آقای دکتر حسین اخلاق خوب

Dr. Hossein Akhlaghkhub

Researcher ID: (525388)

14
2
1
1
1

مقالات کنفرانسهای داخلی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه تدریس در امور تربيتي (1399-تاکنون)

جوایز و افتخارات

  • مربی امور تربیتی نمونه منطقه کامفیروز (1402)