خانم دکتر لیلا خدمت

Dr. Leila Khedmat

MD, Assistant Professor, Health Management Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences

فرد مهم علمی - Researcher ID: (448879)

5
4
33
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور