مریم عاملی | سیویلیکا

دکتر مریم عاملی

استادیار دانشگاه خوارزمی

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی مریم عاملی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه خوارزمی (عضو هیات علمی)
  • هفدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات (عضو کمیته علمی - هیات داوران)

مقالات مریم عاملی در کنفرانس های داخلی

شناسایی عوامل محدودکننده رویکرد توسعه محصول جدید ناب در صنایع خودروسازی
سال 1399
ارائه شده در ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE ۲۰۲۰)