آقای دکتر جلال رستگار

Dr. Jalal Rastegar

Researcher ID: (478030)

14
5
29
1

مقالات کنفرانسهای داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی

سوابق شغلی و تخصصی

  • 30 سال (1367-1396)