ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی گرد و غبار در جنوب غرب آسیا

اطلاعات بیشتر

محل برگزاری: زابل - دانشگاه زابل, دانشگاه زابل
سال برگزاری: 1398    تعداد صفحات: 997
تعداد مقالات کنفرانس: 121  تعداد مشاهده چکیده: 15505
کد COI این کنفرانس: DUSTSTORM01
تعداد نویسندگان مشارکت کننده در این کنفرانس: 227 پژوهشگر
تعداد ارجاع به مقالات این کنفرانس:ارجاعات تحلیل نشده

جستجوی پیشرفته در مقالات این کنفرانس

نمایش و دانلود مقالات PDF کنفرانس بین المللی گرد و غبار در جنوب غرب آسیا

مقاله کنفرانس علمی داخلی

1. اثر تغییر اقلیم بر معماری بومی سیستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابوالفضل حیدری - جمشید داوطلب - فرامرز حسن پور
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

2. اثر ذرات گردو غبار بر جامعه از دیدگاه حقوق بشر و حقوق بین الملل

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حیدر بامری - بهروز بهبودیان
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

3. اثرات اقتصادی ریزگردها و اختلال رسانی ناشی از آن بر شبکه های برق و آب

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامحسین مرادی - فرناز دهقان بنادکوکی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

4. ارزیابی آلودگی برخی فلزات سنگین در گرد و غبار شهر زاهدان، جنوب شرق ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیرا کهخا - علی شهریاری - مریم قربانی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

5. ارزیابی آماری میزان آگاهی و سطح نگرش مردم شهرستان زهک از طوفان های گرد و غبار (مطالعه موردی، 1392)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا مومنی - آزاده مجیری
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

6. ارزیابی اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی ریزگردها و خسارات حاصل از آنها (مطالعه موردی شهرستان زابل)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:الهه آهنی - هما ناروئی - محمود احمدپور
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

7. ارزیابی اثرات ریزگردها بر اقتصاد منطقه سیستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی سردارشهرکی - مهدی صفدری - ندا علی احمدی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

8. ارزیابی خسارات اقتصادی خشکسالی و طوفان گرد و غبار در دو دهه اخیر در منطقه سیستان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:وحید راهداری - سعیده ملکی
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

9. ارزیابی روند شاخص جذب هواویز (AAI) فصلی ایران مبتنی بر داده های ماهواره ای Nimbus 7، Earth Probe و EOS Aura

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمود احمدی - عباسعلی داداشی رودباری - علیرضا شکیبا
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

11. ارزیابی شدت بیابان زایی با استفاده از مدل IMDPA با تاکید بر معیار فرسایش بادی در منطقه ادیمی دشت سیستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهره هاشمی - عباس میری
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

12. ارزیابی طوفان های گردوغبار افغانستان و ایران مورد مطالعه: مناطق روستایی زابل و نیمروز

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرتضی اسمعیل نژاد - ملیحه فلکی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

13. ارزیابی مدل های ضرایب انتشار IVE و SWEEP در تخمین نرخ انتشار آلاینده ها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید شجاعی برجوئی - حمیدرضا عظیم زاده - اصغر مصلح آرانی - محمدرضا کوچک زاده
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

15. استفاده از تکنیک های مدلسازی در بررسی پدیده های جوی گردوغبار در منطقه جنوب غربی آسیا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا دهقان منشادی - اکرم بمانی خرانق - وحید موسوی - مهدی حیات زاده
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

16. استفاده از مدیریت مطلوب منابع خاک و ترسیب کربن در مبارزه با ریزگردها


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ملیحه امینی - نرجس اکاتی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

17. امکان سنجی تولید علوفه از پنج گیاه شورپسند در ایران


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی کریمی - محمدحسین بناکار - سیدعلی محمد چراغی - محمد حسن رحیمیان
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

18. انگشت نگاری، رویکردی نوین در منشایابی گردوغبار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهین حنیفه پور - غلامرضا زهتابیان - حسن احمدی - علی اکبر نظری سامانی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

19. بحران تخریب سرزمین در دشت سیستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهره هاشمی - محمد علی حکیم زاده
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

20. برآورد خسارت اقتصادی خشکسالی و طوفان های گرد و غبار بر بخش صیادی در تالاب هامون (در سال 96)


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی خسروانی زاده
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

21. بررسی اثرات و راهکارهای پدیده جوی گرد و غبار در شرق و جنوب شرقی ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا دهقان منشادی - اکرم بمانی خرانق
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

22. بررسی اثرات و راهکارهای پدیده جوی گرد و غبار در مناطق شرقی و جنوب شرقی ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا دهقان منشادی - اکرم بمانی خرانق
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

23. بررسی ارتباط میزان غلظت گرد و خاک معدنی و عمق نوری هواویزها در فرودگاه مهرآباد تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرزانه عبدالهی بهادری - ساویز صحت کاشانی
تعداد صفحات مقاله: 23
مقاله کنفرانس علمی داخلی

24. بررسی تاثیرات تغییر اقلیم بر روی مهاجرت و توسعه روستایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی کیخا - مرضیه حداد
تعداد صفحات مقاله: 19
مقاله کنفرانس علمی داخلی

25. بررسی تاثیرگردوغبار بر کیفیت زندگی روستاییان در جنوب خراسان جنوبی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرتضی اسمعیل نژاد - ملیحه فلکی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

26. بررسی تغییرات آبگیری تالاب هامون در طی سال های 1389 الی 1398 با استفاده از داده های ماهواره ای

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:وحید راهداری - سعیده ملکی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

27. بررسی تغییرات روند اقلیمی شهرستان سرباز طی بیست دوسال گذشته


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد برهانی - وحید راهداری
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

28. بررسی توان حمل ماسه در غرب استان تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهین حنیفه پور - غلامرضا زهتابیان - حسن خسروی - لیلا بیابانی
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

30. بررسی خصوصیات زیستی طوفان های گرد و غبار

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود علی صوفی - علی شهریاری - ابراهیم شیر محمدی - بهمن فاضلی نسب
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

31. بررسی داده های بادسنجی غرب استان تهران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهین حنیفه پور - غلامرضا زهتابیان - حسن احمدی - علی اکبر نظری سامانی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

32. بررسی روند تغییرات آلاینده PM10 و سرعت باد در شهرستان آبادان در سال1395و 1396

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نعیمه ربیع عرب - حسین محمد عسگری
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

34. بررسی طوفان و کانون های برخاست ریزگرد در شرق کشور (منطقه سیستان)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:میثم امیری - علیرضا نورافر
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

35. بررسی عمق نوری هواویزها هنگام رخدادهای گرد و خاک در استان کرمان در سال2017

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احسان حسین زاده پشترودی - ساویز صحت کاشانی - تورج جدیدی دورباش - زهرا نجفی نیک
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

36. بررسی مشکلات زیست محیطی تالاب هامون از منظر حقوق محیط زیست

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حیدر بامری - عسکر جلالیان - حلیمه پیری
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

37. بررسی مطالعات صورت گرفته تشخیص و پایش طوفان های گرد و غباری در ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ندا نجفی کلیانی - ابوالفضل رنجبر فردوئی
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

38. بررسی منشا ریزگردها و تاثیرات آن بر آلودگی هوا

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:غلامحسین مرادی - الهام اپراجونقانی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

39. بررسی منشا طوفان های گرد و غبار در ایران و راهکارهایی جهت کاهش آن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نرجس اکاتی - ملیحه امینی
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

40. بررسی منشا و منابع طوفان های گرد و غبار در مناطق مختلف ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد ولایت زاده - خوشناز پاینده
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

41. بررسی مولفه های اقتصادی و اجتماعی موثر بر کیفیت زندگی شهروندان با تاکید بر نقش ریزگردها(مطالعه موردی:شهر سردشت)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:خالد علی پور
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

42. بررسی همدیدی و شبیه سازی 2 توفان همزمان گردوخاک در مناطق شرق و شمال شرقی ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سارا کرمی - نسیم حسین حمزه - فائزه نوری - عباس رنجبر
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

43. بررسی و بارز سازی طوفان های گردوغبار جنوب و جنوب شرق استان کرمان با استفاده از سنجش از دور

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حکیمه صنعتی - رضا جعفری
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

44. بررسی و شبیه سازی یک مورد توفان شدید گردوخاک در مناطق جنوب شرقی ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سارا کرمی - نسیم حسین حمزه - عباس رنجبر - فائزه نوری
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

