آقای مهندس امیررضا اسدی

Engineer Amir-Reza Asadi

موسس دایرةالمعارف آنلاین مطالعات آینده FuturePortal

Researcher ID: (69913)

4
3
2
1
9
2

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

تالیفات

 • کتاب بازاریابی محتوا (سیته) - 1397 - فارسی
 • پایان نامه بررسی تاثیر بازاریابی محتوا بر اعتماد مشتریان اینترنتی مورد مطالعه وب سایت PS4Store.ir (دانشگاه خوارزمی) - 1395 - فارسی
 • پایان نامه طراحی و پیاده سازی نرم افزار ثبت فعالیت های روزانه تحت موبایل (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال) - 1393 - فارسی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار صنعتی در مدیرعامل شرکت گسترش دنیای هوشمند اروند (1395-تاکنون)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • Interaction Design Specialization - UC San Diego on Coursera (2018)
 • Graphic Design, a 5-course specialization - California Institute of the Arts on Coursera (2018)
 • Advanced Academic Writing Course - University of California on Coursera (2017)
 • Management of Fashion and Luxury Companies - Università Bocconi on Coursera (2016)
 • Product Design: The Delft Design Approach - Delft University of Technology on Edx (2016)
 • An Introduction to Consumer Neuroscience & Neuromarketing - Copenhagen Business School on Coursera (2016)
 • Digital Storytelling: Filmmaking for the Web - University of Birmingham FutureLearn (2016)
 • IMAGE | ABILITY – Visualizing the Unimaginable - Delft University of Technology on Edx (2016)
 • دیپلم مدیریت بازرگانی - مجتمع فنی تهران (1391)