی برزلیقی - محمدرضا اصغری - اسداله علیزاده - علی شایگان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

45. اثر روش های مختلف خاک ورزی و استفاده از آب مغناطیس بر عملکردخیار گلخانه ای در شمال خوزستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امین رضا جمشیدی - محمدامین اسودار - عین اله حسامی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

46. اثر رژیم آبیاری و نیتروژن بر فنولوژی و عملکرد بابونه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهرام میرشکاری - علی فرامرزی - سحر باصر
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

49. اثر سولفات روی و نیترات پتاسیم بر صفات کمی و عملکرد میوه درختان رقم کنسروالیا


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صدراله رمضانی - اختر شکافنده - محمدرضا تسلیم پور
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

50. اثر شوری بر تغییرات مقدار نیترات، پرولین و پروتئین های محلول در پنج پایه مرکبات


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالکریم اجرایی - عبدالحسین ابوطالبی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

51. اثر عصاره تاج خروس و پرایمینگ با اسید سالسیلیک تحت شرایط پیری بذور بر جوانه زنی و رشد گیاهچه های رازیانه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهام معصومی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

53. اثر عصاره گوجه فرنگی، الکل و آب شور بر روی جوانه زنی بذور چند گیاه داروئی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شهرام صداقت حور - داود هاشم آبادی - علی محمدی ترکاشوند - بهزاد کاویانی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

54. اثر غلظت تنظیم کننده های رشد و نوع ریزنمونه برکالوس زایی دو رقم توت فرنگی (Fragaria × ananassa Duch.)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد گردکانه - علی اکبر مظفری - عادل سی و سه مرده
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

56. اثر غلظت های مختلف IBA روی ریشه زایی قلمه ساقه گل شاخه بریده رز رقم گالا (Gala)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ناصر عسگری رابری - غلامرضا عبدی - حسن قربانی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

57. اثر غلظت های مختلف کلسیم و بر روی برخی خصوصیات گل رز بریده رقمایزی لاور


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محبوبه شمس - نعمت اله اعتمادی - بهرام بانی نسب
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

59. اثر قندهای مختلف بر تولید گیاهان هاپلویید توده های بومی پیاز خوراکی (Allium cepa L.)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نصراله سوری - محمدرضا حسندخت - غلامعلی پیوست
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

60. اثر ماده تنظیم کننده رشد سایتوکنتین بر رویریزازدیادی گیاه زینتی تکوما به روش کشت بافت


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابراهیم طاهری
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

65. اثر محلول پاشی نیترات امونیوم برخصوصیات کمی و کیفی پرتقال تامسون ناور


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ارزو دادرس نیا - اکبر فرقانی - بیژن مرادی - رضا فیفایی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

66. اثر محیط های کشت و غلظت های مختلف تنظیم کننده های رشد بر ریشه زایی سوخیزه های هوایی آگاو Agave attunatha


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد هدایت - غلامرضا عبدی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

68. اثر منابع و سطوح مختلف کود نیتروژنه بربرخی صفات کمی و کیفی در سیر (Allium sativum L.)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم نوری - فرشاد دشتی - احمد ارشادی - اعظم صدیقی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

69. اثر منابع و سطوح مختلف کودنیتروژنه بر تندی و تجمع نیترات در سیر(Allium sativum L.)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم نوری - فرشاد دشتی - احمد ارشادی - فریبا بیات
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

70. اثر نسبت های مختلف زئولیت و پرلیت محیط کشت بر برخی خصوصیات کمی و کیفی گوجه فرنگی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمود قاسم نژاد - محمد احمدی دهج - مهدی جنتی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

71. اثر نمک ها و تنظیم کننده های رشد بر پرآوری و ریشه زایی پایه رویشی گیلاس (SL-64)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرتضی مهدویان - ناصر بوذری - حمید عبدالهی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

72. اثر نوع دانه گرده روی درصدتشکیل میوه و برخی خصوصیات کمی و کیفی میوه زردآلو


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه نکونام - محمدرضا فتاحی مقدم - علی عبادی - مرضیه اتحادپور
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

78. اثر کمپوست زباله شهری برروی برخی از شاخص های رشد دو رقم تربچه (Raphanus sativus L.)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:معظم حسن پور اصیل - سهیلا طالش ساسانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

80. اثر کودهای نیتروژن بر کارایی علف کش گلای فوزیت روی کنترل علفهای هرز و صفات کیفی چای


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدتقی میرقاسمی - جهانفر دانشیان - محمدعلی باغستانی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

81. اثر کیتوزان بر عمر پس از برداشت و برخی ویژگیهای کیفی میوه توت فرنگی (Fragarria ananassa)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:معصومه کاظمی - احمد ارشادی - محمود اثنی عشری
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

82. اثرات NAD، NAA اتفن و اوره بر تنک و بهبود کیفیت میوه زردالو رقم خیاری


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:لیلا تقی پور - مجید راحمی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

83. اثرات الگوی کاشت و تراکم بر عملکرد باقلا در شمال خوزستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا مرادی تلاوت - قدرت اله فتحی - سیدهاشم موسوی - امین لطفی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

85. اثرات تنش خشکی و بازگشت بر وضعیت آبی و تنظیم اسمزی در رز مینیاتوری رقم مشکین جان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدیه غلامی - مجید راحمی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

86. اثرات تنش شوری بر جوانه زنی، رشد گیاهچه و تجمع یونهای معدنی در سیاه دانه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محدثه شمس الدین سعید - اصغر رحیمی - مرجان ابراهیمی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

88. اثرات تیمار اسید سولفوریک و آب گرم بر شاخصهای جوانه زنی بذور تمر هندی و آکاسیا


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اسماعیل خالقی - علیرضا ذهقان - نوراله معلمی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

89. اثرات دما و اسید جیبرلیک بر جوانه زنی بذور گیاه داروئی راش گندم (Fagopyrum esculentum)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کرم رضا اسماعیلی - علیرضا اطمینان - علی اشرف مهرابی - جواد چراغ پور
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

91. اثرات کاربرد جیبرلیک اسید در کنترل زنگار در برخی ارقام تجاری سیب


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زینب حمزه ای - علیرضا طلایی - محمدعلی عسگری
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

92. اثرتنش خشکی بر عملکرد پرولین، قندهایمحلول ، و برخی مشخصه های مرفولوژیک گیاه جعفری (petroselinum crispum)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدمهدی میرفتاح - ولی ربیعی - محمدرضا مصدقی - فرشاد دشتی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

93. اثرتنش شوری بر الگوی پروتئینی دانه گرده زیتون


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی سلیمانی - علیرضا طلایی - علیرضا لادن مقدم - ذبیح اله زمانی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

95. ار چند محیط کشت بر فاکتورهای رشد، عملکرد و میزان اسانس گیاه دارویی ریحان ( Ocimumbasillicum L.)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مصطفی رحمتی - محمدتقی عبادی - مجید عزیزی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

96. ارائه ی یک روش سریع برای استخراج DNA از کالوس گیاه دارویی مشک بو

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی شفیعی علویجه - منصور امیدی - آتنا اولادزاد - علیرضا اطمینان
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

97. ارزیابی اثر ارتفاع برگ چینی بر صفات حسی چای خشک تولید شده


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کوروش مجدسلیمی - سیدبابک صلواتیان - ارژنگ جوادی - سیداحمدتقی شکرگزار
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

98. ارزیابی اثرات امواج فراصوت و میدان مغناطیسی بر جوانه زنی بذور گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula ifficinalis L.)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرشاد سرخی لله لو
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

99. ارزیابی اقتصادی کشت قارچ خوراکی و ارزیابی آن


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اصغر عابدی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

100. ارزیابی اقتصادی کشت مخلوط کدوی تخمه کاغذی ونخود در منطقه کرمانشاه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمود خرمی وفا - سهیلا حیدرآبادی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

101. ارزیابی برخی از صفات کمی و کیفی میوه پنج رقم گلابی در شرایط اقلیمی کرج

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیر رحمتیان - علیرضا طلایی - علی مومن پور - مسعود موسوی رحیمی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

102. ارزیابی برخی شاخص های فیزیولوژیکی مقاومت به سرما و خصوصیات باردهی در ارقام زردآلو


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرهاد کرمی - عادل سی و سه مرده - تیمور جوادی - یاور وفایی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

103. ارزیابی تحمل 14 رقم و ژنوتیپ پیاز نسبت به تریپس (Thrips tabaci Lindeman) در شهرستان اراک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مظاهر یوسفی - اسداله فتحی هفشجانی - احمدرضا عباسی فر - مریم حاتم آبادی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

104. ارزیابی تحمل به سرمای زمستانه در ارقام بومی زیتون منطقه طارم سفلی قزوین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید گلمحمدی - ولی اله رسولی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

106. ارزیابی تنوع مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی توده های محلی مرزه تابستانه در ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جواد هادیان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

