ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

مجموعه مقالات کنگره بین المللی سربداران

اطلاعات بیشتر

محل برگزاری: سبزوار - دانشگاه حکیم سبزواری, دانشگاه حكيم سبزواري
سال برگزاری: 1394    تعداد صفحات: 1097
تعداد مقالات کنفرانس: 59  تعداد مشاهده چکیده: 3764
کد COI این کنفرانس: SARBEDARAN01
تعداد نویسندگان مشارکت کننده در این کنفرانس: 96 پژوهشگر
تعداد ارجاع به مقالات این کنفرانس:ارجاعات تحلیل نشده

جستجوی پیشرفته در مقالات این کنفرانس

نمایش و دانلود مقالات PDF کنگره بین المللی سربداران

مقاله کنفرانس علمی داخلی

1. آثار پیامدهای مناسبات خصمانه سیاسی مذهبی سربداران آل کرت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مریم محمدی - مصطفی لعل شاطری
تعداد صفحات مقاله: 27
مقاله کنفرانس علمی داخلی

2. آرمانی رویاروی با آرمان (نگرشی تحلیلی به فرایند انتقال قدرت در حاکمیت سربداریه)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محبوبه زارع - ابوالقاسم رحیمی
تعداد صفحات مقاله: 24
مقاله کنفرانس علمی داخلی

3. آسیب شناسی افول قدرت نهضت سربداران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:امین مویدی زاده
تعداد صفحات مقاله: 7
مقاله کنفرانس علمی داخلی

4. آسیب شناسی نهضت سربداران(736 تا 783 ق1336 تا 1381 م)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:اعظم رحیمی جابری
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

5. آموزه های علوی در رفتار حکومتی خواجه شمس الدین علی چشمی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمد ربانی خواه
تعداد صفحات مقاله: 31
مقاله کنفرانس علمی داخلی

6. ابن یمین پرچمدار آیین فتوت سربداران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سهیلا حسینی
تعداد صفحات مقاله: 28
مقاله کنفرانس علمی داخلی

7. ارزیابی موقعیت ژیوپلتیکی حکومت سربداران در قرن هجری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ابراهیم تقوی مقدم - محمدعلی زنگنه اسدی - حوریه کریمی
تعداد صفحات مقاله: 21
مقاله کنفرانس علمی داخلی

8. بازتاب اندیشه سیاسی ایرانشهری (شاه آرمانی) در قصاید مدحی ابن یمین فریومدی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زهره اله دادی دستجردی - مرتضی دولت آبادی
تعداد صفحات مقاله: 20
مقاله کنفرانس علمی داخلی

9. بازشناسی اندیشه مهدویت در ایران طی قرون هفتم تا دهم (ه. ق) با محوریت نهضت سربداران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ملیحه عابدینی
تعداد صفحات مقاله: 28
مقاله کنفرانس علمی داخلی

10. بررسی تاثیر نهضت سربداران بر جامعه ایران با رویکرد دین مداری، عدالت محوری، مردم گرایی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد جهانگیری - محمدرضا آقاجانی - مهتاب عشقی عراقی - همایون عرب
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

11. بررسی تحلیل آیین نمادین اسب چوبی؛ آیینی بزمی رزمی در نهضت سربداران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مجید عسکری - ملک سیما تقی زاده - مریم حاجیلو
تعداد صفحات مقاله: 21
مقاله کنفرانس علمی داخلی

12. بررسی تطبیقی نهضت سربداران با دو مسیله فقهی جهاد امر به معروف

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فاطمه رجایی - محمد شاه مردای بندقرا - موسی زرقی
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

13. بررسی خویش کشی در میان سربداران تاثیر آن در اضمحلال این دولت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسن صادقی سمرجانی - مسعود رحیمی نژاد
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

14. بررسی شیوه های تاثیرپذیری شعر ابن یمین از قرآن حدیث

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:احمد فغانی - رضا مهرآبادی - جواد حسینی بهلولی
تعداد صفحات مقاله: 21
مقاله کنفرانس علمی داخلی

15. بررسی منابع پژوهش های مربوط به تاریخ سربداران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمد عبدالملکی - شیوا دودانگه
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

16. بررسی نقش اختلاف بین دو جریان سربدار شیخیان در سقوط حکومت سربداران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمزه حسینی
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

17. بررسی کیفیت همکاری حسن شیعی سبزواری سربداران در ترویج تشیع

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:موسی زرقی - معصومه آبنار
تعداد صفحات مقاله: 10
مقاله کنفرانس علمی داخلی

18. بنیادهای قرآنی علل انگیزه های قیام سربداران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسن یعقوبی
تعداد صفحات مقاله: 28
مقاله کنفرانس علمی داخلی

19. تاثیر اندیشه مهدویت در شکل گیری حکومت سربداران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:معصومه امامی روشناوند - محمد مصطفایی - جواد قاسمی روشناوند
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

20. تاثیر نهضت سربداران در نزدیکی تصوف به تشیع: تفکرات شیعی عرفانی سربداران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:قدرت اله خیاطیان - سمیه خادمی
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

21. تحلیل مناسبات سیاسی، مذهبی سربداران طغاتیموریه

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:هادی وکیلی - مصطفی لعل شاطری - حسین رضانژاد
تعداد صفحات مقاله: 21
مقاله کنفرانس علمی داخلی

22. تحلیلی بر مناسبات سربداران آل کرت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شهین فارابی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

23. تحول مبانی مشروعیت دولت سربداران با تاکید بر نقش تشیع تصوف

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا روزبهانی
تعداد صفحات مقاله: 26
مقاله کنفرانس علمی داخلی

24. تعیین ارتباط بین حکومت سربداران علماء (صوفیه، فقهاء) با آموزه های شیعی عرفانی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهتاب عشقی عراقی - محمدرضا آقاجانی - احمدرضا واثق - همایون عرب
تعداد صفحات مقاله: 17
مقاله کنفرانس علمی داخلی

25. دولت شهر سبزوار عصر سربداران توسعه ایده یولوژیک شهر قرون وسطی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:محمدرضا شهیدی پاک - کاظم جاجرمی
تعداد صفحات مقاله: 19
مقاله کنفرانس علمی داخلی

26. روانشناسی کمال در اندیشه های سربداران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:راضیه خسروراد
تعداد صفحات مقاله: 29
مقاله کنفرانس علمی داخلی

27. زمینه های فکری سیاسی موثر در تشکیل نهضت سربداران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:نرگس منتی - فرشته جهانی
تعداد صفحات مقاله: 9
مقاله کنفرانس علمی داخلی

28. ساختارهای سیاسی اجتماعی ایران سده هشتم تاثیر آنها بر ظهور جنبش سربداران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضیه موسوی فر
تعداد صفحات مقاله: 19
مقاله کنفرانس علمی داخلی

29. سربداران سبزواردر آثار دکتر شریعتی با نگاهی تحلیلی به رویکرد او

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدابوالفضل حسینی
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

30. سیاست های فرهنگی سربداران: رویکردی انتقادی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مهدی مزینانی
تعداد صفحات مقاله: 25
مقاله کنفرانس علمی داخلی

31. علل ظهور افول سربداران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:شاهین امیرشقاقی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

32. فرهنگ شیعی به مثابه تاکتیک استراتژی مدل در تحقق حکومت آرمانی نهضت سربداران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی قربان پوردشتکی
تعداد صفحات مقاله: 19
مقاله کنفرانس علمی داخلی

33. فقدان جایگاه نهضت سربداران در ادبیات کودکان

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سمیرا شریفان - سیدحمید جوادیان
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

34. قیام سربداران تاثیر آن در شکل گیری دیگر جنبش های مردمی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی امینی زاده - امیرنعمت یلیمایی
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

35. مطالعه علل ظهور افول انقلاب سربداران از منظر فرهنگی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:رضا کشاورز - سیدمهدی دلبری
تعداد صفحات مقاله: 18
مقاله کنفرانس علمی داخلی

36. مناسبات روابط حکومت سربداران با حکومت های معاصر خراسان (الکرت، طغاتیموریان جانی قربان ها)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حمید دلاوری هروی
تعداد صفحات مقاله: 20
مقاله کنفرانس علمی داخلی

37. مهدویت، تشیع تصوف بسترساز جنبش سربداران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:دوست علی سنچولی
تعداد صفحات مقاله: 22
مقاله کنفرانس علمی داخلی

38. نقد بررسی آثار شیعی سبزواری پیوند آن با سربداران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی تسنیمی
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

39. نقش حاکمیت طغای تیموریان در ضعف سقوط سربداران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:حسن صادقی سمرجانی - حیدر احسانی
تعداد صفحات مقاله: 28
مقاله کنفرانس علمی داخلی

40. نقش حکومت های حاکم بر خراسان خاندان های شیعی در زمینه سازی نهضت سربداران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیده لیلا تقوی سنگدهی - معصومه رجبی
تعداد صفحات مقاله: 22
مقاله کنفرانس علمی داخلی

41. نقش دراویش تاثیر تصوف بر تعالی قدرت حکومت سربداران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ام البنین مشکانی - کاظم ارشادی مقدم - سارا مشکانی
تعداد صفحات مقاله: 22
مقاله کنفرانس علمی داخلی

42. نقش رهبران مذهبی در جنبش سربداران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:علی امینی زاده - عبدالمجید شجاع
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

43. نقش عبدالرزاق آیین پهلوانی در ظلم ستیزی پیروزی نهضت سربداران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدحمید جوادیان - علی اکبر مشکانی
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

44. نقش علمای دینی رهبران سیاسی در اولین قیام شیعی

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ناصر سلمانی ایزدی - زهرا مکارم
تعداد صفحات مقاله: 19
مقاله کنفرانس علمی داخلی

45. نقش مذهبی کارگزاران حکومتی در رشد اندیشه های صوفیانه (از ورود مغولان تا مرگ امیر تیمور گورکانی)

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیداحمد عقیلی - فاطمه میربلوچ زهی زیروکی
تعداد صفحات مقاله: 25
مقاله کنفرانس علمی داخلی

46. نقش مشایخ صوفیه در شکل گیری نهضت سربداران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فرشته جهانی - نرگس منتی
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

47. نقش نهضت سربداران در گسترش مذهب تشیع

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سیدجواد خاتمی سبزواری - محدثه ترابی دلوی - افسانه نخعی پور
تعداد صفحات مقاله: 18
مقاله کنفرانس علمی داخلی

48. نهضت سربداران تشیع

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:افتخار بلارشک - سیدمحمدرضا محمودپناهی
تعداد صفحات مقاله: 25
مقاله کنفرانس علمی داخلی

49. نگاهی بر نحوه تشکیل نهضت سربداران زمینه های فکری سیاسی حاکم بر آن

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زینب اولی - بهادر قیم
تعداد صفحات مقاله: 13
مقاله کنفرانس علمی داخلی

50. نگاهی به سیر اندیشه سربداران در زمینه انتخاب رهبر فکری

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:موسی زرقی - مازیار دولت آبادی
تعداد صفحات مقاله: 16
مقاله کنفرانس علمی داخلی

51. نگاهی به چگونگی شکل گیری فعالیت سازمان دراویش شیخیه در دوران حکومت امیر وجیه الدین مسعود

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:مسعود رحیمی نژاد
تعداد صفحات مقاله: 11
مقاله کنفرانس علمی داخلی

52. واکاوی تاثیرگذاری مبانی فقهی در هویت بخشی نهضت سربداران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:ناصر سلمانی ایزدی - ثمانه علوی
تعداد صفحات مقاله: 21
مقاله کنفرانس علمی داخلی

53. واکاوی دیدگاه های سیاسی شهید اول تاثیر آن بر سربداران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:موسی زرقی - زهره فاتحی پیکانی
تعداد صفحات مقاله: 15
مقاله کنفرانس علمی داخلی

54. واکاوی مفهوم ظلم ستیزی در نهضت شیعی سربداران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:سینا میرشاهی - منصوره بکایی جوپاری - سعیده قره چاهی
تعداد صفحات مقاله: 12
مقاله کنفرانس علمی داخلی

55. پایگاه اجتماعی دینی قیام سربداران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عباس محمدیان - علی ششتمدی
تعداد صفحات مقاله: 20
مقاله کنفرانس علمی داخلی

56. کتاب شناسی موضوعی، توصیفی سربداران: نهضت سربداران سبزوار در گذر تاریخ

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عفت عمادی تبار - اعظم موذن - محمد دولت آبادی
تعداد صفحات مقاله: 20
مقاله کنفرانس علمی داخلی

57. کتابشناسی سربداران توصیف، تحلیل، نقد

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:فایزه اکبرزاده
تعداد صفحات مقاله: 14
مقاله کنفرانس علمی داخلی

58. گسترش نابرابری ها نقش طبقات قشرهای اجتماعی در شکل گیری نهضت سربداران

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:زینب مهدوی - ابوالقاسم رحیمی
تعداد صفحات مقاله: 25
مقاله کنفرانس علمی داخلی

59. گستره جغرافیایی سربداران ازآغاز تا افول نهضت

مقاله کامل
دریافت مقاله کاملسال انتشار: 1394
زبان مقاله: فارسی
نام نویسندگان مقاله:عفت قلی زاده
تعداد صفحات مقاله: 29
پشتیبانی