خانم دکتر زهرا نیکخواه فرخانی

Dr. Zahra Nikkhah-Farkhani

فرد مهم علمی - Researcher ID: (499434)

14
16
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی