آقای دکتر مجید درودی

Dr. Majid Darroudi

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (476944)

10
14
172
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی