ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

اطلاعات بیشتر

محل برگزاری: کرمان - دانشگاه شهید باهنر کرمان, دانشگاه شهيد باهنر كرمان
سال برگزاری: 1384    تعداد صفحات: 2023
تعداد مقالات کنفرانس: 237  تعداد مشاهده چکیده: 354521
کد COI این کنفرانس: IHC05
تعداد نویسندگان مشارکت کننده در این کنفرانس: 429 پژوهشگر
تعداد ارجاع به مقالات این کنفرانس: 318

جستجوی پیشرفته در مقالات این کنفرانس

مجموعه مقالات سایر دوره های پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

نمایش و دانلود مقالات PDF پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

مقاله کنفرانس علمی داخلی

1. آزمون مدل احجام محدود میانیگین عمقی جهت شبیه سازی جریانات دو بعدی ناشی از باد در دریاچه ها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حامد عربی - سعید رضا صباغ یزدی - سیف ا... حقیقی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

2. آستانه حرکت رسوب در محاری تحت فشار مربعی شکل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین خزیمه نژاد - محمود شفاعی بجستان - محمد محمودیان شوشتری
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

3. آنالیز دینامیکی یک سکوی دریایی با استفاده از نرم افزار ANSYS 7

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدعلی لطف الهی یقین - مهرداد موحدنیا
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

4. آنالیز عددی جریان پشت صفحات مستغرق با مدل k −ε

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:قاسم غیاث آبادی فراهانی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

5. آنالیز پهنه بندی سیل در مخروط افکنه ها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مصطفی اصفهانی کن - احمدرضا غواصیه
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

6. اثر تغییر اقلیم در سال های گذشته بر رواناب در اراضی شیبدار گرگان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منچهر قلی پور - افشین سلطانی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

7. اثر تغییرات گام مکانی در همگرایی مدل عناصر محدود املاح در خاک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمید زارع ابیانه - محمدرضا نیشابوری - بهمن شریفی - کورش محمدی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

8. اثر ضریب زبری بر ویژگیها و شرایط مرزی پرش هیدرولیکی متحرک در کانال مستطیلی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عاطفه پرورش ریزی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

9. اثر موقعیت بهینه پرده آب بند قائم در کاهش نشت و سرعت جریان در زیر سازه های آبی با استفاده از مدل عددی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد صدقی اصل - حسن رحیمی - حسن خالقی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

10. اثر کلاسه بندی داده های رسوب بر اساس زمان اندازه گیری در برآورد بار معلق رودخانه ها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فریبرز یوسفوند - سیدحسن گلمائی - هوشنگ قمرنیا - میرخالق ضیاءتبار احمدی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

11. اثرات مقیاس عرضی در ارزیابی خصوصیات جریان بر روی یک سرریز بلند در شرایط با و بدون هوادهی مصنوعی جریان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا نجفی - مهدی یاسی - سعیدرضا صباغ یزدی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

12. اثردانه بندی مصالح بر روی حداکثر عمق آبشستگی اطراف پایه پل با مقطع دایره شکل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا سعیدی نژاد - مسعود قدسیان - امیراحمد دهقانی - سیدمحمدرضا میرعلایی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

13. ارائه رابطه رگرسیونی برای برآورد دوره بحرانی در طراحی حجم فعال مخزن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صالح محمدی - مجید منتصری
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

14. ارائه روشی مناسب در سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) به منظور بهبود پهنه بندی سیلاب رودخانه ها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد رستمی قراگزلو - عبداله اردشیر - سمیه اقبالی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

15. ارزیابی اقتصادی آبشکن های احداث شده بر روی زنجان رود

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمد حسینی - ابراهیم صابری - مهدی حبیبی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

16. ارزیابی بار کل رسوبی در رودخانه های با مواد بستری درشت دانه در حوضه غربی رودخانه ارس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رحیم حمزه پوری - مهدی یاسی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

17. ارزیابی برآورد بار رسوبی سد مخزنی جره

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کاظم حمادی - فاطمه ذاکری حسینی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

18. ارزیابی برآورد رسوب از روشهای هیدرولوژیکی در حوضه های آبریز ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدرضا الونکار - فرزانه نظری
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

19. ارزیابی دو طرح انتقال آب در منطقه ماهان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهنام شفیعی - مجید توانگری برزی - محمدجواد خانجانی - غلامعباس بارانی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

20. ارزیابی فنی آبشکن های احداث شده برای حفاظت از اراضی سواحل زنجان رود

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمد حسینی - مهدی حبیبی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

21. ارزیابی پتانسیل تولید انرژی در سدهای برقابی با ضریب عملکرد متغیر نیروگاه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:راحله افضلی - سیدجمشید موسوی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

22. استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی آبدهی رودخانه بالارود در استان خوزستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صمد اماقلی زاده - سیدمحمود کاشفی پور - حسن ترابی پوده
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

23. استفاده ازمدل های هیدرودینامیکدر ارزیابی عملکرد کانالهای آبیاری در شرایط تغییرات نیاز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسان قدوسی - محمدجواد منعم - علیرضا عمادی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

24. اقتصادی ترین سازه هیدرولیکی در بهره برداری از سیلاب در حوضه بازیاب شهرستان نائین بخش خور و بیابانک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمود کاظمی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

25. الگوهای جریان دوفازی آب وهوا در تونلهای آب برافقی شیب دار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالرضا کبیری سامانی - سیدمحمود برقعی - محمدحسن سعیدی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

26. اندازه گیری و بررسی مسیر پیچانرود و مقطع آبراهه "کاظم آباد ماهان"

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا فرهادی - محمدجواد خانجانی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

27. انواع میزلرزه و کاربرد آن در مدلسازی هیدرولیکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدیه سلطانزاده خبیصی - محمدجواد خانجانی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

28. برآورد حجم رسوب در مخزن سد کرج به روش هیدرومتری و مقایسه آن با هیدروگرافی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد حیدرنژاد - سیدحسن گلمایی - ابوالفضل مساعدی - میرخالق ضیاء تباراحمدی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

29. برآورد رسوب با استفاده از شبکه عصبی و مقایسه نتایج برای جریانهای فوق بحرانی و زیربحرانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:دکتر احمد طاهرشمسی - دکترمحمدباقر منهاج - رضا احمدیان
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

30. برآورد ضریب زبرید در کانالی با پوشش گجیاهی در دیوارها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید مسعودیه - حسین افضلی مهر
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

31. برآورد میزان تبادل هیدرولیکی سفره و رودخانه با رفتار جریان سطحی و کاربرد آن در مدیریت سیلاب

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید حیدری زاده
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

32. برآورد کوتناه مدت مصرف آب شهری به روش منطق فازی (استنتاج فازی یگانه) براساس پارامترهای دما ورطوبت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود تابش - مهدی دینی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

33. بررسی آزمایشگاهی اثر تنگ شدگی و زاویه در کاهش آب شستگی اولین آب شکن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجتبی صانعی - محمدعلی بنی هاشمی - حجت ا... قربانی خانی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

35. بررسی آزمایشگاهی تغییرات بستر در قوس 180درجه با ابگیر جانبی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیراحمد دهقانی - مسعود قدسیان - سیدعلی اکبر صالحی نیشابوری - محمدرضا پیرستانی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

37. بررسی آزمایشگاهی رژیم جریان انتقالی در سرریزهای پلکانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرزین سلماسی - محمود بینا - حبیب موسوی جهرمی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

38. بررسی آزمایشگاهی کشش آب ساکن در جریان های غلیظ

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد محمودیان شوشتری - مهدی قمشی - نیما شهنی کرم زاده
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

39. بررسی آلودگی رسوبات رودخانه ای و راهکارهای کاهش آن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هستی هاشمی نژاد - ناصر طالب بیدختی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

40. بررسی آلودگی منابع آب زیرزمینی اطراف جایگاه لندفیل لصفهان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جهانگیر عابدی - حمیدرضا نصیرزاده
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

41. بررسی آیین نامه های مختلف در بهینه سازی شکل سدهای وزنی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی ملازاده - غلامعباس بارانی - جواد سلاجقه
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

42. بررسی اثر فاصله مقاطع عرضی رودخانه بر روی دقت برآورد پهنه های سیلابی با استفاده از مدل های ریاضی-هیدرولیکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بابک رستمی قراگزلو - سیدمحمود برقعی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

43. بررسی اثر هیدرولیکی ای و سد خشک روی هیدروگرافهای سیل در کانلهای مرکب

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمدرضا غواصیه
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

44. بررسی اثر پروفیل سرعت عمودی امواج بر فرسایش سواحل (مطالعه موردی: رودخانه بهمنشیر)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا مسجدی - سید حبیب موسوی جهرمی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

45. بررسی ازمایشگاهی رابطه ضریب زبری و اندازه قطر ذرات در آبراهه های با شیب تند

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن مطیعی - مجتبی صانعی - محمدرضا مجدزاده
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

46. بررسی الگوی فرسایش و رسوبگذاری در سواحل دریای عمان مطالعه موردی بندر رمین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیف ا... حقیقی - امین افشار
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

47. بررسی انتشار آلودگی سینانور ناشی از تخلیه پساب های صنایع آهن و فولاد در سفره های آبزیرزمینی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید سرتاج - کیوان اصغری - آرش مهاجری
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

48. بررسی تئوری و آزمایشگاهی تکامل نقطه شکست

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کریم کوهستانی - محمدرضا جعفرزاده
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

49. بررسی تاثیر شیب اولیه دیوارهای ساحلی شکل پذیر و میزان سرریزی امواج نامنظم دریا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هومن صاعدی - مهدی شفیعی فر - پیمان آق تومان
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

50. بررسی تاثیر فاکتور تنش برشی بر تغییر مکان های جانبی در طول بازه های قوس دار در یک رودخانه درشت دانه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه ساسانی - حسین افضلی مهر - منوچهر حیدرپور
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

51. بررسی تاثیر مکان گالری در پایداری سدهای وزنی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی دهقان - غلامعباس بارانی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

53. بررسی تجربی رسوبگذاری دو بعدی و سه بعدی مغشوش

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهار فیروزآبادی - سیدمحمدرضا موسوی حکمتی - سیدعباس حسینی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

54. بررسی تطبیقی مدلهای روندیابی سیلاب در بازه پای پل-عبدالخان رودخانه کرخه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی روشنفکر - سیدحبیب موسوی جهرمی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

55. بررسی تغییرات اکسیژن خواهی زیستی و شیمیایی رودخانه زاینده رود در اصفهان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کهربا جیرانی - اردشیر خسروی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

56. بررسی تغییرات غلظت نیترات آبهای زیرزمینی حاشیه زاینده رود در استان اصفهان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اردشیر خسروی دهکردی - سیدفرهاد موسوی - مجید افیونی - علی جعفری
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

57. بررسی تغییرات پلان رودخانه دز با استفاده از سنجش از دور و GIS

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا فرخی - غلامعباس یارانی - صالح ارشد
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

58. بررسی تلفات ناشی ار تبخیر و باد در سیستم آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک ژاله 5

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:دکترسعید برومند نسب
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

59. بررسی جریان آزمایشگاهی اثر آرامش پوشش گیاهی در مقاومت هیدرولیکی جریان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود ساجدی سابق - مجتبی صانعی - مهدی حبیبی - مهدی قدیم خانی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

60. بررسی جریان در بدنه جریانهای گل آلود و تاثیر غلظت شیب و دبی بر آن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدعباس حسینی - ابوالفضل شمسایی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

61. بررسی جریان غالب در رودخانه های کارون، دز و کرخه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی عصاره - احمد علی توکلی زاده
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

62. بررسی حرکت پیشانی جریان چگال سه بعدی بر روی یک سطح شیبدار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدعباس حسینی - ابوالفضل شمسایی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

63. بررسی خصوصیات هیدرولیکی جریان بر روی مدل سرریز توریسنگی پلکانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نادرقلی ابراهیمی - سیدمحمود کاشفی پور - کیومرث ابراهیمی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

64. بررسی روابط مختلف تراوش غیردارسی و مدل ریاضی محاسبه جریان در محیط های متخلخل مستغرق

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کوروش قادری - جمال محمد ولی سامانی - علیرضا عمادی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

66. بررسی روند فرسایش و رسوب گذاری در محل تلاقی رودخانه ها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رسول قبادیان - محمود شفاعی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

67. بررسی شاخص عملکرد هیدرولیکی شبکه های جمع آوری فاضلاب شهری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سپیده سادات مدنی تنکابنی - مسعود تابش
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

68. بررسی شیب عرضی بستر در انحنای کانال خاکی: مطالعه صحرائی "کاظم آباد ماهان"

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا فرهادی - محمدجواد خانجانی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

69. بررسی عددی جریان در یک باز شدگی ناگهانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:یوسف حسن زاده - بایرامعلی محمدنژاد - عبدالوحید محمدیان
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

70. بررسی عوامل موثر بر مورفولوژی رودخانه در حوضه زاینده رود

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کورش شیرانی - وحید چیت ساز - رضا مدرس
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

71. بررسی فرسایش پایین دست حوضچه آرامش سد میل و مغان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمود شفاعی بجستان - جواد مرادلو - علی تفرج نوروز - علیرضا اتحاد
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

72. بررسی مشخصات هیدرولیکی لوله های آبیاری قطره ای-نواری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا حبیب زاده - محمدحسین امید - مهدی اسمعیلی ورکی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

73. بررسی مشکلات کارست سد سلمان فارسی و ارائه مدل عددی تخلخل دو گانه معادل برای تخریب میزان نشت در آن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدهادی فتاحی - ناصر طالب بیدختی - ابوالفضل شمسایی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

74. بررسی میزان تاثیر نتایج مدلهای هیدرولیکی و سایر عوامل محیطی در تعیین حد بستر رودخانه ها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی مسافری - محمود افسوس
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

75. بررسی نقش سد گلستان 1 در مهار سیل سالهای 0 و 81 استان گلستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بنفشه نوروزی - غلامعباس بارانی - زهرا حقیقت
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

76. بررسی نوسانات فشار هیدرودینامیکی جهت های دایره ای و مستطیلی در حوضچه های استغراق

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پویان زرنانی - سیدمحمود برقعی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

77. بررسی هیدرولیک و رژیم جریان بر روی تاج در سدهای لاستیکی با استفاده از مدل فیزیکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:تارخ احمدی - محمود بینا
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

78. بررسی و ارزیابی سه بعدی اثر رسوبات پشت سد انحرافی بر آبگیرهای جانبی(مطالعه موردی سد انحرافی دز)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بابک تقدیسی - غلامعباس بارانی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

79. بررسی و مطالعه هیدرولیک چاهها با استفاده از مدل فیزیکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عیسی جهانگیر
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

80. بررسی و کاربرد مدل WMS در مهندسی رودخانه مطالعه موردی: حوضه های بایگ ورشتخوار در استان خراسان)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابوالفضل اکبرپور - محمدباقر شریفی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

81. بررسی پارامترهای اثر گذار بر بخش و انتقال غلظت در رودخانه ها با استفاده از مدل MIKE11

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدعلی اکبر صالحی نیشابوری - مرتضی زرگر
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

82. بررسی پایداری پل های شهر گرگان به وقوع سیلابها در مسیر رودخانه زیارت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نادر جندقی - ام البنین بذرافشان - معصومه باغانی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

83. بررسی پدیده برگشت حلقه های مئاندر در رودخانه کارون

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نصرا... جواهری - سیدمحمود کاشفی پور - مهدی قمشی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

84. بررسی پدیده فرسایش در سواحل پایین دست رودخانه کردان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیر صمدی - ابراهیم امیری تکلدانی - حسن رحیمی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

85. بررسی چالشها و دغدغه های هیدرولیکی شبکه توزیع آب تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد کارآموز - مسعود تابش - رضا کراچیان - سارا نظیف
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

