ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مجموعه مقالات شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران

اطلاعات بیشتر

محل برگزاری: زنجان - دانشگاه زنجان, دانشگاه زنجان
سال برگزاری: 1398    تعداد صفحات: 3966
تعداد مقالات کنفرانس: 644  تعداد مشاهده چکیده: 25643
کد COI این کنفرانس: SSCI16
تعداد نویسندگان مشارکت کننده در این کنفرانس: 1135 پژوهشگر
تعداد ارجاع به مقالات این کنفرانس:ارجاعات تحلیل نشده

جستجوی پیشرفته در مقالات این کنفرانس

مجموعه مقالات سایر دوره های شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران

نمایش و دانلود مقالات PDF شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران

مقاله کنفرانس علمی داخلی

1. آلودگی خاک و آب و سلامت محصولات کشاورزی- تاثیر زمان آلودگی بر فراهمی و جذب روی توسط گیاه ذرت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:معصومه افتخاری پراچانی - شکوفه رضائی - علی خانمیرزایی فرد
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

4. ارزیابی تخریب اراضی در کانون ریزگرد جنوب شرق اهواز با استفاده از روش مدالوس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نرگس پورنظری - بیژن خلیلی مقدم - زینب حزباوی - محسن باقری بداغ آبادی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

5. ارزیابی تناسب اراضی برای محصولات پسته و زعفران در شهرستان سیروان، استان ایلام

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمود رستمی نیا - علی چابک - علی فاضلی - اصغر رحمانی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

7. تغییرات شوری و بافت خاک در اثر افزایش گچ در خاک های گچی دشت ارایض شوش

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهزاد سبحانی - علی عباسپور - پدیده جوادی - صمد امامقلی زاده
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

10. محور مقاله : کیفیت خاک و مدیریت پایدار خاک- برآورد خسارت اقتصادی کاهش کربن آلی خاک در اثر تغییر کاربری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد گلماه - نسیم قلی زاده - مصطفی کریمیان اقبال
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

13. محور مقاله: آلودگی خاک و آب سلامت محصولات کشاورزی- اثرات سموم و کودهای شیمیایی بر روی خاک و سلامت زیست مندان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدمحمدمهدی برزگر
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

19. محور مقاله: آلودگی خاک و آب و سلامت محصولات کشاورزی- اثر میکوریزا، ریزوباکترها و کرم خاکی بر بخش بندی سرب در یک خاک آلوده

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی محوحی - فایز رئیسی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

30. محور مقاله: آلودگی خاک و آب و سلامت محصولات کشاورزی- بررسی آلودگی فلزات سنگین در سبزی های مختلف شهرستان پلدختر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محبوبه جلالی - زهرا امینی فارسانی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

35. محور مقاله: آلودگی خاک و آب و سلامت محصولات کشاورزی- بررسی ترمودینامیک جذب روی توسط بقایای هرس درخت سیب و انگور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رقیه حمزه نژاد - ابراهیم سپهر
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

46. محور مقاله: آلودگی خاک و آب و سلامت محصولات کشاورزی- تاثیر آلودگی ریزوسفر برتغییر و تبدیل کانی های رسی خاک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پریسا کبیری - محمدحسن صالحی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

51. محور مقاله: آلودگی خاک و آب و سلامت محصولات کشاورزی- تاثیر نانو ذرات نقره بر فعالیت آنزیم های دهیدروژناز و اوره آز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سکینه بالنده - امیر لکزیان - علی جوادمنش
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

93. محور مقاله: آلودگی زیست بوم، سلامت انسان و زیست پالایی- بررسی غلظت عناصر سنگین در خاک و گیاه فضای سبز اطراف صنعت سیمان سپاهان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمیدرضا رحمانی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

116. محور مقاله: بیولوژی خاک و کودهای زیستی- اثر فسفر و پتاسیم خاک بر گرهزایی ریشه یونجه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجتبی یحیی آبادی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

117. محور مقاله: بیولوژی خاک و کودهای زیستی- اثر کود بیولوژیک بر روی فعالیت آنزیمی خاک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عرفانه چهاردوری - شکوفه رضائی - علی خانمیرزایی فرد
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

120. محور مقاله: بیولوژی خاک و کودهای زیستی- ارزیابی استفاده از بازدارنده DCD بر تولید نیترات در یک خاک آهکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبداله غیبی - احمد گلچین - طاهره منصوری
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

121. محور مقاله: بیولوژی خاک و کودهای زیستی- ارزیابی همبستگی بین کاهش pH با انحلال فسفر و آزادسازی پتاسیم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهمن خوشرو - محمدرضا ساریخانی - شکوفه مرادی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

122. محور مقاله: بیولوژی خاک و کودهای زیستی- استفاده از شاخص مارگالف در تعیین گوناگونی کرمهای خاکی سطحزی در اکوسیستم های مختلف

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجتبی یحیی آبادی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

131. محور مقاله: بیولوژی خاک و کودهای زیستی- بررسی توان همزیستی و شناسایی سویه های برتر باکتری های بومی همزیست عدس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهام شمشیری پور - کاظم خاوازی - شکوفه رضایی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

134. محور مقاله: بیولوژی خاک و کودهای زیستی- بررسی پارامترهای محیطی موثر بر فراوانی کرم های خاکزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمانه تاجیک - شمس اله ایوبی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

137. محور مقاله: بیولوژی خاک و کودهای زیستی- تاثیر باکتری های حل کننده پتاسیم بر آزادسازی پتاسیم از بیوتیت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اعظم محمدزاده - امیر لکزیان - علیرضا کریمی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

141. محور مقاله: بیولوژی خاک و کودهای زیستی- تاثیر تفاله پسته، کمپوست و بایوچار بر کربن آلی و تنفس میکروبی در خاک آهکی کرمان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابوالفضل خادمی جلگه نژاد
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

150. محور مقاله: بیولوژی خاک و کودهای زیستی- تاثیر کودهای زیستی در مقدار عناصر غذایی کم مصرف و عملکرد لوبیا چیتی در شرایط تنش خشکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اکبر همتی - فرهاد رجائی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

151. محور مقاله: بیولوژی خاک و کودهای زیستی- تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی فسفاتی و روی در افزایش کیفیت دو رقم لوبیا (.Phaseolus vulgaris L)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمود محمدی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

158. محور مقاله: بیولوژی خاک و کودهای زیستی- جداسازی و شناسایی بیوشیمیایی باکتری های بومی همزیست عدس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهام شمشیری پور - کاظم خاوازی - شکوفه رضایی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

160. محور مقاله: بیولوژی خاک و کودهای زیستی- غربالگری و جداسازی باکتری های حل کننده روی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهمن خوشرو - محمدرضا ساریخانی - علیرضا جعفری - عطا جودتی - فهیمه رحمدل
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

164. محور مقاله: بیولوژی خاک و کودهای زیستی- نقش باکتری های تولید کننده سیدروفور بر رشد و جذب عناصر غذایی کم مصرف در قلمه های انار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرهاد آذرمی آتاجان
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

166. محور مقاله: بیولوژی خاک و کودهای زیستی- پاسخ زراعی کشت تاخیری پنبه به کودهای زیستی و سطوح مختلف نیتروژن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالرضا قرنجیکی - علیرضا فلاح نصرت آباد
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

168. محور مقاله: بیولوژی خاک و کودهای زیستی- کنترل کیفی کودهای زیستی فسفازت و نیتروزیست

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا ساریخانی - بهمن خوشرو - مریم نوروزپور - سجاد علیار - زهرا مردانی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

169. محور مقاله: بیولوژی خاک و کودهای زیستی- کنترل کیفی کودهای زیستی فسفوزیست و فسفو نیتروکارا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا ساریخانی - بهمن خوشرو - مریم نوروزپور - سجاد علیار - زهرا مردانی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

170. محور مقاله: بیولوژی خاک وکودهای زیستی- اثر همزیستی میکوریزایی بر محتوای پرولین وکلروفیل برگ گندم درشرایط شور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جمعه الجمعه - امیر لکزیان - اکرم حلاج نیا
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

178. محور مقاله: تنش کم آبی گیاه و روش های نگهداری آب در خاک- بررسی تاثیر استفاده از آب شور بر عملکرد گندم در مراحل مختلف رشد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابراهیم جواهری - جمال بنی نعمه
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

179. محور مقاله: تنش کم آبی گیاه و روش های نگهداری آب در خاک- بررسی تاثیر کم آبیاری بر عملکرد گندم رقم چمران


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرتضی محمدی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

181. محور مقاله: تنش کم آبی گیاه و روش های نگهداری آب در خاک- بهینه سازی کم آبیاری گندم به کمک توابع تولید آب- عملکرد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامرضا افشاری - علی غلامی - محی الدین گوشه
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

182. محور مقاله: تنش کم آبی گیاه و روش های نگهداری آب در خاک- تاثیر تنش خشکی بر بنیه بذر و رشد گیاهچه کنجد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:راحله افشارمنش - اصغر رحیمی - فاطمه یوسف پورفتح آبادی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

189. محور مقاله: تنش کم آبی گیاه و روش های نگهداری آب در خاک- پهنه بندی شوری آب زیرزمینی با استفاده از زمین آمار در دشت خوی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ناصر بالنده - فرخ اسدزاده - حجت صادقی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

194. محور مقاله: تنش کم آبی گیاه و نگهداری آب در خاک- نقش کم آبیاری بر رشد و عملکرد کنجد در شرایط خشکسالی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جواد سرحدی - مهری شریف
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

196. محور مقاله: تنش کمآبی گیاه و روش های نگهداری آب در خاک- بررسی تاثیر سیلیکات پتاسیم بر گندم رقم شیرودی تحت شرایط تنش خشکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسن حقیقت نیا - محمدمهدی طهرانی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

230. محور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- اثر کود اوره پوشش داده شده با مواد پلیمری در عملکرد برنج

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صابر حیدری - مجید نیکنژاد - سیدمحمد علوی سینی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

231. محور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- اثرات شوری و کادمیم خاک بر غلظت سلنیم و کادمیم در گندم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بصیر عطاردی - امیر فتوت - رضا خراسانی - پیمان کشاورز
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

236. محور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- ارزیابی آهن قابل جذب خاک در کشت خاکی خیار گلخانه ای

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمید ملاحسینی - بابک خیام باشی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

242. محور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- ارزیابی کیفیت خاک و آب برخی از باغات به استان اصفهان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اکبر گندمکار
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

243. محور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- الگوی رهاسازی مس از ماتریکس های آلجینات- زئولیت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پگاه رضوی - مهران شیروانی - فاطمه مسعودی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

257. محور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- بررسی حاصلخیزی خاک و کیفیت آب برخی باغات زیتون اصفهان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اکبر گندمکار
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

258. محور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- بررسی خصوصیات شمیایی و فیزیکی خاکهای باغات فندق استان گیلان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی آجیلی لاهیجی - مجید بصیرت
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

260. محور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- بررسی وضعیت فسفر خاک و گیاه در سنین مختلف کشت نیشکر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی محوحی - منصور نوری - احسان امام - مهری کهیش
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

261. محور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- برهمکنش شوری و کادمیوم بر رشد و ترکیبات شیمیایی گوجه فرنگی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا نصیبی - یعقوب حسینی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

262. محور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- بیلان عناصر غذایی در خاک های کشاورزی ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرهاد مشیری - ندا زاهدی فرد
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

291. محور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- تاثیر کودهای آلی کمپوست و لجن فاضلاب شهری در کشت چغندرقند

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علیرضا مرجوی - پریسا مشایخی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

292. محور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- تاثیر گوگرد بر عملکرد و کیفیت روغن درارقام کلزا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد قاسم زاده گنجه ای
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

296. محور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- تعیین سطح بحرانی نیتروژن در برگ کلزای پاییزه در خاک های آهکی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن سیلسپور
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

302. محور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- مدیریت تلفیقی تغذیه کلزا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسن حقیقت نیا - فرهاد مشیری
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

307. محور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- نقش مدیریت تغذیه در بهبود عارضه زوال مرکبات

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدسعید تدین - سهراب صادقی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

