احمدرضا حیدریان شهری | سیویلیکا

احمدرضا حیدریان شهری

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی احمدرضا حیدریان شهری در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

  • فصلنامه زبان کاوی کاربردی (مدیر مسئول)

سمتهای علمی و اجرایی احمدرضا حیدریان شهری در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دانشگاه فردوسی مشهد (عضو هیات علمی)