87. بررسی کارایی نرم افزارMike 21در مدلسازی جریانهای جزر و مدی مصب رودخانه ها ( مطالعه موردی دهانه رودخانه زهره)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی کرمی خانیکی - مرتضی دهقانی - محمدرضا غریب رضا
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

89. بررسی، محاسبه و طراحی پوشش داخلی کانالهای پایدار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:یوسف حسن زاده - عباس منصوری - منصور بهار
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

91. بهبود دوام لوله های بتنی فاضلابرو در مقابل خوردگی بیولوژیکی با بکارگیری پوششهای پلیمری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رسول رهگذر - حبیبا... بیات
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

92. بهره برداری بهینه بلند مدت از سدها با استفاده از تلفیق برنامه ریزی پویا و روش شبکه های عصبی مصنوعی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امید بزرگ حداد - سعید علیمحمدی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

93. بهینه سازی ابعاد سازه های مهار سیلاب در حوضه های شهری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی داننده مهر - محمدرضا مجدزاده طباطبایی - محسن محمودی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

94. بهینه سازی بهره برداری از سیستم های چند مخزنه با استفاده از ترکیب الگوریتم های ژنتیک و برنامه ریزی خطی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدجواد اکبرپور - سید جمشید موسوی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

95. بهینه سازی شعاع پرتاب کننده جامی شکل مسطح با استفاده از روش آنالیز ابعادی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامعباس بارانی - یوسف عباسی پروین
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

96. بهینه سازی طراحی جام سرریزهای جانبی با اصلاح معادله دینامیکی محاسبه پروفیل سطح آب به کمک نتایج آزمایشگاهی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین بزرگیان - فرهاد یزداندوست
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

98. بهینه سازی کنترل سیل توسط دریچه های سرریز در شرایط عدم قطعیت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حبیب ا... بصیرزاده - ایمان موزرم نیا
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

99. بکارگیری مدل اغتشاشی u2-f در شبیه سازی جریان حاوی ذرات

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ایوب مهدیزاده - بهار فیروزآبادی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

100. تاثیر سطح قرارگیری لایه سنگ چین بر پایداری آن در اطراف پایه های پل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رحیم پیرمحمدی - منوچهر حیدرپور
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

101. تاثیر مالچ های مختلف بر پارامترهای نفوذ در بسترهای تغذیه مصنوعی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منوچهر حیدرپور - سید برومند هاشمی - راحله ملکیان - حسین
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

102. تاثیر هندسه سرریزهای پلکانی در افت انرژی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حبیب موسوی جهرمی - محمود بینا - فرزین سلماسی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

103. تاثیر پدیده هیسترسیس بر حرکت و توزیع سیالات غیر ممزوج با آب در محیطهای متخلخل ناهمگن لنزدار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیر تقوی - بهزاد عطایی آشتیانی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

104. تاثیر کارگذاری صفحات مستغرق به صورت پلکانی بر توزیع سرعت و تنش برشی جریان در دهانه آبگیرها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حجت ا... یونسی - محمدحسین امید
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

105. تاثیرات بر هم کنش سیال ایده آل-جامد بر فرکانس های طبیعی پوسته نازک استوانه ای نامتناهی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدمحمدصادق تقوی - مهرزاد شمس - فرهنگ دانشمند
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

106. تجزیه و تحلیل عدم قطعیت در محاسبات عمق آب در زهکش های شهری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فخرالدین تخته مینا - سیدمحمود حسینی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

107. تحلیل تقریبی سکوهای دریایی با استفاده از شبکه های موجکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن بشارت - محمدجواد فدایی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

108. تحلیل جریان ناشی از ضربه قوچ در تونلهای آب بر نیروگاه به کمک برنامه نویسی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی تورانی - سعید رضا صباغ یزدی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

109. تحلیل جریان پس از شکست سد با استفاده از روش اجزا محدود

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود امیدوار تهرانی - محمدجواد خانجانی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

110. تحلیل سه بعدی تراوش در کانلهای انتاقال آب

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:دکترابوالفضل شمسایی - مهندس امیرعباس محمودی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

111. تحلیل عددی و تجربی جریان سیال درون شیار دریچه های مجاری سدها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آرمان رئوفی - مهرزاد شمس
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

112. تحلیل نوسان سطحی آزاد در حوضچه های مستطیلی با دیواره جدا کننده نفوذناپذیر و بازشدگی میانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالرضا کبیری سامانی - بهزاد عطایی آشتیانی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

113. تحلیل نیازهای آبی در برآورد بارگره ای با روش سریهای زمانی در سیستمهای توزیع آب

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدا... اردشیر - مهدی کریمی - فرهاد صبور
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

114. تحلیل هیدرواکونومیک پهنه بندی سیل برای انتخاب سیلاب طراحی بهینه سازه گوره

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمید قاجارنیا - سیدمحمودرضا بهبهانی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

115. تحلیل هیدرولیکی و هندسی خم های رودخانه های کارون و دز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرشته پورآصف - محمود بینا - رضا عبدالشاه نژاد
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

116. تحلیل و مقایسه عملکرد معادلات حمل رسوب در مدلهای ریاضی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اصغر بهلولی - سیدمحمود برقعی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

117. تحلیل پایداری سیستم هدایت جریان در سد انحرافی میل و مغان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمود شفاعی بجستان - جواد مرادلو - علی تفرج نوروز - علیرضا اتحاد
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

