ستاره بهشتی | سیویلیکا

دکتر ستاره بهشتی

استادیار گروه هنرهای موسیقی دانشکدگان هنرهای زیبا

معرفی

استان
تهران
شهر
تهران

سمتهای علمی و اجرایی ستاره بهشتی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • مجله هنرهای زیبا: هنرهای نمایشی و موسیقی (ویراستار)

سمتهای علمی و اجرایی ستاره بهشتی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه تهران (عضو هیات علمی)

مقالات بین المللی ستاره بهشتی

"The case for a database of musical repertoire", SAGE Publications, (2010), Vol 28, No 4: 369-379
"Improving studio music teaching through understanding learning styles", SAGE Publications, (2009), Vol 27, No 2: 107-115