ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای دکتر بهزاد حسن نژاد کاشانی

Dr. Behzad Hassannezhad Kashani

دکترای مدیریت رسانه

محور تخصصی:بازاریابی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (92714)

فارغ التحصیل دانشگاه
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی بهزاد حسن نژاد کاشانی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
دانشجوی دکتری مدیریت رسانه و مدرس بیمه دانشگاه امام رضا علیه السلام مشهد مقدس

سمتهای علمی و اجرایی بهزاد حسن نژاد کاشانی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور بهزاد حسن نژاد کاشانی

ردیفعنوان مقالهدریافت
1Behzad Hassannezhad Kashani , Akbar Nasrollahi Kasmani, "Users’ Value Perceptions of New Communication Technologies and Their Willingness to Pay: A Case Study of Mobile Banking", Indian Journal of Science and Technology, (2015), Vol 8, No 17دریافت فایل PDF مقاله
2Mokhtari, M., Ghayoor, S. M. & Kashani, B. H. Factors Affecting Islamic Clothing Purchase Decision by the Mediating Role of Word of Mouth. International Journal of Management, Accounting and Economics. (2018). 5(12), 905-922.دریافت فایل PDF مقاله
3Kashani, B. H., & Kasmani, A. N. Internet Public Policy Themes: A Literature Review. International Journal of Management, Accounting and Economics. (2018). 5(6), 360-410.دریافت فایل PDF مقاله
4Lashkary, Mohammad & Matin, Esmail, Kashani, Behzad & Kasraei, Kolonel. Are Private Universities Ready for Implementation of Knowledge Management in Iran? A Case study on Islamic Azad University, Neyshabur Branch. European Journal of Business and Management. (2012). 4. 2222-2839.دریافت فایل PDF مقاله
5Khadijeh, Mohammadi Siyaparani & Hassannezhad Kashani, Behzad. Association between Capital Structure and Accounting Conservatism in Iranian Stock Market. Research Journal of Finance and Accounting. (2014). 5. 111-117.دریافت فایل PDF مقاله
6Khadijeh, Mohammadi Siyaparani & Hassannezhad Kashani, Behzad. "Association between Ownership Structure and Accounting Conservatism". (2014). Vol.5, No.9, 124-130.دریافت فایل PDF مقاله
7Matin, Esmail Khodai; Kashani, Behzad Hassannezhad. "Comparing Degree of Readiness for Implementation of Knowledge Management in Public and Private Universities in Iran". (2012). Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business; August, Vol. 4 Issue 4, p623دریافت فایل PDF مقاله
8Karimi, M. and Kashani, B. H. "Customer Preference Of Private Insurance Covers In Iran", Barcelona European Academic Conference (2011). Barcelona, Spainدریافت فایل PDF مقاله
9Khodai Matin, E., Nakhchian, A. and Kashani, B. H. "Effect of Employees’ Entrepreneurial Orientations on Knowledge Management in Small and Medium Enterprises in Iran". J. Basic. Appl. Sci. Res., (2013). 3(3), 608-617دریافت فایل PDF مقاله
10Ghorabi, M., Kafashpor, A. and Kashani, B. H. "Identification of Customers’ Satisfaction Attributes in Offset Printing Industry". Interdisciplinary Journal Of Contemporary Research In Business. (2012). October, Vol 4, No 6.دریافت فایل PDF مقاله
11Lashkary, M., Khodai Matin, E., Kashani, B. H. and Kasraei, K. "Investigating the Knowledge Management Implementation in Distance Education System in Iran". Information and Knowledge Management. (2012). Vol 2, No.7دریافت فایل PDF مقاله
12Mousavi, M., khodai Matin, E., Kashani, B. H., Mortazavi, R. and Sabagh, P. "Investigating the Learning Organization’s Characteristics of Distance Education System in Iran". Interdisciplinary Journal Of Contemporary Research In Business. (2012). Vol 4, No 5دریافت فایل PDF مقاله
13Kashani, B. H., Nakhchian, A. and Ghorabi, M. "Islamic Employee Selection And Appointment", Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business. (2012). September, Vol. 4, No. 5دریافت فایل PDF مقاله
14Karimia, M. and Kashani, B. H. "Relationship between Customer Satisfaction of Insurance service Qualities and Private Insurance Preference in Iran". Asian Journal of Research in Business Economics and Management. (2014). Vol. 4, No. 5, May, pp. 230-236.دریافت فایل PDF مقاله
15Esfahani, F., Sardar, M. A. and Kashani, B. H. "Relationship Between Media Advertisements and Purchase of Losing Weight Sport Products in Iran". World Applied Sciences Journal. (2012). 17 (7): 821-825دریافت فایل PDF مقاله
16Lashkary, M. and Kashani, B. H. "The Impact of Monetary Variables on Economic Growth in Iran: A Monetarists’ Approach", World Applied Sciences Journal, (2011). 15 (3): 449-456.دریافت فایل PDF مقاله
17Karimi, M., Cheshomei, A. and Kashani, B. H. "The Privatization Effects On Iran Insurance Industry". International Journal of Economics and Finance Studies. (2010). Vol 2, No 2,دریافت فایل PDF مقاله
18Kashani, B. H., Nasrollahi Kasmani, A., Sadipour, E., and Soltanifar, M. "Qualitative Study of Professionals’ Perspectives about Internet Public Policy in Iran". IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security. (2017). Vol.17 No.8, Augustدریافت فایل PDF مقاله

مقالات بهزاد حسن نژاد کاشانی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهارزش ادراک شده از خدمات بانکی تلفن همراه و اثر آن بر وفاداری مشتریاناولین کنفرانس خدمات ارزش افزوده تلفن همراه در ایران1389
2دریافت فایل PDF مقالهالگوی رضایت مشتری در خدمات اینترنتی تلفن همراهاولین کنفرانس خدمات ارزش افزوده تلفن همراه در ایران1389
3صادق، بیژن؛ کریمی، محمد و حسن نژاد کاشانی، بهزاد. "رضایت مشتری و دلایل ترجیح شرکت¬های بیمه خصوصی"، اولین کنفرانس ملی بازاریابی خدمات، دانشگاه سمنان1394
4دریافت فایل PDF مقالهAzar kaffashpor and Behead Hassannezhad Kashani. "Factors Affecting Customer Perceived Value ofInsurance B-t-B Services and its Outcomes". همایش بین المللی صنعت بیمه فرصت ها و چالش ها،دانشگاه علوم اقتصادی1388

مقالات بهزاد حسن نژاد کاشانی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و طبقه بندی زمینه های سیاستگذاری عمومی فضای مجازیفصلنامه پژوهشهای ارتباطی1396
2دریافت فایل PDF مقالهکفاش پور، آذر؛ حسن نژاد کاشانی، بهزاد؛ نخچیان، علی. "تحلیل روابط بین ادراکات ارزش و استفاده مداوم از خدمات بانکی تلفن همراه" پژوهش و توسعه فناوری، سال سوم، شماره 51390
3دریافت فایل PDF مقالهغرابی، مجتبی و حسن نژاد کاشانی، بهزاد. "کاربرد مدل کانو در تحلیل رضایت مشتریان چاپ افست". چاپ و نشر، سال سوم، شماره 71392

تالیفات بهزاد حسن نژاد کاشانی

ردیفنوع تالیفعنوانناشرسال نشرزبان
1کتاببازاریابی بیمهشهر آشوب1391فارسی
2پایان نامهبررسی عوامل مؤثر بر ارزش ادراک شده مشتری از خدمات صنعتی بیمه و تعیین نتایج حاصل از آندانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور1388فارسی
3پایان نامهطراحی نظام مطلوب سیاستگذاری فضای مجازی در ایران با تأکید بر مراحل سیاستگذاریدانشگاه امام رضا علیه السلام1396فارسی
4طرح پژوهشیتحلیل روابط ادراکات ارزش در حوزه خدمات بانکی تلفن همراهدانشگاه فردوسی مشهد1390فارسی
5طرح پژوهشیشناسایی ساختار سازمانی موجود و ارجح از دیدگاه کارکناندفتر تبلیغات اسلامی خراسان1392فارسی
6طرح پژوهشیتدوین منشور اخلاقی کارکنان دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضویدفتر تبلیغات اسلامی خراسان1392فارسی
7طرح پژوهشیتحلیل و رتبه بندی علل ترجیح پوشش‌های بیمه‌ای خصوصی توسط مشتریاندانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور1390فارسی

تحصیلات تخصصی بهزاد حسن نژاد کاشانی

ردیفرشته تحصیلیدانشگاه محل تحصیلمقطعسال
1مدیریت رسانهپسا دکتری1391-1396
2مدیریت بازرگانیکارشناسی ارشد1386-1388
3مدیریت بیمه اکوکارشناسی1382-1386

سوابق شغلی و تخصصی بهزاد حسن نژاد کاشانی

ردیفنوع سابقهعنوان سابقه کاریسال
1تدریس دانشگاهیکارشناسی ارشد: مبانی ارتباطات انسانی، زبان تخصصی (جبرانی کارشناسی)، مدیریت رفتار سازمانی (جبرانی کارشناسی)، مدیریت ارتباط با زایرین، روابط فرهنگی بین الملل، مبانی ارتباطات انسانی، مدیریت تبلیغات و برند، مدیریت روابط عمومی و تبلیغات ،1388-1398
2تدریس دانشگاهیکارشناسی: مبانی ارتباطات، نهادها و رسانه های اسلامی، مبانی سازمان و مدیریت، اصول بیمه،زبان تخصصی بیمه 1، زبان تخصصی بیمه 2، حسابداری شرکت های بیمه،حقوق دریایی، حقوق بیمه، بیمه های اموال ، برنامه ریزی استراتژیک1388-1398
3سایر سوابقکارشناس نظارت و ارزیابی آموزشی، کارشناس برنامه ریزی و کارشناس بیمه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم شعبه خراسان رضوی1389-1398
4سابقه کار صنعتیکارشناس بازرگانی خارجی خوشه صنعتی دوریکا1386-1387
5سایر سوابقمسئول ارتباطات و هماهنگی، فصلنامه معارف رضوی و رسانه مرکز پژوهش های صدا و سیمای خراسان رضوی1391-1392

سوابق حضور بهزاد حسن نژاد کاشانی در دوره ها و کارگاههای تخصصی

ردیفعنوان دورهبرگزار کننده/محل برگزاریسال
1تکنیک های موثر انتشار مقاله های علمی در پایگاه WOSدانشگاه بین المللی امام رضا (ع)1398
2مدیریت استراتژیکانجمن مدیریت استراتژیک ایران1389
3پنجمین کنفرانس مدیریت استراتژیکدانشکده مدیریت دانشگاه تهران1389
4قوانین و مقررات استخدامیانحمن مدیریت ایران-خراسان1390
5کارگاه شناخت تمدن اسلامیدفتر تبلیغات اسلامی خراسان1396
6بنیان های حکومت اسلامی و ولایت فقیهدفتر تبلیغات اسلامی خراسان1396
7جاسوسی تلفنیدفتر تبلیغات اسلامی خراسان1394
8شناخت فرایند و سیستمدفتر تبلیغات اسلامی خراسان1397
9پژوهش سواد اطلاعاتیدفتر تبلیغات اسلامی خراسان1392
10ارتباطات سازمانیدفتر تبلیغات اسلامی خراسان1397
11مدیریت دانش سازمانیدفتر تبلیغات اسلامی خراسان1394
12اعتباریابی ابزار پژوهشدفتر تبلیغات اسلامی خراسان1395
13دستیابی به منابع اطلاعات داخلی و خارجیدفتر تبلیغات اسلامی خراسان1389
14ICDLمعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان رضوی1390

سایر موارد

ردیفعنوان
1IELTS 6.5
2کاندیدای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی
3کاندیدای چهارمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد
تاریخ ایجاد رزومه: 15 مهر 1397 - تعداد مشاهده 1957 بار

نمودار سالانه مقالات بهزاد حسن نژاد کاشانی طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با بهزاد حسن نژاد کاشانی

آدرس ایمیل: bhkashani@gmail.com
شماره همراه: 09151249564
کشور: ایران استان: خراسان رضوی شهر: مشهد
آدرس: مشهد

به اشتراک گذاری صفحه بهزاد حسن نژاد کاشانی

علایق شخصی

  • تبلیغات
  • رسانه
  • فرهنگ
  • ارتباطات
  • برندسازی
  • بازاریابی محتوایی
  • فضای مجازی

کلیدواژه های مهم در مقالات بهزاد حسن نژاد کاشانی

پشتیبانی