107. ارزیابی تنوع ژنتیکی درون و بین جنسی ژنوتیپ های بابونه ایران ( Matricaria spp, Anthemis spp ) با نشانگر مولکولی RAPD

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محی الدین پیرخضری - محمداسماعیل حسنی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

108. ارزیابی تنوع ژنتیکی زنبق های بومی ایران با استفاده از نشانگرهای RAPD

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:روح اله حیدری هایی - رضا امیری - علیرضا بابایی - شیرین دیانتی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

110. ارزیابی خصوصیات رویشی و زایشی شماری از ارقام گلابی (Pyrus communis) بومی ایران بر اساس دستورالعمل DUS

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرناز تهذیبی حق - حمید عبداللهی - ناصر بوذری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

112. ارزیابی خصوصیات کمی ژرم پلاسم آویشن آذربایجانی (Thymus migricus Klokov & Desj.-Shost.) در ایران


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا یاوری - وحیده ناظری - فاطمه سفیدکن - ذبیح اله زمانی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

114. ارزیابی سیستم تربیت و کاشت بر عملکرد و کیفیت میوه در باغات سیب


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عباس هاشمی منش - علیرضا طلایی - محمدعلی عسکری
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

115. ارزیابی صفات کمی پنج رقم جدید هلو(Prunus persica Batch.) در منطقه کرج

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عرفان سپه وند - علیرضا طلایی - محمدعلی عسکری - موسی ارشداصل
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

116. ارزیابی مصرف محلول پاشی کودهای میکرو با کودهای فسفر و پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد چای ترش


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد گلوی - محمود رمرودی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

117. ارزیابی مقاومت ارقام مرکبات نسبت به قارچ Alternaria alternata با استفاده از RAPD - PCR


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیده نیکو کاکوان - حسین طاهری - شهاب حاج منصور - بهار مرید
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

118. ارزیابی مقاومت به سرمازدگی زمستانه در تعداد ی از ارقام تجاری و بومی گیلاس در شرایط کرج


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سونا حسین آوا - منصوره کشاورزی - مریم تاتاری - ناصر بوذری
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

119. ارزیابی مقاومت پایه های رویشی سیب به کلروز آهن ناشی از آهکی بودن خاک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:میترا میرعبدالباقی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

122. ارزیابی مینی تیوبرهای اراقام مختلف سیب زمینی در شرایط گلخانه و انبار


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:لیلا ایمان پرست
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

124. ارزیابی وضعیت زیست فراهمی آلومینیوم موجود در خاک برای گیاه چای

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رامین سلماسی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

125. ارزیابی کربوهیدرات های محلول داخلی و تاثیر آنها در ماندگاری ارقام گل رز Rosa hybrida L. cv. Eldorado and Black Magic

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امراله نبی گل - روح انگیز نادری - یونس مستوفی - احمد خلیقی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

126. استخراج بهینه شده RNAی کل از بافت های مختلف گیاه انگور در مقیاس کوچک


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا حیدری - رحیم حداد - قاسمعلی گروسی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

128. استفاده از اسانس گیاهان جنس آویشن (Thymus) به منظور تهیه قارچکش های ارگانیک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جلال خرمالی - فرزانه بهادری - یوسف رضا نصیرایی - عبدالخالد خرمالی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

129. استفاده از نانوسیلور برای حذف آلودگی باکتریایی در کشت درون شیشه ای Araucaria excelsa R. Br. var. Glauca


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسن صالحی - مصطفی خوشحال - مرتضی خوشخوی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

132. اصلاح اسیدیته خاک باغ چای با استفاده از ضایعات کارخانه ذوب اهن


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمد شیرین فکر - اکیر فرقانی - فاطمه کیایی جمالی - بهروز علینقی پور
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

133. اصلاح و تولید نژادهای دورگ در قارچ خوراکی دکمه ای


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد فارسی - بنفشه جلال زاده - خلیل ملک زاده
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

134. افزایش سرعت ریشه دهی قلمه برگی بنفشه آفریقایی از طریق بسترهای مختلف


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زکیه شاهوردی - حمیده فرازمند - راضیه فرازمند - نفیسه مهدی نژاد
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

135. افزایش طول عمرگلدانی گل بریده رز رقم ‘Sofie’ با استفاده ازبسته بندی در شرایط اتمسفر تعدیل یافته


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فلورا دولتخواه قمصری - یونس مستوفی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

136. افزایش عمر پس از برداشت قارچ و حفظ کیفیت آن با استفاده از ترکیبات بازدارنده قهوه ای شدن و ضد میکروبی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه رستگار - مجید راحمی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

137. افزایش عمر پس از برداشت و بهبود برخی صفات کیفی گل بریده میخک (Dianthus caryophyllus cv. Nelson) توسط کاربرد نی دیازورون

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پرگل رسولی - یونس مستوفی - روح انگیز نادری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

138. افزایش عمر پس ازبرداشت قارچ و حفظ کیفیت آن با استفاده از ترکیبات بازدارنده قهوه ای شدن و ضد میکروبی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه رستگار - مجید راحمی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

139. افزایش عمر گلجایی گلایول با استفاده از محلول های نگهدارنده


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فریده صدیقی دهکردی - نوراله معلمی - اقدس همت زاده
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

140. افزایش ماندگاری سیر در شرایط کشاورز در استان خوزستان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:لیلا بهبهانی - مهرزاد طاوسی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

141. القا هاپلوئیدی در گردو بوسیله گرده های پرتو دیده


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد سادات حسینی - کوروش وحدتی - محمود لطفی - داراب حسینی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

142. القاء اتوتتراپلوئیدی در گیاه دارویی بادرشبی (Dracocephalum moldavica L. ‘SZK-1’) با استفاده از تیمار کلشیسین


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صبا یاوری - رضا امیدبیگی - محمداسماعیل حسنی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

143. القاء جنین های هاپلوئید از طریق پرتو گاما در توده های تجاری خربزه و طالبی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مصطفی ناصرترابی - شهاب صالحی - محمود لطفی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

144. امکان سنجی تولید اسید سیتریک از ضایعات پس از برداشت خرمای رقم سایر به روش کشت غوطه وری


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا گرشاسبی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

145. انتخاب پایه های رویشی جدید سیب برای مقاومت به کلروز آهن


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی اصغر زینانلو
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

146. باززائی گیاهچه از پروتوپلاست زعفران


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی آهوران - رامین حسینی - رضا ضرغامی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

147. باغ بام و شرایط طراحی آن در فضاهای شهری


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید مهدلوئی - حسنعلی لقایی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

148. ببرسی اثر Pb2+ بر میزان تولید سیلی بین در کشت سوسپانسیون سلولی گیاه خار مریم (Silybum marianum)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیرا رحیمی آشتیانی - طاهره حسنلو - محمدرضا بی همتا
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

149. براورد وراثت پذیری برخی از صفات میوه فلفل رنگی در کشت هیدروپونیک


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمید احمدیان مقدم - حمیدرضا قربانی - محمد شرافتی - غلامعلی پیوست
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

150. براورد پارامترهای ژنتیکی کنترل کننده زمان گلدهی درگوجه فرنگی با استفاده از تجزیه میانگین نسلها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جمیله رهایی - یوسف حمیداوغلی - بابک ربیعی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

151. بررسی آسیب سرمای زمستانه 1386 در برخی ارقام هلو و شلیل در شرایط مشهد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زینب ارین پویا - غلامحسین داوری نژآد - شادی عطار
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

152. بررسی اثر Pb2+ بر میزان تولید سیلی بین در کشت سوسپانسیون سلولی گیاه خار مریم (Silybum marianum)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیرا رحیمی آشتیانی - طاهره حسنلو - محمدرضا بی همتا
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

153. بررسی اثر آللوپاتی زعفران (Crocus sativus L.) بر شاخص های رشدی گیاه پنیرک (Malva sylvestris L.)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ف ایزادپناه - س کلانتری - م حسنی - توران فیضی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

154. بررسی اثر آللوپاتی عصاره آبی درمنه بر جوانه زنی و رشد اولیه تره و شنبلیله


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدصابر انصاری - مصطفی گواهی - منیره زراعی - سمیه احمدی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

155. بررسی اثر آللوپاتی عصاره آبی گیاهان دارویی بر کنترل جوانه زنی بذر علف هرز سوروف(پوستر)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منیره زراعی - مصطفی گواهی - محمدصابر انصاری - سمیه احمدی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

156. بررسی اثر آنتیموان Sb-EDTA در رشد و میزان کلروفیل گیاه هندوانه ( Citrullus lanatus)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم سادات عراقی شهری - مهرداد لاهوتی - فرشته قاسم زاده - حمید اجتهادی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

157. بررسی اثر اب گرم و اسید سالیسیلیک بر انبار مانی گلابی رقم سردرود


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیاوش حضوری اهل - محمدرضا اصغری - علیرضا حضوری اهل
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

