سید سعید حاجی نصیری | سیویلیکا

سید سعید حاجی نصیری

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی سید سعید حاجی نصیری در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • دهمین کنفرانس بین المللی هوش مصنوعی و رباتیک (دبیر اجرایی)
  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین (عضو هیات علمی)