عباس خامه یار | سیویلیکا

دکتر عباس خامه یار

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی عباس خامه یار در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • سی و هفتمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی (عضو کمیته علمی - هیات داوران)