158. بررسی اثر اسانس کموتیپ های مختلف آویشن شیرازی بر رشد دانهال های سه جنس چمن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید بهادران - امین بندگی - فاطمه کاکوئی - سمیه اسماعیلی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

159. بررسی اثر اسید سالیسیلیک و آب گرم بر حفظ کیفیت گلابی در سردخانه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیاوش حضوری اهل - محمدرضا اصغری
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

162. بررسی اثر تاریخ کاشت و رقم بر عملکرد محصول خارج از فصل پیاز در منطقه دزفول


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم مزارعی - قدرت اله فتحی - سیدعطااله سیادت - سیدهاشم موسوی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

163. بررسی اثر تراکم و الگوی کشت برروی عملکرد و اجزای عملکرد باقلا در منطقه اهواز


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم مزارعی - قدرت اله فتحی - سیدعطااله سیادت - مهین حیدری کایدان
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

164. بررسی اثر تراکم و هرس بوته برصفات مرتبط با عملکرد و رشد بوته در فلفل شیرین annum capsicum


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمانه صیفی - سیدحسین نعمتی - محمود شور - بهرام عابدی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

165. بررسی اثر تلفیقی کود پتاسیم با سموم نماتد کش درکنترل نماتد مولد زخم ریشه چای


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ناهید غلام رضا زاده یوسفی - رقیه فرید - علی سراجی - زهرا تنها معافی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

166. بررسی اثر تنظیم کننده رشد اسید سالیسیلیک بر خصوصیات جوانه زنی بذر بادمجان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدمهدی ناصرعلوی - غزاله صفاری - مصطفی گواهی - سیدمحمدجواد اروین
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

168. بررسی اثر تیمارهای مختلف در شکستن خواب و تحریک جوانه زنی بذر موسیر


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرشاد دشتی - حجت قهرمانی مجد - خسرو پیری - سیدشریف سادات
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

169. بررسی اثر تیمارهای مختلف دمایی بر جوانه زنی بذرهای لاله (Tulipa kaufmanniana Regel)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:خانی شاکرمی - روح انگیز نادری - مصباح بابالار - احمد نوش کام
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

170. بررسی اثر تیمارهای مختلف هورمونی در ریزازدیادی Anthurium andreanum cv Tennessee


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رحیم حداد - زهرا مشیری - رامین حسینی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

171. بررسی اثر خاکپوش (مالچ) بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام خیار


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه رمضانی - جعفر محمدی - بهروز اسماعیل پور
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

173. بررسی اثر دگراسیبی برگ خشک کاج روی جوانه زنی تعدادی از سبزیها


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عمار محمدی - صادق حیدری - جمالعلی الفتی چیرانی - غلامعلی پیوست
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

174. بررسی اثر رقم میوه و زمان فرایند حرارتی بر خصوصیات کمی و کیفی کمپوت انگور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اعظم ایوبی - محمدرضا رمضانی مقدم - صادق باغبان خلیل آباد
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

175. بررسی اثر زمان انتقل و عمق کاشت نشا بررشد و عملکرد گوجه فرنگی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهشید هناره - عالیه امامی - رضا رضایی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

179. بررسی اثر سطوح مختلف شوری و دما در شاخص های جوانه زنی بذر آهار (Zinnia elegans )

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شهره زیودار - اسماعیل خالقی - فریده صدیقی دهکردی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

181. بررسی اثر غلظت نیترات نقره و نوع کاربرد بر طول عمر ژربرا (رقم اکو)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نادیا بهره مند - ناصر عسکری رابری - صغری اخگری
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

182. بررسی اثر غلظتهای مختلف سالیسیلیک اسید بر رشد گلدهی جعفری (Tagetus erecta)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامرضا عبدی - محمد هدایت - ناصر عسگری
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

183. بررسی اثر فاکتورهای اسید ژیبرلیک و سرمادهی بر جوانه زنی بذر و طول ریشه چه گیاه دارویی سیاهدانه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جواد چراغ پور - علیرضا اطمینان - کرم رضا اسماعیلی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

187. بررسی اثر مرحله برداشت و تنظیم کننده های رشد گیاهی بر عمر گلجایی گل بریده میخک رقم نلسون

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضیه امینی - عبدالحسین ابوطالبی - مهرداد جعفرپور
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

191. بررسی اثر منابع مختلف نیتروژن بر میزان فلورسانس کلروفیل دردو گیاه گوجه فرنگی و خیار


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالرضا سجادی نیا - حمیدرضا روستا
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

192. بررسی اثر مواد تنظیم کننده رشد گیاهی برخصوصیات کمی و کیفی خرمای شاهانی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدعبدالحسین محمدی - حامد حسن زاده خانکهدانی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

193. بررسی اثر نوع ریز نمونه در میزان پینه زایی Anthurium andreanum cv Tennessee


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا مشیری - رحیم حداد - رامین حسینی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

194. بررسی اثر نوع پایه و کلرید سدیم بر غلظت و پراکنش یونهای سدیم و پتاسیم و کلر در شاخساره نارنگی کینو


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالحسین ابوطالبی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

195. بررسی اثر واریته ونوع حلال بر میزان ترکیبات فنلی برگهای زیتون


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا رفیعی - سیدمهدی جعفری - مهران اعلمی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

196. بررسی اثر چندین مکمل کشت برروی عملکرد قارچ خوراکی صدفی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جواد حسن جانپور - محمد فارسی - نوید چلوارفروش - اسداله کردیانی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

197. بررسی اثر کاربرد اسید جیبرلیک بر تاخیر در زمان باز شدن گل های زردآلو رقم عسگر آبادی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شبنم جلیل زاده خویی - مصطفی مصطفوی - قاسم حسنی - لطفعلی ناصری
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

199. بررسی اثر کشت بدون خاک بر غلظت عناصر ریز مغذی در سبزیجات برگی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا نعمت اله ثانی - ابوالقاسم حسن پور - عبدالحسین ابوطالبی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

200. بررسی اثر گرده افشان مکانیکی و نسبتهای مختلف گرده بر عملکرد و صفات کمی و کیفی میوه دو رقم خرمای زاهدی و کبکاب

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اکبر کرمی - محسن عصفوری - ملیحه ذاکری - محمدحسن کرد
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

204. بررسی اثرات دانه گرده 5 رقم پایه نر خرما برروی خصوصیات شیمیایی خرمای مضافتی سوران


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احسان جهان تیغ - بهمن پناهی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

206. بررسی اثرات فاصله و عمق کاشت مناسب در رشد و نمو زعفران در شرایط آب و هوایی ماکو


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اقدس همت زاده - محمدحسین دانشور
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

208. بررسی اثرات مقادیر مختلف کود ازته و فسفره روی خصوصیات زراعی گیاه بابونه کبیر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پروین شبانپور - حسین زینلی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

209. بررسی اثرات منابع مختلف گوگردبر عملکرد و برخی خصوصیات کمی و کیفی سیب

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا چاکر الحسینی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

210. بررسی اثرات میدان مغناطیسی بر تندش بذر ذرت شیرین در شرایط تنش شوری


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سهیل کریمی - سمن حسن نژادیان - سعید عشقی - مجید راحمی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

211. بررسی اثرات میزان مصرف گوگرد بر صفات کمی، کیفی و میزان جذب برخی عناصر میکرو ( مس و روی) در ارقام سیب زمینی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن خدادادی - جواد نظری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

212. بررسی اثرات هرس و تراکم بوته روی صفات مرتبط با عملکرد سه رقم خیار گلخانه ای

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی اکبر اسماعیلی - سیدحسین نعمتی - غلامحسین داوری نژاد - محمد فارسی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

213. بررسی اثرات پایه بر برخی صفات کیفی سیب رقم دلبار استیوال


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رقیه محرمی - ولی ربیعی - محمداسماعیل امیری - محمدرضا عظیمی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

214. بررسی اثرات پنج پایه محلی و یک پایه نر حاصل از کشت بافت برروی خواص کمی و کیفی خرمای زاهدی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمید زرگری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

217. بررسی اثرکودهای زیستی ازتوباکتر و ورمی کمپوست در کشت ارگانیک گیاه دارویی مرزه Satureja hortensis

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه عابدینی - فرزانه بهادری - سعید عرفانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

219. بررسی ارتباط خصوصیات رویشی با مقاومت به بیماری آتشک (Fire Blight) در ژنوتیپهای به


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سارا مهرابی پور - حمید عبداللهی - نادر حسن زاد
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

220. بررسی استفاده از کود کلرید کلسیم CaCl2 به صورت محلول پاشی در افزایش سفتی میوه کیوی(Actinidia deliciosa)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ماندانا طایفه - علی خلقی اشکلک - مصطفی صادقی - عباس خلقی اشکلک
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

221. بررسی افزایشی رویشی گیاه انار شیطان Tecomella undulata (Sm.) Seem ‘Semeng’


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اکبر کرمی - حسن صالحی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

