آقای دکتر محمود یحیایی

Dr. Mahmoud Yahyaei

عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (444315)

34
6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی