مرتضی فرخی راد | سیویلیکا

دکتر مرتضی فرخی راد

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مواد

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی مرتضی فرخی راد در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه شهید مدنی آذربایجان (عضو هیات علمی)
  • ششمین کنفرانس بین المللی جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب، بیست و چهارمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی، سیزدهمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب و دومین کنفرانس ملی ساخت افزایشی (عضو کمیته علمی - هیات داوران)

مقالات مرتضی فرخی راد در کنفرانس های داخلی

پایدارسازی نانوذرات تیتانیا در بوتانول
سال 1389
ارائه شده در چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
خوردگی اتمسفری گالوانیک انواع فلزات در نواحی مختلف ایران
سال 1389
ارائه شده در چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
سرعت خوردگی انواع فلزات صنعتی در اتمسفر نواحی مختلف ایران
سال 1389
ارائه شده در چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
سینتیک رسوب نشانی الکتروفورتیک نانوذرات تیتانیا در الکلهای مختلف
سال 1389
ارائه شده در چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران
اثر پارامترهای الکتریکی در طول فرآیند رسوب نشانی الکتروفورتیک نانوذرات تیتانیا بر روی سینتیک ایجاد رسوب
سال 1391
ارائه شده در اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
روشی جدید برای تعیین ضریب الحاق (فاکتور f) ذرات در طول رسوب نشانی الکتروفورتیک با مطالعه درجای سینتیک ایجاد رسوب
سال 1392
ارائه شده در نهمین کنگره سرامیک ایران
اثر پلی اتیلن گلیکول به عنوان بایندر و توزیع کننده بر رسوب نشانی الکتروفورتیک نانوذرات هیدروکسی آپاتیت
سال 1392
ارائه شده در نهمین کنگره سرامیک ایران
بررسی مقاومت به خوردگی پوشش های هیدروکسی آپاتیت ایجاد شده به روش الکتروفورتیک
سال 1392
ارائه شده در چهاردهمین کنگره ملی خوردگی
اثر افزودن تری اتانول آمین به سوسپانسیون بر روی خواص پوشش های هیدروکسی آپاتیت ایجاد شده به روش الکتروفورتیک
سال 1392
ارائه شده در چهاردهمین کنگره ملی خوردگی
رسوب نشانی الکتروفورتیک نانوکامپوزیت هیدروکسی آپاتیت-چیتوسان
سال 1392
ارائه شده در چهاردهمین کنگره ملی خوردگی
رسوب نشانی الکتروفورتیک نانوذرات هیدراکسی آپاتیت در الکل های مختلف
سال 1396
ارائه شده در ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و یازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن علمی ریخته گری
رسوب نشانی الکتروفورتیک پوشش های نانوکامپوزیتی هیدراکسی آپاتیت نانولوله های کربنی
سال 1396
ارائه شده در ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و یازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن علمی ریخته گری
بررسی اثر pH محلول بر پوشش های چیتوسانی حاصل از فرآیند رسوب نشانی الکتروفورتیک از محلول های الکلی مختلف
سال 1396
ارائه شده در ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و یازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن علمی ریخته گری
ایجاد نانوکامپوزیت هیدرکسی آپاتیت فیبری/تیتانیا به روش رسوب نشانی الکتروفورتیک
سال 1401
ارائه شده در یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی (iMat۲۰۲۲)
رسوب نشانی الکتروفورتیک درساخت افزایشی
سال 1402
ارائه شده در ششمین کنفرانس بین المللی جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب، بیست و چهارمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی، سیزدهمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب و دومین کنفرانس ملی ساخت افزایشی

مقالات مرتضی فرخی راد در ژورنال های داخلی

مروری بر بازگردانی باتری های لیتیوم-یون به روش هیدرومتالورژی
سال 1395
ارائه شده در فصلنامه مهندسی متالورژی