آقای دکتر محمد طاها جعفری نسب

Dr. mohammad taha jafari nasab

دنداپزشک

Researcher ID: (444685)

1
1
1

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

  • دکتر محمد طاها جعفری نسب، دکتر محمد حسین مولابیگی"دندانپزشکی در دوره شیوع بیماری کرونا (1400)

تالیفات

  • کتاب آموزش جامع دستیاری (رویان پژوه) - 1413 - فارسی

تحصیلات تخصصی