222. بررسی اقتصادی قیمت و کیفیت چای مصرفی درایران


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه داورپناه - مصطفی یوسف الهی - فاطمه مصری - سلطان رون
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

224. بررسی امکان کاشت چهار رقم مختلف آفتابگردان در باغات هرس کف بر شده چای


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کوروش شریفی - فاضل پورحقگو - غلامرضا جنت پور
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

227. بررسی برخی خصوصیات رویشی و زایشی پنج رقم زردآلوی خارجی درشرایط ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:لاله موسوی ارا - ولی ربیعی - حمید رهنمون
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

228. بررسی برخی خصوصیات کیفی و ترکیبات فلاونوئیدی میوه ازگیل های اهلی و وحشی دراستان گیلان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم مهرتاش - داود بخشی - نسرین طاهری شیوا - انسیه قربانی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

229. بررسی برخی خصوصیات کیفی و ترکیبات فلاونوئیدی میوه ازگیلهای اهلی و وحشی در استان گیلان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم مهرتاش - داود بخشی - نسرین طاهری شیوا - انسیه قربانی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

230. بررسی برخی ویژگی های جوانه زنی کاسنی و مرزه در شرایط نور و تاریکی تحت تاثیر سطوح مختلف شوری


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدغلامرضا موسوی - محمدجواد ثقه الاسلامی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

231. بررسی تأثیر زمان برداشت بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی آویشن ابلق Thymus × citriodorus (Pers.) Schreb)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرنوش فتاحی - رضا امیدبیگی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

235. بررسی تاثیر اسید هومیک بر کیفیت چمن Lolium perrene cv. Spidigreen


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نغمه دانشور حکیمی میبدی - محسن کافی - علی نیکبخت
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

236. بررسی تاثیر اسیدسیتریک و ساکاروز در ماندگاری گل شاخه بریده داوودی(رقم زد)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدنجم الدین مرتضوی - سیده فرحناز طالبی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

237. بررسی تاثیر الگوی کاشت و زمان محلول پاشی کود کامل ماکرو و میکرو بر صفات مورفولوژی کلونهای سیب زمینی درمنطقه کرج

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم بایبوردی - فاطمه خردمند
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

239. بررسی تاثیر امواج مافوق صوت و غلظت های مختلف هورمون اکسین ( IBA) بر ریشه زایی قلمه های گل محمدی ( Rosa damascena Mill. )


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه بینا - ذبیح الله زمانی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

240. بررسی تاثیر انبار سرد و برخی تیمارهای شیمیایی بر دوام عمر و کیفیت گل بریدنی شب بو


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مصطفی عرب - احمد خلیقی - روح انگیز نادری - کاظم ارزانی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

241. بررسی تاثیر اندازه بذر آمیخته کشت و نوع ظرف کشت بر تولیدا نهال مانگرو


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالعلی حسامی - سمانه رحیمی فر
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

245. بررسی تاثیر تنش خشکی بر روی رشد گیاهچه ایی گیاه اسفرزه Plantago psyllium L.

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صدیقه برگ پور - مهرداد لاهوتی - حمید اجتهادی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

246. بررسی تاثیر تنش کم آبیاری روی صفات کمی در سیب زمینی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرهاد مسعودی - محمدرضا زردشتی - بابک عبدالهی مندولکانی - میرحسن رسولی صدقیانی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

249. بررسی تاثیر تیمارهای مختلف بر تحریک جوانه زنی بذر در گیاه دارویی اسطوخودوس Lavandula angustifolia


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نسرین ناسوتی - مصطفی عرب - فرزاد نجفی - محمدجمال سحرخیز
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

251. بررسی تاثیر تیمارهای نیترات نقره و ساکاروز در نگهداری گل شاخه بریده لیلیوم رقم معمولی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدنجم الدین مرتضوی - سیده فرحناز طالبی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

253. بررسی تاثیر سطوح مختلف شوری بر روی برخی صفات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی سه رقم عدس


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمید عزیزمقدم - نفیسه مهدی نژاد - فاطمه مصری - امیر احمدی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

254. بررسی تاثیر سوپرجاذب بر خصوصیات کیفی چمن و میزان آب مصرفی آن


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فریده شیخمرادی - عیسی ارجی - وحید عبدوسی - اکبر اسماعیلی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

255. بررسی تاثیر شوری ، نیتروژن، محلول پاشی کلرور کلسیم بر روی عملکرد و شاخصهای رشد در گیاه فلفل


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نهاله شایسته - احمد گلچین - عبدالجمیل زربخش
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

256. بررسی تاثیر غلظتهای مختلف شوری در شرایط کشت درون شیشه ای بر روی دو رقم سیب زمینی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هومن همایون - شاهین واعظی - رضا ضرغامی - سیدعلی قائم مقامی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

257. بررسی تاثیر فصل و زمان کشت بر کیفیت گل شاخه بریده سوسن هیبرید ناوانا در گلخانه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسن مظاهری - محمجعفر ملکوتی - محمد کاوند
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

258. بررسی تاثیر محلول پاشی برگی اسید هومیک در گوجه فرنگی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سهیلا کمری شاهملکی - غلامعلی پیوست - محمود قاسم نژاد
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

260. بررسی تاثیر محلولهای نگهدارنده بر افزایش طول عمر و کیفیت پس از برداشت گل بریده رز رقم اولانچ


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه موسوی - عبدالحسین ابوطالبی - بهزاد رییسی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

261. بررسی تاثیر محلولهای نگهدارنده مختلف بر دوام عمر و کیفیت گلهای بریده داودی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:گلناز حدادی - ولی ربیعی - مهدی طاهری
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

262. بررسی تاثیر مواد سوپرجاذب بررشد نهال تامسون

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فضل شیردل شهمیری - داود اکبری نودهی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

263. بررسی تاثیر نوع اندام و مدت زمان اسانس گیری بر روی درصد اسانس گیاه داروئی رزماری


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رحمت محمدی - جلال خورشیدی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

266. بررسی تاثیر نوع و ترکیب محیط کشت روی میزان بقا مریستم های سیب زمینی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه قائدشریف - یوسف حمیداوغلی - رضا فتوحی قزوینی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

267. بررسی تاثیر نوع و غلظتهای مختلف کلاتهای آهن بر مقدار آهن و کلروفیل برگ مرکبات

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدحسن شیرزادی - عبدالکریم اجرایی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

268. بررسی تاثیر نیتروژن و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا حضوری اهل - علی عبادی خزینه قدیم - احمد توبه - سیاوش حضوری اهل
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

269. بررسی تاثیر نیتروژن و پتاسیم بر صفات کیفی و دوام عمر گل بریدنی شب بو (Matthiola incanaL.)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مصطفی عرب - نرجس محمدی - غلامرضا تقوی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

271. بررسی تاثیر پیش تیمار، غلظت و نوع نیتروژن محیط کشت بر روی کشت بساک رز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سارا سادات راه پیما - احمد معینی - مریم جعفرخانی کرمانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

272. بررسی تاثیر کاربرد ورمی کمپوست بر خصوصیات رویشی و گلدهی گل اطلسی رقم DreamNeon Rose’

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:موسی ارشد - اسماعیل چمنی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

274. بررسی تاثیر گیاه بابا آدم ( Arctium lappa ) بر جوانه زنی بذر گل حنا ( Impatiens balsamina )


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه جزقاسمی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

275. بررسی تاثیرسالیسیلیک اسید برمیزان جنین زایی رویشی آبکش ثانویه هویج در محیط کشت B5


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیرا حسینی - کامبیز مشایخی - عظیم قاسم نژاد
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

277. بررسی تثبیت عناصر غذایی و اثر Ph بر این تعادل در گل بریده رز رقم فول هاوس در سیستم کشت بدون خاک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سارا زینی - روح انگیز نادری - بابک قریشی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

278. بررسی ترکیبات شیمیایی موجود در اسانس گل نرگس (Narcissus tazetta L.) در خراسان جنوبی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه نخعی - احمد خلیقی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

279. بررسی تسریع رشد بادمجان تحت تاثیر تنظیم کننده های رشد


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پروانه صیاد امین - مصطفی مبلی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

280. بررسی تسهیل برداشت مکانیزه و کیفیت میوه آلبالوی رقم Cigány meggyتحت تأثیر هورمون اتفن


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زینب ارین پویا - غلامحسین داوری نژآد - حسین نعمتی - علی عطار
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

282. بررسی تغییرات شاخصهای رسیدگی در مراحل پایانی رشد میوه انار


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالکریم زارعی - ذبیح اله زمانی - محمدرضا فتاحی مقدم
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

286. بررسی تلفات قلمه های چای بین دو بوته 100 و انتخابی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمد داداش پور - معظم حسن پور اصیل
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

287. بررسی تنوع شاخصهای رشدی دانهالهای بذری آلوچه مورد استفاده برای پایه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی اران - محمدرضا فتاحی مقدم - ذبیح اله زمانی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

288. بررسی تنوع مورفولوژیک زنبق های بومی ایران


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:وحید رحیمی - مصطفی عرب - شیرین دیانتی دیلمی - رضا امیری
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

289. بررسی تنوع مورفولوژیکی جمعیت های آویشن دنایی (Thymus daenensis Celak) بومی ایران


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا روستایی - سیدمحمد فخرطباطبایی - رضا امیدبیگی - فاطمه سفیدکن
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

291. بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ های انار ایرانی با استفاده از نشانگر RAPD


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالکریم زارعی - ذبیح اله زمانی - محمدرضا فتاحی مقدم
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

292. بررسی تنوع ژنتیکی توده های بومی شنبلیله ایرانی بر اساس نشانگر مولکولی RAPD


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پژمان مرادی - عبدالکریم کاشی - محمدرضا حسندخت - محمود خسروشاهی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

293. بررسی تنوع ژنتیکی در تعدادی از ارقام آلو با استفاده از صفات مورفولوژیکی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ایل ناز جلیلی - ولی ربیعی - محمدعلی اعظمی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

294. بررسی تنوع ژنتیکی در ژنوتیپهای جنس فلفل(Capsicum spp.) با استفاده از صفات مورفولوژیکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم بهرامی راد - عبداله محمدی - سحر قاضی زاده
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

295. بررسی تنوع ژنتیکی پایه های تجاری و بومی سیب ایران با استفاده از تکنیک SSR


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:لطفعلی ناصری - رضا درویش زاده - مهدی روستایی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

296. بررسی تنوع کاریوتیپی چند گونه از زنبق های بومی ایران


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:وحید رحیمی - مصطفی عرب - عیسی ظریفی - شیرین دیانتی دیلمی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

297. بررسی تیمار هورمونی, ریزنمونه و محیط کشت بر کالزایی گشاه سرخدار (Taxus baccata)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهارک بهجت ساسان - منصور امیدی - محمدرضا تقوی - سپیده کلاته جاری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

298. بررسی تیمارهای ضدعفونی و ریز نمونه کاج مطبق در کشت بافت (Araucaria heterophylla)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین محمودی - رحیم حداد - سیامک کلانتری
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

299. بررسی تیمارهای مختلف سرمایی بر روی جوانه زنی گیاه دارویی بنفشه ایرانی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدنجم الدین مرتضوی - حسین ربی انگورانی - سپیده امیراصلانی - عزیزه عتیق
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

301. بررسی جایگاه چای در سبد مصرفی خانوارهایشهری ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیاوش فلاح علی پور - علیرضا کرباسی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

302. بررسی جنین زایی در توت فرنگی رقم کاماروزا


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدجواد موسوی زاده - کامبیز مشایخی - خدایار همتی - بهنام کامکار
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

303. بررسی جنین زایی سوماتیکی توسط ریز نمونه برگ در دو رقم انگور بیدانه قرمز و فلیم سیدلس


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم کریمی - علی عبادی - منصور امیدی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

304. بررسی جوانه زنی بذر در خرمالوی وحشی (Diospyros lotus)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه نکونام - ذبیح اله زمانی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

308. بررسی خصوصیات مورفولوژیک و میزان عصاره خشک گونه های ولیک (Crataegus Spp.)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی کوه خیل - رضا امیدبیگی - تیمور رمک معصومی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

313. بررسی درون شیشه ای کارایی Bion در کنترل بیماری آتشک در سیب رقم Golden delicious


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فریدون شاهینی - منصوره کشاورزی - نادر حسن زاده - مجید هاشمی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

314. بررسی ذخایر ژنتیکی کدو خورشی cucurbita pepo در کلکسیون بانک ژن ملی گیاهی ایران


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جهانگیر عباسی کوهپایگانی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

317. بررسی روابط ژنتیکی بین تعدادی از ارقام انگور ترکیه با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مینا شیدفر - گوکهان سویلمز اوغلو - علی ارگول
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

318. بررسی روند شکل گیری پارترها (Parterre) و کاربرد آن در فضای سبز


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سهیلا جواهری - حسین زارعی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

319. بررسی ریز افزایی شاخساره های افق گرا در Araucaria excelsa R. Br. var. Glauca


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسن صالحی - مصطفی خوشحال - مرتضی خوشخوی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

320. بررسی سازگاری ارقام سیب زمینی در کشت بهاره در منطقه شاهرود


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا محمدی - احمد موسی گرجی پور
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

321. بررسی سازگاری اکولوژیک و فیزیولوژیک برخی گیاهان پوششی در جزیره کیش


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سلمان شوشتریان - حسن صالحی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

322. بررسی سازگاری سه رقم گوجه فرنگی گلخانه ای درجنوب ایران


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رحیم خادمی - مریم مرادی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

323. بررسی سطوح مختلف ورمی کمپوست و عنصر معدنی فسفر تولید نشاء و عملکرد فلفل دلمه ای


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بنفشه دهدشتی - حسین ارویی - مجید عزیزی - غلامحسین داوری نژاد
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

324. بررسی سودمندی کشت توام گوجه فرنگی و پیاز در ترکیبهای مختلف کاشت درمنطقه ابهر


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مونا مقصودی - محسن خدادادی - جعفر محمدی - سعید پیری
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

325. بررسی شاخصهای رشد جمعیت زنبور Anagyrus sp به عنوان پارازتیوئید شپشک ارد الو چای (Pseudococcus viburni) درایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد حیدری - شهرزاد شایگان - حسنعلی واحدی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

326. بررسی شاخصهای رشدی برخی از ارقام تجاری سیب زمینی در شرایط اصفهان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدحسن طباطبایی - مهدی نصراصفهانی - موسی مسگرباشی - مجید نبی پور
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

327. بررسی صفات رویشی و خصوصیات رشدی 30 رقم سیب تجارتی بومی و وارداتی در شرایط آب و هوایی کرج


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شبنم طراحی - حسن حاج نجاری
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

328. بررسی صفات مرتبط با طعم میوه خیار در برخی ارقام گلخانه ای و مزرعه ای

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهام علی ابادی - محمود لطفی - خسرو نیکورزم - رضا امیری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

329. بررسی صفات کمی و کیفی ده رقم تجاری سیب در زنجان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ولی ربیعی - حسین ربی انگورانی - اسماعیل زنگانی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

330. بررسی عرض خطوط کاشت بر عملکرد و اجزایی عملکرد ارقام خیار گلخانه ای درمنطقه جیرفت


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابراهیم ممنوعی - حمید عباس دخت
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

331. بررسی علل اصلی تشکیل میوه کم در زردالوی رقم نصیری در شرایط آب و هوایی کرج


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه نکونام - محمدرضا فتاحی مقدم - علی عبادی - مرضیه اتحادپور
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

332. بررسی عملکرد و اجزایی عملکرد ارقام هندوانه تیپ گرد خارج از فصل در تراکمهای مختلف کاشت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابراهیم ممنوعی - سیدعلی غفاری نژاد
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

334. بررسی عوامل موثر بر افزایش تولید زعفران در استان خراسان جنوبی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مصطفی تیموری - علیرضا جمشیدی - محمد حاضری - دکتر کروش روستا
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

337. بررسی فعالیت ضد قارچی عصاره برخی از گیاهان دارویی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صحبت بهرامی نژاد - سعید عباسی - عبدالحمید پاپ زن
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

339. بررسی فنولوژی گیاه دارویی سنبل خطایی (Angelica archangelica L.) در منطقه زردبند تهران


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابوالفضل علیرضالو - نجمه هادی - رضا امیدبیگی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

340. بررسی فنولوژی گیاه دارویی گلپر ایرانی (Heracleum persicum) در منطقه زردبند تهران


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهام دانشفر - اختر زندتله جردی - رضا امیدبیگی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

341. بررسی فنولوژیکی ، فیزیولوژیکی و عملکردی گیاه دارویی کرچک (Ricinus communis L.) در شمال تهران


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمود ملک زاده - ابوالفضل علیرضالو - رضا امیدبیگی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

342. بررسی فواصل مختلف کاشت برروی عملکرد و اجزا عملکرد کاهو


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید بخشی پور - ابوذر ابوذری - رقیه رازقی جدید
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

343. بررسی مراحل مختلف فنولوژی لوزارنگ (Leuzea carthamoides) کشت شده در منطقه زردبند تهران


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اختر زندجردی - الهام دانشفر - رضا امیدبیگی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

345. بررسی مورفولوژی و بیماری زایی جدایه های عامل بوته میری فلفل چند استان کشور


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پگاه رحمان شیرازی - مهدی نصراصفهانی - مهدی یوسفی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

348. بررسی میزان تندی 12 توده بومی پیاز ایران در دوره انبار مانی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شهرام باغبان سیروس - پریسا علیزاده اسکویی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

350. بررسی نسبت رشد سه رقم مختلف رز گلخانه ای به روش قلم زنی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا ماهوتچیان اصل - منصور مطلوبی - وحید احمدزاده - سیدمسعود موفقی اسفهلان
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

351. بررسی نقش آبسایزیک اسید در خفتگی بذر زیتون (Olea europaea L.


