آقای دکتر آرمین منیر عباسی

Dr. Armin MonirAbbasi

دانشیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (442498)

53
7
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی