بهجت السادات کسائی فر | سیویلیکا

دکتر بهجت السادات کسائی فر

دانشگاه فنی و حرفه ای

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی بهجت السادات کسائی فر در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه فنی و حرفه ای (عضو هیات علمی)

مقالات بهجت السادات کسائی فر در کنفرانس های داخلی

اهمیت و ارزش علم اخلاق در نیل به سعادت
سال 1402
ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی و فلسفه