آقای فرشید خدادادیان

farshid khodadadaian

کارشناس ارشد تاریخ

Researcher ID: (462564)

6
11
7
8
2
1
3
5
5
2

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • دبیر انجمن میراث صنعتی و تاریخ شفاهی ایران
 • مدیرعامل (هیئت موسس) انجمن هم اندیشان ایران فرهنگی
 • صاحب امتیاز و سردبیر فصلنامه میراث پارس
 • عضو هیئت موسس انجمن زاگرسیان ایران
 • موسس و مدیر کتابخانه دیجیتال تاریخ نفت t.me/historianoilbooks

مقالات بین المللی خارج از کشور

 •  FARSHID.KHODADADIAN: "M.I.S ,Yesterday, today, tomorrow. a look at the history of the first oil city in Iran and the Middle East, today's conditions and future prospects. Conference on the centenary of oil in Iran and the Middle East.May28.2008 Cologne University - Germany
 •  FARSHID.KHODADADIAN: "Oil and Modernity" 17-19may2017 Dellft University NETHERLANDAs

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی

تالیفات

 • کتاب تاریخ شفاهی ارامنه و صنعت نفت (انتشارات برسم/تهران) - 1400 - فارسی
 • کتاب نفت و زندگی (سامان دانش/اصفهان) - 1395 - فارسی
 • کتاب کاربردهای نفت و گاز در ایران باستان (روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران/تهران) - 1391 - فارسی
 • کتاب خوزستان، تمدن و نفت (انتشارات دلا/مسجدسلیمان) - 1391 - فارسی
 • کتاب روایت نفت (روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران/تهران) - 1389 - فارسی
 • کتاب جستارهای کوتاه بر تاریخ بلند نفت در ایران (انتشارات دلا/مسجدسلیمان) - 1385 - فارسی
 • کتاب پارسوماش پایتخت گمشده ایران (انتشارات آرویج/تهران) - 1381 - فارسی
 • کتاب مسجدسلیمان نیم قرن چپاول (انتشارات آرویج/تهران) - 1380 - فارسی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار صنعتی در شرکت ملی نفت ایران (1364-تاکنون)

جوایز و افتخارات

 • جشنواره ملی رسانه و گردشگری، مقام دوم (1385)
 • پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی، مقام اول واحد شوشتر، رتبه برتر (1384)
 • کتاب سال استان خوزستان، مقام اول، رتبه برتر (1383)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • the advanced in Conflict resolution and Ethnic Minority Rights - George Mason University(Vebinar) (2013)
 • ISO9001-2008 internal Qualitity Management Systems Auditor - DNV(Det Norske Veritas)/TEHRAN (2011)
 • مدیریت اجرایی MBA - دانشکده مدیریت دانشگاه تهران (1390)
 • آشنایی با عملیات بهره برداری نفت و گاز - شرکت ملی نفت ایران / اهواز (1382)
 • دوره دوساله آموزشگاه حرفه ای صنعت نفت - شرکت ملی نفت ایران/اهواز (1364)