ولی اله رمضانی | سیویلیکا

ولی اله رمضانی

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی ولی اله رمضانی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • فصلنامه روانشناسی شناختی (مدیر داخلی)