آقای جواد عزیزی

javad azizi

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

Researcher ID: (82409)

4
8
1

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

  • کتاب زنجیره تامین پایدار (نگاه دانش) - 1394 - فارسی