زهیر طیب | سیویلیکا

دکتر زهیر طیب

مدیر انجمن علمی تحقیق و تصحیح نسخه های خطی ایران

معرفی

علاقه مند به حوزه ادبیات

استان
تهران
شهر
تهران
تلفن
02188172099
آدرس
خیابان شهید مطهری خیابان میرعماد خیابان هشتم پلاک ۸ طبقه اول واحد ۳

عضویت زهیر طیب در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو وابسته انجمن عرفان اسلامی ایران
  • عضو وابسته انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران
  • عضو انجمن ادبیات انقلاب اسلامی
  • رئیس انجمن انجمن علمی تصحیح و تحقیق نسخه های خطی ایران
  • عضو افتخاری انجمن پژوهشگران نسخه شناسی فرانسه Bibliopat
  • عضو رسمی انجمن The Islamic Manuscript Association

سمتهای علمی و اجرایی زهیر طیب در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • نشریه علمی پژوهشهای نسخه شناسی و تصحیح متون (مدیر مسئول)

سمتهای علمی و اجرایی زهیر طیب در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • همایش ملی تحقیق و تصحیح نسخه های خطی ایران (دبیر اجرایی)
  • انجمن علمی تحقیق و تصحیح نسخه های خطی ایران (عضو)

مقالات بین المللی زهیر طیب

طیب، زهیر. "در کشتی فقه بر ساحل عرفان: متن پژوهی و نسخه شناسی کتاب «شرح اوائل مثنوي» اثر علی بن مجدالدین بسطامی (مصنفک)، نابغۀ علمی و دانشمند ایرانی مسلمان زیسته در آناتولی (875 – 803 هجري قمري) ." مجموعه مقالات همایش بین المللی بازتاب ادبیات فارسی در سدۀ هفدهمین میلادي، 185: دانشگاه علیگر، دهلی نو، هندوستان، 2021
zohair tayyeb, The life and works of Mosleh-al-Din Mostafa Soruri: 9th European Conference of Iranian Studies
طیب، زهیر. "حیدرآباد: پایتخت دستور زبان فارسی." کنفرانس سالانۀ انجمن استادان زبان فارسی شبه قاره هند، دانشگاه اردو، حیدرآباد دکن: 2019

مقالات زهیر طیب در کنفرانس های داخلی

گزارش اشکالات خطیب قزوینی بر آراء دانشمندان متقدم و معاصر خوددر علم معانی با تکیه بر ربع اول کتاب الایضاح فی شرح تلخیص المفتاح
سال 1397
ارائه شده در پنجمین همایش متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به سبک شناسی، بلاغت، نقد ادبی
نقد خطیب بر آراء دانشمندان متقدم و معاصر خود در علم معانی با تکیه بر ربع اول ایضاح
سال 1397
ارائه شده در پنجمین همایش متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به سبک شناسی، بلاغت، نقد ادبی
سفینه تواریخ آل عثمان نگاهی به وضع زبان و ادب فارسی در آناتولی (روم)
سال 1398
ارائه شده در هشتمین همایش ملی متن‌پژوهی ادبی نگاهی تازه به متون حماسی
طیب، زهیر و موذنی، علیمحمد و کایا، مروه. "سفینۀ تواریخ آل عثمان: نگاهی به وضع زبان و ادب فارسی در آناتولی (روم)". هشتمین همایش ملی متن پژوهی ادبی، تهران
سال 1398

مقالات زهیر طیب در ژورنال های داخلی

گزارش اشکالات خطیب قزوینی بر آراء دانشمندان متقدّم و معاصر خود در علم معانی با تکیه بر رُبع اوّل کتاب ‌الایضاح فی شرح تلخیص‌المفتاح
سال 1398
ارائه شده در فصلنامه فنون ادبی
سایه خورشید
سال 1398
ارائه شده در دوفصلنامه تاریخ ادبیات
نامدار گمنام بررسی متن بلاغه المراد فی طریق الاوراد اثر عیدعاشق خبوشانی (جشنی) صوفی و عارف سده های هفتم و هشتم هجری قمری (زنده در ۷۱۹ ه.. ق.)
سال 1397
ارائه شده در فصلنامه عرفان اسلامی
بررسی تاثیر استدراکات بلاغیون بر روایی و پایداری ساختارمندی ایضاح البلاغه خطیب قزوینی
سال 1397
ارائه شده در پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت
محکوم بی محاکمه: (نقد پژوهش های انجام شده درباره نسخه ناسخه مثنوی عبداللطیف عباسی و معرفی نسخ خطی آن)
سال 1400
ارائه شده در پژوهشنامه ی متون ادبی دوره ی عراقی
طیب، زهیر. مؤذنی، علیمحمد. "خوانش فارسی از متون فقه اسلامی در دورۀ عراقی متن پژوهی نسخۀ خطی کتاب ترغیب الصلوة در باب فقه و احکام نماز (قرن هفتم هجری قمری)". کارنامۀ متون ادبی دورۀ عراقی: دورۀ 1، شمارۀ 1 - شمارۀ پیاپی: 1. بهار 1399.
سال 1399
طیب، زهیر و مؤذنی، علی محمد. "سبک شناسی مؤلّفه های مؤثّر بر سرشت ادبی در شرح مثنوی سُروری". فصلنامۀ تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب): دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 47، بهار 1398، صفحه 358-345
سال 1398
طیب، زهیر. مؤذنی، علیمحمد. منصور، سیّد محمّد. "سایۀ خورشید: جریان شناسیِ تعاملات تاریخ و فرهنگ آناتولی با ادب فارسی از منظرِ بررسی روزگار و احوال و آٍار مصلح الدین مصطفی سروری". مجلۀ تاریخ ادبیات دانشگاه شهید بهشتی: دورۀ 12، شمارۀ 1 - شمارۀ پیاپی: 83/1، بهار و تابستان 1398، صفحه 205-181
سال 1398
طیب، زهیر و مؤذنی، علی محمد و شجاع پوریان، ولی الله. بررسی تأثیر استدراکات بلاغیون بر روایی و پایداری ساختارمندی ایضاح‌البلاغۀ خطیب قزوینی. پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت. دانشکده ادبیات دانشگاه تهران: دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-282
سال 1397
طیب، زهیر و مؤذنی، علی محمد. "نامدار گمنام بررسی متن بلاغةُ المُراد فی طریق الأوراد اثر عیدعاشق خبوشانی (جشنی) صوفی و عارف سده‌های هفتم و هشتم هجری قمری (زنده در 719 هـ.. ق.)". فصلنامه علمی پژوهشی عرفان اسلامی، مقاله 2، دوره 15، شماره 58، زمستان 1397، صفحه 39-58
سال 1397
طیب، زهیر و مؤذنی، علی محمد. "گزارش اشکالات خطیب قزوینی بر آراء دانشمندان متقدّم و معاصر خود در علم معانی با تکیه بر رُبع اوّل کتاب ‌الایضاح فی شرح تلخیص‌المفتاح" فنون ادبی (مجله علمی پژوهشی دانشگاه اصفهان)، مقاله 1، دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 26، بهار 1398، صفحه 1-16
سال 1397
طیب، زهیر و کایا، مروه. "سفینۀ تواریخ آل عثمان گنج فارسی در خاک روم". پژوهش های میان رشته ای در علوم انسانی: دوره 1، شماره 13 - شماره پیاپی 13، زمستان 1397، صفحه 20-10
سال 1397

یادداشت علمی زهیر طیب

اصلاح دو انگاره غلط درباره تصحیح متن و مصححان
سال 1401
بایستگی نظامت نسخه شناسی، تحقیق و تصحیح متن
سال 1401

یادداشت علمی زهیر طیب

اصلاح دو انگاره غلط درباره تصحیح متن و مصححان
سال 1401
بایستگی نظامت نسخه شناسی، تحقیق و تصحیح متن
سال 1401

تالیفات زهیر طیب

ترجمه و تحقیق کتاب المدخل الی علم المخطوط(تراث اسلامی)
1401 - فارسی
تحقیق تصحیح عبداللطیف عباسی بر دفتر اول مثنوی معنوی(تراث اسلامی)
1401 - فارسی
تحقیق تصحیح عبداللطیف عباسی بر دفتر دوم مثنوی معنوی(تراث اسلامی)
1401 - فارسی
تحقیق تصحیح عبداللطیف عباسی بر دفتر سوم مثنوی معنوی(تراث اسلامی)
1401 - فارسی
تحقیق تصحیح عبداللطیف عباسی بر دفتر چهارم مثنوی معنوی(تراث اسلامی)
1401 - فارسی
تحقیق تصحیح عبداللطیف عباسی بر دفتر پنجم مثنوی معنوی(تراث اسلامی)
1401 - فارسی
تحقیق تصحیح عبداللطیف عباسی بر دفتر ششم مثنوی معنوی(تراث اسلامی)
1401 - فارسی
دانش مخطوطات و تحلیل نسخه های خطی(تراث اسلامی)
1401 - فارسی
ترجمه و تحقیق البرهان فی وجوه البیان(تراث اسلامی)
1400 - فارسی
شرح مثنوی سروری(تراث اسلامی)
1399 - فارسی
جامع الفوائد (کهن ترین دستور زبان فارسی)(تراث اسلامی)
1398 - فارسی
شرح اوائل مثنوی (مصنفک)(تراث اسلامی)
1398 - فارسی
تحفة العقل(تراث اسلامی)
1398 - فارسی
ترغیب الصلوة(تراث اسلامی)
1398 - فارسی
معانی النحو (تحقیق - ترجمه)(تراث اسلامی)
1398 - فارسی
طراز المصائب(تراث اسلامی)
1398 - فارسی
تحلیل متن ادبی(تراث اسلامی)
1398 - فارسی
مناقب مولوی(تراث اسلامی)
1398 - فارسی
ایضاح در شرح تلخیص المفتاح(تراث اسلامی)
1397 - فارسی
بوتیقا(تراث اسلامی)
1397 - فارسی
منتخب الختوم(تراث اسلامی)
1397 - فارسی
بلاغة المراد فی طریق الأوراد(تراث اسلامی)
1397 - فارسی
تواریخ آل عثمان(تراث اسلامی)
1397 - فارسی
در چهارده روایت(سفینه)
1385 - فارسی
بحر الغرائب(سفینه)
1383 - فارسی
سفر جفر(سفینه)
1383 - فارسی
شرح اسماء الحسنی(سفینه)
1380 - فارسی

سوابق استادی زهیر طیب

دانشیار مرکز پژوهشی دارالتراث استانبول
1396

تحصیلات زهیر طیب

کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث
1400 - 1401
پسا دکتری زبان و ادبیات فارسی
1395 - 1396
کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات IT
1394 - 1396
دکتری حرفه ای زبان و ادبیات فارسی
1391 - 1395
کارشناسی زبان و ادبیات فارسی
1379 - 1383
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
1379 - 1383

سوابق شغلی زهیر طیب

سایر سوابق مدیر انتشارات تراث اسلامی
1393 - تاکنون
سایر سوابق مدیر کانون میراث مکتوب پارسی
1393 - تاکنون
سایر سوابق مدیر نشر دارالتراث (استانبول - ترکیه) از 2015 تا 2023
1394 - 1402
سایر سوابق مؤسسۀ صندوق قرض الحسنۀ مهرکوثر
1394 - تاکنون
سابقه کار صنعتی مدیر سامانه تبادل الکترونیک دفاتر
1391 - تاکنون
سابقه کار دانشگاهی مدیر مسؤول دوفصلنامۀ علمی پژوهشهای نسخه شناسی و تصحیح متون
1398 - تاکنون
سابقه کار دانشگاهی رئیس هیأت مدیرۀ انجمن علمی تحقیق و تصحیح نسخه های خطی ایران
1399 - تاکنون

سوابق حضور زهیر طیب در دوره ها و کارگاههای تخصصی

نشست فقه المراتب من الوجود الی السلوک - دارالمخطوطات - استانبول - ترکیه
(1401)
الدورة الرابعة من البرنامج: الخطوط في المخطوط العربي - دارالمخطوطات - استانبول - ترکیه
(1401)
کارگاه نمایه سازی نشریات علمی دانشگاهی - ISI
(1401)
کارگاه نمایه سازی نشریه در پایگاههای بین المللی استنادی - موسسه ISC
(1400)
نهمین کنفرانس اروپایی مطالعات ایرانی - Freie Universität Berlin, Institut für Iranistik Fabeckstr.
(1398)
هشتمین همایش ملی متن پژوهی ادبی - دانشگاه علامه طباطبایی
(1398)
کنفرانس بین المللی زبان فارسی در هند - دانشگاه زبان اردوی حیدرآباد
(1397)
کرسی مولوی پژوهی - وزارت علوم تحقیقات و فناوری
(1397)
پنجمین همایش ملی متن پژوهی ادبی - دانشکده ادبیات دانشگاه خوارزمی
(1397)
کنفرانس بین المللی زبان فارسی در هند - دانشگاه اسلامی علیگر هند
(1396)
سخنرانی علمی پسادکتری - دانشکده ادبیات دانشگاه تهران
(1396)

سایر موارد

Web of Science ResearcherID : AIF-4069-2022
https://scholar.google.com/citations?user=dslOGCwAAAAJ&hl=ar
https://www.impactio.com/researcher/ZohairTayyeb?tab=citations