آقای دکتر جواد بهارارا

Dr. Javad Baharara

استاد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (74566)

7
3
5
1
3
15

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

  • کتاب مبانی مهندسی سلول و بافت (سخن گستر) - 1399 - فارسی
  • کتاب مبانی زیست شناسی تکوینی (سخن گستر) - 1389 - فارسی
  • کتاب biomedical properties of seaweeds (سخن گستر) - 1389 - انگلیسی
  • کتاب مبانی ژنتیک انسانی (سخن گستر) - 1385 - فارسی
  • کتاب زبان تخصصی زیست شناسی (سخن گستر) - 1385 - فارسی

سوابق استادی

  • استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی مشهد(1371-تاکنون )

تحصیلات تخصصی

  • دکتری تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیات علمی (1371-1400)
  • سابقه کار دانشگاهی در معاون دانشگاه (1383-1397)
  • سابقه کار دانشگاهی در رییس مرکز تحقیقاتی (1390-1400)