ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مجموعه مقالات همایش ملی نقد زبان‌شناختی ترجمه‌های معاصر فارسی قرآن کریم

اطلاعات بیشتر

محل برگزاری: کرج - انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی, انجمن علمي زبان و ادبيات عربي استان البرز
سال برگزاری: 1398    تعداد صفحات: 754
تعداد مقالات کنفرانس: 39  تعداد مشاهده چکیده: 12010
کد COI این کنفرانس:ICCQ01
تعداد نویسندگان مشارکت کننده در این کنفرانس: 73 پژوهشگر
تعداد ارجاع به مقالات این کنفرانس:ارجاعات تحلیل نشده

جستجوی پیشرفته در مقالات این کنفرانس

نمایش و دانلود مقالات PDF همایش ملی نقد زبان‌شناختی ترجمه‌های معاصر فارسی قرآن کریم

مقاله کنفرانس علمی داخلی

1. آسیب شناسی ترجمه ساختار قصری مفعول به در ترجمه های قرآن

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ابراهیم حسین آبادی فراهانی - عباس حسن پور
تعداد صفحات مقاله: 19
مقاله کنفرانس علمی داخلی

2. آسیب شناسی ترجمه های سوره الرحمن با محوریت ترجمه های مکارم، فولادوند، رضایی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عسگر بابازاده
تعداد صفحات مقاله: 21
مقاله کنفرانس علمی داخلی

3. آسیب شناسی ترجمه های فارسی قرآن کریم برمبنای مباحث زبان شناختی (بررسی موردی ترجمه های سوره نازعات)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: صحرا رشیدی سعیدآباد - عسگر بابازاده اقدم
تعداد صفحات مقاله: 27
مقاله کنفرانس علمی داخلی

4. آسیب شناسی ترجمه واژگان هممعنا در قرآن کریم با کاربست نظریه تحلیل مولفه ای

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: کبری راستگو
تعداد صفحات مقاله: 18
مقاله کنفرانس علمی داخلی

5. آسیب شناسی ترجمه کاد ی منفی در قرآن کریم

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی اسودی
تعداد صفحات مقاله: 25
مقاله کنفرانس علمی داخلی

6. آسیب شناسی فعل مضارع دال بر گذشته در جز سی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: صادقی نیری - رقیه رحمتی منصورآباد
تعداد صفحات مقاله: 20
مقاله کنفرانس علمی داخلی

7. آواشناسی آیات قیامت (مطالعه موردی: سوره های واقعه و تکویر)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: وحید اولیایی - مهران دهانی - خدیجه حسین زهی
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

8. ارزشیابی ترجمه واژگان اضداد در قرآن

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: جمال فرزندوحی - فاطمه حیدری
تعداد صفحات مقاله: 20
مقاله کنفرانس علمی داخلی

9. ارزیابی معنا شناختی حسنات و اعمال صالح از منظر قرآن کریم

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: طاهره محسنی - خدیجه احمدی بیغش
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

10. اضداد در قرآن کریم از منظر شناختی: از معنا تا همنامی واژگانی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مسعود دهقان - بهناز وهابیان
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

11. بازتاب مسائل اجتماعی-ادبی در نامگذاری رمانهای نجیب محفوظ

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علیرضا حسینی - حسین حدیدی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

12. بررسی ترجمه قرآن حداد عادل با محوریت ترجمه سوره بقره

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: رحیمه ببرکته شمشیری
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

13. بررسی تشبیه تفسیر زمخشری

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: اکرم مرادی
تعداد صفحات مقاله: 19
مقاله کنفرانس علمی داخلی

15. بررسی تطبیقی_تحلیلی ترجمه قرآن فولادوند و مشکینی بر پایه الگوی انسجام درسلروبوگراند (حول بررسی ترجمه سوره المرسلات)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: مهرانگیز منتظری
تعداد صفحات مقاله: 19
مقاله کنفرانس علمی داخلی

16. بررسی تفاوت معنایی جملات اسمیه و فعلیه در ترجمه های قرآنی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: روح اله صیادی نژاد - بشری گودرزی
تعداد صفحات مقاله: 20
مقاله کنفرانس علمی داخلی

17. بررسی نقدی ترجمه استاد الهی قمشه ای بر سوره مبارکه بقره

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حسن مجیدی - عباس قناعتی
تعداد صفحات مقاله: 19
مقاله کنفرانس علمی داخلی

18. بررسی و تحلیل شش مورد مصدر میمی در برخی تفاسیر و ترجمه های وفادار

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی اسودی - قدسیه علی اوسط
تعداد صفحات مقاله: 25
مقاله کنفرانس علمی داخلی

19. ریشه شناسی واژه قرآنی عزر و نقش آن در ارزیابی ترجمه های قرآنی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمود مکوند - سلیمان عقدکی
تعداد صفحات مقاله: 19
مقاله کنفرانس علمی داخلی

20. زیباشناختی واژگان قرآنی در پرتو ادبیات تازی وپارسی با موضوع آرایه تشخیص personification

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: حسین قدمی
تعداد صفحات مقاله: 23
مقاله کنفرانس علمی داخلی

21. مجاز در قرآن

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: اکرم مرادی کسبی
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

22. مطالعه ی شناختی افعال استعاری در قرآن کریم

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: احمد محمدی - مریم مرادی
تعداد صفحات مقاله: 18
مقاله کنفرانس علمی داخلی

23. معناشناسی واژه عزیز در قرآن کریم

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عسگر بابازاده - فاطمه مهدیپور - فاطمه خلیل پور
تعداد صفحات مقاله: 21
مقاله کنفرانس علمی داخلی

25. مفهوم شناسی فعل و عمل در کاربردهای قرآنی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عسگر بابازاده
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

26. مقایسه استعاره ای ترجمه های قرآن کریم در چندین ترجمه

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: طاهره نوباغی - عباس حسن پور - حسن نوباغی
تعداد صفحات مقاله: 24
مقاله کنفرانس علمی داخلی

27. مقایسه برگردان ساختار الا استثنایی در ترجمه های مکارم شیرازی، فولادوند و الهی قمشه ای مطالعه موردی سوره یس

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد غفوری فر - علیرضا حسینی - سحر دهقانی
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

28. نقد ترجمه اسماء و صفات خداوند

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فرزانه تاج آبادی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

29. نقد و ارزیابی تطبیقی برخی از ترجمه های معاصر فارسی قرآن کریم از مصدرهای میمی سوره بقره

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی اسودی - خدیجه احمدی بیغش
تعداد صفحات مقاله: 20
مقاله کنفرانس علمی داخلی

30. نقد و بررسی ترجمه های قرآن با محوریت مبحث خروج کلام از مقتضای ظاهر

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عسگر بابازاده - محمد احمدزاده - علی رستمی
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

31. نقد و بررسی دو ترجمه طبری و فولادوند (بررسی موردی سوره دخان)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: ابوالفضل رحمنی - علی رضا حسینی - محمد غفوری فر
تعداد صفحات مقاله: 22
مقاله کنفرانس علمی داخلی

32. نقش بافت و قرینه در هویت یابی نهایی واژگان قرآن

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: فرهاد ترابی
تعداد صفحات مقاله: 26
مقاله کنفرانس علمی داخلی

33. نقش توجه به انواع سیاق در فهم ترجمه آیات قرآن کریم با استناد به تفسیر المیزان

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عظیم عظیم پورمقدم - پریسا عباسی - خدیجه سادات رضوی نطنزی
تعداد صفحات مقاله: 20
مقاله کنفرانس علمی داخلی

34. واکاوی ترجمه واژگان چندمعنایی قرآن و بازتاب آن در تفسیر مفسرین (مطالعه موردی سوره ملک)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: عاطفه بازیار
تعداد صفحات مقاله: 20
مقاله کنفرانس علمی داخلی

35. واکاوی تفاوت ترجمه ی سوره یوسف از لحاظ واژه و ساختار (مطالعه موردی: ترجمه خرمشاهی و الهی قمشه ای)

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: پرویز جهانشاهلو - ناهید خدادادیان
تعداد صفحات مقاله: 20
مقاله کنفرانس علمی داخلی

36. واکاوی حرف تمنی لیت در قرآن کریم از منظرمربع معناشناسی و زیبایی شناختی گفتمان

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: معصومه پویا - فرهاد دیوسالار
تعداد صفحات مقاله: 28
مقاله کنفرانس علمی داخلی

37. واکاوی ساختار نحوی جملات اسمیه و فعلیه سوره ی مریم با تاکید بر ترجمه ی الهی قمشه ای

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: زهراسادات موسوی مقدم - پرویز جهانشاهلو
تعداد صفحات مقاله: 20
مقاله کنفرانس علمی داخلی

38. چالش های ترجمه در سطوح واژگانی در ترجمه های معاصر قرآن کریم بررسی ترجمه واژه های شبه جمله ای در نقش صفت در ترجمه های معاصر

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: محمد اباذری - عباس حسن پور
تعداد صفحات مقاله: 28
مقاله کنفرانس علمی داخلی

39. چند معنایی در قرآن کریم و کژتابی های ترجمه آن، مطالعه موردی ترجمه واژه ی هدی

مقاله کاملدریافت مقاله کامل
سال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله: علی آهنگ - سیده فرناز اتحاد
تعداد صفحات مقاله: 18
پشتیبانی