ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای دکتر محمد رحیمی

Doctor Mohammad Rahimi

جامعه شناس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (97467)

عضو هیات علمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی محمد رحیمی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

عضویت محمد رحیمی در مجامع و انجمنهای علمی

سمتانجمن
عضو پیوسته
انجمن جامعه شناسی ایران
انجمن توسعه فرهنگ بومی خلخال

مقالات محمد رحیمی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی جامعهشناختی رابطه شبکه های اجتماعی مجازی و سردی روابط زناشویی زوجین مطالعه موردی مزدوجین 5 سال اخیر شهر خلخالکنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی1394
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر احساس امنیت شهروندان(مطالعه موردی شهروندان خلخال در سال 1394)دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی1394
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی زنان و میزان مشارکت پذیری آنان در فعالیتهای ورزشی)مورد مطالعه زنان ۱۵ سال به بالای شهر خلخالسومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی1395
4دریافت فایل PDF مقالهشکاف نسل ها با رویکرد جامعه شناختی (بررسی وتحلیل چند نظریه و تیوری در حوزه جامعه شناسی شکاف نسلی)اولین همایش ملی آسیب شناسی و آسیب زدایی پدیده شکاف بین نسلی (زمینه ها،چالش ها و راهکارها)1396
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی و تحلیل عزت ملی در بیانیه گام دوم انقلاب بر اساس مدل SWOTاولین همایش سراسری قدرت نرم انقلاب اسلامی با محوریت «چهار دهه مقاومت و بایسته‌های فرهنگی گام دوم انقلاب اسلامی»1398

مقالات محمد رحیمی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش میانجی گرانه مسئولیت اجتماعی سازمان بر تاثیر ابعاد عدالت سازمانی ادراک شده بر تعهد سازمانی (موردی مطالعه: سازمان برنامه و بودجه کشور)فصلنامه مدیریت توسعه و تحول1398
2دریافت فایل PDF مقالهرحیمی، محمد، آشفته تهرانی، امیر و زهرا حضرتی صومعه. (1390). عوامل اجتماعی مؤثر بر شکاف بین نسلی، فصلنامه مطالعات جامعه شناختی ایران، سال اول، شماره سوم1390
3دریافت فایل PDF مقالهرحیمی، محمد، جواهری پور، مهرداد و رضا مومن پور. (1393). شکل گیری اعتماد اجتماعی و فراتحلیل عوامل مؤثر در آن. فصلنامه مطالعات جامعه شناختی ایران، سال چهارم، شماره چهاردهم1393
4دریافت فایل PDF مقالهنرجس عزیزی، مجید توسلی رکن آبادی، محمد رحیمی. (1393). تاثیر هویت جمعی بر تعهد کار (مورد مطالعه کارکنان بانک ملت در سطح تهران). فصلنامه پژوهش های جامعه شناختی، سال هشتم، شماره چهارم1393
5دریافت فایل PDF مقالهMirzaee Kalar, Akbar, Esmaeelzadeh, Saeed, Rahimi, Mohammad & Parandeh, Radbeh. (2014).The factors attracting tourists toward athletic events (Case study of tourists visiting Iranian national football teams competitions). Journal of Tourism & Hospitality Research Islamic Azad University, Garmsar Branch. Vol. 2, No. 4, Spring 2014, Pp. 43-512014
6دریافت فایل PDF مقالهحضرتی صومعه، زهرا، رحیمی، محمد. (1394). بررسی جامعه‌شناختی رابطه رسانه‌های جدید و شکاف بین نسلی. فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، دوره 14، شماره 301394
7دریافت فایل PDF مقالهجواهری پور، مهرداد، مؤمن پور، رضا، رحیمی، محمد. (1394). بررسی گردش نخبگان سیاسی درایران مطالعه موردی دو دوره نمایندگان تهران در مجلس ششم (1378) و هشتم( 1386). فصلنامه پژوهش‌های جامعه‌شناختی، سال نهم، شماره اول1394
8دریافت فایل PDF مقالهرحیمی، محمد، حضرتی صومعه، زهرا، عزیزخانی، اقباله. (1395). سنجش میزان برخورداری دانشجویان از شاخص‌های دینداری و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن. فصلنامه مطالعات جامعه‌شناختی جوانان، سال ششم، شماره بیست و یکم1395
9دریافت فایل PDF مقالهشایگان، فریبا، رحیمی، محمد. (1395). بررسی جامعه‌شناختی رابطه مصرف شبکه‌های اجتماعی مجازی و گرایش به انحرافات اخلاقی (مورد مطالعه جوانان 15 تا 29 سال شهر تهران). فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، دوره 15، شماره 34.1395
10دریافت فایل PDF مقالهرحیمی، محمد، شکربیگی، عالیه، ساروخانی، باقر، حضرتی صومعه، زهرا. (1396). بررسی جامعه‌شناختی رابطه شبکه‌های اجتماعی مجازی و تغییرات جاری در خانواده‌های شهر تهران. پژوهشنامه اسلامی زنان‌ و‌ خانواده، سال پنجم، شماره هشتم.1396
11دریافت فایل PDF مقالهحضرتی صومعه، زهرا، رحیمی، محمد. (1396). بررسی مشارکت اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن در میان شهروندان شهر تهران. فصلنامه پژوهش‌های جامعه‌شناختی، سال یازدهم، شماره اول.1396
12دریافت فایل PDF مقالهرحیمی، محمد، شکربیگی، عالیه، ساروخانی، باقر، حضرتی صومعه، زهرا. (1396). بررسی جامعه‌شناختی رابطه شبکه‌های اجتماعی مجازی و تغییرات جاری در روابط زناشویی زوجین منطقه یک شهر تهران. فصلنامه مطالعات علوم اجتماعی ایران، سال سیزدهم، شماره 511396
13دریافت فایل PDF مقالهنادری، مهدی، رحیمی، محمد. (1396). نقش رسانه‌های نوین ارتباط جمعی در احساس امنیت اجتماعی جوانان (مورد مطالعه: شهر ری). فصلنامه پژوهش اجتماعی، دوره 9، شماره 361396
14دریافت فایل PDF مقالهShekarbeigi, Alieh, Rahimi, Mohammad. (2017). Investigate the Quality of Social Security Organization Policy-Making on Social Security Pensioners life style changes. International Journal of Social Sciences, Vol.7, No.32017
15دریافت فایل PDF مقالهقدیمی، بهرام، رحیمی، محمد، اسدی، آزاده. (1396). تبیین جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر میزان مشارکت ورزشی جانبازان. فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، دوره 16، شماره 351396
16دریافت فایل PDF مقالهرحیمی، محمد، رستمی، لیلا. (1396). بررسی جامعه‌شناختی رابطه نشاط اجتماعی و میزان امید به زندگی در بین شهروندان شهر گیوی. فصلنامه علوم اجتماعی شوشتر، دوره 11، شماره 381396
17دریافت فایل PDF مقالهعلیزاده، محمد، رحیمی، محمد. (1396). بررسی و اولویت‌بندی راهبردهای توسعه گردشگری در شهرستان خلخال با استفاده روش کوپراس. فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی، دوره 9، شماره 41396
18رحیمی، محمد، کریمی آکندی، سید جابر. (1391). بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر تأخیر در سن ازدواج در جوانان. همایش منطقه‌ای بررسی علل و عوامل افزایش سن ازدواج جوانان، دانشگاه پیام نور مرکز میانه1391
19دریافت فایل PDF مقالهخسروانی، عباس، رحیمی، محمد، غفاری، حنیف، طیب زاده، مجید. (1396). نقش مردم در حکومت اسلامی در اندیشه سیاسی آیت الله شهید محمد باقر صدر و آیت الله مصباح یزدی. دومین کنفرانس بین‌المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی، رشت1396
20خسروانی، عباس، رحیمی، محمد. (1397). پدافند غیر عامل در محله‌های حاشیه‌نشین شهری. فصلنامه دانش انتظامی مرکزی. شماره : 22 دوره سال هشتم شماره 2 تابستان 13971397
21دریافت فایل PDF مقالهمقدم اصیل، مریم؛ رحیمی، محمد. (1397).بررسی عوامل اجتماعی تاثیر گذار بر رشد و توسعه اقتصادی؛ مقایسه ایران با سه کشور آسیایی، سال پانزدهم، شماره 57.1397
22دریافت فایل PDF مقالهعلیزاده، محمد؛ رحیمی، محمد. (1397). ارزیابی شرایط اقلیم گردشگری شهرهای منتخب استان اصفهان بر اساس شاخص های اقلیم گردشگری. فصلنامه علمی پژوهشی -جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)، سال نهم، شماره 1، ص 55-431397
23دریافت فایل PDF مقالهاربابی سبزواری، آزاده، علیزاده، محمد، زمانی، حمید، رحیمی،محمد. (1398). کاربرد ماتریس لئوپولد ایرانی در تببین اثرات اجتماعی- اقتصادی، فیزیکی پروژه گردشگری هزار و یک شهر (مطالعه موردی: پروژه هزار و یک شهر منطقه 22 شهر تهران). مجله مطالعات جامعه شناختی شهری. سال نهم، شماره سی ام. بهار 98.1398
24دریافت فایل PDF مقالهAbdolahi, Davood, Rahimi, Mohammad, Shiralizadeh, Hassan. (2019). Sociological Study of Factors Influencing Youth Lifestyle (Case Study 15-29 Years Old Youth in Khalkhal City).Journal of Sociological Studies of Youth, Vol 10, No. 33, 20192019
25دریافت فایل PDF مقالهمحمد رحیمی؛ لیلا رستمی؛ یونس کاکاوند. (1398). بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر کیفیت زندگی کارکنان آموزش و پرورش شهر کوثر. دوره 14، شماره 59، تابستان 1398،1398
26دریافت فایل PDF مقالهمحمد رحیمی، لیلا فتحی، فاطمه افراسیابی، رعنا اسکندری اندبیلی. (1398). بررسی رابطه شبکه‌های اجتماعی مجازی و گرایش به ناهنجاری‌های اخلاقی، نشریه‌ علمی انتظام اجتماعی، سال یازدهم، شماره دوم.1398
27دریافت فایل PDF مقالهعلیزاده، محمد؛ رحیمی، محمد؛ فراگردی زهره و فاطمه افراسیابی. (1398). ارزیابى ژئوسایت های شهرستان خلخال در راستای توسعه پایدار گردشگری، فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)، سال دهم، شماره 1.1398
28دریافت فایل PDF مقالهبنفشه معرفی؛ محمد رحیمی؛ لیلا فتحی؛ فاطمه افراسیابی. (1400). بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر گرایش به طلاق عاطفی (مورد مطالعه: زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر تهران). فصلنامه زن و جامعه، دوره 12، شماره 451400
29دریافت فایل PDF مقالهالهه عاطفی؛ محمد رحیمی، لیلا فتحی. (1398). بررسی نقش میانجی گرانه مسئولیت اجتماعی سازمان بر تاثیر ابعاد عدالت سازمانی ادراک شده بر تعهد سازمانی (موردی مطالعه: سازمان برنامه و بودجه کشور). فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، دوره 1398، ویژه‌نامه، زمستان 1398 1398

تالیفات محمد رحیمی

ردیفنوع تالیفعنوانناشرسال نشرزبان
1پایان نامهعوامل اجتماعی مؤثر بر شکاف بین نسلیدانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی1390فارسی
2پایان نامهرابطه شبکه های اجتماعی مجازی و تغییرات جاری در خانواده های شهر تهراندانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی1395فارسی
3طرح پژوهشیرابطه استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و گرایش به انحرافات اخلاقی (مورد مطالعه جوانان شهر تهران)فرماندهی انتظامی تهران بزرگ (فاتب)1395فارسی
4طرح پژوهشیبررسی جامعه شناختی شبکه های اجتماعی مجازی و سردی روابط زناشویی زوجینبهزیستی خلخال1393فارسی
5پایان نامهبررسی رابطه بین هویت فرهنگی و مدیریت بدن در بین دانشجویان دانشکده های علوم اجتماعی شهر تهراندانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی1396فارسی
6پایان نامهبررسی نقش رسانه های جمعی نوین بر تغییر سبک زندگی شهروندان منطقه 19 شهر تهراندانشکده علوم اجتماعی1396فارسی
7پایان نامهنقش رسانه‌های نوین ارتباط جمعی بر احساس امنیت اجتماعی جوانان ( مورد مطالعه شهر ری)دانشکده علوم اجتماعی1396فارسی
8پایان نامهبررسی جامعه شناختی رابطه نشاط اجتماعی و میزان امید به زندگی شهروندان شهر گیویدانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال1396فارسی
9پایان نامهسنجش سطح رضایت دانشجویان از خدمات ارائه شده دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال بر اساس مدل کانودانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال1396فارسی
10پایان نامهبررسی تأثیر شایستگی رهبری بر نوآوری کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان اردبیلدانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال1396فارسی
11پایان نامهتحلیل محتوای مقالات درباره نهج البلاغه از سال 1380 تا 1395دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال1397فارسی
12پایان نامهبررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی سازمان بر مشارکت کارکنان با توجه به نقش میانجی گرایانه حمایت سازمانی ادراک شده و توانمندسازی کارکنان (مورد مطالعه: سازمان برنامه و بودجه کشور)دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی1397فارسی
13پایان نامهبررسی نقش میانجی گرایانه مسئولیت اجتماعی سازمان بر تاثیر ابعاد عدالت سازمانی ادراک شده بر تعهد سازمانی (مورد مطالعه: سازمان برنامه و بودجه کشور)دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی1397فارسی
14پایان نامهبررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر گرایش به طلاق توافقی (مطالعه موردی خانواده های شهر تهران در سال 1396)دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی1397فارسی

