ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مجموعه مقالات ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران

اطلاعات بیشتر

محل برگزاری: یزد - دانشگاه یزد, فیزیولوژی گیاهی ایران, انجمن فيزيولوژي گياهي ايران, گروه زيست شناسي دانشگاه يزد
سال برگزاری: 1398    تعداد صفحات: 690
تعداد مقالات کنفرانس: 151  تعداد مشاهده چکیده: 10024
کد COI این کنفرانس: ICPP06
تعداد نویسندگان مشارکت کننده در این کنفرانس: 342 پژوهشگر
تعداد ارجاع به مقالات این کنفرانس:ارجاعات تحلیل نشده

جستجوی پیشرفته در مقالات این کنفرانس

نمایش و دانلود مقالات PDF ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران

مقاله کنفرانس علمی داخلی

1. اثر اسانس برخی گیاهان دارویی بر ویژگی های فیزیولوژیکی گندم تحت تنش بیماری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نیر محمدخانی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

2. اثر اسمو پرامینگ بر فرایندفیزیولوژکی ریشه چه بذر کدو تخم کاغذی درشرایط تنش شوری


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهام بهروزی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

3. اثر اسید سالیسیلیک بر زمان گلدهی بنفشه آفریقایی (Saintpaulia ionantha H. Wendi.)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمود فتاحی فرادنبه - مریم دهستانی اردکانی - زهرا رحمتی - مرجان سعیدی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

4. اثر برهمکنش شوری و جیبرلیک اسید بر برخی آنزیم های آنتی اکسیدان در گیاه کلزا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهزاد امرایی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

5. اثر تاریخ کاشت و سطوح نیتروژن بر برخی صفات فیزیولوژیک کینوا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سرورالملوک سعیدی - سیدعطاءاله سیادت - علی مشتطی - محمدرضا مرادی تلاوت - نیازعلی سپهوند
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

6. اثر تلقیح با قارچ میکوریزا و ازتوباکتر بر کارآیی فتوسنتز و محتوای کلروفیل گندم تحت تنش شوری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فیروزه فیاض - مرتضی زاهدی - سعید ترکش اصفهانی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

8. اثر تنش شوری بر سدیم و پتاسیم ریشه های تراریخت گیاه تنباکو(Nicotiana rustica)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سحر قاسمی - علی اکبر احسانپور
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

10. اثر خراش دهی و بستر کشت بر خصوصیات جوانه زنی بذر آکاسیا ویکتوریا (Acacia victoria)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آفاق تابنده ساروی - مژگان اسدی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

12. اثر سرما و قارچ فوزاریوم بر جوانه زنی بذر گیاه ارغوان(Cercis siliquastrum)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود حیدری زاده - الهام زارعی - زهرا بقایی فر
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

13. اثر سینامیک اسید بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان گیاه تنباکو Nicotiana rustica L. تحت شرایط تنش شوری در شیشه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهام محققیان - علی اکبر احسانپور
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

14. اثر غلظت های مختلف سرب بر برخی پارامترهای رشد در گیاه سنبل الطیب

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهره طغرانگار - الهه وطن خواه - مهناز وفادار - ستاره امانی فر
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

15. اثر قارچ میکوریز آربوسکولار بر پارامترهای رشد گیاه شیرین بیان Glycyrrhizin labra L.تحت سطوح مختلف روی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهام یگانه - الهه وطن خواه - زهره طغرانگار - ستاره امانی فر
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

16. اثر محلول پاشی سالیسیلیک اسید بر میزان ترکیبات فنولی و پراکسید هیدروژن گیاه نرگس رقم شهلا


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه صفری - محسن شریفی - منصور سیدنژاد
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

20. اثر محیط های مختلف کشت بر ریشه زایی و رشد قلمه های دو گونه مرزه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کیوان آقائی - جواد هادیان - محمدرضا کنعانی - مصطفی افضلی فر
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

21. اثر مدیریت ترکیب بقایای گندم بر میزان تجزیه کاه گندم و مشخصات خاک

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حجت اله لطیف منش - جن چن یوان - جنگ وی جیان
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

22. اثر مصرف نیتروژن بر قندهای محلول برگ و ریشه در گیاه کلزا


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهزاد امرایی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

23. اثر نانوتیوب کربنی چند دیواره بر برخی صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه ریحان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رقیه حلقومی - سیاوش حسینی سرقین - جلیل خارا - بهمن حسینی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

24. اثر نانولوله های کربنی بر برخی صفات فیزیولوژیکی درگیاه زرین گیاه تحت تنش خشکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمانه کهرمی - جلیل خارا
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

26. اثر همزیستی با قارچ میکوریزا و ازتوباکتر بر تحمل به شوری در گندم زراعی (Triticum aestivum L.)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فیروزه فیاض - مرتضی زاهدی - سعید ترکش اصفهانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

28. اثر کارباریل و نفتالن استیک اسید بر تعدیل تناوب باردهی نارنگی کینو در منطقه دزفول


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا پورقیومی - کمال غلامی پور - احمد نوشکام
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

29. اثر کاربرد برگی سیلیکون بر صفات بیوشیمیایی دو رقم گندم در شرایط تنش خشکی آخر فصل


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سودابه رضابیگی - احسان بیژن زاده - علی بهپوری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

30. اثر کشت مخلوط تاخیری نخود با جو روی فعالیت آنزیمی و عملکرد در شرایط تنش آبی انتهای فصل


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نگین محاویه اسعدی - احسان بیژن زاده
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

31. اثر گرما بر میزان کاهش کلروفیل برگ و پیری لیلیوم هیبرید آسیایی سبدازل


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نسرین جیدیان - مجید مجیدیان - روح انگیز نادری - مصباح بابالار
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

32. اثرات آللوپاتیک عصاره متانولی برگ و غلاف ارغوان Cercis siliquastrum بر جوانه زنی بذر گندم، کنجد و جو


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود حیدری زاده - الهام زارعی - زهرا بقایی فر
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

33. اثرات جیبرلین بر برخی پارامترهای بیوشیمیایی در گیاه دارویی مرزه Satureja hortensis L تحت تنش شوری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پویا آروین
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

34. اثرات دگرآسیبی عصاره آبی رزماری (Rosmarinus officinalis) بر شاخص های جوانه زنی و رشد دانه رسته ای چند گونه گیاهی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدیه همتی - مسعود حیدری زاده
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

35. اثرات پلاسمای سرد بر کارآیی انتقال مجدد و عملکرد کوانتومی II فتوسیستم گندم پائیزه درشرایط تنش ریزگرد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهین صابری - سیدعلی محمد مدرس ثانوی - حمیدرضا قمی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

39. ارزیابی تحمل به شوری شنبلیله در مرحله جوانه زنی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدحسین بناکار - حمزه امیری - غلامحسن رنجبر - محمدرضا سرافرازاردکانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

40. ارزیابی ریزازدیادی گیاه دارویی گوجی بری قرمز (Lycium barbarum L.)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مطهره امیدی پور - فاطمه جمال امیدی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

42. ارزیابی شاخص های رشدی و فیزیولوژیکی شبدر و یونجه در خاک آلوده به هگزادکان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محیا رضایی - سیده بتول حسنی - علی اکبر قطبی راوندی - ندا سلطانی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

43. ارزیابی واکنش ماده خشک ذرت (KSC 704) به تاریخ های کاشت و مقادیر مختلف نیتروژن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رقیه جمائیلی - محسن زواره - محمد رحمانی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

45. استفاده از یک روش غربالگری سریع برای تعیین رقم متحمل به خشکی در انار


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا پورقیومی - داود بخشی - مجید راحمی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

47. القا کالوس و پیازچه در ریزنمونه پیاز نرگس شهلا (Narcissus tazetta L.) تحت اثر تیمارهای هورمونی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ملائکه علویردی پورگنجه لو - عذرا صبورا - سیدمنصور سیدنژاد
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

48. اندازه گیری و مقایسه وزن خشک و رطوبت برگ در دو گونه کاج الدار و نارون

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیرا نصیری - بهمن کیانی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

49. بتایین ماده بیوشیمیایی و دارویی موجود در چغندرقند


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:س خیامیم - ب بابایی - د طالقانی - ح نوشاد
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

50. بررسی اثر آللوپاتیک گلبرگ زعفران بر جوانه زنی تاج خروس و سلمه تره تحت تنش شوری


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امین آزادبخت - حمیدرضا عیسوند - سعید حیدری - امیدعلی اکبرپور
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

54. بررسی اثر سرمادهی بر روی برخی خصوصیات فیزیولوژیکی خیار رقم نیکلسون


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مژگان السادات طباطبایی - اصغر مصلح آرانی - حمید سودایی زاده
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

56. بررسی اثر نانوذرات نقره بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی کالوس سیب زمینی (Solanum tuberosum L.)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی اکبر احسانپور - هما نجفی نیا
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

57. بررسی اثر هگزادکان بر رشد و شاخص های فیزیولوژیکی گیاه ذرت


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هانیه یونسی - علی اکبر قطبی راوندی - سیده بتول حسنی - ندا سلطانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

58. بررسی اثر پساب شستشوی کارخانه صنعتی بر روی جوانه زنی و رشد اولیه پانزده گونه گیاهی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدموسی موسوی کوهی - مریم مودی - اسماعیل سلطانی مقدم
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

61. بررسی اثرات ناشی از تنش آرسنیک درعملکرد فیزیولوژیک گیاه یونجه (Medicago sativa L.)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرنوش زرگری - لطیفه پوراکبر - سیدیحیی صالحی لیسار - جعفر رازقی - روح اله متفکرآزاد
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

63. بررسی اکوفیزیولوژیکی محتوای عناصر معدنی برگ سماق (Rhus coriaria L.) دررویشگاه های مختلف استان همدان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ولی اله قادری - پروانه روستایی - نیره اولنج
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

64. بررسی بازدارندگی پوسته ی دانه بر جوانه زنی بذر سالسولا


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم مسیبی - ناصر عباسپور - نیر محمدخانی - فاطمه رحمانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

65. بررسی برخی خصوصیات فیزیولوژیکی خیار رقم مگاصحرا و پیاس تحت تنش سرما


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مژگان السادات طباطبایی - اصغر مصلح آرانی - حمید سودایی زاده
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

67. بررسی تاثیر تنش خشکی بر شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه بذرهای پرایم شده کلزا بهاره


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فائزه بازوند - سعیده ملکی فراهانی - آرزو پراور
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

68. بررسی تاثیر تنش شوری بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک لاین های امیدبخش غله جدید تریتی پایروم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زینب پیرسلامی - اسد معصومی اصل - حسین شاهسوند حسنی - مسعود دهداری
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

70. بررسی تاثیر عامل دما بر تیمارهای مختلف موثر بر شکست خواب بذر گیاه کلپوره


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهشید طبری فرد - منیره چنیانی - علی گنجعلی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

71. بررسی تاثیر کاربرد کودهای بیولوژیک و آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم آلوده به فوزاریوم سنبله


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدکاظم صباغ - علیرضا سیروس مهر
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

72. بررسی ترکیبات فنولی میوه در سه رقم خرمای خنیزی، مرداسنگ و هلیلی طی مراحل نموی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:طاهره زاکری - بتول کرامت - فرخنده رضانژاد
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

74. بررسی تغییرات فنل و فعالیت آنتی اکسیدانی در برخی از جمعیت های مامیران کبیر(Chelidoniom majus) در شرق استان گیلان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم محمدیان - عبداله حاتم زاده - امیر صحرارو
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

77. بررسی تنوع ژنتیکی و روابط فیلوژنتیکی گیلاس (Prunus avium) با استفاده از ژنهای کلروپلاستی accD-psaI

