ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مجموعه مقالات کنفرانس فیزیک ایران 1387

اطلاعات بیشتر

محل برگزاری: کاشان - دانشگاه کاشان, انجمن فیزیک ایران, انجمن فيزيك ايران, دانشگاه كاشان
سال برگزاری: 1386    تعداد صفحات: 1780
تعداد مقالات کنفرانس: 430  تعداد مشاهده چکیده: 402720
کد COI این کنفرانس: IPC87
تعداد نویسندگان مشارکت کننده در این کنفرانس: 873 پژوهشگر
تعداد ارجاع به مقالات این کنفرانس:ارجاعات تحلیل نشده

جستجوی پیشرفته در مقالات این کنفرانس

مجموعه مقالات سایر دوره های کنفرانس فیزیک ایران 1387

نمایش و دانلود مقالات PDF کنفرانس فیزیک ایران 1387

مقاله کنفرانس علمی داخلی

1. آنالیز و شبیه سازی مشخصه های الکتریکی و دمایی طرح نوینی ازترانزیستورهای SOI-MOSFET(DSBO-SOI)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرتضی فتحی پور - علی اصغر اروجی - سارا حیدری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

2. آنتروپی دو پارامتری'Sk,k وبررسی خواص آن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا واحدی - بهروز میرزا
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

3. آهنگ واهلش انرژی الکترونهای داغ توسط فونوهای آکوستیکی در چاههای کوانتومی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید بابانژاد - اصغر عسگری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

4. آیا پامرون ساختار گلوئونی دارد؟

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید حسین زاده نیری - سید کمال الدین سید یعقوبی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

5. اثر اتصال بر مشخصه جریان-ولتاژ نانولوله‌های کربنی با طول معین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه علومی - علیرضا صفارزاده
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

6. اثر الکترونهای اربیتال 3d روی خواص ترکیب نیترید روی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی مختاری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

7. اثر بی نظمی برحالت های الکترونی نانولوله های آرمچیر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرهاد خوئینی - حسین فرمان - علی اصغر شکری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

8. اثر تغییرات توزیع فضایی دوپه بر روی تزریق اسپین قطبیده در پیوندگاه p-n مغناطیسی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسن صحراگرد - آرش فیروزنیا - مجید قناعت شعار - محمدمهدی طهرانچی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

9. اثر دما، آهنگ شارش گاز آرگن و استیلن بر رشد نانولوله‌های کربنی تولید شده به روش CVD

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منصور فربد - آمنه آهنگرپور - ایرج کاظمی نژاد
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

10. اثر سُره و برهمکنشهای هیدرودینامیکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فایزه پوسانه - علی نجفی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

11. اثر طول و پهنای نانو نوارهای گرافنی آرمچیر روی رسانش الکتریکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی قربانی اصل - علیرضا صفارزاده
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

12. اثر فشار بر ضریب گینزبرگ – لاندائو در

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:تقی اکبری چالش تری - رضا موسوی عسکری - محمدعلی شاهزمانیان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

13. اثر لایه دی الکتریک با اتمهای سه ترازیشکل در کنترل سرعت گروه نور عبوری و بازتابشی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی شریفی - مصطفی صحرایی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

14. اثر نقص ساختاری استون – ولز بر رسانش نانولوله کربنی تک دیواره دسته مبلی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بابک اسلامی - افشین نمیرانیان
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

15. اثر هندسه ساختار بر عملکرد کلیدهای دوحالته تمام‌نوری بلور فوتونی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی نقوی - سینا خراسانی - خشایار مهرانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

16. اثر ولتاژ الکتروانباشت نامتقارن با لایه سدی ضخیم برساختار بلوری و خواص مغناطیسی نانوسیم های کبالت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم غفاری - محمد الماسی - عبدالعلی رمضانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

17. اثر پارامترهای ولتاژ پالس بر خواص مغناطیسی و میکروساختار نانو سیم های آهن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:وحیده بیضی اصفهانی - عبدالعلی رمضانی - محمد الماسی کاشی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

18. اثر کازیمیر در فضاهای با توپولوژی غیر جزئی در کوانتش به روش کرین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مصیب ناصری - محمدوحید تکوک
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

19. اثر گرم کننده جانبی فعّال روی میدان های دما و جریان های شاره در رشد بلور چُکرالسکی اکسیدها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالّه اجاقی - محمد حسین توکلّی - ابراهیم محمدی منش
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

20. اثر گرما دهی جرقه‌ای به همراه کشش در ساختن میکرو و نانو رشته های فیبر نوری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسن فاطمی - مهدی پشم کار
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

21. اثرات بر هم کنش کولنی بر ترابرد اسپین قطبیده در ساختار فرومغناطیس- نیمرسانا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محبوبه شهری ناصری - صابر فرجامی شایسته
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

22. اثرات خودسرازیری (self-steepening)در کلیدهای سالیتونی فوق سریع مزدوج موازی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن حاتمی - فاطمه کارگر
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

23. اثرات همبستگی های کوتاه برد در فرایند رانش یکسویه نامتقارن در حضور دو نقص

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابراهیم فولادوند - حمید تیموری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

24. اثراعمال روش های گرمایی بر شکل پیک TL وپارامترهای سینتیک نمونه طبیعی CaF2

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مصطفی زاهدی فر - احسان صادقی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

25. اثرافزودنی La2O3 بر روی خواص الکتریکی وریستور ZnO

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدمهدی کارخانه چی - مصطفی شیرین پور - محمدعلی رخش ماه
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

26. اثرنانوذرات Sb2O3 بر ریزساختار و چگالی جریان بحرانی ابررسانایBi1.65-xPb0.35SbxSr2Ca2Cu3Oy

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدابراهیم موسوی قهفرخی - مرتضی زرگرشوشتری - منصور فربد
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

27. ارائه یک روش ساده برای تعیین فاصله کانونی حرارتی لیزرهای حالت جامد بر اساس معادله آهنگ

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیر نوفرستی - سعید موسوی جهرمی - بهنام عباسی - مهدی عابدی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

28. ارایه کنش و معادلات میدان گرانش اینشتین -بورن-اینفلد -دیلاتون به کمک تبدیلات همدیس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سید حسین هندی - ستار شادلاقانی - نصیب الله دوستی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

29. استراق سمع بهینه در رمزنگاری کوانتومی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عزیزالله عزیزی - میثم فروزی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

31. استفاده از پولینگ کرونا در ساخت مدولاتور الکترواپتیکی پلیمری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اسماعیل حیدری - عزالدین مهاجرانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

32. استفاده از گاماهای ناشی از پرتابه پروتون برای اندازه گیری مقدار عنصر آلومینیوم درنمونه ضخیم خاک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین اکبریان شورکایی - سوران شادمان - محمد لامعی رشتی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

35. افزایش بازده لیزر های رنگی با استفاده از شبکه های پلیمری سه بعدی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نگار حسینی نسب - حبیب تجلی - علی قنادزاده - محمدصادق ذاکر حمیدی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

36. الکتروانباشت فیلم های فوق نازک Fe و مطالعه ساختار آنها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ایرج کاظمی نژاد - معصومه استادشریف معمار - منصور فربد
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

37. انتشارامواج سطحی درفصل مشترک محیطهای عادی و بلور فوتونیکی یک بعدی حاوی شبه مواد تک منفی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هادی رحیمی - صمد روشن انتظار - عبدالرحمن نامدار - حبیب تجلی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

38. انتقال کامل حالت‌های اِم-کیوبیت GHZ بر روی شبکه منظم-فاصله جانسون

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد علی جعفری زاده - رحیمه صوفیانی - سیدفرید تقوی - احسان براتی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

39. انتقال کامل حالت‌های کوانتومی تک ذره d ترازه بر روی شبکه‌های شبه منظم- فاصله

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد علی جعفری زاده - رحیمه صوفیانی - سیدفرید تقوی - احسان براتی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

40. اندازه گیری HVL فیلتر Ni و مطالعه تأثیر آن بر سختی اشعه X

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین ترکاشوند
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

41. اندازه گیری در فرمالیسم حالت نسبی اورت و تفسیر چند جهانی مکانیک کوانتوم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا داوری دولت آبادی - مجید رهنما - کتایون آل شیخ
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

43. اندازه گیری سرعت مواد برداشته شده، در اثر تابش دهی هدفهای فلزی با لیزرهای پالسی بلند

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه رضایی - مولا داد نیکبخت - محمدحسین مهدیه
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

44. اندازه گیری سرعت موج موج حرارتی ناشی از شکست اپتیکی هوا با لیزر پالسی بلندپرتوان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرجان سمیع پور - مولا داد نیکبخت - ملیحه سبحانی - محمدحسین مهدیه
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

45. اندازه گیری ضریب شکست زیر لایه ها به کمک ساختارهای دوره ای خودزای ایجاد شده در لایه های نازک حساس به نورAgCl-Ag

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نهال ارشمید - اطهر مخبری قمشه
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

46. اندازه گیری نقطه مجازی آشکارساز HPGe برای چشمه های نقطه ای پرتوزا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدعلی محمدی - محمدرضا عبدی - مجتبی مستجاب الدعواتی - مهدی کمالی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

47. اپتیک کوانتومی نانوساختارها


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رسول رکنی زاده - محمد حسین نادری - مالک باقری ھارونی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

48. ایجاد نانوذرات نقره در دمای پایین به کمک پلاسمای هیدروژن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زینب کیانی - یاسر عبدی - عزت اله ارضی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

49. ایجاد گیت تک-کوبیتی با روش گذار بی درروی کسری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بابک صمصامی - مهدی امنیت طلب
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