308. محور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- پاسخ گیاه گوجه فرنگی به تنش شوری در مراحل مختلف رشد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا نصیبی - یعقوب حسینی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

311. محور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه- اثرات تراکم پیاز مادری و میزان کودهای نیتروژن دار بر عملکرد بذر پیاز سفید ساری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی چراتی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

320. محور مقاله: خاک، فرهنگ، هنر و ترویج جایگاه آن- نقش و جایگاه مطالعات خاک های شهری به منظور بررسی مشکل های فضای سبز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن باقری بداغ آبادی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

321. محور مقاله: شیمی آب- اثر دما، غلظت محلول و نانو رس مونت موریلونیت درجذب سولفات از آب

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهناز طاهری نیا - شهریار مهدوی - امیرحسین سیاح زاده
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

324. محور مقاله: شیمی خاک- اثر غلظت اولیه کادمیم برجذب آن توسط بنتونیت و نانو بنتونیت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سارا شاهدی - امیر فتوت - رضا خراسانی - اکرم حلاج نیا
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

325. محور مقاله: شیمی خاک- اثر پی اچ بر دفع کادمیم و مس از خاک های آهکی غیرآلوده و آلوده شده

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سروناز نجفی - محسن جلالی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

326. محور مقاله: شیمی خاک- اثر پی اچ تعادلی بر جذب نیکل در چهار خاک آهکی استان همدان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمانه طاهروند - محسن جلالی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

327. محور مقاله: شیمی خاک- اثر کشت متوالی رایگراس و زادمایه میکروبی بر تخلیه پتاسیم در برخی از خاک های جنوب ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رویا مولوی - مجید باقرنژاد - رضا قاسمی - مهدی زارعی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

328. محور مقاله: شیمی خاک- ارتباط بین آبشویی فسفر با عصاره گیرهای فسفر در خاک های آهکی استان همدان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی جلالی - محسن جلالی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

329. محور مقاله: شیمی خاک- استفاده از نانو ذرات روی، مس و زئولیت برای جذب کبالت و نیکل در خاک های آلوده

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حدیث محبیان - محسن جلالی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

330. محور مقاله: شیمی خاک- اهمیت تغذیه بهینه و ماده آلی در کاهش اثر منفی بور آب آبیاری در مرکبات

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جواد سرحدی - مهری شریف
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

331. محور مقاله: شیمی خاک- بررسی اثر بیوچار کود دامی بر جذب متیلن بلو در یک خاک غیر آهکی در حضور اشعه فرابنفش و نور مرئی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محبوب صفاری - فاطمه حاجی زاده خنامانی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

332. محور مقاله: شیمی خاک- بررسی اثرات فتوکاتالیستی نانوذرات دی اکسید تیتانیوم بر تخریب متیلن بلو در یک خاک لوم شنی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محبوب صفاری - فاطمه حاجی زاده خنامانی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

333. محور مقاله: شیمی خاک- بررسی تاثیر آهک بر بازیابی فلزات سنگین خاک در محیط تیزآب سلطانی (روش ISO 11466)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کریم شهبازی - مهدی بهشتی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

334. محور مقاله: شیمی خاک- بررسی تاثیر اسیدسولفوریک و سولفات آلومینیوم بر ویژگیهای جذب فسفر در خاک آهکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شهریار پاشاپور - ابراهیم سپهر - ندا مرادی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

336. محور مقاله: شیمی خاک- بررسی ترجیحی کاربرد سه منبع نیتروژن در کلاس های مختلف شوری خاک بر عملکرد گندم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابراهیم جواهری - سیدمحمدهادی موسوی فضل
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

337. محور مقاله: شیمی خاک- بررسی تغییرات مقدار روی قابل دسترس در اثر افزودن فسفر در خاک غرقاب

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هانیه فاتحی فلاحتی - اکبر فرقانی - مریم خلیلی راد - محمود فاضلی سنگانی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

339. محور مقاله: شیمی خاک- تاثیر بیوچار حاصله از کاه و کلش گندم بر pH و EC در برخی خاک ها با اسیدیتی متفاوت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:لاریسا قدس زاد - عادل ریحانی تبار - شاهین اوستان
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

340. محور مقاله: شیمی خاک- تاثیر تخلیه فروریزش رس ایلایت بر انتخابگری پتاسیم- آمونیوم در سیستم تبادلی دو گانه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم خلیلی راد - حسن توفیقی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

341. محور مقاله: شیمی خاک- تاثیر تخلیه پتاسیم از رس ایلایت بر ضرایب انتخابگری تبادل پتاسیم آمونیوم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم خلیلی راد - حسن توفیقی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

342. محور مقاله: شیمی خاک- تاثیر تنش شوری بر غلظت عناصر در خاک و اندام هوایی گیاه سورگوم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرجان نوروزی - الهام چاوشی - مهدی قاجارسپانلو
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

343. محور مقاله: شیمی خاک- تاثیر دو نوع بقایای گیاهی بر جذب کادمیم و نیکل در یک خاک به شدت آهکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:طیبه رشیدی مهتاج - محسن جلالی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

344. محور مقاله: شیمی خاک- تاثیر دوره کشت ذرت بر رهاسازی سرب در یک خاک آهکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی بحرینی - امیر فتوت - علیرضا کریمی - رضا خراسانی - علیرضا حسین پور
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

345. محور مقاله: شیمی خاک- تاثیر شرایط مختلف رطوبتی و حرارتی بر سرعت اکسایش گوگرد و قابلیت جذب عناصر غذایی در خاک آهکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نصرت اله منتجبی - ناهید کاوه زاده
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

346. محور مقاله: شیمی خاک- تاثیر شرایط مختلف رطوبتی و حرارتی بر سرعت اکسایش گوگرد و قابلیت جذب عناصر غذایی در خاک شالیزار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نصرت اله منتجبی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

348. محور مقاله: شیمی خاک- تاثیر ماده آلی بر ظرفیت جذب و نیاز استاندارد فسفر در برخی خاک های استان کرمان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هدی حسینی - مجید فکری - محمدهادی فرپور - مجید محمودآبادی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

351. محور مقاله: شیمی خاک- تاثیر کاتیون های تبادلی بر جذب پتاسیم در برخی از خاک های آهکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:طاهره محمدی آرین - محسن جلالی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

352. محور مقاله: شیمی خاک- تاثیر کاه و کلش گندم و بیوچار حاصله بر فسفر قابل استخراج در چهار خاک با اسیدیتی متفاوت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:لاریسا قدس زاد - عادل ریحانی تبار - شاهین اوستان
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

354. محور مقاله: شیمی خاک- تخمین انرژی جذب سطحی سرب در خاک توسط همدمای دوبینین رادشکویچ

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احسان اله قاسمی - امیر فتوت - رضا خراسانی - حجت امامی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

355. محور مقاله: شیمی خاک- تغییرات مکانی شوری خاک های سطحی منطقه سروستان استان فارس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم زاهدی فر
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

356. محور مقاله: شیمی خاک- تهیه نقشه شوری و قلیائیت خاک منطقه اینچه برون استان گلستان با استفاده از روش زمین آمار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدمریم صلاح الدین - فرشاد کیانی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

357. محور مقاله: شیمی خاک- توزیع شکل های شیمیایی منگنز در برخی خاک های آهکی استان کهگیلویه و بویراحمد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیروس شاکری - محبوب صفاری - ابوالفضل آزادی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

358. محور مقاله: شیمی خاک- جذب نیکل از محلول های آبی توسط زغالهای زیستی حاصل از گرماکافت بقایای درختان خرما در دماهای مختلف

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه مسعودی - مهران شیروانی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

360. محور مقاله: شیمی خاک- حذف سولفات از آب با استفاده از نانو ذره ZnO

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه میرزائی پیهانی - شهریار مهدوی - امیرحسین سیاح زاده - هدا کریمی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

361. محور مقاله: شیمی خاک- سینتیک رهاسازی کادمیوم و مس با کاربرد جاذب های معدنی و نانو ذرات درخاک های گلخانه ای و زراعی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیه بهرامیان راغب - محسن جلالی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