45. بررسی وضعیت ریز گردها در استان های غربی و جنوب غربی ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه توسل - محمد جعفر کریمی صالح - فیروزه امامی - محمد جعفر جوانمردی فرد
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

46. بررسی ویژگی ها و ارائه دستورالعمل امکان استفاده پلیمرها در کاهش فرسایش بادی و ریزگردها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرزاد حیدری - راضیه صبوحی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

48. بررسی پارامترهای اقلیمی موثر بر پدیده گرد و غبار در منطقه گچین

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرجان درپریش - احمد پهلوانروی - حمید غلامی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

49. بررسی پیامدهای زیست محیطی گرد وغبار بر فراوانی و تراکم پرندگان زمستان گذران سیستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ام البنین محمدپور - وحید پورمردان - حسین عسکری
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

50. بررسی پیشرفت تپه های ماسه ای در دشت سیستان و تاثیر آن بر زندگی مردم

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه فیروزی - نورالله نیکپور - زینب رخشانی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

51. بررسی چالش های مدیریت بحران ریزگردها و گرد و غبار در منطقه سیستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:میثم قیومی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

52. بررسی یکی از چشمه های گسیل گردوخاک به استان قم در تاریخ: 1395/03/29 (مطالعه موردی)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدجواد ترابیان - حسین مددکار - مرتضی صبوری - هادی داور
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

53. برنامه ریزی منابع آب تحت سناریو های مختلف الگوی کشت در دشت نجف آباد اصفهان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:روح اله تقی نژاد - فرهاد هوشیاری پور - مجتبی شوریان - میثم راهداری
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

54. تاثیر آلاینده های بیولوژیکی و گردوغبار بر سلامت ساکنان در داخل ساختمان ها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سارا جلیلی - جمال خداکرمی - زینب طولابی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

55. تاثیر تغییر اقلیم بر میزان بارش پهنه ایران با استفاده از اطلاعات شبکه عصبی مصنوعی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرهاد هوشیاری پور - ثنا بیگی نصیری - فرشاد کوهیان - میثم راهداری
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

56. تاثیر تغییرات بارش و رطوبت بر رخداد توفان های غبار دراستان خوزستان (ماهشهر)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سحر خوشنود - حسین محمد عسگری - سید محمد میر مظلومی
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

58. تاثیر گرد و غبار بر ظرفیت برد گردشگری کوه خواجه سیستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین جانپرور - وحید پورمردان - ام البنین محمدپور
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

59. تحلیل آماری مخاطره گرد و غبار و روند تغییرات آن (مطالعه موردی: استان آذربایجان شرقی)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اکبر حسین نژاد - فیروز آقازاده - رامین قاسمی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

60. تحلیل توفان های گردوغبار در محدوده جازموریان با استفاده از تصاویر ماهواره ای

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سودابه نامداری - فرهاد سرداری - علی حاجیبگلو - غلام رضا اباذری
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

61. تحلیل رفتار بلندمدت عمق اپتیکی آئروسل (AOD) در دشت سیستان با استفاده از مدل MERRA-2

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:کوهزاد رئیس پور - محمود خسروی
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

63. تحلیل همدید رخداد شدیدترین توفان های گردوخاک در جنوب شرق ایران (مطالعه موردی 11 تا 14 آگوست 2018 )

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهرا یارمرادی - بهروز نصیری - غلام حسن محمدی - مصطفی کرمپور
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

64. تحلیل همدیدی فراگیرترین توفان منطقه‎ای گردوغبار بهاره ایران در دو دهه گذشته

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آذر بیرانوند - قاسم عزیزی - امید علیزاده چوبری - علی درویشی بلورانی
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

65. تحلیل و بررسی روند تغییرات پدیده گرد و غبار و طوفان های گرد و غباری در جنوب غرب آسیا(ایران)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین ایمانی پور
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

66. تخمین حداکثر سرعت باد در منطقه سیستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:چکاوک خواجه امیری خالدی - محسن حیدری - محمدرضا سالاری فنودی - مهدی سالاری فنودی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

67. دادرسی اساسی تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد کرد - سید هاشم فرقانی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

68. دادرسی اساسی در نظام حقوقی ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد کرد - سید هاشم فرقانی
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