118. تخمین شیب پایدار در کانالهای آبرفتی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محبوبه کفیل - حسین افضلی مهر - مسعود حسامی - میرخالق تباراحمدی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

119. تخمین ضریب مقاومت مانینگ در بازه ای از کارون بزرگ با روشهای مختلف

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد محمودیان
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

120. تعیین ارتفاع دیوارهای سیل بند با استفاده از آنالیز ریسک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمید سنگین ابادی - سیدسعید موسوی - جلال عطاری
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

121. تعیین بهترین معادله بار بستر و بار معلق و کالیبراسیون آنها در رودخانه های شنی و ماسه ای

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حامد قربانی - محمدرضا مجدزاده طباطبایی - سیدحسین قریشی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

122. تعیین دبی جریان در مقاطع مرکب با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالرضا ظهیری - مصطفی عنبری زاده - جواد ظهیری - صمد امام قلی زاده
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

123. تعیین راندمان تله اندازی رسوب در سازه لوله گردابی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ایمان مؤذن - محمود شفاعی بجستان
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

124. تعیین سرعت جریان به روش توانی در آبراهه های با شیب تند

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجتبی صانعی - محسن مطیعی - سداحمد حسینی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

125. تعیین ضریب دبی سرریزهای جانبی با استفاده از اطلاعات آزمایشگاهی و روش تشابه ناقص

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدمحمود برقعی - عبدالرضا کبیری سامانی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

126. تعیین ضریب پخش شوری در رودخانه های جزر و مدی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرهاد یکه یزدان دوست - حمید شاملو - آرش ادیب
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

127. تعیین ظرفیت انتقال رسوبات غیر چسبنده در سدهای تأخیری پاره سنگی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا عمادی - جمال محمدولی سامانی - کوروش قادری
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

128. تعیین مشخصات هیدرولیکی لوله های موجدار زهکشی ساخت کشور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرشته باقری - صلاح کوچک زاده
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

129. تعیین مقطع نهایی شکست سدهای خاکی با استفادهع از شبکه عصبی مصنوعی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ستار علینقی زاده بهبهانی - سیدمحمدعلی زمردیان
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

130. تعیین نرخ برداشت مصالح شن و ماسه از بستر رودخانه ا...

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:لیلا نوذریان - مهدی قمشی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

131. تفسیر هیدرولیک جریان آب زیرزمینی دشت دو سلق با استفاده از داده های هیدروشیمیایی به منظور توسعه مدل مفهومی آبخوان منطقه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا سروری - حمیدرضا ماجدی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

132. تلفیق GIS و مدلهای هیدرولیکی در پهنه بندی سیلاب مطالعه موردی: رودخانه درونگر در شمال خراسان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدمجتبی قدمی - سیدمحمود حسینی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

133. تهیه مدل ریاضی سیستم کنترل پایین دست با حجم ثابت (BIVAL) در کانال های آبیاری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدجواد منعم - جعفر مامی زاده
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

134. توزیع مکانی شدت سیل خیزی در واحدهای هیدرولوژیکی(مطالعه موردی حوزه رود زرد)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهرام ثقفیان - باقر قرمز چشمه - حامد نوذری
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

135. توسعه یک مدل عددی سه بعدی آبهای کم عمق برای جریانهای سطح ازاد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرج جزی زاده - امیررضا زراتی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

136. حل عددی معادله جریان آب در محیط متخلخل با روش اجزاء محدود

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمید زارع ابیانه - امیرحسین ناظمی - محمد نیشابوری - کورش محمدی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

137. حل معادلات غیر دائمی جریان در کانالهای غیر مستقیم ذوزنقه ای

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامعباس بارانی - علیرضا مسلمان یزدی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

138. حل معادله آبهای کم عمق در تبدیل ها با استفاده از روش تطبیقی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابراهیم علامتیان - محمدرضا جعفرزاده
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

139. رفتار هیدرولیکی ومدیریتی مدلهای کامپیوتری منابع آب زیرزمینی دشتهای استان آذربایجان غربی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا دادمهر
تعداد صفحات مقاله: 23
مقاله کنفرانس علمی داخلی

140. روش اصلاح شده استخراج رابطه دبی-اشل در ایستگاه های هیددرومتری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رسول قبادیان - محمود شفاعی
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

141. روشهای تغذیه مصنوعی و آنالیز ان در تعدادی از رودخانه های حوزه آبریز قره سو

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد حیدرنژاد - سیدحسن گلمایی - میرخالق ضیاءتباراحمدی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

142. روشی جدید به منظور تخمین ضریب زبری در رودخانه ها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فواد کیلانه ئی - رضا غیاثی - مهدی حیدری
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

144. سرعت سنج حجمی وسیله ای جدید و ساده برای اندازه گیری سرعت نقطه ای آب در کانال های روباز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدعلی اکبر موسوی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

145. سقوط آزاد در کانال مستطیلی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدکریم بیرامی - سیدوحید نبوی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

146. سنجش روشهای تقسیم جریان بر روی سرریزهای جانبی در کانالهای خاکی انتقال سیلاب

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدمحمدصادق جلال الدینی کرکی - سید ابراهیم سیدی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

147. سنجش و گزینش مناسب ترین روش مهندسی رودخانه در زنجانرود

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید زنجانی جم - غلامرضا داورپناه
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

148. شبیه سازی آبشویی رسوب دریاچه پشت سد با استفاده از روش تفاضلات محدود

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجتبی نوری - مهدی دهقان - غلامعباس بارانی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