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجتبی خیاطیان - آفاق تابنده ساروی - محمدمهدی حیدری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

78. بررسی تکثیر درشیشه دو گونه مرزه با استفاده از غلظت های مختلف سیتوکینین ها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کیوان آقائی - جواد هادیان - محمدرضا کنعانی - مصطفی افضلی فر
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

79. بررسی غلظت عنصر کمیاب سرب در سرشاخه های درختان سیب اراضی کشاورزی شهرستان سمیرم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احسان موسوی - حمیدرضا عظیم زاده - اصغر مصلح آرانی - احد ستوده
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

80. بررسی فنیل آلانین بر پارامترهای رشد گیاه شاهدانه (Cannabis sativa)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرضیه بابایی - شهلا هاشمی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

81. بررسی قابلیت استقرار اکسشن های مختلف Vicia villosa تحت شرایط دیم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پروانه عشوری - نیلوفر زارع - مهشید سوری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

82. بررسی قابلیت جذب سرب توسط گیاه چشم گربه ای ایرانی (Nonnea persica Boiss.)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کبری مهدویان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

84. بررسی مقایسه ای جوانه زنی و رشد اولیه شانزده گونه گیاهی تحت شوری آب خلیج فارس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدموسی موسوی کوهی - مرتضی قربانی - فاطمه کاوه - زهره فتاحی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

85. بررسی میزان تحمل و تجمع نیکل در گیاه مرزه در شرایط کشت هیدروپونیک


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شیرزاد خشنودمطلق - احمد مهتدی - آرش اردلان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

86. بررسی میزان جذب، انباشتگی و مقاومت به آنتیموان در گیاه دارویی Salvia officinalis


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شکیبا رجب پور - سیدمجید قادریان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

88. بررسی میزان فنل، فلاونوئید کل و فعالیت آنتی اکسیدانی گیاه Scrophularia striata جمع آوری شده از شهرستان ایلام

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سارا هادی پورثابت - زهرا بقایی فر - سیف اله بهرامی کیا
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

89. بررسی و مقایسه شیوه ها و موارد مصرف برخی گیاهان دارویی مشترک در مناطق مختلف کشور


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی اکبر کریمیان - طاهره اصلانی نژاد - وحیده نگهبان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

91. بررسی گیاه بومادران جهت گیاه پالایی روی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کبری مهدویان
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

92. به کار گیری ISSR در تعیین تنوع ژنتیکی Vitex

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا بقایی فر - عبدالجبار سعیدیانی - محسن فرشادفر
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

93. بهبود عملکرد پرتقال: نقش هیومیک اسید


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهراالسادات امیری - زهرا پاک کیش
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

95. تاثیر تنش شوری بر برخی از آنتی اکسیدان های آنزیمی و غیر آنزیمی گیاه قیچ


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شیما احمدیان - علی اکبر احسانپور - امیرحسین فرقانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

96. تاثیر تنش شوری بر رشد و برخی ویژگی های مورفولوژیکی شنبلیله

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدحسین بناکار - حمزه امیری - غلامحسن رنجبر - محمدرضا سرافرازاردکانی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

98. تاثیر جهش ron1-1 در ژن FRY1/RON1 بر بیان برخی از ژن ها و فعالیت آنزیم کاتالاز درگیاهچه هایArabidopsis thaliana

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سارا رویان - رضا شیرزادیان خرم آباد - عاطفه صبوری - محسن زواره
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

99. تاثیر سیانوباکتری ها بر شاخص های رشد دانه رست Melissa officinalis L.


