صدیقه مومنی | سیویلیکا

صدیقه مومنی

دانشگاه شهید چمران اهواز

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی صدیقه مومنی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • مجله مدل سازی پیشرفته ریاضی (کارشناس نشریه)