ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مجموعه مقالات همایش علمی شاهنامه و پژوهش‌های آیینی

اطلاعات بیشتر

محل برگزاری: مشهد - دانشگاه فردوسی مشهد, دانشگاه فردوسي مشهد
سال برگزاری: 1392    تعداد صفحات: 517
تعداد مقالات کنفرانس: 78  تعداد مشاهده چکیده: 7483
کد COI این کنفرانس:SHAHNAMEH01
تعداد نویسندگان مشارکت کننده در این کنفرانس: 100 پژوهشگر
تعداد ارجاع به مقالات این کنفرانس:ارجاعات تحلیل نشده

جستجوی پیشرفته در مقالات این کنفرانس

نمایش و دانلود مقالات PDF همایش علمی شاهنامه و پژوهش‌های آیینی

مقاله کنفرانس علمی داخلی

1. استعاره مفهومی رد در شاهنامه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدمحمد استوارنامقی
تعداد صفحات مقاله: 20
مقاله کنفرانس علمی داخلی

2. بازتاب شاهنامه در آثار تاریخی قرن نهم و دهم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عبداله رادمرد - محمود احمدی
تعداد صفحات مقاله: 22
مقاله کنفرانس علمی داخلی

3. بازتاب شاهنامه در زبدهالتواریخ حافظ ابرو

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدجعفر یاحقی - فرشته محمدزاده
تعداد صفحات مقاله: 21
مقاله کنفرانس علمی داخلی

4. برادرکشی در شاهنامه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سعید رادفر - محسن رودمعجنی
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

5. بررسی ارتباط میان کنش آیینی و تکرار الگوهای اساطیری و نمودگاری آن در تحلیل اسطوره توتمی گاو در شاهنامه فردوسی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فرزاد قایمی
تعداد صفحات مقاله: 22
مقاله کنفرانس علمی داخلی

6. بررسی اصطلاح شناسی و کیفیت ترجمه اصطلاحات شاهنامه فردوسی درترجمه بنداری


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: نسرین ناصری کاخکی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

7. بررسی الگوی پری گونگی و نخستین انسان در شخصیت سیاوش (نگاهی تطبیقی به شاهنامه، متون تاریخی و فرهنگ عامه)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ابراهیم کنعانی
تعداد صفحات مقاله: 32
مقاله کنفرانس علمی داخلی

8. بررسی بسامد پیشوند در داستان رستم و اسفندیار


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدجواد عرفانی بیضایی - فاطمه سعادت پور - اعظم جنتی فر
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

9. بررسی تحقق قواعد مشارکت گرایس در گفتگوهای داستان رستم و اسفندیار


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سرورسا رفیع زاده - اعظم جنتی فر
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

10. بررسی تحلیلی شاهنامهنسخه سعدلوو کاربرد آن در کشف ضبطهای کهن و تصحیح شاهنامه فردوسی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فرزاد قایمی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

11. بررسی تطبیقی اسطوره خدای شهید شونده در اساطیر ایرانی و سامی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فاطمه اکبری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

12. بررسی تطبیقی ساختار آیینی اسطوره سیاوش و آیین سیاوشان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فرزاد قایمی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

13. بررسی تطبیقی عناصر حماسه در سیره عنترهبن شداد و شاهنامه فردوسی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: زهرا دلپذیر
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

14. بررسی تطبیقی مادران شاهنامه فردوسی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فاطمه زهرا توانچه
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

15. بررسی جغرافیای جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب در شاهنامه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدجعفر یاحقی - فرشته محمدزاده
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

16. بررسی جنبه های تاثیرپذیری برهان المآثر از شاهنامه فردوسی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فرشته محمدزاده
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

17. بررسی داستان فریدون در شاهنامه فردوسی از منظر روایت شناسی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: کوثر احسن مقدم
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

18. بررسی در زمانی اسطوره کیومرث در روایت های خدای نامه ها و شاهنامه فردوسی (بر مبنای تواریخ عربی برگرفته از ترجمه خدای نامه ها)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حامد صافی
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

19. بررسی زبان شناختی باهم آیی های واژگانی در شاهنامه فردوسی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: شیما ابراهیمی - سیده مریم فضایلی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

20. بررسی ساختارهای گفتمان مدار در نبردسیاوش وافراسیاب براساس نظریه هاج وکرس وفاولر


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیما ارمی اول
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

21. بررسی سه شخصیت سودابه، کاووس و سیاوش بر بنیاد نهادهای ذهنی فروید


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مینا بهنام
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

22. بررسی سه شخصیت سودابه، کاووس و سیاوش ملاحظاتی چند بر ترجمه انگلیسی وارنر از داستان رستم و اسفندیار


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: هاله زرگرزاده
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

23. بررسی شخصیت بانوگشسب در بانوگشسب نامه براساس کهن الگوی قهرمان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فهیمه آتیترک
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

24. بررسی عشق و شیوه همسرگزینی در بانوگشسب نامه و بیان تفاوتها وشباهت های آن با شاهنامه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ملیحه سرابی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

25. بررسی عناصر و مولفه های نمایشی در داستان رستم و سهراب


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رجبعلی عسکرزاده طرقبه
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

26. بررسی عوامل موثر مرگ آفرین در فرجام افراسیاب تورانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ابوالقاسم قوام - سهیلا یوسفی
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

27. بررسی مقایسه ای مفهوم عشق در شاهنامه و مثنوی معنوی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: نرگس نسل شاملو
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

28. بررسی موضع ملی- نژادی فردوسی بر مبنای توصیف واژگانی و نحوی داستان جمشید و ضحاک


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فرخ لطیف نژاد
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

29. بررسی نقش عناصر گوناگون روایت در داستان سیاوش


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدجواد عرفانی بیضایی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

30. بررسی و تحلیل منظومه کوش نامه ایرانشان بن ابی الخیرو مقایسه آن با شاهنامه فردوسی با رویکرد اسطوره شناختی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: هانیه ژرفی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

31. بررسی ومقایسه داستان خسرو و شیرین امیر خسرو دهلوی باشاهنامه فردوسی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مرتضی چرمگی عمرانی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

32. تاثیر شاهنامه فردوسی بر اشعار اخوان ثالث در قلمرو سبک شناسی و تحلیل سطوح روایی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدی مالدار کاریزی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

33. تاملی در مقدمه شاهنامه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدرضا راشدمحصل
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

34. تاملی در مورد مساله منابع فردوسی از رهگذر مقایسه روایت شاهنامه فردوسی با روایت غررالسیر ثعالبی از جنگ بزرگ کیخسرو

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علیرضا براتی
تعداد صفحات مقاله: 25
مقاله کنفرانس علمی داخلی

35. تحلیل ارتباط ترامتنی شاهنامه و تواریخ عربی با خدای نامه ها بر مبنای روایت شناسی اسطوره کیومرث


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حامد صافی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

36. تحلیل شخصیت فرامرز و تطبیق آن با کهن الگوی قهرمان بر اساس آرای یونگ وکمبل


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: تکتم رحیمی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

37. تحلیل شخصیت کندرو،پیشکار ضحاک، بر مبنای شاهنامه فردوسی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: جلال الدین چاپاتی گرگیج
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

39. تحلیل نقش نمادین نخل بندی در آیین سیاوشان و مقایسه آن در اساطیر بین النهرین بر اساس روش نقد اسطوره ای

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: متانت سعادتمند
تعداد صفحات مقاله: 22
مقاله کنفرانس علمی داخلی

40. تحلیل کارکرد شاهنامه در تحکیم یکپارچگی ملی و علت وجودی کشور ایران


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدهادی زرقانی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

41. تغییر نام های کهن و اصیل راه یا بیراهه (زو یا صالح آباد)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: زهرا اختیاری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

42. تقدیرباوری فردوسی یک اندیشه شیعی است یا زروانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: جلیل مسعودی فرد
تعداد صفحات مقاله: 21
مقاله کنفرانس علمی داخلی

43. جامع التواریخ جایگاه تاثیر شاهنامه در هویت جویی ایرانی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حسن بساک - فرشته محمدزاده - اعظم جنتی فر
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

44. خاستگاه آیینی داستان سوزن عیسی با رویکرد تطبیقی به اساطیر مصر و کیش مهر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فاطمه اکبری
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

45. درنگی در چگونگی بازتاب حماسه ای خراسانی، در ادب نگاره ای از مکتب ایلخانی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: اندیشه قدیریان
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

46. روایت اسدی توسی از تبارنامه گرشاسپ وانطباق آن با شاهنامه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حمید طبسی
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

47. ریشه های نخستین نبرد رستم و افراسیاب در آیین های هند (بر پایه نظریه اسطوره شناسی ساختاری)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: لیلا حق پرست
تعداد صفحات مقاله: 21
مقاله کنفرانس علمی داخلی

49. ستایش های فردوسی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فرامرز آدینه کلات
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

50. سوگ سیاوش و شباهت آن به سوگ های محلی در لرستان و کردستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدتقی ایمان پور - نجم الدین گیلانی
تعداد صفحات مقاله: 18
مقاله کنفرانس علمی داخلی

51. سیر تحول پایداری تا پدیدآمدن حماسه ملی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی محمدی - انتصار پرستگاری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

52. سیری در منابع و مآخذ شنیداری و نوشتاری شاهنامه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهدی پژوهنده
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

53. شاهنامه فردوسی و مخاطب های عام و خاص ایرانی و غیر ایرانی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مه دخت پورخالقی چترودی - علیرضا خانی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

54. شاهنامه نگاری؛ از کلک نی شاعر تا کلک مویینه نقاش

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فاطمه ماه وان
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

55. شاهنامه و حمله حیدری باذل مشهدی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: وحید رویانی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

56. شاهنامه و صفویان رواج اسامی شاهنامه ای در عصر صفوی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عباس سرافرازی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

57. شاهنامه ومدیریت اقتضایی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: شیرین صمصامی - مه دخت پورخالقی چترودی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

58. شاهنامهفردوسی و تقش آن در تقویت و بازتولید هویت ملی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدهادی زرقانی - سمانه آیین دوست
تعداد صفحات مقاله: 20
مقاله کنفرانس علمی داخلی

59. طنز در شاهنامه به عنوان یک ابزار بلاغی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمدجواد عرفانی بیضایی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

60. غزانامه روم از کاشفی و شاهنامه فردوسی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمود حسن آبادی
تعداد صفحات مقاله: 26
مقاله کنفرانس علمی داخلی

61. فردوسی و شاهنامه در گذر تاریخ (تا پایان دوره مغول)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: جواد عباسی - جواد راشکی علی آباد
تعداد صفحات مقاله: 21
مقاله کنفرانس علمی داخلی

62. فره شاهانه در نگاره های شاهنامه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فاطمه ماه وان
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

63. فریدون، بازآفرین آیین ها


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: معصومه ملوک براتی باقرآباد - مه دخت پورخالقی چترودی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

65. مقایسه ساختمان هجایی و الگوهای هجایی حاکم بر اسامی ایرانی زنان با اسامی ایرانی مردان در شاهنامه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیده مریم فضایلی - شیما ابراهیمی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

66. منتخبات شاهنامه از فردوسی تا فروغی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: زهرا روح الامینی - محمد جعفر یاحقی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

67. مهر در شاهنامه فردوسی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: اسماعیل عبدی مکوند
تعداد صفحات مقاله: 20
مقاله کنفرانس علمی داخلی

68. نخستین ریشه های داستان سیاوش

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سیدمهدی علایی حسینی
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

70. نقد و بررسی یک روایت شفاهی درباره فردوسی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مجتبی مجرد
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

71. نقش خدایان ایلامی در شکل گیری تثلیث ایزدی هرمزد- میترا- آناهیتا


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ابوالقاسم اسماعیل پور - گلشن اسماعیل پور
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

73. نگاهی دیگر به بیتی از شاهنامه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مرتضی چرمگی عمرانی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

74. هنر سخن سرایی فردوسی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: وحید رویانی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

75. پیشنهادی برای تصحیح ضبط دو واژه در شاهنامه (آوردگاه نر آهو، تخشش کارزار)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: سجاد آیدنلو
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

76. چهره اسکندر در شاهنامه


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: تیمور مالمیر
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

77. کنگ دز هوخت و کلنگ دس حت (تحقیقی درباره نام ایوان ضحاک در شاهنامه و سنی ملوک الارض والانبیاء)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: چنگیز مولایی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

78. گوهر و هنر در شاهنامه و بازتاب آن در ادب فارسی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1392
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: قدمعلی سرامی
تعداد صفحات مقاله: 1
پشتیبانی