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نرگس مرادی - زینب شریعتمداری - سیده بتول حسنی - مجید قربانی نهوجی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

100. تاثیر عصاره های گیاه اسطوخودوس و رازیانه بر قارچ Aspergillus flavus پسته در آزمایشگاه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جلال غلام نژاد - سوده کریمی - مژده ملکی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

101. تاثیر عصاره های گیاه اسطوخودوس و رازیانه بر میزان تولید افلاتوکسین قارچ Aspergillus flavus

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:جلال غلام نژاد - سوده کریمی - مژده ملکی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

102. تاثیر محیط کشت های مختلف بر برخی پارامترهای جوانه زنی گیاه چوبک ( Acanthophyllum (sordidum


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا الماسی - جلیل خارا - منصور افشارمحمدیان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

103. تاثیر نارین جنین بر برخی شاخص های رشد گیاهچه های گلرنگ (Carthamus tinctorius) تحت تیمار شوری


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شهاب حاتمی پور - لیلا شبانی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

104. تاثیر نارین جنین بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان برگ شاهدانه (Cannabis sativa) تحت تنش کادمیم و نیکل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نسیم قربانی - لیلا شبانی - شهلا هاشمی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

105. تاثیر نانوذرات کبالت بر تولید دیوسژنین در گیاه شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:صدیقه متولی - محمدرضا قلمبران - سیده بتول حسنی - مریم سادات قریشی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

106. تاثیر پرایمینگ بذر با اسید آسکوربیک بر افزایش مقاومت به شوری گیاه کینووا ( Chenopodium (quinoa


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منیژه جهان تیغی - پرتو روشندل - عبدالرزاق دانش
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

107. تاثیر پرایمینگ بذر با ملاتونین بر افزایش مقاومت به شوری گیاه کینووا ( Chenopodium (quinoa


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:منیژه جهان تیغی - پرتو روشندل - عبدالرزاق دانش
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

108. تاثیر پرایمینگ بر صفات جوانه زنی گونه بادام کوهی (Amygdalus scoparia L.)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آفاق تابنده ساروی - راضیه سالاری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

109. تاثیر کاربرد لجن فاضلاب بر شاخص کلروفیل برگ سه ژنوتیپ کینوا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه افضلی نژاد - سمیه قاسمی - سیدابراهیم سیفتی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

110. تاثیر کاربرد کود نیتروژن و تنش آبی بر ویژگیهای فتوسنتزی گندم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:وحید براتی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

111. تاثیر گرد و غبار بر رشد و محتوی رنگدانه های گندم


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:لیلا زرندی میاندوآب - نادر چاپارزاده - سعید چرندابی - زهره رحیمی قره چپق
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

112. تاثیرآلومینیم بر برخی پاسخ های فیزیولوژیک گیاه چای (Comellia sinensis L.cv.)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:معصومه دآخم - فائزه قناتی - منصور افشارمحمدیان
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

115. تجمع لیپیدها در جلبک C. vulgaris در پاسخ به تیمار ویتامین ب 12

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شراره ریسمانی - منصور شریعتی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

116. تعیین وضعیت نیتروژن بوته برنج رقم هاشمی با استفاده از پردازش تصاویر دیجیتال

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه قربان نژاد - محسن زواره - مسعود کاوسی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

118. تغییرات عملکرد و اجزاء عملکرد چهار رقم گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در شرایط قطع آبیاری


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدمجتبی موسوی - احسان بیژن زاده - زهرا زینتی - وحید براتی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

120. تغییرات کلروفیل گونه مرتعی Medicago sativa تحت تاثیر اکسیدمس و نانواکسیدمس


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهشید سوری - سعیده ناطقی - پروانه عشوری - مینا بیات
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

121. تنظیم سیستم آنتی اکسیدانی گیاهچه ریحان سبز تحت تنش کادمیوم در تیمار برون زای ملاتونین و سولفید هیدروژن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حکیمه علومی - فاطمه دانشمند - منصوره خداشناس
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

122. توانایی گیاه بومادران در حذف فلز سنگین سرب


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کبری مهدویان
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

125. رفتارهای فیزیولوژیک متفاوت ایزوله های ایرانی Dunaliella در شوری های مختلف


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:لیلا زرندی میاندوآب - محمدامین حجازی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

