آقای مهندس احسان عنبرزاده

Engineer Ehsan Anbarzadeh

دانشجوی دکتری رشته مهندسی مکانیک گرایش تخصصی جامدات دانشگاه علم و صنعت

Researcher ID: (84544)

37
11
5
3
1
1
10

مقالات بین المللی خارج از کشور

 •  Anbarzadeh, E. & S. M. Ghafoori Yazdi, Environmental Optimization of Building Insulation Thickness in Warm-Dry Regions, Journal of Environmental Friendly Materials Volume 3, issue2, (2019).
 •  Ehsan Anbarzadeh, Tahoora shahmohammadi, "Environmental optimization of building insulation thickness for cold area", Journal of Environmental Friendly Materials, Volume 4, Issue 1. (2020).
 •  Bijan Mohammadi, Ehsan Anbarzadeh, "A Review on Biocompatibility Characteristics of Dental Implant’s Titanium Surface Treatment Methods, Focusing on SLA and SLActive Procedures", Journal of Environmental Friendly Materials, Volume 4, issue 2, (2020).
 •  Shirin Ebadi, Khalil Shahbazi, Ehsan Anbarzadeh, "Investigation of Aluminum and Composite Aircraft Wings Under the Influence of Aerodynamic Forces and their Effects on Environmental Impacts." Journal of Environmental Friendly Materials 5.1, : 13-21. (2021).‏
 •  "Investigation of the Effect of Abutment Angle Tolerance on the Stress Created in the Fixture and Screw in Dental Implants Using Finite Element Analysis", Trans Tech Publications, Ltd., (2021), Vol 51, No : 63-76
 •  "Investigation of the Effect of Abutment Angle Tolerance on the Stress Created in the Fixture and Screw in Dental Implants Using Finite Element Analysis", Trans Tech Publications, Ltd., (2021), Vol 51, No : 63-76
 •  "Effect of HVAC system size on the optimum insulation thickness of the buildings in different climate zones", Journal of Thermal Engineering, (2022), Vol 8, No 2: 249-267
 •  "Evaluation of Viability and Cell Proliferation in Bone and Gingival on Dental Implant Fixtures with Active Sandblasted and Sandblasted Surfaces by the Cytotoxicity Test Method", Trans Tech Publications, Ltd., (2022), Vol 56, No : 165-172
 •   B Mohammadi; A. G Dezfuli; E Anbarzadeh; A. A Malek Altejari. "Investigation of Dental Implant’s Titanium Surface Hydrophilicity Effect on Biocompatibility and Osseointegration". Journal of Environmental Friendly Materials, 6, 1, 2022, 39-44.
 •   S Ebadi; E Anbarzadeh. "Analysis of the Free Edge Effect of a Composite Laminate under Axial Tensile Load According to the Environmental Properties of the Composite Materials". Journal of Environmental Friendly Materials, 6, 1, 2022, 29-38.

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

 • کتاب پروتزهای ایمپلنت دندان و روش های آماده سازی سطح آن (نویسندگان: بیژن محمدی، احسان عنبرزاده) (انتشارات نوربخش) - 1400 - فارسی
 • کتاب کامپوزیت در کاربردهای شهری (نویسندگان: بیژن محمدی، شیرین عبادی، احسان عنبرزاده) (انتشارات نوربخش) - 1400 - فارسی
 • کتاب روش های بهینه سازی فراابتکاری و کاربردهای آن در مهندسی مکانیک (نویسنده: احسان عنبرزاده) (انتشارات نوربخش) - 1398 - فارسی
 • کتاب بررسی انواع پمپ ها با تمرکز بر پمپ های سانتریفیوژ (نویسنده: احسان عنبرزاده) (انتشارات نوربخش) - 1397 - فارسی
 • کتاب توربوماشین ها (بررسی انواع و کاربرد پمپ ها، فن ها، کمپرسورها و توربین ها) (نویسندگان: احسان عنبرزاده، سید مرتضی غفوری یزدی) (انتشارات نوربخش) - 1397 - فارسی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • تدریس دانشگاهی در تدریس نرم افزار Design Builder برای دانشجویان مهندسی مکانیک و مهندسی معماری به صورت مجازی و یا حضوری در دانشگاه (1397-تاکنون)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • ورکشاپ مهارت افزایی و ساخت کامپوزیت - دانشگاه علم و صنعت ایران (1400)

سایر موارد

 • دارای مدرک زبان انگلیسی UTEPT از دانشگاه تهران در سال 1400