علی حیدری | سیویلیکا

علی حیدری

معرفی


سمتهای علمی و اجرایی علی حیدری در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

  • اولین همایش ملی داده کاوی در علوم مهندسی و زیستی (رئیس کنفرانس)