50. بازیابی اطلاعات کوانتومی به صورت FT با استفاده از کد کمکی شور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شهلا نیکبخت - فاطمه شیردل - حسین موحدیان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

51. بر رسی تاثیر پارامترهای مختلف خاک بر نفوذ 137Cs

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا پورایمانی - مرضیه مظلوم شهرکی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

52. بررسی آثار مغناطوالاستیکی ترکیب 2Ge2Mn6/0Gd4/0Sm

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:لیلی متولی زاده - ناصر تجبر - محمدرضا علی نژاد - فایز پورآرین
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

53. بررسی اثر اندازه و آرایش غیرمتقارن سلول های کوانتمی بر عملکرد و انرژی ذخیره شده میان سلول ها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کوکب باغبانی پاریزی - کتایون زند - مرتضی فتحی پور
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

54. بررسی اثر تغییر طول گیت در عملکرد یک SOI-MOSFET

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سید ابراهیم حسینی - ابوالفضل رحمانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

55. بررسی اثر جنس الکترود در طیف نشری گازهای بی اثر در دستگاه کندوپاش الکترومغناطیسی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شرمینه رستمی - علی حیدرنیا - سیدحسن توسلی - حمیدرضا قمی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

56. بررسی اثر حضور ناخالصیهای مغناطیسی و غیر مغناطیسی در ابررسانای

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هادی سلامتی - ناصر محمدی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

57. بررسی اثر سرعتهای مختلف لایه نشانی برتخلخل و ضریب شکست فیلم های مزومتخلخل نازک SiO2

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید راستگو - فرهاد اسمعیلی قدسی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

58. بررسی اثر عامل کمپلکس ساز بر گاف انرژی و خواص اپتیکی نانو ذرات اکسید روی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آسیه السادت کاظمی - سید احمد کتابی - محمد مهدی باقری محققی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

59. بررسی اثر عملیات حرارتی روی خواص ساختاری و الکتریکی لایه های نازک CdS

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا مجیدی نیا - حمید رضا قلی پور دیزجی - محمد حسین احسانی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

60. بررسی اثر غلظت درخودآرایی نانو حفره های آلومینا با جریان آندایز بالا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا رئوفی - محمد الماسی کاشی - عبدالعلی رمضانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

61. بررسی اثر غلظت کربن بر روی خواص نانو ساختاری و مکا نیکی لایه های ZrN1-x Cx

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید مجتهدزاده - محبوبه بهرامی زنجانبر - معصومه علیجان نژاد - محمود قرآن نویس
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

62. بررسی اثر میدانهای مغناطیسی AC و DC بر رشد اولیه دانه رستهای کلزا وذرت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمود بهار - احمد مجد - سهیلا عبدی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

63. بررسی اثر پاشندگی مرتبه سه و چهار بر سالیتون های تاریک و تاثیر آن بر انتشار گلوله های نوری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن حاتمی - فاطمه حیدری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

66. بررسی اثر گاز کمکی هلیوم و نئون در عملکرد لیزر بخار مس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم ذوقی - سعید بهروزی نیا - داود صالحی نیا - کامران خراسانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

67. بررسی اثرات ترموالکتریکی و تعیین ضریب سیبک در فلزات

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسلم زارع - فرخ زارع
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

68. بررسی اثرات دانه بندی کاتالیست طلا بر رشد نانو سیم های اکسید روی و چگونگی ایجاد نانوسیمهای چند شاخه ای

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:میثم پازکی - یاسر عبدی - عزت اله ارضی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

69. بررسی اثرات پراکندگی اسپینی بر جریان مانا در یک حلقه کوانتومی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:لیلا اسلامی - مهدی اسماعیل زاده
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

70. بررسی اثرمیدان مغناطیسی ثابت بر فرایند تولید هارمونیک های اول و دوم از سطح پلاسمای سرد با زوایای تابش متفاوت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا فلاح - حسن رنجبر عسکری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

71. بررسی امکان استفاده از شتابدهنده D-T بعنوان چشمه نوترونی در BNCT با استفاده از کد MCNP4C

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا اسکندری - صدیقه کاشیان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

72. بررسی انتشار موج و پاسخ زمانی در کوپلرهای MMI فوق‌کوتاه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عظیم محمودی - رضا فرهی مقدم - محمد خان زاده - مهدی شفیعی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

73. بررسی انتقال انرژی در همجوشی هسته ای توسط باریکه یونهای سنگین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اکبر پروازیان - عباس شاه بندری قوچانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

74. بررسی انعکاس از فیلمهای نازک چند لایه ای GaAs/CaF2 در حضور و عدم حضور تک لایه ZnO

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سید ادریس فیض آبادی - فائزه محقق - سید محسن صالح کوتاهی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

75. بررسی اپتیک غیرخطی سطوح فلزات

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شیما نظری - محمدمهدی طهرانچی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

76. بررسی اپتیکی، الکتریکی ساختاری نوین در سلولهای خورشیدی آلی حجمی - پیوندی غیر همسان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حامد عظیمی - طیبه عامری - کریستف والدف - ژیلس دنلر
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

77. بررسی تأثیر اعمال میدان مغناطیسی بر میدان دما و انتقال حرارت در یک محفظه دوبعدیA

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:قنبرعلی شیخ زاده - محمدرضا بابائی - وحید رحمانی - محسن پیرمحمدی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

79. بررسی تئوری و تجربی پایداری مد های پلاریزه خطی در فیبر چند مدی دو شکستی شدید

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا پوزش - مجید لفوتی - کامران حجاز - محمدصادق ذبیحی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

80. بررسی تابندگی و اندازه گیری دمای ظاهری یک جسم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم اکبری - امید نوربخش - محمد سلطانی - محمود سلطان الکتابی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

82. بررسی تاثیر اندازه و بعد در انطباق نانو کریستال – کوانتوم دات (InN-CdSe)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمد یزدانی - مرجانه صمدی راد
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

83. بررسی تاثیر فشار روی نقطه ی ذوب گزنون

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جمال داودی - مریم احمدی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

84. بررسی تاثیر پارامترهای مختلف خاک بر نفوذ 137Cs

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا پورایمانی - مرضیه مظلوم شهرکی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

87. بررسی تجربی مزدوج فاز خود- دمش در بلور تیتانات باریم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدحسین مجلس آرا - ریحانه بهرامیان - محمدرضا ابوالحسنی - سید روح الله حسینی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

88. بررسی تجربی مشخصات پلاسمای داغ و چگالِ تولید شده در میدان اَبَرقویِ لیزر فمتوثانیه روی سطح مذاب فلز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نادر مرشدیان - آندره ساویلو - داریا یوروپینا - رامان ولکو
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

89. بررسی تجربی و عددی حرکت نوسانی میرای دو آهنربای بیضیگون

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صفیه قربانزاده - الهام باورنگین - مطهره عباسی - حمیدرضا مشایخی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

90. بررسی تجربی و مدلسازی اثر میدان مغناطیسی بر روی رشد نانولوله های کربنی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مینا باغگر - یاسر عبدی - عزت اله ارضی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

91. بررسی تحرک‏پذیری الکترونها در چاه کوانتومی AlxGa1-xAs/GaAs

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:قاسم انصاری پور - شهرزاد رفیعیان
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

92. بررسی تحلیلی سطح مارکوف دوبعدی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ندا احمدی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

93. بررسی ترازهای انرژی و ویژه توابع کوانتوم نقطه‌های استوانه‌ای

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن حاتمی - محسن نوریان - محمدمهدی قره بیگی - سیدمرتضی عزیزی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

94. بررسی تعدیلات نانو ساختاری و مشخصه های سطح ورقه تیتانیوم کاشت شده با یونهای ازت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:معصومه فیروزی آرانی - هادی سوالونی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

95. بررسی تغییر ph در جایگزیدگی یون های Mn2+ درنانوذرات CdS:Mn

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صدیقه سلیمیان - صابر فرجامی شایسته
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

96. بررسی تغییر درجه تبلور پلی کربنات های پرتودهی شده با پروتون های 3 مگا الکترون-ولت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بابک ژاله - مهدی حاج ولیئی - مرتضی منصور - ک.پ سینگ
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

97. بررسی تغییر غلظت Mn روی سطح طولانی بمباران شده آلیاژ Al - Pd - Mn ، با حرارت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فریدون سموات - شیما عظیمی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

98. بررسی تغییر پارامتر های اپتیکی توری های تمام نگاشتی در اثر لایه نشانی آلومنیوم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهره حریریان - ناصر پرتوی شبستری - مریم قشلاقی - هاشم حجتی راد
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

99. بررسی تغییرات ترازهای انرژی حفره نقاط کوانتومی کروی GaN با ساختار زینک بلند در حضورمیدان الکتریکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمیده عین اله زاده صمدی - اصغر عسگری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

100. بررسی تغییرات دوره تناوب در سیستم دو تایی نزدیک گرفتی AK Her

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آنیا صمدی قدیم - سعدالله نصیری قیداری - داوود محمد زاده جسور
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

101. بررسی تغییرات گرانروی در لایه گذار فاز بین گوشتۀ بالایی و پایینیِ زمین و اثر آن در سلول های همرفتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین جلال کمالی - حسین امیری - محمد شجاعی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

102. بررسی حرکت و دمای حباب در پدیده آوادرخش تک‌حبابی متحرّک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدظفرالله کلانتری - محمد علی عسگریان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

103. بررسی خصوصیات مغناطیسی، الکتریکی و ساختاری منگنایت La0.8Sr0.2Mn1-xTixO3 (0 ≤ x≤ 0.075)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:باقر اصلی بیکی - پرویز کاملی - هادی سلامتی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

104. بررسی خواص اپتیکی ترکیب نیمرسانای GaNPپس از انجام عملیات حرارتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ملیحه رنجبر - مرتضی ایزدی فرد
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

105. بررسی خواص اپتیکی غیرخطی تری آزن ها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا دهقانی - محمدحسین مجلس آرا - محمدکاظم رفوئی - آسیه احمد علی نژاد
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

106. بررسی خواص بحرانی یک مدل جفت شده XY دو بعدی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رسول قنبری - فرهاد شهبازی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

107. بررسی خواص ترابرد InP با استفاده از روش مونت کارلو در میدان الکتریکی بالا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا اسلامی مقدم - هادی عربشاهی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

108. بررسی خواص جایگزیدگی نابهنجار در مدل های بی نظمی یک بعدی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین چراغچی - علیرضا حبیبی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

109. بررسی خواص ساختاری، مغناطیسی و الکتریکی نانو منگنایت La0.67Sr0.33MnO3

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی رستم نژادی - هادی سلامتی - پرویز کاملی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

110. بررسی خواص ساختاری، مغناطیسی و جذب میکروویو فریت استرانسیم به منظور طراحی و ساخت کاواک میکروویو

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرزانه کریمیان جزی - محمدحسن یوسفی - حسین مختاری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

111. بررسی خواص سطحی فیلم پلیمرpvc تحت اثر پلاسمای آرگون

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:راضیه انجیل الی - محمود قرآن نویس - شیلا شهیدی - علیرضا هژبری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

112. بررسی خواص لایه های نازک نانو ذرات کادمیم سلنید تهیه شده به روش لایه نشانی شیمیایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدیه پوررضاییان - رضا صحرایی - اعظم کریمی - اول غفار متدین
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

113. بررسی خواص نیم فلزی و ساختاری فازهای مختلف MnTe

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آرش بوچانی - محمدرضا ابوالحسنی - فرزاد احمدیان - المیرا سرتیپی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

114. بررسی رسانندگی dc شیشه های Li2O-MoO3-P2O5

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مارال آزمونفر - محمدحسین حکمت شعار - حامد بهزاد
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

115. بررسی رسانندگی آندریف نقطه های کوانتومی آشوبناک و انتگرال پذیر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الناز رستم پور - محمدرضا ابوالحسنی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

116. بررسی رسانندگی در گرافین با پتانسیل دلخواه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرجان جعفری - فردین خیراندیش
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

117. بررسی رفتار زمانی مولفه پراکنده شده استوکس درفرآیند پراکندگی القائی بریلوئن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیرحسین فرهبد - مهروز ترکاشوند - مصطفی ممدوحی - محمد سعید
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

118. بررسی روش های مختلف لایه نشانی پلیمر نیمه هادیPEDT/PSS

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمود رضایی رکن آبادی - محمد بهدانی - محمدرضا رشیدیان وزیری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

119. بررسی ساختار الکترونی بهینه و پارامترهای خروجی لیزرهای آبشار گونه کوانتومی و بدون ناحیه تزریق

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهروز واثقی - فاطمه یزدانی - رقیه پرویزی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

120. بررسی ساختار الکترونی، و اثر سنتیلاسیون یدید سزیم (CsI) در حضورناخالصی‌های سدیم (Na) و تالیم (Tl)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمود مرادی - منصوره شادمهر - زهرا سلطانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

121. بررسی شارش سیال در راکتور VVER-1000 با استفاده از کد محاسباتی دینامیک سیالات

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عباس قاسمی زاد - بابک خان بابایی - حسین فرج الهی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

122. بررسی عددی تاثیرتغییر توان اپتیکی پالس های نوری بر پاسخ الکتریکی آشکارسازهای نوریBGMSM

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احسان منبری - حمیدرضا مشایخی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

123. بررسی عملکرد MOSFET لایه نازک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی قاسمی - سیدابراهیم حسینی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

124. بررسی مدهای اپتیکی چاه کوانتومی چندتائی In0.5Ga0.5N/GaN در ناحیه فروسرخ دور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غضنفر میرجلیلی - رضا امرانی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

125. بررسی مشخصه‌های خروجی و بهره لیزرهای نقطه کوانتمی InGaAs/GaAs خودآراسته و اثر دینامیک واهلش حامل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:داوود قدسی - وحید احمدی - اسفندیار رجایی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

126. بررسی معادلات حاکم بر نانوسیالها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فریور فاضل پور
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

127. بررسی مکانیزم کندگی لیزری سیلیکون با تپهای نانو ثانیه در محیطهای آب و هوا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:روح الله کریم زاده - نسترن منصور
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

128. بررسی میزان پرتوزایی طبیعی سبزیجات پهن برگ در شهر تهران به روش طیف سنجی گاما

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پرویز پروش - علیرضا گوشه
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

129. بررسی ناپایداری فاز مغناطیسی ترکیبات بین فلزی گادلینیم ناشی از پدیده چگالی موج اسپینی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نگین کمالی سروستانی - احمد یزدانی - فاطمه آبایی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

130. بررسی نشر سیکلوترونی یونی و مدارهای ذرات یونی در توکامک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:لاله عطایی سرشت - محمود مصلحی فرد - صمد سبحانیان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

131. بررسی نظری و تجربی اثر گرمانوری در یک لیزر نیم رسانای AlGaAs

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اردلان آرمین - محمود سلطان الکتابی - سعید طاهریون - پیمان فیض اله
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

132. بررسی نقش درصد پرشدگی حفره‌ها در مواد متخلخل با استفاده از طرح پراش نوترون

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جمیله سیدیزدی - حسین فرمان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

133. بررسی نقش نیتروژن در کنترل چگالی الکترون آزاد نیمرساناهای نیتروژندار رقیق

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سید نورالدین مرعشی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

134. بررسی نیمه نظری تنگش پلاسما در دستگاه پلاسمای کانونی دنا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد امیرحمزه تفرشی - میترا کاسه چی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

135. بررسی و شبیه سازی رفتار زمانی قطرات چکیده شده از یک نخ آغشته به مایع غلیظ

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه جعفری فرشمی - امیر رمضان زاده - حمیدرضا مشایخی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

136. بررسی و محاسبه چگونگی تولید امواج THz به روش تولید اختلاف فرکانس در بلور غیرخطی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرضیه اسدنیای فرد جهرمی - علیرضا خورسندی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

137. بررسی و مطالعه ساختارهسته Sb 122 بر اساس مدلهای آماری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:لیلا اکبرزاده قلی دیزجی - سلیمان معروفی - عزیز بهکامی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

138. بررسی و مقایسه پتانسیلهای بین اتمی تجربی برای فلز مس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جمال داودی - کیاندخت رناسی - سپیده سلطانی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

140. بررسی پدﻳﺪه تشدﻳﺪدرترابرد بارو وابستگی مقاومت مغناطﻴﺴﻲ تونل زنی به ولتاژدر ساختاری متشکل از سد سه گانه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الناز حسین زاده - امیرحسین احمدخان کردبچه
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

141. بررسی پراکندگی جوابهای سالیتوری مدل Phi4 از ناخالصی با سه مدل متفاوت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:انسیه حکیمی طوسی - کورش جاودان
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

142. بررسی کوانتمی ارتعاشات بلوری کوارتز و بررسی توافق طیف ارتعاشات رامان با مدل کوانتمی تابع گالی هیبریدی (B3LYP)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آرش عبدالهی - محمد طالبیان - مهدی امنیت طلب
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

143. بررسی گاف فوتونی در یک بلور فوتونیکی ناهمسانگرد دوبعدی با شکل های مختلف از میله های دی الکتریکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهروز رضائی - مهسا حدادی مقدم - علی سلطانی والا - منوچهر کلافی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

144. بررسی گذار سل به ژل محلول حاوی ذرات لپونیت با استفاده از پراکندگی نور و روش ((R/S

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرزانه بنی اسدی - طاهره تکیه - غلامرضا جعفری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

146. برش کیهانی ، روشی جدید در شناخت جرم در کیهان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا منصوری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

147. بستگی ضریب بهره سیگنال کوچک و انرژی اشباع به قطبش در لیزر رنگینه ای

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید جلوانی - شهریار ابوالحسنی - نرگس میری - محمود ملاباشی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

148. بهینه سازی اعوجاجات بهره در تقویت کننده ی TDMرامان فیبر نوری با استفاده از روش ضرایب نا معین لاگرانژ

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منصور فرهادی - فرناز فرمان - علیرضا بهرامپور
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

150. تأثیر تغییر عدد پرانتل آشفتگی بر تحلیل جریان و انتقال حرارت در جت دایروی برخوردی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرزاد بازدیدی تهرانی - علیرضا ایمانی فر - حسین فروتن - مهران رجبی زرگر آبادی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

151. تأثیر تکانه زاویه ای بر شکل گیری کهکشانهای اولیه در حضور ماده تاریک ( در مدل Top- Hat کروی)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:داود محمدزاده جسور - مولایار ملک جانی - هدیه حسین زاده
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

152. تا ثیر حرارت بر خواص اپتیکی و ساختاریفیلم های نازک اسپینل آلومینا منیزیم دوپ شده به کبالت به روش سل ژل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه مالمیر - حسین فرمان - حمیدرضا رضایی - لقمان فتح الهی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

153. تابش اشعه ی ایکس سخت، توسط دستگاه پلاسمای کانونی(UTPF-1)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا علی بازی بهبهانی - مجتبی آقامیر
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

154. تابع ساختار طولی در حالت‌های غیر‌یکتا، یکتا و گلئون

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی خرمیان - شاهین آتشبار تهرانی - ساغر باطبی - مریم سلیمانی نیا
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

155. تابع موج وردشی RVB در شبکه مربعی : حالت پایه و برانگیخته

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا نوربخش - فرهاد شهبازی - سیداکبر جعفری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

158. تاثیر برازش درجه دوم پلاریزاسیون در دوپایائی و ناپایداری میدان الکتریکی درون میکرومشدد نیم رسانا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا خردمند - امین عباسی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

159. تاثیر دمای خشک سازی بر خواص اپتیکی و ساختار لایه های نازکاکسید روی تهیه شده به روش سل – ژل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آرش پاکدل - فرهاد اسمعیل قدسی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

160. تاثیر ذخیره‎ساز گاف باندی فوتونیکی بر درهمتنیدگی اتم و گسیل خودبخودی آن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صمد روشن انتظار
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

161. تاثیر شعاع یونی کاتیون های محل A در پایداری فاز فرومغناطیسی منگنایت ها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدمسعود حسینی - محمدابراهیم قاضی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

162. تاثیر شکل و دوران میله ها روی خواص گاف فوتونی در یک بلور فوتونی ناهمسانگرد دو بعدی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:تایماز فتح الهی خلخالی - بهروز رضائی - علی سلطانی والا - منوچهر کلافی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

163. تاثیر فیزیک پیچه روی میدان های الکترومغناطیسی و گرمای القائی در سیستم های رشد بلور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد حسین توکلی - فریدون سموات - منوچهر بابایی پور - ابراهیم محمدی منش
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

164. تاثیر ماندگی سل بر خواص اپتیکی فیلم های نازک اکسید قلع تهیه شده به روش سل-ژل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جمال مظلوم - فرهاد اسمعیلی قدسی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

165. تاثیر ناخالصی الکتریکی بر ترابرد اسپینی در یک سیم کوانتومی مغناطیسی جفت شده به دو رینگ کوانتومی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه آئینه وند - امیرحسین احمدخان کردبچه
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

166. تاثیر نوفه بر فرآیند همگام سازی در مدل کوراموتو بر روی شبکه های بی مقیاس و تصادفی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمید خوشبخت - فرهاد شهبازی - کیوان آقابابایی سامانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

167. تاثیر پارامترهای هندسی آشکارسازها روی عملکرد دوربین کامپتون

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا کریمیان - سید بیژن جیا - غلامرضا رئیسعلی - محمدفرهاد رحیمی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

168. تاثیرآهنگ بازترکیب غیر نوری حاملین در پایداری لیزر سولیتون کاواک از نوع VCSEL با جاذب اشباع پذیر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کیوان محمود اقدمی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

170. تحلیل اثر حفره‌های هوا بر تلفات حبسی فیبرهای کریستال فوتونی با استفاده از روش FDFD

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه اصغری - فرامرز اسمعیلی سراجی - اکبر زنده نام
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

171. تحلیل برخی از نقشهای منظم در طبیعت با آنالیز هورتن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ریحانه قانع مطلق - ناهید ملکی جیرسراجی - شاهین روحانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

172. تحلیل تلفات فرنل در پیوندگاه فیبرهای تک مد و کریستال فوتونی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیرا فارسی نژاد - فرامرز اسمعیلی سراجی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

173. تحلیل رفتار ایزوتروپی ماکروسکوپیک فرکتال های سرپینسکی و دانه برف کخ

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:افشین علی زاده - هاله کنگرلو
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

174. تحلیل عددی تاثیر ناپایداری مارانگونی بر میدان جریان شاره در رشد بلور گالیوم آرسناید

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا فایض - مرتضی اسدیان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

175. تحلیل عددی فرآیند انتقال حرارت غیر دائمی آشفته در جت نوسانی برخوردی با یک صفحه تخت در شرایط دما ثابت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرزاد بازدیدی تهرانی - مهدی جهرمی - مهدی کرمی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

176. تحلیل منحنی O_C و انتقال جرم در سیستم دوتایی U Cep

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:داود منظوری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

177. تحول دینامیکی ویژگیهای غیرکلاسیک میدان کاواک در برهم کنش با دو اتم دوترازی در هم تنیده

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سحر بصیری اصفهانی - محمدحسین نادری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

178. ترابرد الکتریکی و گرمایی در فلزات دانه ای

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حشمت یاوری - مریم احمدنیای مطلق
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

179. ترانزیستوراثر میدان فلز عایق نیمه رسانا)) AlxGa1-xN/GaN MISHFETتحلیل عملکردبرای کاربردهای میکروویو توان بالا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صدیقه نیکی پار - اصغر عسگری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

180. تشکیل نازک ترین لایه های ممکن بر زیر لایه ی Si(111)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی بهاری - فاطمه لاری دارابی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

181. تصحیحات کوانتومی رسانایی نیمه رساناهای با ساختارهای مختلف:معادله ی علوی- روحانی در مقابل معادله ی هیکامی(Hikami)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدعلی اصغر علوی - عبدالرشید طاطار
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

182. تصویر برداری از ستون پلاسما در توکامک دماوند

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:چاپار رسولی - داوود ایرجی - علی رجب تبار درویشی - کیوان اختری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

183. تعمیم حالت های همدوس بار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرشید افتخاری - محمدکاظم توسلی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

184. تعمیم معادله جارزینسکی برای سیستمی با دمای متغیر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه زارع - زهرا عبادی - بهروز میرزا
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

185. تعیین آزمایشگاهی سطح مقطع های جذب و گسیل فیبرهای نوری آلاییده به اربیوم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم کریمی - فرامرز امسعیلی سراجی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

186. تعیین انرژی فعال سازی پخش Pd در شبه بلور Al-Pd-Mn

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فریدون سموات - فاطمه نعمت الهی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

187. تعیین بازده آشکار سازهای NaI وپلاستیک در طیف سنج AT1315

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صالح اشرفی - سید محسن اعتصامی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

188. تعیین تجربی فاصله کانونی عدسی به روش تداخل سنجی فازی لاوه و مقایسه آن با روش تداخل سنجی تالبوت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم محتشمی فر - عباس زارعی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

189. تعیین توزیع دما و اندازه حفره ایجاد شده بر فلز استیل در فرایند کند و سوز توسط لیزر Nd:YAG

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سکینه خسروی نیا - ناصر سپهری جوان - محمدجواد ترکمنی - فاطمه معروفی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

190. تعیین توزیع فضائی سرعت سیال هوا به روش لیزری(LDV) و بهینه سازی عملکرد آن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین مهرزاد - محمد حسین مهدیه
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

191. تعیین ضخامت حفاظ سربی محفظۀ نگهداری خشک سوختهای مصرف شدۀ راکتورهای تحقیقاتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:میرمحمد دامادی - رسول خدابخش
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

193. تعیین مشخصات پلاسمای مگنترونی با استفاده از پروب لانگمیر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه تن آرا - صمد سبحانیان - حسن بیدادی - سیروس خرم
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

194. تعیین نمایه‌دمای اطراف سیم داغ با استفاده از پراش فرنل از جسم فازی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رسول عالی پور - محمدتقی توسلی - احمد درودی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

195. تهیه لایه نازک نانوبلور کادمیم تلورید به روش لایه نشانی حمام شیمیایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اعظم کریمی - رضا صحرایی - مهدیه پوررضاییان - غفار متدین اول
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

197. تهیه و بررسی مغناطیسی پودر نانومتری اورتوفریت ایتریوم با استفاده ازروش سل- ژل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آذر بیرانوند - جمشید عمیقیان - مرتضی مظفری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

198. تهیه و مطالعه لایه نازک FeSx به کمک روش رسوب گذاری فتوشیمیایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمیدرضا قلی پور دیزجی - ماساکی ایچی مورا
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

199. تهیه ی نانوفریت کبالت-روی (Co0.5Zn0.5Fe2O4) با فاز مکعبی اسپینلی به روش هم رسوبی در دمای اتاق

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سهراب منوچهری - محمدحسن یوسفی - مرتضی مظفری - جمشید عمیقیان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

200. تهیه ی نانوپودرفریت روی به روش سل-ژل وبررسی ویژگی های مغناطیسی آن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا اقبالی آرانی - مرتضی عسگریان - جمشید عمیقیان - مرتضی مظفری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

201. تهیه ی پودر های نانومتری گارنت ایتریوم آهن به روش سل-ژل و اندازه گیری دمای کوری آنها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:معصومه یارمحمدی سطری - مرتضی مظفری - جمشید عمیقیان
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

202. توزیع شار نوترون حرارتی درون ستون حرارتی راکتور تحقیقاتی تهران با استفاده از کد MCNP

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کیومرث کمالی مقدم - محمود صداقتی زاده - شبنم حیدری کاهکش
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

203. توزیع فضایی جریان الکتریکی تونلی در نانوساختارهای مغناطیسی با یک سد پتانسیل در حضور ناخالصی نقطه ای

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم موسوی - مرتضی اصلانی نژاد - فرامرز کنجوری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

204. توزیع چندگانگی ذرات باردار در نابودی در انرژی مرکز جرمGeV57-54 و مقیاس KNO

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی قاسمپور نشلی - محمدابراهیم زمردیان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

205. توصیف تقویت کننده میکروحلقه ای آغشته به اربیوم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدجواد ابوالفضلی قمصری - محمد کریمی - محبوبه بهرام پور - علیرضا بهرام پور
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

206. توصیف ساختاری و بررسی خواص نوری و الکتریکی لایه های نازک نانوساختار CdSe

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:برهان ارغوانی نیا - نادر قبادی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

207. توصیف فیزیکی نیمدایره‌های تغییر شکل یافته امپدانس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا شعار ابوذری - گیدو اشمیتز
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

208. تولید باریون های سنگین Ωbbc وΩbcc در مدل کوارک- دوکوارک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جلیل ناجی دومیرانی - محمد علی گومشی نوبری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

210. تولید نانوساختارهای یک بعدی ZnO توسط مکانیزم VLS روی زیرلایه Si و Al2O3

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مصطفی سواریان - محمدحسن یوسفی - علی اعظم خسروی - حسین ثقفی فر
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

211. تولید نور سفید از دیود نورافشان و بررسی فسفرهای مناسب

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهره خسروی - حمیدرضا فلاح
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

212. تولید کوارک تاپ از تبخیر سیاهچاله در LHC

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید پاک طینت مهدی آبادی - مجتبی محمدی نجف آبادی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

213. جذب تشدیدی دربرهم کنش پرتولیزری با پلاسمایی با نمایه های چگالی الکترونی مختلف

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدجلال پسته - محسن محمدنژاد
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

214. جذب نوری و حالتهای دنباله ای نوار انرژی شیشه های وانادیمی حاوی اکسید آنتیموان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:داریوش سوری - رضا سپه وند
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

216. جواب ها ی سازگار فضا ی متقارن کروی در گرانش متریکی ی(R)F

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا صفاری - سهراب راهور - سلماز عسگری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

217. جواب های وابسته به زمان معادلات فوکر- پلانک غیر خطی مربوط به آنتروپی های به شکل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهروز میرزا - فردوس رضائی حسین آبادی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

218. حالت زمینه و گاف انرژی ابرشاره گاز فرمی نزدیک تشدید فشباخ به ازای

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرتضی خادمی پور صمدی - محمدعلی شاهزمانیان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

219. حالت های هم دوس چهار فوتونی تعمیم یافته

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:داود افشار - مجتبی جعفر پور
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

220. حالت های همدوس یک ذره باردار در میدان مغناطیسی یکنواخت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا ستاره - ابوذر فلاح پور
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

221. حل تحلیلی مدل رشدRSOS (جامد روی جامد محدود شده ) در 1+2 بعد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سکینه حسین آبادی - امیرعلی مسعودی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

222. حل دقیق معادله کلاین _گوردن به روش شکل ناوردایی برای یک ذره ی باردار در یک میدان مغناطیسی متغیر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد رضا ستاره - عثمان حاتمی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

223. حل عددی معادله شرودینگر به منظور محاسبه توابع موج در مبدأ برای مزون های سنگین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم مؤمنی فیلی - محمد علی گومشی نوبری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

224. حل عددی معادله ی ترابرد الکترون در نانوترانزیستورها در رژیم بالیستیک برای حالت یک بعدی و دو بعدی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اشرف اسادات ضیایی - فرامرز کنجوری - مرتضی اصلانی نژاد
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

226. حلقه کوانتومی در حضور اثر کوپل شدگی اسپین- مدار راشبا به عنوان فیلترکننده اسپین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ادریس فیض آبادی - آمنه نجفی - محبوبه امیدی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

227. خواص ساختاری اندوهدرالهای (Na+@C(N=60,70;n=0,-1 با در نظر گرفتن اثر بر هم کنش الکترون- الکترون

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجتبی یعقوبی - اردوان کوهی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

228. خواص ساختاری، الکترونی و مغناطیسی ترکیبات MnRuGa , MnRuGe

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سید مصطفی منیری - مریم مقیمی - زهرا نوربخش - سیدمجتبی مستجاب الدعواتی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

229. در انرژی های گرمایی و به روش نظریه میدان موثر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین صادقی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

230. دمای گذار بوز- اینشتین در فراتر از حد توماس- فرمی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هدیه جمال زاده - محمدابراهیم زمردیان - ناصر شاه طهماسبی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

231. دو پایداری اپتیکی در نانو ذرات نقره

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدحسین مجلس آرا - مینا فضیلتی - محمدرضا ابوالحسنی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

232. دورحسی میزان خروجی از اگزوز یک خودرو توسط بیناب سنجی تبدیل فوریه ای CO2

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا ناجی - محمد سلطانی - محمود سلطان الکتابی - حسین ثقفی فر
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

233. دوگانی ضربی تعمیم‌یافته برای آنتروپی‌ دوپارامتری، Sk,r

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه عسگرانی - بهروز میرزا
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

234. دینامیک سالیتون های زنجیره پاندول هادرمحیط های ناهمگن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالرسول قرائتی - طاهره خیراتی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

235. ذخیره الکتروشیمیایی لیتیم در نانولوله‌های کربنی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:طیبه کریمی - بهرام خوشنویسان - مریم بردبار
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

236. رابطه پاشندگی امواج در لیزر الکترون آزاد با میدان مغناطیسی محوری و پلاسمای زمینه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:تقی محسن پور - بهروز مراغه چی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

237. رسانایی ویژه یونی لایه های نازک لیتیم برات

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا شعار ابوذری - گیدو اشمیتز
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

238. رسانش الکتریکی سیم های کوانتومی: رهیافت تابع گرین غیرتعادلی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی اصغر شکری - فرشته یاوری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

239. رشد بلورهای مخلوط KDP_ADP از محلول آبی و بررسی اپتیکی سرعت رشد وجوه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا زرگر - حمید رضا قلی پور دیزجی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

240. رشد تک بلورهای ZnS به روشCVT

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهنام دیبایی اصل - مجید جعفرتفرشی - مصطفی فضلی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

241. رشد نانوساختارهای نوین مختلف ZnO به روش لایه نشانی بخار شیمیایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رباب منصوری - عزت اله ارضی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

242. رشد و مشخصه یابی نانوساختارهای آهن و مس برروی نیمرسانایn-Si وp-Si

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالعلی ذوالانواری - جعفر نظام دوست - حسین صادقی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

243. رشد و پرداخت شیمیایی سطح بلور ADP

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم مشهور - حمید رضا قلی پور دیزجی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

244. رفتار اکسیتون در چاه کوانتومی GaAs/Ga AlAs در حضور میدان مغناطیسی یکنواخت در حد دو و سه بعدی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین پناهی - راضیه عظیمی - حسین قربان فکر
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

245. رفتار مغناطیسی و الکتریکی نیمه هادیهای مغناطیسی (TM=Mn,Fe,Co) Zn1-x (TM)xO

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آمنه رضای حقدوست - علی رسولی - محمدمهدی طهرانچی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

246. رفتار گذرای حافظه تمام نوری در حضور اثر غیرخطی کر در میکروحلقه‎ها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد کریمی - محمدجواد ابوالفضلی قمصری - علیرضا بهرام پور
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

247. رفتاردمای صفر انرژی تقارنی در حد انرژی های بالا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعیده زریونی - حمیدرضا مشفق
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

248. رفع ابهام در سنجه ی باز بهنجارش با استفاده ازرهیافت بار موثر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابوالفضل میرجلیلی - فاطمه عبودیت
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

249. رهیافتBFT مرتبه محدود برای بوزون های کایرال در فضای ناجابجایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید منعم زاده - وحید نیکوفرد - مهران تاکی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

251. روش جبر لی برای حل دقیق معادلات شرودینگر یک بعدی با جرم موثر وابسته به مکان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا بخشی - حسین پناهی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

252. روشی برای خطی نمودن پیمایش در سیستم های پیمایشگر پیزوالکتریکی برای کاربردهای میکرو و نانومتری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسن فاطمی - امیر قطمیری - عباس خاکسار
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

253. روشی جدید برای اندازه گیری چگالی جریان بحرانی در قرص ابررسانا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ناهید حسینی - فرشاد فروغی - مهدی فردمنش - سینا خراسانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

254. ساخت ترکیب ابررسانای YBCO و بررسی اثر فانو با استفاده از طیف سنجی رامان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرجان تاجیک - رسول ملک فر
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

255. ساخت دستگاه لیدار بر اساس مشاهده مسیر باریکه لیزر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمد دوری - فضل اله رمضانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

257. ساخت لایه نازک Ag:TiO2 و بررسی خواص الکتریکی و اپتیکی آن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم قشلاقی - محمدهادی ملکی - هاشم حجتی راد - زهره حریریان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

258. ساخت لیزر فیبری 20 وات با بازدهی 70 درصد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کامران حجاز - مجید لفوتی - وحید وطنی - امین بابازاده
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

259. ساخت نانوبلورهای CdTiO3 با استفاده از نانوذرات CdO2

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمد عچرش - مرتضی زرگر شوشتری - فربد منصور
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

260. ساخت نانوکامپوزیت مغناطیسی با استفاده از نانولوله های کربنی و اندازه گیری خصوصیات آنها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بندر آستین چپ - رضا سپه وند - محسن عادلی - علی بهاری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

261. ساخت و بررسی نانوذرات هماتیت ( α-Fe2O3) با استفاده از روش سل-ژل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ایرج کاظمی نژاد - مهدی نوری - نساء شاه میری لاکه - ام کلثوم امام قلی پور
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

262. ساخت و راه‌اندازی لیزر بخار یدید مس و بهینه سازی توان خروجی آن برحسب فرکانس عملکرد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهره دهقانی محمودآبادی - بتول سجاد - سعید بهروزی نیا - کامران خراسانی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

263. ساخت و مشخصه یابی نوارهای مغناطیسی آمورفCo-Fe-Si-B-(Ni,Mo

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا رضایی - علی جزایری قره باغ - رضا بختیاری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

264. ساخت و مطالعه ی خواص مغناطیسی نمونه های منگنایت La0.8Pb0.2MnO3به روش آلیاژسازی مکانیکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین بهرامی - پرویز کاملی - هادی سلامتی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

265. ساخت وبررسی اپتیکی لایه های نازک نیمه رساناGe و Siو فلز Cu

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم قشلاقی - محمدهادی ملکی - هاشم حجتی راد
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

266. ساخت، مشخصه یابی و بررسی خواص مغناطیسی نانوذرات سوپرپارامغناطیس مگنتیت با پوشش PVA

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدمحمد خسروشاهی - محمدرضا تحریری - حسین اسلامی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

267. ساختار الکترونی MgB2 تحت کشش صفحه ای

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی حسینی - علی توانا - محمد اخوان
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

268. سالیتون های اپتیکی ورتکس در محیط های غیرخطی خود-کانونی ناهمگن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالرحمن نامدار - ربابه طالب زاده
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

269. سطح مقطع برخورد الاستیک (1S)t با هسته های دوتریم در محدوده انرژی 0.1eV<=Ek<5eV

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:روح اله قیصری - ابوالقاسم عوض پور
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

270. سنتز فریت نیکل روی Ni 1-x Zn x Fe 2 O 4 وبررسی اثر پارامتر x بر مغناطش اشباع

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدحسن یوسفی - غلامرضا امیری - محمدرضا ابوالحسنی - محمدحسین کشاورز
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

271. سنتز نانوذرات TiO2 به روش ترکیبی سل-ژل و آسیاب سیاره ای

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منصور فربد - مرضیه خادم الرسول - مرتضی زرگرشوشتری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

272. سنتز نانوذرات نیمرسانای منواکسید قلع و بررسی جذب اپتیکی آن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید مرشدیان راد - پرویز بروجردیان - مریم بردبار - منیر کمالیان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

273. سنتز نانوساختارهای CdS:Fe و بررسی خصوصیات نوری و الکتریکی با تغییر میزان آلایش Fe

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدحسن یوسفی - سید محمد طاهری - علی اعظم خسروی - امید خانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

274. سنتز و رشد تک بلورهای KTiOPO4

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهه غریب شاهیان - مجید جعفرتفرشی - مصطفی فضلی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

275. سنتز و مشخصه یابی نانوذرات ZnS،ZnS:Mn+2 , ZnS:Fe+2

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمود بهار - حسین آفریده - سارا وثوقی یزدانی - وحیده حیدری دولت آبادی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

276. سنتزنانوذرات اکسیدایندیوم با ناخالصی قلع(ITO) به روش سل- ژل و بررسی خواص ساختاری آنها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا سرحدی - ناصر شاه طهماسبی - محمود رضایی رکن آبادی - محمدمهدی باقری محققی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

277. سنتزکنترل شده، مشخصه یابی و بررسی سینترپذیری فلوئور الحاق شده در هیدروکسی آپاتیت نانوکریستالین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهران صولتی-هشجین - حسین اسلامی - محمدرضا تحریری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

278. سنجش موجودی رادیونوکلئیدهای طبیعی ومصنوعی در خاک منطقه شرق گیلان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عرفان لطفی - مسعود وهابی مقدم - سید محسن صالح کوتاهی - جواد رحیقی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

279. سویچ زنی حافظه ای در نیم رساناهای آمورف لیتیوم-وانادیوم-فسفات

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حامد بهزاد - محمدحسین حکمت شعار - مارال آزمونفر
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

280. سیستم خودران متشکل از دو کرهی به هم متصل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی نجفی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

281. سینترینگ قرص‌های سوخت UO2

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی دارایی - محمدرضا عبدی - مهدی کمالی - نوید کدخدایی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

282. شبیه سازی nucleation و رشد نانوساختارهای رونشست شده به روش زاویه مایل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرجان رجبی - سکینه مینائی فرد - رضا ثابت داریانی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

284. شبیه سازی انتشار غیر خطی پالس های فوق کوتاه در هوا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود محبی - سعید باطبی - حمید رحیم پور
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

285. شبیه سازی انتشارپالس شبه ایستا در لیزرهای رامان و بهینه سازی بازدهی آن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن حاتمی - سمیه شاکری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

286. شبیه سازی تشکیل موجبرهای خود نگار با استفاده از روش تکنیک تحلیل سری فوریه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن حاتمی - حسین مختاری - اعظم مهندس سامانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

287. شبیه سازی شار ترافیک در یک تقاطع با چراغ راهنمایی به روش هوشمند

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابراهیم فولادوند - سمیه بلباسی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

288. شبیه سازی عددی جریان غیردائمی آشفته سیال در تزریق جت مصنوعی به محیط سیال ساکن بر اساس روش URANS

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرزاد بازدیدی تهرانی - مهدی جهرمی - اردلان جوادی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

289. شبیه سازی عددی پتانسیل الکترواستاتیکی خنک کننده ترموالکتریکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد حسینی - حمیدرضا مشایخی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

290. شبیه سازی ملکولی تانسور فشار شاره محدود شده در یک نانو حفره

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمیده ابطحی نیا - اعظم صفادل - فاطمه ابراهیمی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

291. شبیه سازی مونت کارلو برای انتقال الکترون در کادمیوم تلوراید

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عادله مخلص گرامی - حمید رحیم پور سلیمانی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

292. شبیه سازی ناپایداری کلوین-هملهولتز در سطح مشترک دو سیال با حل کننده WENO

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اردوان کوهی - امین اسماعیلی - مسعود رضوانی جلال - علی سیروسی آرویج
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

293. شبیه سازی پلاسمون های سطحی نانوذرات جفت شده

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:تهمینه جلالی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

294. شبیه سازی گذار فاز نماتیک- ایزوتروپیک کریستال مایع با استفاده از مدل(2) P4O

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرتضی پیش بینی - مهدی واعظ زاده
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

296. شبیه سازی یک دوربین کامپتون توسط روش مونت کارلو

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا کریمیان - سیدبیژن جیا - محمدفرهاد رحیمی - غلامرضا رئیسعلی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

297. شبیه‌سازی شکل‌گیری بلور‌های کولنی سه بعدی در پلاسماهای غباری با استفاده از روش دینامیک مولکولی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید میرزانژاد - فرشاد صحبت زاده - سید طه رسولی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

298. شبیه‌سازی عامل ساختار دینامیکی به روش دینامیک مولکولیِ غیرتعادلی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جمیله سیدیزدی - حسین فرمان
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

299. شبیه‌سازی فرآیند جدانشینی سطحی مواد از زیرلایه در حین لایه‌نشانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا رسولی - محمدمهدی احدیان - اعظم ایرجی زاد
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

300. شکلی جدید برای آنتروپی تسالیس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نسرین توحیدی - اکرم گل سرخی - امیرحسین درونه
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

301. صورتبندی سولیتون های الکترومغناطیسی (عرضی ) و یونی_صوتی (طولی ) در پلاسماهای تمام نسبیتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:همایون اشراقی - مریم خزائی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

302. ضرایب چسبندگی میون در دو سیستم مجزای همجوشی دوتریم-دوتریم وتریتیم-تریتیم در یک روش نوین محاسباتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:روح اله قیصری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

303. ضریب تزویج بر پهنای باند و بهره تقویت کننده SCISSORتعمیمیافته شیشه‎ای آغشته به اربیوم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محبوبه بهرام پور - محمد کریمی - محمدجواد ابوالفضلی قمصری - علیرضا بهرام پور
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

304. طراحی سیستم مین یابی با روش فعال سازی با نوترون حرارتی TNA با استفاده از کد MCNP

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرناز قاضی مرادی - مرتضی جعفرزاده - جواد رحیقی - حسین قدس
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

305. طراحی فیلترهای نوری مبتنی بر فیبرهای کریستال فوتونی بر اساس تحلیل توری گام بلند

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم کریمی - فرامرز اسمعیلی سراجی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

306. طراحی مدل شبیه‌ساز مکان عمودی پلاسمای توکامک دماوند براساس داده‌های تجربی سیستم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین رسولی - علیرضا فاتحی - چاپار رسولی - امیرحسین فرهبد
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

307. طراحی و برپایی مشدد سه شاخه‌ای منشوری با در نظر گرفتن اثرات عدسی گرمایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سید مهدی موسوی - محمود سلطان الکتابی - عبدالصمد طاهری - سعید ناظم
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

309. طراحی و ساخت دستگاه الکترومترجهت اندازه گیری بار الکتریکی ساکن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمیدرضا محمدی - سید سروش نظام دوست
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

310. طراحی و ساخت پوشش ضد بازتاب چند لایه بر روی Geبرای طول موج 8 تا 12 میکرون

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمود حسینی فرزاد - عبدالمجید رضازاده - اسماعیل زاهدی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

311. طراحی وساخت توری بازتابی قطبشگر به روش تمام نگاری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ناصر پرتوی شبستری - بابک ژاله - نرگس علیمرادیان - زهره حریریان
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

312. طراحی یک تقویت‎کننده رامان با پهنای باند وسیع به‎وسیله تشدیدگرهای میکروحلقه‎ای آبشاری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه بازوبند - علیرضا بهرام پور
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

313. طرح و ساخت آونگ فوکو

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیر ورتابی کاشانیان - زینب خرمی - کیانوش طهانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

314. طرحواره‌ای نظری برای جایگزیدگی مکان نسبی دو‌اتم یکسان نابرهمکنشی توسط تداخل‌سنجی رمزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صفورا لسادات میرخلف - محمود سلطان الکتابی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

315. طیف انرژی الکترونهای برهم کنش کننده در یک نقطه ی کوانتومی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نسیم ملکیان - فردین خیراندیش
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

316. طیف انرژی حلقه های کوانتومی دوبعدی GaAs در حضور شار مغناطیسی ثابت و برهمکنش زیمن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سید ادریس فیض آبادی - طاهره سبزه
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

317. طیف پیوسته ی برخی پتانسیلهای یک بعدی با تقارن شکل ناوردایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین پناهی - فاطمه پورآرام
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

318. فاصله اطلاعاتی و کاربرد آن در سریهای زمانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:معصومه شریفیان پور - بهروز میرزا
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

319. فرمول بندی و محاسبه برهمکنش مؤثر V low k در دیدگاه سه بعدی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شهریار بایگان - مهدی هرزچی - محمدرضا هادی زاده
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

320. فرمول بندی پراکندگی سه نوکلئونی در دیدگاه سه بعدی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شهریار بایگان - مهدی هرزچی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

321. فرموله کردن پالسهای دریافتی از آشکارساز نیمه هادی CdZnTe در هندسه های استوانه ای و کروی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:وحید فیاض - جلال صمیمی - مصطفی اکرمی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

322. فرومغناطیس گاز فرمیونی غیر نسبیتی با استفاده از مدل مایع فرمی و برهمکنش تبادلی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین مهرآوران - حسین قلی زاده - مهدی صالحی باروق
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

323. فضازمان Taub-Nut در گرانش انیشتین- بورن- اینفلد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالحسین خدام محمدی - مهشید منشی زاده
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

324. فلیپ فلاپ تاخیری تمام نوری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرمان فرناز - سپیده سادات ذاکری - سمیه محمدعلی میرزایی - غلامرضا فیاض
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

325. قطبش بار الکتریکی در واکنش شکافت اورانیم 238 با پروتون

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هوشیار نوشاد - نرگس کفائی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

326. محاسبات توماس-فرمی برای ماده هسته ای متقارن وماده نوترونی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمیدرضا مشفق - مهدی غضنفری مجرد
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

327. محاسبات نوترونیک راکتور HTTR به روش مونت کارلوو اعتبار بخشی آن با نتایج تجربی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احداله عزتی - محمدباقر غفرانی - مجید شهریاری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

329. محاسبه تابع توزیع حاملها در گالیوم آرسناید با استفاده از روش مونت کارلو

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عادله مخلص گرامی - حمید رحیم پور سلیمانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

330. محاسبه توزیع شار نوترون درطول کانال خشک رآکتور MNSR با استفاده از کد محاسباتی MCNP و مقایسه با نتایج تجربی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عاطفه سهرابی - احمد شیرانی - ایرج شهابی - نجمه انجمنی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

331. محاسبه حالات الکترونی مولکول C60 در یک مدل تقریب بستگی قوی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهام مظفری - ناصر شاه طهماسبی - سیداحمد کتابی - محمود رضایی رکن آباد
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

332. محاسبه دمای سطح زمین با استفاده از یک روش تحلیلی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ایرج رمضانی - محمدتقی زمانیان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

333. محاسبه ساختار ستاره نوترونی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهام مافی - حمیدرضا مشفق
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

334. محاسبه فیدیلیتی ذرات با اسپین 1/2 در فضا زمان شوارتشیلد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهرام نصر اصفهانی - فاطمه احمدی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

335. محاسبه نسبت ga/gv پروتون به کمک مدل کیسه ای با برهمکنش کوارک ها با پتانسیل بار رنگ

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هانیه حبیب نژادعربی - حسن طایر - علی اکبر رجبی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

336. محاسبه و تحلیل تغییرات زمانی و مکانی پرتو بازتابیده از آینه همیوغ فازی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالصمد طاهری - محمود سلطان الکتابی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

337. محاسبه و رسم تابع موج چرخشی-‌تغییر شکل هسته‌ی گذاردر واکنش‌های‌ شکافت نوترون القایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سلیمان معروفی - لیلا اکبرزاده قلی دیزجی - عزیز بهکامی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

338. محاسبه ویژه مقادیر و ویژه توابع مولکولهای سه جسمی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا اسکندری - هادی خواجه آزاد
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

339. محاسبه ویژگیهای مزونهای سنگین درحضورپتانسیل نوسانی وغیرنوسانی v(r)= ar2 + br-4 + cr-6

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا شجاعی - علی اکبر رجبی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

340. محاسبه پارامتر همجوشی واکنش هسته های7Li+12C در انرژی های زیر سد کولنی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد مهدوی - طه کوهرخی - بهناز کوزه گر کالجی - بنت الهدی جلالی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

341. محاسبه پتانسیل هسته- هسته در بر هم کنش یونهای سنگین به روش D.F.M. و با استفاده از فرمالیزم D.M.E.

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ناصر قدسی - فاطمه پاکدل
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

342. محاسبه پراکندگی نوکلئون-نوکلئون در دیدگاه سه بعدی با استفاده از پتانسیل AV18

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شهریار بایگان - مهدی احمدیان شالچی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

343. محاسبه کامل تعادل توکامک دماوند با کمک روش پریشیدگی و توابع گرین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه دینی - سینا خراسانی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

344. محاسبهی توابع توزیع پارتون با استفاده از مدل آماری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ریحانه رحمانی پور - محمدمهدی یزدانپناه - زهرا قدسی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

345. محاسبۀ تابع ساختار پروتون در x های کوچک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شاهین آتشبار تهرانی - علی خرّمیان - سجاد پرنداخ
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

346. محاسبۀ خواص ساختاری ترکیب TiO2 در فاز Rutile

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نجمه موسوی - سیدمهدی بیضایی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

347. مدل سازی لیزر فیبری Q – سوئیچ آلاییده با Yb

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امین بابازاده - کامران حجاز - وحید وطنی - محمدصادق ذبیحی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

348. مدل گاز چاپلین تعمیم یافته بر همکنشی در جهان ناتخت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا ستاره
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

350. مدلهای تصادفی برای رشد تومور در (1+1) بعد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهشید طهرانی مقدم - پونه سعادت کیا - امیرعلی مسعودی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

351. مدلهای شبه حل پذیر و خاصیت فاکتورگیری از چند جمله ایهای متعامد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نارملا آقاجانی - حسین پناهی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

352. مدلی برای سینماتیک نسبیتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:افشین علی زاده - هاله دکترکنگرلو
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

353. مدل‌سازی خیز‌آب در دریای عمان در سیستم مختصات کارتزین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اسماعیل حسن زاده - محمد اکبری نسب - بهمن افغان علوی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

354. مرگ ناگهانی درهم تنیدگی در یک زنجیره اسپینی و بازسازی آن تحت تأثیر یک میدان مغناطیسی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا ﭘﻮرﮐﺮﯾﻤﯽ - مجتبی جعفرپور
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

355. مشاهده رفتار محدودگر نوری نانو ذرات نقره تولید شده به روش کندگی لیزری در آب

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:روح الله کریم زاده - هدا آل علی - لیلی سرخوش - نسترن منصور
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

356. مشاهده مزدوج فاز اپتیکی در اسید آبی 9

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدحسین مجلس آرا - سمانه مهربانی - رسول ملک فر
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

357. مشاهده و ارانه یک مدل نظری برای پاسخ غیرخطی مرتبه های بالاتر شیشه های سیلیکات تحت تابش با تپهای لیزری فمتوثانیه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کاظم جمشیدی قلعه - هادی رضاپور
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

359. مطالعه اثر آلائیدگی روی خواص فیزیکی نانوذرات CdS:Cu تهیه شده به روش سنتز شیمیایی مرطوب

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جواد حسن زاده - صابر فرجامی شایسته
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

360. مطالعه اثر شرایط انباشت لایه نازک ZnO بر خواص اپتیکی آن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اکبر زنده نام - وجیهه توانگر ریزی - عبدالعلی ذولانواری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

361. مطالعه اثر میدان مغناطیسی بر الکتروانباشت لایه های نازک کبالت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامرضا نبیونی - فرزانه حیدری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

362. مطالعه برهم کنش های یونهای سنگین با استفاده از مدل شبکه ای Fcc

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ناصر قدسی - وحید زنگانه
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

363. مطالعه تجربی رفتار دینامیکی توری تمام نگاری در بلورمایع نماتیکی آلائیده با رنگینه آزو

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رعنا عسگری ثابت - حبیب خوش سیما - حبیب تجلی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

364. مطالعه تغییر ساختار و فرآیند مغناطش در نوارهای مغناطیسی بازپخت شده با گرمای ژول

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سید احسان روزمه - محمد مهدی طهرانچی - سیدمجید محسنی ارمکی - مجید قناعت شعار
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

366. مطالعه خواص الکتروکرومیکی لایه های نازک WO3 واقع بر زیر لایه هادی شفاف FTO

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حامد نجفی آشتیانی. - محمدسعید هادوی - خاطره باقرپور
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

367. مطالعه خواص مغناطیسی نانو ساختارهای آهن رشد یافته بر روی Si(111) , Si(100)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالعلی ذوالانواری - جعفر نظام دوست - حسین صادقی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

368. مطالعه عددی اثر قدرت پیوندگاه مولکول/الکترود در مشخصه جریان – ولتاژ یک سیم مولکولی بر پایه مولکول پلی انیلین(به شکل اِمرالدین)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین میلانی مقدم
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

369. مطالعه عددی جواب‌های کامپکتون معادله K(2,2)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عزیزاله عزیزی - بهروز خدادادی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

370. مطالعه فرآیند جابه جایی غیرامتزاجی در محیط های نانوحفره ای بی نظم به روش مونت کارلو

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه ابراهیمی - زهره احمدی کاریزنو - مریم سادات جعفریان شهری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

371. مطالعه مدهای نقص در بلورهای فوتونی یک بعدی با استفاده از روش تحلیلی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بایرام کاظم پور - علی سلطانی والا،
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

372. مطالعه مدهای نقص نقطه ای تکی و سه تایی در بلور فوتونی دوبعدی با شبکه مربعی YB6

