منیژه ملایی | سیویلیکا

منیژه ملایی

دانش آموخته، کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی گرایش مالی

معرفی

عضو هیات علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی و علاقه مند به حوزه مدیریت (عمومی)

استان
تهران
شهر
تهران

علاقه مندی ها

برنامه ریزی و کنترل مواد
تئوری های تصمیم گیری
پژوهش عملیاتی

عضویت منیژه ملایی در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو انجمن شبکه زنان دانشمند جهان اسلام

سمتهای علمی و اجرایی منیژه ملایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • فصلنامه پژوهش های گردشگری و توسعه پایدار (مدیر داخلی)
  • نشریه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه (مدیر مسئول)
  • مطالعات طراحی شهری و پژوهش های شهری (مدیر مسئول)
  • فصلنامه مطالعات محیط زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار (صاحب امتیاز)
  • فصلنامه مطالعات محیط زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار (مدیر مسئول)
  • فصلنامه مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعه شناسی (صاحب امتیاز)
  • پژوهش های مرمت و مطالعات معماری ایرانی اسلامی (مدیر داخلی)

مقالات منیژه ملایی در کنفرانس های داخلی

بررسی عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی کارکنان (مطالعه موردی: شرکت گلچین کالای اصفهان)
سال 1392
ارائه شده در دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
کاربرد منطق فازی و تکنیک داده کاوی در اولویت بندی فاکتورهای ارزیابی عملکرد (مطالعه موردی:پارک های علم و فناوری استان اصفهان)
سال 1392
ارائه شده در دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر اعتماد دریافت کنندگان پیامک های تبلیغاتی از طریق تلفن همراه
سال 1392
ارائه شده در هفتمین همایش ملی و اولین همایش بین ‏المللی تجارت و اقتصاد الکترونیکی
بررسی رابطه مدیریت زمان و استرس شغلی کارکنان مطالعه موردی: مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی
سال 1394
ارائه شده در دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی در مدرسه
سال 1394
ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان در زنجیره تامین با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره فازی
سال 1396
ارائه شده در سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع

مقالات منیژه ملایی در ژورنال های داخلی

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر اعتماد دریافت کنندگان پیامک های تبلیغاتی از طریق تلفن همراه
سال 1396
ارائه شده در ماهنامه شباک
بررسی رابطه طراحی داخلی و مبلمان مدارس و کیفیت زندگی در مدرسه نمونه موردی: دبیرستان های شهرکرج
سال 1396
ارائه شده در ماهنامه شباک

مقالات بین المللی منیژه ملایی

soltanmohamadi,Asieh . mollaei,Manizheh ."The Relationship between Time Management and Job Stress(Case study: The center of Emergency Medical Service)".International Journal of Social Sciences and Humanities Research.(2015).VOL3.NO13
Manizheh Mollaei, Ali Mohaghar, Ezatollah Asgharizadeh. The effect of external service quality on customer’s loyalty in hotel’s industry supply chain (Case Study: Parsian Hotels). Journal of Industrial Strategic Management. Year 2017 , Volume (Issue3), Pages: 25-36

سوابق استادی منیژه ملایی

مربی دانشگاه جامع علمی کاربردی
1395 - null

تحصیلات منیژه ملایی

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی گرایش مالی
1390 - 1393
کارشناسی مدیریت صنعتی
1386 - 1390

سوابق شغلی منیژه ملایی

سابقه کار دانشگاهی عضو کمیته اجرایی، همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری(بوکان)
1392 - 1392
سابقه کار دانشگاهی عضو کمیته اجرایی، همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری، تهران
1392 - 1392
سابقه کار دانشگاهی عضو کمیته اجرایی، همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین، دانشگاه تهران
1392 - 1392
سابقه کار دانشگاهی مسئول دبیرخانه علمی، کنفرانس مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی، کوهدشت
1394 - 1394
سابقه کار دانشگاهی رابط کمیته علمی و اجرایی، کنفرانس ملی مطالعات هنر و پژوهش‌های علوم انسانی، تهران
1394 - 1394
سابقه کار دانشگاهی رابط کمیته علمی و اجرایی، همایش ملی دستاوردهای نوین در حسابداری و مدیریت، تهران
1394 - 1394
سابقه کار دانشگاهی عضو کمیته اجرایی، دومین همایش بین‌المللی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری، مرکز همایش‌های پردیس منابع طبیعی دانشگاه تهران
1395 - 1395
سابقه کار دانشگاهی عضو کمیته اجرایی، دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین، مرکز همایش‌های پردیس منابع طبیعی دانشگاه تهران
1395 - 1395
سابقه کار دانشگاهی عضو شورای داوری، دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در حسابداری و مدیریت، مرکز همایش‌های پردیس منابع طبیعی دانشگاه تهران
1395 - 1395
سابقه کار صنعتی کارشناس واحد توسعه بازار(شرکت تولیدی بازرگانی نیلپر)
1394 - 1395
سابقه کار صنعتی Sale Expert at SKI Company
1391 - 1393
سابقه کار دانشگاهی مدیرمسئول و صاحب امتیاز نشریه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه
1395 - 1400
سابقه کار دانشگاهی مدیر داخلی نشریه پژوهش در هنر و علوم انسانی
1395 - 1400
سابقه کار دانشگاهی دبیر بخش مطالعات مدیریت ماهنامه علمی تخصصی شباک
1395 - 1400
سابقه کار دانشگاهی مدیر مسئول و صاحب امتیاز نشریه مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعه شناسی
1397 - 1400
سابقه کار دانشگاهی مدیر مسئول نشریه پژوهش های کاربردی در مهندسی صنایع
1397 - 1400
تدریس دانشگاهی مدرس، دانشگاه علمی کاربردی واحد شانجان آی سودا
1397 - 1400
تدریس دانشگاهی مدرس، دانشگاه علمی کاربردی جهاددانشگاهی واحد کرج
1399 - 1400