70. ردپای گرد و غبار روی درختان و محصولات خرما در مناطق خرماخیز سراوان و حومه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدعثمان امراء - علیرضا راشکی - محمود رمرودی - محمد گلوی
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

71. روندیابی متغیرهای باد در استان های ایلام، خوزستان و بوشهر

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مرتضی خداقلی - راضیه صبوحی - سمیه صالح پور
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

72. ریزگرد و تاثیر آن بر سلامت انسان و محیط زیست

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:معصومه اسدی پور - معصومه فروزانی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

73. ریزگرد: فیدبک طبیعت به بی تدبیری انسان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی دهقانی کاظمی
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

74. ریزگردها بر عملکرد و فعالیت های ترویجی در حوزه ی کشاورزی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ولی الله سارانی - صائمه راهداری
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

77. شناسایی قارچ های بیماریزای گیاهی همراه با طوفان های گرد و غبار دشت سیستان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شیراحمد سارانی - علی شهریاری - مسعود علی صوفی - جواد عباسی مقدم
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

80. شناسایی کانون های بحرانی فرسایش بادی دشت سیستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ناصر راشکی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

81. طراحی نرم افزار RosePro جهت تحلیل سری زمانی داده های بادسنجی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدعلی صارمی نایینی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

82. طوفان های 120 روزه سیستان و چالش های بخش کشاورزی


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:یعثوب شیری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

83. طوفان های گرد و غبار و روش های مقابله با آن ها در منابع طبیعی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ملیحه امینی - نرجس اکاتی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

84. فرسایش آبی مهمترین عامل فرسایش بادی در ایران


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن فرزین
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

85. فضاهای عمومی کارا و چالش انطباق با پدیده گرد و غبار: ارائه راهکارهای بهینه (مطالعه موردی: شهر زابل)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا عباسی نادرپور - طاهره محمودی - طیبه محمودی
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

86. لزوم تعیین ارتباط سیلاب های ایران با پدیده گرد و غبار


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محسن فرزین
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

87. مدل سازی عوامل موثر در غلظت ذرات غبار موجود در هوا با استفاده از روش CUBIST


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرهاد ذوالفقاری - غلامحسین عابدی
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

88. مدلسازی اثر متغیر های اقلیمی بر فراوانی گردوغبار با استفاده از رگرسیون چندکی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا مدرس - محسن امینی - محمد قدمی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

89. مدلسازی سرعت آستانه فرسایش بادی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: منطقه جزینک، دشت سیستان)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسین پیری صحراگرد - احمد پهلوانروی - منیژه ارباب
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

90. مدلسازی و پیش بینی سرعت باد در زابل با استفاده از داده های آماری ده ساله (از سال 2008 تا 2017)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:آزاده مجیری - رضا مومنی
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

91. مطالعه اثر طوفان های حاره ای بر یون سپهر با استفاده از داده های یون سپهری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:بهاره حسن زاده - محمدحسین معماریان
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

92. مطالعه امکان سنجی پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان در مخازن چاه نیمه سیستان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالعلی راهداری - تقی نجفی - عباس علیزاده - مرتضی جهانتاب
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

93. مطالعه امکان کاشت گیاه وتیور (Vetiveria zizanioides) در خاک های تخریب یافته مناطق فراخشک (مطالعه موردی: دشت سیستان)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سعید پورمرتضی - مجید آجورلو - احمد پهلوانروی
تعداد صفحات مقاله: 6
مقاله کنفرانس علمی داخلی

94. مطالعه تغییرات طوفان های دشت سیستان و تغییرات عوامل موثر بر آن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محدثه میر - سعیده ملکی - وحید راهداری
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

95. معرفی فلزات سنگین موجود در گرد و غبارهای شهری و منشایابی آن ها

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:خوشناز پاینده - محمد ولایت زاده
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

97. مقایسه کمی فلزات سنگین کادمیوم، سرب، نیکل و وانادیوم در خاک های سطحی مناطق مسکونی و صنعتی شهر خرم آباد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:معصومه کریمی زاده - خوشناز پاینده
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

98. نقش طوفان های گرد و غبار در القا شکوفایی قارچی در محیط های آبی و ایجاد مسمومیت برای آبزیان و انسان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی خسروانی زاده
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

99. نقش طوفان های گرد و غبار در ایجاد شکوفایی جلبکی (کشند قرمز) در دریاها


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی خسروانی زاده
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

100. نقش مخازن چاه نیمه در حفظ ماهیان بومی منطقه سیستان


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عبدالعلی راهداری
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

101. نقش پدیده ریزگرد بر سلامت انسان و محیط زیست

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فائزه چهرآذر - یحیی چهرآذر - محمد جواد امیری
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

102. نقش گرد و غبار در کشاورزی استان خوزستان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فائزه چهرآذر - یحیی چهرآذر
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

103. واکاوی و ردیابی توفان گرد وغبار فراگیر اردیبهشت 97 در نیمه جنوبی ایران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید رضایی بنفشه - هاشم رستم زاده - میرکامل حسینی
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

105. ژئوشیمی و کانی شناسی ذرات گرد و غبار حاصل از فعالیت معدن کاری و فرآیند تولید کارخانه های آجرسازی (جنوب شرقی گرگان, نصرآباد)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهره لری پاریزی نژاد
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

106. گرد و غبار و اثرات آن بر محیط زیست و راهکارهای کاهش

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا برنا - مهسا فرزانه
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

107. A plant windbreak reduces wind speed and sediment flux in Niatak area


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Mohsen Rezaee Torshizi - Abbas Miri - Zhibao Dong - Alireza Shahriari
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

108. An overview of airborne dust characterization in Sistan region, Eastern Iran


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Ali Shahriari
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

109. Analyzing the time series changes trend of the Aerosol Optical Depth (AOD) index of Terra satellite’s MODIS sensor for Jazmorian basin in the southeast of Iran during 2000-2018

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Peyman Mahmoudi - Allahbakhsh Rigi Chahi
تعداد صفحات مقاله: 8
مقاله کنفرانس علمی داخلی

110. Changing morphology of Crescent dunes to parabolic dunes (Case Study: Damghan Erg)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Naser Mashhadi - Amir Reza Keshtkar
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

111. Climate Change Impacts and Wind-Dust Storm in Helmand River Basin

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Noor Ahmad Akhundzadah
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

112. Dust storm in Southwest Asia and Iran and review of control method

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:S. Maleki - S. Drikvand - H. Jems
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

113. Effect of Dust Deposit on the Growth and Yield of Alfalfa

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Hamidreza Naseri - Hesam Ahmady-Birgani
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

114. How coupled human and climate change affect dust storms; Case study Lower Helmand Basin


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Saeideh Maleki - Vahid Rahdari - Sassan Saatchi
تعداد صفحات مقاله: 2
مقاله کنفرانس علمی داخلی

115. Importance of pathogenicity Aspergillus and Mucor fungal species in Duststroms in zabol area


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Bahman fouladi - Afsane sarabandi no
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

116. Major areas of dust in the world and a review of the Shamal, Frontal, and Convective storms

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:S. Drikvand - S. Maleki - H. Jems
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

117. Reducing Dust Storm Effects on Architecture and Urban Public Spaces, Case Study: Sistan


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Faramarz Hassan Pour - Jamshid Davtalab - Abolfazl Heidari
تعداد صفحات مقاله: 4
مقاله کنفرانس علمی داخلی

118. Reducing Dust Storm Effects on Architecture and Urban Spaces, Case Study: Sistan


دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Faramarz Hassan Pour - Jamshid Davtalab - Abolfazl Heidari
تعداد صفحات مقاله: 1
مقاله کنفرانس علمی داخلی

119. Time series assessment of the variations of the dust and the precipitation; A case study: Zabol area in Sistan and Baluchistan, Iran

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Mohsen Bagheri Bodaghabadi - Amirreza Keshtkar
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

120. Towards a legal encounter with dust storms in southwestern Asia using regional versions of international environmental law; the ASEAN 2002 Agreement Case

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Asma Salari
تعداد صفحات مقاله: 5
مقاله کنفرانس علمی داخلی

121. aeolian sand accumulation forms by barriers pattern (case study: Semnan)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1398
زبان مقاله: انگلیسی
نام نویسندگان مقاله:Naser Mashhadi
تعداد صفحات مقاله: 8
پشتیبانی