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جعفر امیری - مجید راحمی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

352. بررسی نوع و میزان ناهنجاریهای احتمالی در نخلهای بارده کشت بافت خرما در استان فارس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمید زرگری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

353. بررسی همبستگی بین Ph بافت میوه و بیوسنتز پکتین در برخی ارقام بومی و خارجی سیب


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شبنم طراحی - حسن حاج نجاری - فوژان بدیعی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

354. بررسی هورمون های مختلف در بهینه سازی تولید کالوس در گل زینتی آلسترومریا


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شهاب جویبار - جعفر احمدی - امیرحسین بیکی - احمد معینی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

355. بررسی و ارزیابی کمی کیفی ارقام مختلف انار در استان گلستان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه فخرالدین - جلال محمدزاده
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

356. بررسی و اندازه گیری مواد مهم تشکیل دهنده ضایعات کارخانه های چای


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه پارسا - صغری محبیان - رضا ازادی - سیداحمدتقی شکرگزار
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

357. بررسی و تعیین اثر صفات موثر بر عملکرد دانه در ارقام بادامزمینی (Arachis hypogaea L.) به کمک تجزیه ضرایب مسیر (علیت)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منیره سعیدنیا - رحیم هنرنژاد - مسعود اصفهانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

358. بررسی و تعیین اثرات اتفن برروی رشد و میزان گلدهی ارقام گلایل در منطقه جیرفت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمد احمدپور - محمدعلی ضرغامی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

359. بررسی و تعیین اثرات جیبرلیک اسید بر روی رشد و میزان گلدهی ارقام گلایل در منطقه جیرفت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمد احمدپور - محمدعلی ضرغامی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

360. بررسی و تعیین درصد ریشه زایی ارقام و کلونهای زیتون در شرایط گلخانه میست در استان گلستان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه فخرالدین - سونا حسین اوا
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

361. بررسی و تعیین مناسب ترین تاریخ کاشت و روش کشت جمعیت پیشرفت اسفناج

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا ایمانی - محمود باقری - ماهیار عابدی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

362. بررسی و شناسایی ترکیبات شیمیایی اسانس گیاه آویشن آذربایجانی (Thymus migricus Klokov & Desj.-Shost.)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا یاوری - وحیده ناظری - فاطمه سفیدکن - ذبیح اله زمانی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

363. بررسی و شناسایی ترکیبات شیمیایی اسانس گیاه آویشن آذربایجانی (Thymus migricus Klokov & Desj.-Shost.)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا یاوری - وحیده ناظری - فاطمه سفیدکن - ذبیح اله زمانی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

364. بررسی و مطالعه اثر فواصل مختلف کشت برروی خصوصیات رویشی چهار رقم زیتون


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رحمت اله غلامی - عیسی ارجی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

366. بررسی و مقایسه ارقام ایرانی و خارجی زیتون و مطالعه سازگاری آنها در شرایط منطقه سرپل ذهاب


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابوالمحسن حاجی امیری - عیسی ارجی - هوشمند صفری
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

367. بررسی و مقایسه ارقام خارجی زیتون و مطالعه سازگاری آنها در شرایط منطقه سرپل ذهاب


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابوالمحسن حاجی امیری - عیسی ارجی - رحمت اله غلامی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

369. بررسی و مقایسه عملکرد و اجزای عملکرد کمی و کیفی ارقام گوجه فرنگی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عالیه امامی - شهناز عاشوری - رقیه رضوی - ملیحه همایونی فر
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

370. بررسی وضعیت گلدهی ارقام زیتون زرد و روغنی در شرایط اب و هوایی مناطق گرم استان کرمانشاه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صمیرا احمدی پور - عیسی ارجی - مصطفی مصطفوی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

371. بررسی ویژگیهای شیمیایی و حسی سه رقم جدید تجارتی سیب در شرایط آب و هوایی کرج


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی فرزانه کوچکی - حسن حاج نجاری - فوژان بدیعی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

372. بررسی پتانسیل آللوپاتیک برخی از اسانسهای مهم گیاهی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدجمال سحرخیز - فاطمه آشیری - محمدرضا صالحی - اکبر کرمی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

373. بررسی پتانسیل تولیدی و عملکرد ذخایر توارثی پیاز کشور


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نیازعلی سپهوند
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

374. بررسی پتانسیل های مختلف اسمزی شوری بر جوانه زنی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill Var. Sorokshary )


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جلال خورشیدی - سید محمد فخرطباطبایی - رضا امید بیگی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

375. بررسی پنج توده بومی بادمجان کشور از نظر عملکرد و اجزای آن


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمود باقری - ساسان کشاورز - ماهیار عابدی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

376. بررسی ژنوتیپ خودناسازگاری در برخی درختان میوه ایران با استفاده ازروش های مولکولی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمد ارشادی - مهدی کلهری - علیرضا طلایی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

377. بررسی کاربرد پلیمر سوپرجاذب دور آبیاری و نحوه کاربرد پلیمر بر رشد کاهو Lactuca sativa .L

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:خسرو نیکورزم - محمود لطفی - محبوبه همتیان دهکردی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

378. بررسی کاربرد کمپوست باغی به عنوان بستر در تولید نشاء سبزی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرضیه قنبری جهرمی - عبدالحسین ابوطالبی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

379. بررسی کشت مخلوط سیر و کاهو پس از برداشت برنج در اراضی شالیزاری مازندران


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ناهید آملی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

380. بررسی کمی فلاونوئیدهای موجود در گل و برگ گونه های ولیک (Crataegus Spp.)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی کوه خیل - رضا امیدبیگی - رضا شاه حسینی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

381. بررسی کمیت و کیفیت اسانس قسمت های مختلف گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عزیزاله خیری - ایرج اله دادی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

382. بررسی کنترل شیمیایی علف های هرز باغات مرکبات خوزستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آذر ماکنالی - عیسی دامن افشان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

383. بررسی کنترل شیمیایی و زارعی گل جالیز (Orobanche aegyptiaca L.) درمزارع گوجه فرنگی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی لشکری - مهدی مین باشی معینی - محمدعلی باغستانی میبدی - محمدجواد میرهادی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

384. بررسی گیرایی پیوند هندوانه رقم چارلستون گری روی پایه های کدو به دو روش نیمانیم و حفره ای


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرزانه بخردی - عبدالکریم کاشی - مجتبی دلشاد
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

385. برهمکنش استرس های شوری و خشکی بر رشد، محتوای کلروفیل وکارآیی مصرف آب در گیاه اطلسی (Petunia hybrida)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدحسین شمشیری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

386. بهبود ریشه زایی درون شیشه ای در بطاوری (Citrus grandis [L.] Osb.)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ساسان راستگو - بی راجو - بی ان ساتیانارایانا
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

387. بهینه سازی روش تولید کشمش سبز با پیش تیمار اسمزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اعظم ایوبی - صادق باغبان خلیل آباد - محمدرضا رمضانی مقدم
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

390. بیوفرج (Bio-Forge™) ترکیبی امیدبخش برای تولید نهالهای استاندارد زیتون


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رقیه نجف زاده - ابوالفضل علی رضالو - حبیب شیرزاد
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

392. تأثیر رژیمهای مختلف آبیاری بر برخی از صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گل مکزیکی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدعلی غیبی - عباس حسنی - یوسف رسمی - فاطمه سفیدکن
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

394. تأثیر چهار سطح متفاوت از هورمون های جیبرلین و بنزیل آدنین بر خصوصیات کمی و کیفی گل شیپوری رقم چایلدسیانا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:روح انگیز نادری - نسرین مجیدیان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

395. تاثیر آبیاری قطره ای زیرسطحی و آرایش لوله های فرعی بر عملکرد خیار گلخانه ای درمراحل مختلف رشد


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدعباس قادری - حسین بانژآد - محمدرضا غفاریان
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

396. تاثیر ابیاری و کود نیتروژن بر عملکرد و کارایی مصرف آب چای در فومن


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدمجید میرلطیفی - کوروش مجدسلیمی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

397. تاثیر ارقام زیتون بر برخی خصوصیات کمی و کیفی روغن زیتون


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صدیقه جمالیزاده - یوسف حمیداوغلی - محمد رمضانی ملک رودی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

398. تاثیر اسانس گیاه دارویی آویشن و 8-هیدروکسی کوئینولین سولفات در افزایش عمر پس از برداشت گل نرگس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سهیلا شنیور - عبدالحسین ابوطالبی - عبدالرسول ذاکرین
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

400. تاثیر اسید جیبرلیک و دما بر عمر گلجایی و کیفیت پس از برداشت گل بریدنی سوسن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهناز کریمی - معظم حسن پور اصیل - سهیلا طالش ساسانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

402. تاثیر اشعه UV برجوانه زنی و رشددانهالهای کاهو (Lactuca sativa L.


