خانم دکتر پریسا دهخدا

Dr. Parisa Dehkhoda

دانشگاه امیرکبیر

Researcher ID: (456377)

2
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران