آقای مهندس علی مولائی

Engineer Ali Molaei

کارشناس ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران

Researcher ID: (55292)

6
2
5
10
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • انجمن متخصصان محیط زیست ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • کارشناس رسمی دادگستری (1402-تاکنون)
 • سابقه کار صنعتی در  افسر HSE پروژه ساخت مصلی تهران (1394-1395)
 • سابقه کار صنعتی در بازرسی HSE پروژه شرکت مهندسی نداگستر ایمنی (ngi) (مامور در شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرک های غرب تهران) (1395-1396)
 • سابقه کار صنعتی در سرپرست HSE شرکت ساختمانی آبروت - پروژه دانشگاه امام باقر (ع) (1396-1397)
 • سابقه کار صنعتی در کارشناس ایمنی و بهداشت (1399-تاکنون)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • پداگوژی - سازمان مدیریت صنعتی (1402)
 • Osha - Safley Work - IRCC (1401)
 • ایمنی جراثقیل ها - مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار (1397)
 • تشریح الزامات و مستندسازی ایزو 45001 - مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار (1397)
 • ممیزی ایزو 45001 - مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار (1397)
 • کمک های اولیه - سازمان هلال احمر کشور (1397)
 • hseplan - شرکت آب و فاضلاب شهر ها و شهرکهای غرب تهران (1396)
 • شناسایی مخاطرات و ارزیابی ریسک - مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار (1396)
 • دوره عمومی مسئولان ایمنی - مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار (1396)
 • آموزش عمومی مدیریت بهداشت، ایمنی، محیط زیست و روش های ارزیابی ریسک - مرکز فنی مهندسی ایمن پردازان صنایع صبا (1395)