149. شبیه سازی اثر پیشروی آب شور بر تخلیه آلاینده ها درآبخوان های ساحلی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیداحسان فاطمی - بهزاد عطایی آشتیانی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

150. شبیه سازی بهره برداری از مخزن سد بوکان با استفاده از مدل HEC-ResSim

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رامین نیکنام - کوروش محمدی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

151. شبیه سازی جریان رودخانه هلیل رود با استفاده از مدل جدید NEURAL WAVELET NETWORK

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجتبی نوری - محمدباقر رهنما - علیرضا پیره
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

152. شبیه سازی جریان های با سطح آزاد به روش Projection Method بر روی شبکه بدون ساختار مثلثی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهیار محمدزاده قمی - مسعود منتظری نمین
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

153. شبیه سازی حرکت یک بعدی و دو بعدی آلودگی بطریقه انتشار مولکولی در زیریک مدفن زباله

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کاظم بدو
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

154. شبیه سازی دو بعدی جریان فوق بحرانی در تنداب تنگ شونده با احجام محدود بی ساختار همپوشان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعیدرضا صباغ یزدی - مهدی هدائیان
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

155. شبیه سازی عددی الگوی جریان آشفته در قوس رودخانه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اکبر صفرزاده - سید علی اکبر صالحی نیشابوری
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

156. شبیه سازی عددی انتشار و انتقال آلودگی در مقاطع رودخانه ای با سیلابدشت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد فرامرز - سیدعلی ایوب زاده - کرورش محمدی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

157. شبیه سازی عددی سه بعدی جریان در حوزه آبکش های رودخانه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد عبدالهی - محمدجواد خانجانی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

158. شبیه سازی عددی میزان آبشستگی اطراف پایه های پل با مقطع دایره ای

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم طبیب زاده - امیراحمد دهقانی - محمدجواد خانجانی - سیدعلی اکبر صالحی نیشابوری
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

159. شبیه سازی فرآیند بارش- رواناب با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در حوضه کارده

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ع جهانگیر - م رائینی - م.ض احمدی - ا اکبرپور
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

160. شبیه سازی مخازن سدها با استفاده از مدل شیء گرا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سامان جوادی - محمدصادق کیاپاشا - کوروش محمدی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

161. شبیه سازی مخازن سدها با استفاده از مدل شیء گرا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سامان جوادی - محمدصادق کیاپاشا - کوروش محمدی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

162. شبیه سازی همزمان هیدرولیک جریان و گسترش آلودگی در منابع آبی زیرزمینی به کمک روش اجزاء محدود

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمیدرضا غفوری - مژده مرادی - بابک شهنی دارابی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

164. شبیه سازی یک بعدی آبشویی رسوب در مخازن سدها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:روزبه آقامجیدی - حمال محمدولی سامانی - سیدعلی ایوب زاده
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

165. طبقه بندی هیدرودینامیکی خور هندیجان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا غریب رضا
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

166. طراحی بهینه سرریزهای پله ای با استفاده از الگوریتم ژنتیک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امید بزرگ حداد - فرید شریفی - عباس افشار - سعید علیمحمدی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

167. طراحی بهینه سیستمهای انتقال آب توسط الگوریتم جامعه مورچه ها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:دکترعباس افشار - حبیبه عباسی - محمدرضا جلالی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

168. طرح بهینه مسیر استقرار دیواره های حفاظت سیلاب(گوره) در حاشیه رودخانه ها با استفاده از الگوریتم ژنتیک و GIS

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهیار شفیعی - امید بزرگ حداد - عباس افشار
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

169. محاسبه بازده هیدرولیکی حوضچه های رسوبگذار اولیه توسط مدل RNGK-ε

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی تمایل - بهار فیروزآبادی - بیژن فرهانیه
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

170. محاسبه توزیع احتمالاتی ارتفاع موج حداکثر سالانه خلیج فارس در منطقه پارس جنوبی برای بارگذاری های حالت حدی نهایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امیرحسین ایزدپرست - محمدصادق معرفت
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

171. محاسبه حریم حفاظتی چاه در دشت ارومیه با استفاده از روش المان محاسباتی(کد رایانه ای WhAEM2000)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کاظم بدو - محسن دریس زاده
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

173. مدل ANN's مبتنی بر ژئومورفولوژی و مدل GIUH برای برآورد رواناب مستقیم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدموسی حسینی - محمدرضا نجفی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

174. مدل بررسی راندمان هیدرولیکی تالابهای مصنوعی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرهاد یکه یزدان دوست - محمد ذونعمت کرمانی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

175. مدل بندی اثر تغییرات ضرایب نفوذپذیری و تحکیم بر میزان نشت جریان در زیرسدها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدمحسن توفیق - عباس احمدی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

176. مدل بندی ریاضی نشت آب از زیر سازه های هیدرولیکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدحسن توفیق - وحید میرحاجی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

177. مدل ترکیبی برنامه ریزی پویای تصادفی-شبکه عصبی جهت بهینه سازی بهره برداری از مخازن برقابی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید علیمحمدی - امید بزرگ حداد - فرید شریفی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

178. مدل سازی مشست زمین در اثر افت سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی در مورد دشت رفسنجان)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدباقر رهنما - احمد شکیبائی نیا
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

179. مدل شبیه سازی-بهینه سازی در تخصیص فازی بارآلاینده

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مطهره سعادت پور - عباس افشار - امید بزرگ حداد
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

180. مدل فرسایش ساحل و توپوگرافی تعادلی در پیچ رودخانه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابراهیم امیری تکلدانی - استیو داربی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

181. مدل پخش جریان درون حوزه با استفاده از مدل رقومی ارتفاعی (DEM)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد ذونعمت کرمانی - سلمان احمدی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

182. مدل یک بعدی شکل گیری و تکامل مخروط افکنه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مصطفی اصفهانی کن - احمدرضا غواصیه
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

183. مدلسازی آزمایشگاهی پدیده نشست منطقه ای در استان کرمان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد محسن توفیق - احد اوریا
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

184. مدلسازی دو بعدی جریان در رودخانه ها با استفاده از شبکه های منحنی الخط

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا خبازتمیمی - مرتضی کلاهدوزان - محمدرضا مجدزاده طباطبایی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

185. مدلسازی ریاضی سد لاستیکی با استفادهخ از نرم افزار SAP2000

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدمجتبی حسین پور - جلال عطاری
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

186. مدلسازی سیستم پس سرمایش بتن حجیم (بررسی اثر سرعت جریان آب و تراز کارگذاری لوله های خنک کننده)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جلیل ابریشمی - هادی نامقی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

187. مدلسازی عددی اثر درجه حرارت و k (ثابت سرعت کاهش BOD) بر تغییرات BOD رودخانه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی حیدری زاده - رضا غیاثی - فواد کیلانه ای
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

188. مدلسازی عددی نشست منطقه ای در اثر نوسانات سطح آب زیرزمینی با روش اجزاء محدود

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محجمدمحسن توفیق - احمد اوریا
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

189. مدلسازی نشت در شبکه های توزیع اب شهری با استفاده از تلفیق روش اندازه گیریجریان حداقل شبانه و مدل تحلیل هیدرولیکی Epanet 2.10

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود تابش - امیرحسین اسدیانی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

190. مدلسازی و حل عددی دینامیکی پخش، انتشار و انتقال رسوب و آلودگی به کمک روش ترکیبی UQ و FTCS

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدمحمود کاشفی پور - احمدعلی توکلی زاده
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

191. مدیریت سیلاب برپایه تحلیل ریسک ( مطالعه موردی رودخانه کر)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ناصر طالب بیدختی - طلعت نامداری
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

192. مدیریت مخازن با استفاده از روش های بهینه سازی پویا DPSA ,FDP و MIDP

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدحسین نوری قیداری - مجید خلقی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

193. مشاهدات نحوه توسعه آبشستگی موضعی در گروه پایه های پل در هنگام استفاده از طوق

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رحیم پیرمحمدی - منوچهر حیدرپور - حسین افضلی مهر
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

194. مطالعه آزمایشگاهی اثرات هیدرولیکی صفحات مستغرق بر میزان آبگیری، آبگیرهای جانبی 90 درجه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرزاد حسن پور - سیدعلی ایوب زاده - جمال محمدولی سامانی - مسعود قدسیان
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

195. مطالعه المانی ضریب تخلیه سرریزهای جانبی تخت لبه پهن در کانالهای مستطیلی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فیاض آقایاری - تورج هنر - علیرضا کشاورزی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

196. مطالعه حرکت دو بعدی آلودگی به طریقه فرا رفت- انتشار مولکولی با استفاده از مدل آزمایشگاهی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کاظم بدو - هادی جعفری
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

197. مطالعه پروفیل عمقی و عرضی سرعت در محدوده ای از رودخانه کارون با بار رسوبی زیاد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین بهرامی - محمدباقر محمودیان شوشتری
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

198. مطالعه کاربرد روش ماسکینگام-کونژ اصلاح شده در روندیابی سیلاب

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم صمیمی - صلاح کوچک زاده - عاطفه پرورش ریزی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

199. معرفی تئوری موجک و کاربرد آن در سازه های آبی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:لیلا ابراهیمی - دکترغلامعباس بارانی - زهرا حقیقت
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

201. مقایسه خصوصیات جریان پایدار و ناپایدار از دو مدل HEC-RAS و BRI-STARS در رودخانه های با بستر ثابت و درشت دانه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرشید زندنیا - دکترمهدی یاسی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

202. مقایسه ضرایب تخلیه سرریزهای جانبی و نرمال با بار معلق جریان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید گوهری اسدی - سیدعلی ایوب زاده - جمال محمدولی سامانی - شوذب عابری فروتن
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

203. مقایسه مدل جدید N.W.N و مدل A.N.N در فرآیند شبیه سازی جریان رودخانه غازان چای

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجتبی نوری - محمدباقر رهنما - علیرضا پیره
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

204. مقایسهنتایج مدل ریاضی پیش بینی موج در آب عمیقWaveWatch III با مدلهای پارامتریک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدمصطفی سیادت موسوی - پیمان بدیعی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

205. مهمترین عوامل هیدرولیکی کنترل کننده مورفومتری رسوب بستر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدحمیدرضا صادقی - مهدی وفاخواه - عبدالواحد خالدی درویشان
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

206. نحوه برآورد رسوبگذاری مخازن با استفاده از مدل ریاضی GSTARS2.1 و نرم افزار ILWIS

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عباس شاکری داریان - محمد نجمایی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

207. نیروی اینرسی امواج تفرق یافته از دو ستون استوانه ای قائم مجاور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید توانگری برزی - دکتر محمدجواد خانجانی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

208. همگن بندی حوزه های آبخیر و کاربرد آن در برآورد دبی سیلاب

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا اسلامی - عبدالرسول تلوری - مهدی عرفانیان
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

209. همگن بندی حوزه های آبخیر و کاربرد آن در برآورد دبی سیلاب

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا اسلامی - عبدالرسول تلوری - مهدی عرفانیان
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

210. هیدرولیک جریان در سرریزهای تاج دایره ای و استوانه ای

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامحسین بیگی پور - محمود بینا
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

211. هیدرولیک جریان مستغرق در سریزهای تاج دایره ای

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمود بینا - غلامحسین بیگی پور
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

212. پخش عرضی جریان چگالی سه بعدی مغشوش

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدمحمدرضا موسوی حکمتی - بهار فیروزآبادی - منوچهر راد
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

213. پهنه بندی سیلاب با استفاده از مدلهیدرولیکی HEC-RAS در محیط GIS

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی حسین زاده - میرخالق ضیا تبار احمدی - محمدباقر شریفی - محسن مسعودیان
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

214. پیامدهای کمی "طرح جامع تامین آب شرب مشهد" بر منابع آب زیرزمینی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:یوسف منفرد - سیدمحمود حسینی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

215. پیش بینی ابدهی رودخانه در مقیاس های زمانی و مکانی با استفاده از روش تفکیک کننده

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:لاله پرویز - مجید خلقی - سعید موسوی ندوشنی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

216. پیش بینی الگوی فرسایش و رسوبگذاری در خلیج گرگان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمید رحیمی پور - امین افشار
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

217. پیش بینی جریان با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرید شریفی - امید بزرگ حداد - سعید علیمحمدی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

218. پیش بینی جریان رودخانه با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا یزدانی - ستار چاوشی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

219. پیش بینی دبی ماکزیمم سیلاب رودخانه تجن با استفاده از روش های هوش مصنوعی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدمرتضی مرندی - محمدحسین باقری پور - مجتبی قاسمی کوشکلائی - سهیل فاطری
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

220. پیش بینی رواناب ماهانه با شبکه عصبی مصنوعی (ANN ) و مقایسه آن با نتایج روشهای تجربی در حوضه آبریز کسیلیان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آیت باجلان - محمد محمودیان شوشتری - مسعود اولی پور
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

221. پیش بینی فصلی جریان رودخانه با استفاده از شاخص های اقلیمی مطالعه موردی: رودخانه سیمینه رود

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمد فاتحی مرج - علیرضا برهانی داریان - محمدحسین مهدیان
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

222. چگونگی طراحی و ساخت آزمایشگاه سازه های هیدرولیکی دانشگاه شهید باهنر کرمان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی مردانی فر - مهران محمدی - محمدجواد خانجانی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

223. کاربرد تکنولوژی فضایی (RS & GIS) در حفاظت و مهندسی رودخانه و سواحل وکنترل سیلاب

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فریبا آوریده - علیرضا حجی ابادی - رضا سبزیوند
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

224. کاربرد روشهای بهینه سازی در کالیبراسیون مدل آبهای زیرزمینی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمیدرضا غفوری - بهرام بری
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

225. کاربرد روشهای کاهش مجموع تغییرات ( TVD) حجم محدود در مدلسازی جریانهای گذار از حالت بحرانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عباسعلی قزل سفلو - محمدرضا جعفرزاده
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

226. کاربرد روشی جدید در تخمین دبی جریان در کانالهای مستطیلی با زبریهای غیر یکنواخت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید رحیم پور - محمود فغفور مغربی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

227. کاربرد سامانهای اطلاعات جغرافیایی (GIS) درگزینه یابی و انتخاب مسیر کانالهای انتقال و سازه های هیدرولیکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمد حسینی - نصرا... جواهری
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

228. کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در تحلیلی منطقه ای جریان کم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منیره بیابانکی - سیدسعید اسلامیان
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

229. کاربرد فلوم رپلاگل جهت اندازه گیری دبی در کانالهای پیش ساخته موجود

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن مسعودیان - اسماعیل کردی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

230. کاربرد یک روش بدون شبکه در مدلسازی جریان آب زیرزمین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود شفیعی - مجید خیاط خلقی - عبدالحسین هورفر
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

231. کاهش نیروی پسای کشتی ها و زیر دریایی ها بر اثر پوشش هم جهت مرکب

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منوچهر راد - احمدرضا فخار
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

232. DESIGN PROCESS FOR RIVER BED STABILIZER STRUCTURE

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: M.T. Mansourikia - M. Anbarizadeh
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

233. Differential Quadrature type solution for steady nonuniform flow in an open channel

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: M. R. Hashemi - M. J. Abedini - M. Nasseri
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

234. GEOMETRICAL OPTIMAL DESIGN OF CLAY CORES IN EMBANKMENT DAMS USING GENETIC ALGORITHMS

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: J. Bolouri Bazaz - M. R. Shaghaghian
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

235. The effect of submerged vanes on hydraulic properties of open channel flow

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: B. Ghorbani
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

236. The effects of entrance geometry on coefficient of discharge in culverts

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: J. Abrishami - K. Esmaili
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

237. Window-Based Robust Solutions For Fully Dynamic Wave Saint-Venant Equations

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1384
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: M. H. Saddagh - M. J. Abedini
تعداد صفحات مقاله: 9
پشتیبانی