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیر ابوالحسنی نیازی - علی سلطانی والا
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

373. مطالعه نظری و محاسباتی نقاط کوانتومی مولکولی با هسته بنزنی پرشاخه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسن سبزیان - ریحانه اشرفی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

374. مطالعه گذار فاز ترمودینامیک در مدل آیزینگ چهار-اسپینی (پلاکت) در دو و سه بعد به روش شبیه سازی مونت کارلو

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید دعوت الحق - دنا داریوش
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

375. مطالعه ی ابتدا به ساکن انبوهه ی CrSe و مرز مشترک آن با نیم رسانای ZnSe

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابراهیم حضرتی - سیدجواد هاشمی فر - هادی اکبرزاده
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

376. مطالعه ی برخی از خواص سیالات هوشمند)(مگنتورئولوژیکال و الکترورئولوژیکال

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهه علیزاده - ناهید ملکی جیرسرایی - شاهین روحانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

379. مطالعه ی نقش ارتعاشات سطحی هسته ها در سطح مقطع همجوشی زیرسدی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سید شمس سجادی - رسول خدابخش - صمد سبحانیان
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

380. مطالعه‌ی خواص پیک‌های اصلی و اقماری 2212- Bi بصورت تابعی از دما و فشار اکسیژن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منوچهر بابایی پور - مژگان خانجانیان پاک
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

381. معادلات دقیق حاکم بر یک سیستم بوزونی در شبکه اپتیکی در فضای فاز کوانتومی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:قاسم نعیمی - سیامک خادمی - سعید قنبری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

382. معرفی برهم نهی ویژه ای از حالت های همدوس غیرخطی و بررسی آمار کوانتومی آنها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امید عباسی - محمدکاظم توسلی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

383. معرفی یک خم جدید در دینامیک گردابه ها و خواص اولیه آن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:همایون اشراقی - علیرضا ضابطی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

384. مقایسه اثر پرتوهای فرابنفش ناشی از جوشکاری قوسی و لامپ باکتری کش روی تعداد فولیکولهای مو و ضخامت اپیدرم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمود بهار - پریسا حاجی سیدجوادی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

385. مقایسه امپدانس مغناطیسی سیمها و نوارهای مغناطیسی پردازش شده با لیزر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سید احسان روزمه - محمدمهدی طهرانچی - سیدمجید محسنی ارمکی - مجید قناعت شعار
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

386. مقایسه برخی عناصر کمیاب در خون نوزادان قبل و بعد از تعویض خون با روش فعالسازی نوترونی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پرویز پرورش - طاهره شاکریان اردکانی - سیده فاطمه خاتمی - مرتضی قریب
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

387. مقایسه تئوری و تجربی اثرات حرارتی در میله لیزر Nd:YAG کامپوزیت وغیرکامپوزیت تحت دمش دیودی انتهایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:وحید آشوری - فرشته حاج اسماعیل بیگی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

389. میدان های بهینه و بحرانی در تولید حالت فشرده اسپینیِ سه کیوبیتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمد آخوند - مجتبی جعفر پور
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

390. نامسای مونوگمی برای درهم تنیدگی سیستم سه کیوتریت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:لادن پیروی - مهدی رضایی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

391. نانو شیشه– سرامیک های شفاف آلاییده به یون های لانتانیدی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:یوسف هاتفی - میثم شاه طهماسبی - ناصر شاه طهماسبی - رسول ملک فر
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

392. ناپایداری رامان رو به جلو در پلاسمای مغناطیده

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا پاک نژاد - محمد قربانعلیلو - محمود قرآن نویس - داود درانیان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

393. ناپایداری سافمن-تیلور در سیالات غیرنیوتونی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منا عرفانی - فرزین قانع گلمحمدی - ریحانه قانع مطلق - بهاره قانع مطلق
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

394. ناپایداریهای گرمایی و آکوستیکی در تخلیه لیزرهای TEA-CO2

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمیدرضا باغشاهی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

395. نظریه پریشیدگی ترمودینامیک آماری غیر تعادلی : مطالعه کلی مولکول های ماکسولی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمید گوهری منش - بهزاد حقیقی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

396. نقش پارامتر همپوشانی در جایگزیدگی الکترون درسیم های کوانتومی بی نظم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرهاد خوئینی - علی اصغر شکری - حسین فرمان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

397. نواحی پایداری در دام یون استوانه‌ای

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهارک اسلامی - علی رضا درودی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

398. نوترون رادیوگرافی و کاربردهای صنعتی آن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مصطفی مهرپور - علی پذیرنده - محمدمهدی ناصری - مرتضی قریب
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

399. نوسانات ثابت کیهان شناسی و هندسه راپنیر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهروز میرزا - حسین محمدزاده - علی نریمانی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

400. نوسانگر پارامتریک اپتیکی تپی تک تشدیدی با بازتاب پرتو دمش

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید ناظم - محمود سلطان الکتابی - عبدالصمد طاهری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

402. نیروی جرکنس ثانویه درسونولومینسانس چند حبابی از اسید سولفوریک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امین دهقانی نژاد - هما ابراهیمی - رسول صدیقی بنابی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

403. هندسه ریمنی گاز آنیونی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین محمدزاده - بهروز میرزا
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

404. واپاشی پروتون تحت تأثیر میدان مغناطیسی شدید با در نظر گرفتن برهمکنش ممان مغناطیسی آنومال (AMM) فرمیونها در حد غیر نسبیتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود صیدی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

405. وجود لایه های نازک مغناطیسی در فاز غیرمغناطیسی بلور سریم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه خردمند - سعید جلالی اسدآبادی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

406. ویژه مدهای موجبر پلاسمایی با باریکه الکترونی حلقوی نسبیتی در حضور کانال یونی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمید الماسی - مجتبی آقامیر
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

407. ویژگی های آماری یک گاز دو بُعدی از میله های سخت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابراهیم فولادوند - محسن یاری فرد
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

408. پاسخ مکانیکی سیستم دانه‌ای همگن به اختلالات موضعی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا شعبانی - تاماس آنگر - یانوش کرتس
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

409. پاسخهای معادله دیراک برای یک ذره آزاد در فضا–زمان ناجابه جایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدکامران مویدی - مریم پوراکبر
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

410. پایدار سازی نانوذرات کلوئیدی نقره ساخته شده به روش تخلیه قوس الکتریکی در محیط آب

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی اکبر اشکاران - اعظم ایرجی زاد - محمد مهدی احدیان - محمد رضا هرمزی نژاد
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

411. پایداری در توکامک دماوند

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه دینی - سینا خراسانی - ناصر علی نژاد
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

412. پایه ریزی محاسبات و اندازه گیری سرعت نور به روشزمان سنجی از پدیده اختفای اقمار سیاره مشتری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد نیلفروشان - سعدالله نصیری قیداری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

413. پتانسیلهای شبه هرمیتی شبه حل پذیر دو بعدی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدعلی فصیحی - سمیه رستمی - ندا شهابی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

414. پراکندگی دوگانه توماس در ربایش الکترون از مولکول متان جهت دار شده

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فریده شجاعی - محمدآقا بلوری زاده - ابراهیم قنبری عدیوی - رضا فتحی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

415. پراکندگی فونونی در گرافین: پایداری شبکه گرافین تحت نیروهای بین مولکولی مرکزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا نوربخش - فرهاد شهبازی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

416. پلاسمای الکترون کوانتومی دو بعدی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهران شاه منصوری - بیژن فرخی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

417. چرخش لایه نازک آب در اثر اعمال میدان الکتریکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا شیر سوار - احمد امجدی - محمدرضا اجتهادی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

418. چگونه می توان از انفجار ابرنواختر درباره ذرات بنیادین اطلاعات به دست آورد؟


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:یاسمن فرزان
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

419. کاربرد تشدیدگر پایدار تلسکوپی جهت بهبود کیفیت باریکه لیزرهای حالت جامد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیر حسین فرهبد - آمنه خلیل زاده
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

421. کرمچاله های مغناطیسی در گرانش اینشتین- بورن-اینفلد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سید حسین هندی - ستار شادلاقانی - نصیب الله دوستی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

423. کنترل سرعت گروه نور از فرونوری تا فرانوری در سامانه ی نقطه ی کوانتومی بر اساس پدیده ی شفافیت الکترومغناطیس القائیده

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:راضیه طالبی - محمود سلطان الکتابی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

424. کنترل پهنای زمانی تپ سوئیچ Q برای تشدیدگر اپتیکی حاوی سنجه فابری پرو

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیرحسین فرهبد - مهروز ترکاشوند - مصطفی ممدوحی - محمد سعید
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

425. کوانتش میدان الکترومغناطیسی درلایه های دی الکتریک ؛ گاف کریستال فوتونی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فواد پارسایی - محمدمهدی گلشن
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

426. کوانتوم و تشکیل زیگوت اسپیروژیر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم دهستانی - فریده شجاعی - فهیمه شجاعی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

427. گرانش کوانتومی – الزامات و ملزومات


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شیخ جباری
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

428. گشت تصادفی پافشار فوتون در شبکه یک بعدی با گذردهی نامتقارن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زینب سجادی - میرفائز میری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

429. یک روش بازبهنجارش جدید برای تصحیحات تابشی جرم تابیده

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبداله محمدی - سیامک سادات گوشه
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

430. یک روش تحلیلی برای بررسی اثر ترکیب چهار موج در میکروحلقه های تشدید کننده

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1387
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدحسین زندی - پانته آ ندیمی - احسانه دقیق احمدی - زکیه قادری
تعداد صفحات مقاله: 4
پشتیبانی