سوابق استادی محمد رحیمی

ردیفدانشگاه محل تدریسرتبه علمیسال
1
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال

تحصیلات تخصصی محمد رحیمی

ردیفرشته تحصیلیدانشگاه محل تحصیلمقطعسال
1جامعه‌شناسی
پسا دکتری1391-1395

سوابق شغلی و تخصصی محمد رحیمی

ردیفنوع سابقهعنوان سابقه کاریسال
1سابقه کار دانشگاهیمدیر مسئول فصلنامه تغییرات اجتماعی- فرهنگی (مطالعات علوم اجتماعی ایران سابق)1395-تاکنون
2تدریس دانشگاهیمدرس مدعو دانشگاه پیام نور مرکز خلخال1391-تاکنون
3تدریس دانشگاهیمدرس مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال1391-تاکنون
4سایر سوابقدبیر علمی همایش ملی توسعه پایدار با محوریت گردشگری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال1398-1398
5سایر سوابقعضو کمیته علمی کنفرانس ملی راهکارها و چالش های اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالایی ایرانی1397-1397
6سابقه کار دانشگاهیعضو کمیته علمی همایش توانمند سازی اقشار آسیب پذیر، استان آذربایجان غربی1398-1398

جوایز و افتخارات محمد رحیمی

ردیفعنوان جایزه، مقام، رتبهسال
1پایان نامه برتر در جشنواره هنر و ادبیات دینی و پژوهشی قرآن و عترت دانشجویان1396
2پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال در حوزه علوم انسانی1395

سوابق حضور محمد رحیمی در دوره ها و کارگاههای تخصصی

ردیفعنوان دورهبرگزار کننده/محل برگزاریسال
1کارگاه آموزشی مهارت های پیش از ازدواج، حین و بعد از ازدواجاداره ورزش و جوانان شهرستان خلخال1396
2کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد برای خانواده های زندانیانانجمن حمایت از خانواده های زندانیان شهرستان خلخال1396
3کارگاه آموزشی پیشگیری از خشونت علیه زنانبهزیستی شهرستان خلخال1397
4کارگاه آموزشی پیشگیری از سوءرفتار با کودکانبهزیستی شهرستان کوثر1396
5کارگاه آموزشی آسیب های اجتماعی فضای مجازیناحیه مقاومت سپاه خلخال1396

سایر موارد

ردیفعنوان
1عضو هیئت تحریریه فصلنامه تغییرات اجتماعی- فرهنگی
2عضو هیئت داوران فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوستر
3راهنمایی و مشاوره بیش از 20 عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری
تاریخ ایجاد رزومه: 18 دی 1397 - تعداد مشاهده 7560 بار

نمودار سالانه مقالات محمد رحیمی طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با محمد رحیمی

آدرس ایمیل: m.rahimi5564@gmail.com
شماره تلفن: 04532451692
شماره همراه: 09143536251
کشور: ایران استان: اردبیل شهر: خلخال
آدرس: خلخال، دانشگاه آزاد اسلامی، دفتر فصلنامه تغييرات اجتماعی

به اشتراک گذاری صفحه محمد رحیمی

علایق شخصی

  • مسائل و آسیب های اجتماعی
  • تغییرات اجتماعی
  • مسائل خانواده و جوانان
  • جامعه‌شناسی دین
  • جامعه‌شناسی معرفت
  • روش های تحقیق
پشتیبانی