مهندس محمدرضا طبیب زاده نوری | سیویلیکا

مهندس محمدرضا طبیب زاده نوری

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی مهندس محمدرضا طبیب زاده نوری در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • چهارمین کنفرانس بین المللی حقوق ساخت (عضو شورای سیاست گذاری - راهبردی)