363. محور مقاله: شیمی خاک- مقایسه سینیتیک جذب روی در دو خاک شور و آهکی استان خوزستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیده ساناز موسوی - سعید حجتی - احمد لندی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

365. محور مقاله: شیمی خاک- پهنه بندی مکانی شوری خاکهای زیر سطحی منطقه سروستان استان فارس با استفاده از روش های زمین آماری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم زاهدی فر
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

366. محور مقاله: فرسایش آبی، سیلاب و حفاظت آب و خاک- تاثیر شیب بر ظهور آبکندها در کشتزارهای دیم شمال غرب ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی رضا واعظی - اولدوز بخشی راد - یاسین صالحی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

368. محور مقاله: فرسایش آبی، سیلاب و حفاظت خاک و آب- اثر فرایندهای ژئومورفیک بر چرخه زیستی خاک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ندا محسنی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

379. محور مقاله: فرسایش آبی، سیلاب و حفاظت خاک و آب- بررسی رسوب معلق وارد شده به تالاب انزلی از ایستگاه نوخاله

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محبوبه فلاح - حسینعلی بهرامی - حسین اسدی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

383. محور مقاله: فرسایش آبی، سیلاب و حفاظت خاک و آب- بررسی نسبت غنی شدن فسفر در رسوب در مزرعه گندم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:لیدا پیری مقدم - علی رضا واعظی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

387. محور مقاله: فرسایش آبی، سیلاب و حفاظت خاک و آب- تاثیر درجه شیب بر تولید جریان و فرسایش شیاری در خاک های مختلف منطقه نیمه خشک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهام محمدی - علی رضا واعظی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

388. محور مقاله: فرسایش آبی، سیلاب و حفاظت خاک و آب- تاثیر شیب سطح بر فرسایش پاشمانی در خاک های مختلف

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید فرومدی - علی رضا واعظی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

390. محور مقاله: فرسایش آبی، سیلاب و حفاظت خاک و آب- تغییرات فرسایش پذیری خاک تحت تاثیر درجه شیب در طول دامنه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدجواد پژند - حجت امامی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

391. محور مقاله: فرسایش آبی، سیلاب و حفاظت خاک و آب- تهیه نقشه عامل فرسایندگی باران در حوضه آبخیز سد گاوشان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیده پریا نقشبندی - محمدعلی محمودی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

401. محور مقاله: فناوری های نوین در علوم خاک- اثر دما، pH محلول و نانو رس مونت موریلونیت در جذب سولفات از آب

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهناز طاهری نیا - شهریار مهدوی - امیرحسین سیاح زاده
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

402. محور مقاله: فناوری های نوین در علوم خاک- اثردو زغال زیستی برغلظت برخی عناصر محلول و تبادلی خاک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیرا محمدی - اکبر فرقانی - عاطفه صبوری
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

403. محور مقاله: فناوری های نوین در علوم خاک- ارزیابی مدلسازی بهره متابولیک خاک با استفاده از روش هوش مصنوعی GEP

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:میترا ابراهیمی حور - محمدرضا ساریخانی - جلال شیری
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

420. محور مقاله: فناوری های نوین در علوم خاک- بررسی روش های ژئوفیزیکی برای تعیین ویژگی های خاک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فریده عباس زاده افشار
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

423. محور مقاله: فناوری های نوین در علوم خاک- بررسی کاربرد روش های ژئوتکنیک در حذف پسماند صنایع آبکاری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فواد نگارستانی - کاملیا علوی - اکرم نشاط
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

425. محور مقاله: فناوری های نوین در علوم خاک- تاثیر نانوذرات اکسیدروی (ZnO) بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک هایی با بافت متفاوت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سحر رضایی - حسین بیات
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

426. محور مقاله: فناوری های نوین در علوم خاک- تاثیر کود گاوی و بیوچار حاصل از آن بر جزء بندی فسفر معدنی خاک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صفورا ناهیدان - مشهید قاسم زاده
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

427. محور مقاله: فناوری های نوین در علوم خاک- تخمین درصد سدیم تبادلی با مدل داده کاوی عصبی- فازی همراستا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم گل نژاد - علی اصغر جعفرزاده - مسلم ثروتی
تعداد صفحات مقاله: 7