آقای دکتر رضا حسن زاده پاک رضایی

Dr. Reza Hasanzadeh Pak Rezaei

دانشیار دانشگاه گیلان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (476279)

11
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی