ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

اطلاعات بیشتر

محل برگزاری: تهران - شركت فرآيند تحقيق
سال برگزاری: 1383    تعداد صفحات: 711
تعداد مقالات کنفرانس: 46  تعداد مشاهده چکیده: 96873
کد COI این کنفرانس: CQM05
تعداد نویسندگان مشارکت کننده در این کنفرانس: 67 پژوهشگر
تعداد ارجاع به مقالات این کنفرانس: 3

جستجوی پیشرفته در مقالات این کنفرانس

مجموعه مقالات سایر دوره های پنجمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

نمایش و دانلود مقالات PDF پنجمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

مقاله کنفرانس علمی داخلی

1. ارایه مدل مدیریتی نتیجه‌گرا در بخش تولیدی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حیدر امیران
تعداد صفحات مقاله: 59
مقاله کنفرانس علمی داخلی

3. ارزشیابی بالدریج و فراگیری سازمانی، نیاز به مدیریت تغییرات

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد حسن رحمانی
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

5. استفاده از بازخورد مشتری برای انتخاب پروژه های شش سیگما

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سید محمد سجادی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

6. استفاده و نگهداری ابزار کار بهداشت مدارس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیاوش وزیری - الهه جهاندیده
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

7. استقرار چرخه بهره‌وری درشرکت برق منطقه‌ای غرب

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمیدرضا فرزایی - حیدر امیران
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

8. استقرارسیستم مدیریت کیفیت در سازمانهای خدماتی ، چالشها و راهکارها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمیدرضا نصری
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

10. الزامات ساختاری و فرهنگی- رفتاری سازمانها در حرکت به سوی سرآمدی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامرضا خاکی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

11. اندازه گیری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:یدالله سلطانزاده
تعداد صفحات مقاله: 36
مقاله کنفرانس علمی داخلی

13. برنامه ریزی استراتژیک مبتنی بر کیفیت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدحسین مقصودی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

14. بهینه‌کاری روشها در تعالی سازمانها Benchmarking for Business Excellence

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهران سپهری
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

15. تئوری نوین مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدمهدی الوانی - بهروز ریاحی
تعداد صفحات مقاله: 22
مقاله کنفرانس علمی داخلی

16. تعامل برنامه چهارم توسعه با رشد بهره وری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:قاسم انصاری
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

17. توسعه مدل VESPA رویکرد تلفیقی برنامه‏ریزی استراتژیک و مهندسی ارزش

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی فتح‏اله
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

18. رابطه کیفیت زندگی کاری با کارآیی و اثر بخشی عملکرد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فتاح ناظم
تعداد صفحات مقاله: 20
مقاله کنفرانس علمی داخلی

19. راهبری ، شاخص مشترک اساسی موفقیت در مدل ایزو 9000 و مدل EFQM LEADERSHIP, COMMON ESSENTIAL CRITERIA FOR SUCCESS IN ISO9000:2000 MODEL AND EFQM MODEL


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسام الدین عارف کشفی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

20. راهبری پروژه‌های بهبود در سازمان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا دادرس - حیدر امیران - حمیدرضا فرتوک زاده
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

21. سازگاری عناصر طرح تکریم با استانداردهای کیفیت پروژه ISO 9001:2000

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرهاد کوچکسرائی
تعداد صفحات مقاله: 20
مقاله کنفرانس علمی داخلی

22. طراحی مدل تعیین عیوب بحرانی محصول با بهره گیری از تکنیکهای FMEA ، QFD و PARETO_ISHIKAWA

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرزاد بیگلربیگی
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

23. فرهنگ سازمانی و TQM Organizational Culture and Total Quality Management

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی ابزری
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

24. لزوم حرکت سازمانهای ایرانی به سمت "مدلهای نتیجه گرا" در سیستمهای مدیریت کیفیت و ارائه یک مدل مدیریت کیفیت نتیجه گرا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منوچهر انصاری - مهدی محمدی
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

25. مدل دو حلقه ای بهبود (IDLM) Improvement Double Loops Model

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی اکبر قانع
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

26. مدیریت برمبنای هدف راهی بسوی نتیجه‌گرایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بابک خوبیاری
تعداد صفحات مقاله: 20
مقاله کنفرانس علمی داخلی

27. مدیریت دانش و نقش آن در هم افزایی قابلیت ها برای ایجاد مزیت رقابتی پایدار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عباسعلی قدیریان - غلامرضا اصیلی
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

28. مدیریت فرآیند و نحوه شناسایی شاخص های اندازه گیری در سری استاندارد ISO9000:2000)) بر اساس مدل EFQM

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهنام موسی پور - محمد حسین ایزدی
تعداد صفحات مقاله: 29
مقاله کنفرانس علمی داخلی

29. مدیریت کیفیت جامع (TQM)، نتیجه گرایی، اخلاق سازمانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد شبانی
تعداد صفحات مقاله: 22
مقاله کنفرانس علمی داخلی

30. مشتری گرایی پایدارترین آرمان در عرصه چالشهای مدیریت امروز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سید مهدی طبیبی
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

32. مطالعه موردی پیاده سازی برنامه بهبود کیفیت در معاونت پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا دهقان - سیدمهرداد محمدی - ایرج حریرچی
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

33. مهندسی خلاقیت بیونیکی و مهندسی کیفیت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا منصوریان
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

34. نتیجه گرایی تئوریهای مدیریتی، ضرورتی برای پایداری و پویایی سازمانها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سید مهدی الوانی - طیبه فرهنگ
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

35. نسخه ای برای تعالی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهره قمیان
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

36. نقش حرکت بهره وری در نتیجه گرایی سازمان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن ابراهیمی - بابک مرادی - لیلا کرماجانی
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

37. نقش فناوری اطلاعات در کاهش هزینه‌های کیفیتِ سازمانها و شرکتها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا توکلی مقدم - فرضعلی حیدری فیروزجایی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

38. نگرش لقمانی: راه‌بردی موفق در مطالعه موردی تحقق اهداف در یک پروژه ملی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:وحید مرندی
تعداد صفحات مقاله: 18
مقاله کنفرانس علمی داخلی

39. همه چیز درباره اهداف کیفیتی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هدی خادمی زنجانی
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

40. پایش و اندازه‌گیری فرآیندها با استفاده از یک مدل کمی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد رضازاده نیاورانی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

41. پذیرش بیماران اورژانسی بیمارستان امام خمینی بروجرد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1383
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالرضا محمدی - شهرام توفیقی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

42. ISO 9000 and Total Quality Management: A Transition Model

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1383
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Arash Shahin
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

43. ISO 9000 or Total Quality Management: Which One First?

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1383
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Mehdi Jamshidian - Arash Shahin
تعداد صفحات مقاله: 18
مقاله کنفرانس علمی داخلی

44. ISO 9004:2000 – Roadmap to Business Excellence and Quality Awards

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1383
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله: Pasrija
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

45. TQM and the Public OrganizationIs It a Good Prescription?

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1383
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Mehrdad Mohammadi
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

46. UNDERESTANDING How to deal with “BEST PRACTICES“ IN GOVERNMENTAL ORGANISATIONS

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1383
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Mohamed Buheji
تعداد صفحات مقاله: 6
پشتیبانی