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی بهمنی - علیرضا مطلبی آذر
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

403. تاثیر افزودن زئولیت و سوپر جاذب بر رشد نشاء گوجه فرنگی (Lycopersicom esculentumMill.)و فلفل دلمه ای )(Capsicum annuum L.) شفاهی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامرضا عبدی - محمد هدایت
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

405. تاثیر برخی از تیمارهای شیمیایی بر کیفیت پس از برداشت و طول عمر گل بریده آنتوریوم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا نعمت اله ثانی - حجت اله کاظمی - شهرام نوذری
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

406. تاثیر برخی تیمارهای شیمیایی و هورمونی روی عمر گلجایی و خصوصیات کیفی پس از برداشت گل بریده رز رقم Grand Prix


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محبوبه علایی - سیدحسین میردهقان
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

408. تاثیر تاریخ انتقال نشا برروی عملکرد بذر و خصوصیات کیفی بذر کاهو پیچ اهوازی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهرزاد طاوسی - لیلا بهبهانی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

409. تاثیر تاریخ نشاء کاری و تراکم بر روی عملکرد و اسانس گیاه دارویی نعناع فلفلی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:دکتر مجید امینی دهقی - دکتر ملا فیلابی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

410. تاثیر تراکم کاشت بالا و سیستم تربیت بر رشد و عملکرد درختان سیب


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عباس هاشمی منش - علیرضا طلایی - محمدعلی عسکری
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

412. تاثیر ترکیبات ضد میکروبی بر طول عمر پس از برداشت گل های شاخه بریده رز (Rosa hybrida L.)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شیرین رضوانی پور - محسن عصفوری
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

413. تاثیر تنش خشکی بر برخی خصوصیات رشدی دو رقم زیتون زرد روغنی و محلی باغملک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیما عربی بیکوردی - نوراله معلمی - مجید نبی پور
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

414. تاثیر تنش خشکی و عنصر منگنز بر مقدار منتول گیاه دارویی نعناع


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسن علیشاهی - مجتبی یوسفی راد - داود ارادتمند اصلی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

415. تاثیر تیوسولفات نقره در افزایش عمر گلدانی گل بریدنی میخک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:معظم حسن پور اصیل
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

417. تاثیر دما اسید اسکوربیک و نوع بسته بندی روی ماندگاری پسته تازه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدیه سلطانی نژاد - مهدی شریفانی - امان اله جوانشاه - حسین حکم آبادی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

418. تاثیر دما بر درصد و سرعت جوانه زنی بذور مورد استفاده برای پایه های مرکبات


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی محمدی - رضا فتوحی قزوینی - صغری اخگری
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

419. تاثیر دما بر فعالیت آنزیم Beta-CAS و متابولیسم سیانید در ارقام سیب فوجی و عباسی مشهد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود زاده باقری - یونس مستوفی - مصطفی مصطفوی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

420. تاثیر رقم و مرحله بلوغ برخصوصیات بیوشیمیایی میوه گوجه فرنگی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کمال غلامی پورفرد - رضا فتوحی قزوینی - وهب جعفریان - جهانگیر عباسی کوهپایگانی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

422. تاثیر زمان برداشت بر قدرت انبارمانی ارقام تابستانه بومی سیب ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی عشقی - حسن حاج نجاری - سیامک کلانتری - سیما دامیار
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

423. تاثیر زمان برداشت بر کیفیت و کمیت اسانس گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آمنه تراکمه - شراره نجفیان - عبدالحسین ابوطالبی - مرضیه نگهبان
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

424. تاثیر زمان برداشت بربرخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی میوه کیوی رقم آبوت در ضمن انبار داری


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رقیه قربانعلی پور - جواد فتاحی مقدم - محمود قاسم نژاد
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

425. تاثیر زمان برداشت و دور آبیاری بارانی بر تغییرات عملکرد و کیفیت چای


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کوروش مجدسلیمی - شهرزاد شایگان - مهران غلامی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

426. تاثیر زمان نمونه برداری بر القای جنین زائی سوماتیکی از بنه های مادری زعفران


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی آهوران - رامین حسینی - رضا ضرغامی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

427. تاثیر ساکارز، سولفات آلومینیوم و اسیدسیتریک روی عمر پس از برداشت گل های شاخه بریده رز


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالرحمان محمدخانی - وحید روحی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

428. تاثیر سطوح شوری و ترکیب نمک بر شاخصهای سطح برگ، غلظت یونهای سدیم و پتاسیم و وزن خشک بخش هوایی دو رقم زیتون

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه فرهادپور - احمد گلچین - قربانعلی روشنی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

429. تاثیر سطوح مختلف اسید جیبرلیک و سرما بر جوانه زنی بذور گیاه دارویی زیره سبز Cuminum cyminum L


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدبهزاد حیدری - علیرضا اطمینان - یزدان حقی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

430. تاثیر سطوح مختلف خشکی بر جوانه زنی بذر و رشد رویشی خیار


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نگار سیم کش زاده - علی اکبر رامین
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

431. تاثیر سطوح مختلف سایه اندازی برروی خصوصیات فیزیولوژیکی و زراعی گوجه فرنگی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مونا نراقی - محمود لطفی - مجتبی دلشاد
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

432. تاثیر سطوح مختلف شوری بر جوانه زنی 6 رقم بذر گوجه فرنگی مناطق جنوبی کشور


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه ملک مکان - ناصر عالم زاده انصاری
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

434. تاثیر سه رونگ پوشش پارچه ای یک بار مصرف پزشکی بر رشد و نمو تربچه و اسفناج


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:یگانه بصیری - اعظم وحیدی - کامبیز مشایخی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

435. تاثیر سولفات روی و سولفات مس بر شاخصهای کمی و کیفی چای


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کوروش مجدسلیمی - سیدبابک صلواتیان - فرید باقری - رضا آزادی گنبد
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

436. تاثیر سیستم تربیت Y بررشد ، عملکرد و کیفیت میوه برخی از ارقام سیب


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رسول تاتلی - عباس هاشمی منش - علیرضا طلایی - محمدعلی عسکری
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

437. تاثیر شرایط آب و هوایی سرپل ذهاب بر عملکرد میوه و روغن ارقام زیتون


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عیسی ارجی - علی اصغر زینانلو - ابوالمحسن حاجی امیری - رحمت اله غلامی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

438. تاثیر شرایط آب و هوایی مناطق گرم استان کرمانشاه در عملکرد میوه و روغن ارقام زیتون زرد و روغنی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صمیرا احمدی پور - عیسی ارجی - مصطفی مصطفوی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

439. تاثیر شوری بر برخی ویژگیهای جوانه زنی چای ترش و شنبلیله در شرایط نور و تاریکی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدجواد ثقه الاسلامی - سیدغلامرضا موسوی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

441. تاثیر عصاره آبی پیکر رویشی گیاه دارویی سنبل ختایی بر جوانه زنی بذرهای شاهی و تربچه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه روف فرد - رضا امیدبیگی - سودابه مفاخری
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

442. تاثیر علف کش اکسادیازون و اکسی فلورفن بر کنترل علفهای هرز در زمان تولید سوخچه پیاز (Allium cepa L.)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نجمه یزدانی کچویی - ناصر عالم زاده انصاری
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

444. تاثیر عوامل اقلیمی بر مواد موثره میوه و بذر نسترن کوهی در جنوب غرب ایران


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کرامت اله سعیدی ابواسحاقی - رضا امیدبیگی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

445. تاثیر عوامل پیش از برداشت و تیمارهای رسیدگی پس از برداشت در پاسخ میوه موز به 1- متیل سیکلو پروپن


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرید مرادی نژآد
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

446. تاثیر غلظت دوکندکننده رشد بر کنترل ارتفاع ساقه و سایر خصوصیات رویشی کلم زینتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پروانه صیادامین - مصطفی مبلی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

448. تاثیر غلظت های هورمون IBA بر ریشه زایی تعدادی از ژنوتیپ های نسترن


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:روح انگیز نادری - نغمه دانشور حکیمی - مهزاد زنوبی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

450. تاثیر فواصل آبیاری بارانی بر عملکرد و کارایی مصرف آب بوته های چای طی دوره خشک


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کوروش مجدسلیمی - سیدبابک صلواتیان - فرید باقری
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

451. تاثیر قارچ های میکوریز بر روی عملکرد و کیفیت پیازخوراکی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صاحبعلی بلندنظر - جواد پارسا
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

452. تاثیر مالچ پلی اتیلنی سیاه بر عملکرد گوجه فرنگی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهشید هناره - امیر نورجو - قاسم حسنی - حسن محمودزاده
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

