آقای مهندس مهدی خدادادی سلوط

Engineer Mahdi Khodadadi Saloot

کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی

Researcher ID: (67297)

4
2
1
2

مقالات کنفرانسهای داخلی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • کارشناس کنترل مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی مازندران (1390-تاکنون)

سایر موارد

  • پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد :اثر پوشش خوراکی صمغ دانه مرو حاوی عصاره هویج بر کیفیت و ماندگاری فیله مرغ طی نگهداری در یخچال