126. روشهای بهینه برای سترون سازی ریزنمونه های پیاز نرگس شهلا (Narcissus tazetta L.) درشیشه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ملائکه علویردی پورگنجه لو - عذرا صبورا - سیدمنصور سیدنژاد
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

128. شبیه سازی مراحل زیست گردی رقم هاشمی برنج با استفاده از مدل CSM-CERES-Rice


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نیلوفر آقایی پور - همت اله پیردشتی - محسن زواره - حسین اسدی - محمدعلی بهمنیار
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

129. شناسایی ژنوتیپ های متحمل به تنش شوری در گندم با استفاده از شاخص های تحمل به تنش

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهنام بخشی - سیدمحمدتقی طباطبایی - محمدرضا ناروئی راد
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

130. عکس العمل میزان تولید دیوسژنین در گیاه شنبلیله تحت تاثیر نانوذرات مس

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم سادات قریشی - محمدرضا قلمبران - سیده بتول حسنی - صدیقه متولی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

132. مطالعه آناتومی گونه Rhus coriaria L. در استان همدان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نیره اولنج - ولی اله قادری - ثمینه نوری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

133. مطالعه برخی اثرات فیزیولوژیک فلز سنگین کادمیم بر جلبک سبز Chlorella sp.

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیده فاطمه فلاح - جنت سرمد - مریم زمانی - منصور افشارمحمدیان
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

135. مطالعه عملکرد و اجزای عملکردی در برهمکنش تراکم و جیبرلین در گیاه دارویی گشنیز(Coriandrum sativum L.)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پویا آروین
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

136. مطالعه مقایسه ایی ساختار تشریحی برگ، ساقه و ریشه گیاه وتیور و گل اختر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرتضی محمدی - صاحبه حاجی پور - محدثه مومن زاده - منصور افشارمحمدیان
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

137. مقایسه ترکیبات بیوشیمیایی گیاه انگلسس مزرعه رشد کرده روی میزبانهای متفاوت


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عفت السادات احمدی موسوی - فاطمه نصیبی - خسرو منوچهری کلانتری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

138. مقایسه ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی چهار رقم از گل نرگس بهبهان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:یاسمین حویزاوی - محسن شریفی - منصور سیدنژاد
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

141. مقایسه میزان پلی هیدروکسی بوتیرات (PHB) تولید شده توسط سیانوباکتر Spirulina sp. تحت شرایط pH های مختلف


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ندا حسینی پور - اکبر نورسته نیا - فاطمه مرادی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

142. مقایسه پاسخهای رشد و فیزیولوژی دو رقم حساس و مقاوم به خشکی گوجه فرنگی به ویروس تقتق تنباکو (TVR)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پیمان آقائی - سیدعلی حسینی تفرشی - محمدامین طغیانی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

143. مهار گلدهی در انگور یاقوتی توسط ژن FLC


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نوشین کلکلی - عباسعلی امام جمعه - شیرین یعثوب - محمود سلوکی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

144. نقش اکتینومیست های محرک رشد در کاهش مصرف کود شیمیایی در خیار و گوجه فرنگی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:پریسا کوباز - الهام عروجی - نسرین سلطانی نژاد - اکرم صادقی - محمد فتحی قره بابا
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

146. نقش نیتریک اکسید بر تغییرات بیوشیمایی زردآلو رقم نوری بعد از برداشت


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا زینل پور - زهرا پاک کیش
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

148. ویژگیهای کمی و کیفی بذر درختان ارس رویشگاه گوینیک جرگلان، استان خراسان شمالی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد صحت پارسه - علی ستاریان - ابوالفضل دانشور - الهام امینی
تعداد صفحات مقاله: 3
مقاله کنفرانس علمی داخلی

151. کاهش آسیب علف کش سوپرگالانت بر روی گیاه آفتابگردان(.(Helianthusannuus L تحت تیمار با نانونقره

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زینب دهقان - جلیل خارا - رفیده دهقان - سیدمهدی امامی
تعداد صفحات مقاله: 5
پشتیبانی