453. تاثیر متیل جاسمونات برسنتز آنتوسیانین در گل سوسن شرقی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نسرین طاهری شیوا - عبدالله حاتم زاده - داوود بخشی - محمود قاسم نژاد
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

454. تاثیر مجموع واحدهای حرارتی (Heat unit) بر روی وقوع عارضه (Braeburn Browning Disoster) BBD رقم برابرن


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اعظم یوسفی - شهدید اخوان - محمودرضا کریمی شهری
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

455. تاثیر محلول پاشی عناصر غذایی روی و آهن بر کمیت و کیفیت پیاز خوراکی در خراسان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جلال رستگار - محمد قاسم زاده گنجه ای
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

458. تاثیر مصرف بهینه نیتروژن و پتاسیم در افزایش عملکردچای پس از هرس کف بر


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رقیه فرید - گودرز خردادپور
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

459. تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن و گوگرد برروی تندی پیاز خوراکی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهنا ملاولی - صاحبعلی بلندنظر - سیدجلال طباطبایی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

460. تاثیر نیتروژن و تاریخ کاشت بر شاخصهای فیزیولوژیک رشد و عملکرد سیب زمینی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا حضوری اهل - علی عبادی خزینه قدیم - احمد توبه
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

461. تاثیر نیتروژن و تراکم کاشت بر رشد، عملکرد و میزان اسانس در نعناع فلفلی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا گودرزی - گودرز احمدوند - محمود اثنی عشری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

463. تاثیر ورمی کمپوست های مختلف بر شاخص های رشد گل داوودی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود برزگر فلاح - احمد گلچین
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

465. تاثیر پاکت گذاری روی ترکیبات فنولی و کیفیت میوه های سیب


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم رفیعی - نسرین طاهری شیوا - داود بخشی - انسیه قربانی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

466. تاثیر پوشش چیتوزان بر حفظ کیفیت و عمر انباری میوه های پرتقال تامسون و خونی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدعلی شیری - محمود قاسم نژاد - مصطفی عشورنژاد - محمد شرافتی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

468. تاثیر ژل آلوئه (Aloe vera) در حفظ کیفیت میوه های توت فرنگی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شروین وحدت - رضا فتوحی قزوینی - محمود قاسم نژآد
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

469. تاثیر ژل آلوئه ورا و بسته بندی با پلاستیکهای نانو بر کیفیت قسمت خوراکی میوه انار


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدحسین میردهقان
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

470. تاثیر کاربرد آهن، روی و منگنز در خصوصیات کمی و کیفی دو رقم زیتون


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا بنیانپور - غلامرضا معافپوریان - محمدرضا تسلیم پور
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

472. تاثیر کاربرد پس از برداشت پوتریسین بر عمر انباری و خواص کیفی در میوه کیوی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهره روحی - محمدرضا اصغری - یوسف رسمی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

473. تاثیر کند کننده های رشد بر میزان بذر تولیدی گوجه فرنگی و شاخصهای جوانه زنی آن


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم جاویدی شیروان - ناصر عالم زاده انصاری
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

474. تاثیر کنند کنده های رشد پاکلوبوترازول و سایکوسل بر کنترل ارتفاع نشاء گوجه فرنگی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالمحمد پهلوزاده - ناصر عالم زاده انصاری
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

475. تاثیر کودهای آلی و شیمیایی روی برخی خصوصیات فیزیولوژیک گیاه بابونه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الیاس آرزمجو - مصطفی حیدری - احمد قنبری - احمد احمدیان
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

476. تاثیرتیمارهای هورمونی و آنتی اکسیدان بر استقرار کشت مریستم گیلاس در شرایط درون شیشه ای


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شکوفه منوچهر - ذبیح الله زمانی - ناصر بوذری
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

477. تاثیرنیتروژن و تراکم کاشت بر عملکرد ترو خشک و تجمع نیترات در نعناع فلفلی (Mentha piperita L.)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا ایزدی - گودرز احمدوند - محمود اثنی عشری
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

479. تجزیه خوشه ای ارقام زودرس و دیررس سیب در دوره نونهالی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسن حاج نجاری - بهاالدین چاشنی دل - کورش وحدتی - محسن ابراهیمی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

480. تجزیه همبستگی عملکرد و اجزای عملکرد در لوبیا چیتی (Phaselous vulgaris) به روش علیت و تجزیه عاملی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هما صفایی - لادن جوکار - فاطمه قائدشرف
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

481. تخمین نیاز آبی چای با استفاده از نرم افزار Crop Wat در منطقه چایکاری سیاهکل


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاضل پورحقگو - کوروش شریفی واجاری - غلامرضا جنت پور
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

482. تسریع رساندن خرمای مضافتی به وسیله آب و محلولهای اسید استیک و کلرید سدیم داغ

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عسگر فرحناکی - حسن افشاری جویباری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

484. تعیین استانه اقتصادی خسارت نماتد مولد زخم ریشه چای در ایران


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی سراجی - ابراهیم پورجم - زهرا تنها معافی - ناصر صفایی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

485. تعیین اولویت سه حوزه صنعت، بازار و کشاورزی برکیفیت زنجیره صنعت چای با استفاده از مدل EFQM


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد اقدسی - حجت طیران - کوروش مجدسلیمی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

486. تعیین برخی خواص فیزیکی و مکانیکی میوه و بوته دونوع واریته گوجه فرنگی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رحیم ابراهیمی - عباسعلی تیموری عسگرانی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

487. تعیین بهترین ترکیب کودی ازت ، فسفر و پتاسیم NPK برای رشد دانهالهای چای


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدمهدی صادق حسنی - کوروش فلک رو
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

488. تعیین بهترین گرده دهنده های درختان زیتون (Olea europaea L.) ارقام زرد، روغنی، فیشمی و شیراز در استان فارس


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا تسلیم پور - علیرضا بنیان پور
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

489. تعیین دز کنترل کننده افت انباری انجیر (Ficus carica L.) خشک بوسیله اشعه گاما


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا حاجی باقری
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

490. تعیین زمان مناسب برداشت زیتون رقم روغنی جهت استحصال روغن زیتون


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:یوسف حمیداوغلی - صدیقه جمالیزاده - محمد رمضانی ملک رودی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

491. تعیین شرایط بهینه تولید سوخچه (آنیون ست ها) در سه رقم روز بلند پیازخوراکیAllium cepa .L


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عماد شاه منصوری - داود افیونی - زهرا عباسی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

492. تعیین ضرایب نفوذ محدود کننده در استخراج کافئین وچهار گونه از آنتی اکسیدانهای برگ سبز چای ایرانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی ضیاء الدینی - عباس جعفری جید - علی ذاکری
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

493. تعیین قرابت موروفلوژیکی گونه های بخش Pimpinellifoliaeاز جنش رز


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پریسا کوباز - ابوالفضل جوکار
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

495. تعیین مناسب ترین زمان اخته کردن و گرده افشانی مصنوعی درارقام چای ( Camellia sinensis (L).O.Kuntze)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کوروش فلک رو - مهران غلامی - محمد زمانی علی آبادی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

497. تعیین نیاز آبی و ضریب گیاهی چای در فومن


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدمجید میرلطیفی - کوروش مجدسلیمی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

500. تغییرات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و آناتومیکی پایه های پاکوتاه سیب تحت تنش شوری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اسداله علیزاده - والیده علیزاده - لطفعلی ناصری - علیرضا عیوضی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

501. تغییرات میزان اسانس اندامهای هوایی گشنیز (coriandrum sativum L.) در ساعات مختلف شبانه روز و مراحل مختلف فنولوژیکی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهناز سلیمانی - صدراله رمضانی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

505. تولید گیاهان درون شیشه ای پایه GF677


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اشرف سادات مرکفشی - علیرضا مطلبی آذر - جعفر حاجی لو - جلیل دژم پور
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

506. جمع آوری و بررسی ژرم پلاسم ژنوتیپ های وحشی زیرجنس Cerasus برخی مناطق ایران


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی شاهی قره لو - ذبیح اله زمانی - محمدرضا فتاحی مقدم - ناصر بوذری
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

507. جمع آوری و شناسایی علف های هرز باغی دارای خواص دارویی شهرستان شاهیندژ


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شهناز فتحی - سیدجلال طالب زاده
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

508. جمع آوری و معرفی گیاه زینتی Scilla siberica و بررسی کشت درون شیشه ای آن


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نصراله سوری - محمدرضا حسندخت - محمدعلی پاکدشت - ناصر صباغ نیا
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

509. جمع آوری, شناسایی گونه های Sternbergia lutea, Lecojum aestivium از خانواده آماری لیداسه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهشید فخرایی لاهیجی - اردشیر رحیمی - صلاله صلاحی - سیده زهرا مطهری
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

510. جنین زایی رویشی مستقیم در سه رقم تجاری سوسن Navona Tsimplon و Ceb-dazzle


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1388
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نرگس مجتهدی - امید دبیراشرافی -